A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про утворення місцевої комісії з формування пропозицій щодо спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм вихов

Дата: 10.08.2020 09:57
Кількість переглядів: 315

 

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я


21.07.2020                                     с. Овадне                                                 №50

 

Про утворення місцевої комісії з

формування пропозицій щодо спрямування

у 2020 році субвенції з державного бюджету

місцевим бюджетам на проектні,

будівельно-ремонтні роботи, придбання

житла та приміщень для розвитку сімейних

та інших форм виховання, наближених до

сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт,

дітей, позбавлених батьківського піклування,

осіб з їх числа

 

 

         Відповідно до пункту 9 Порядку та умов надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі - Порядок), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада       2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 515), керуючись ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради

 

В И Р І Ш И В :

 

  1. Утворити місцеву комісію з формування пропозицій щодо спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (далі- Місцева комісія), затвердити її склад, що додається.
  2. Затвердити Положення про Місцеву комісію, що додається.
  3. Місцевій комісії до 24 липня 2020 року визначити напрями використання субвенції, затвердити список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Оваднівської сільської ради.
  4. Фахівцю соціальної роботи Центру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради (Шпирук Т.В.) організувати роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, після досягнення ними шістнадцяти років, особами з їх числа до досягнення ними 23 років,які перебувають на квартирному обліку.
  5. Контроль за виконанням цього рішенняпокласти на сільського голову Оваднівської сільської ради Панасевича Сергія Степановича.

 

 

             Голова                                                                         Сергій ПАНАСЕВИЧ

          Світлана Каркушевська 0662310530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого комітету

 від  21 липня 2020 року №50

                                                                      

Склад

місцевої комісії з формування пропозицій щодо спрямування  у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

 

Голова місцевої комісії:

Панасевич Сергій Степанович

- сільськийголова

Заступник голови комісії:

Базилюк Микола Пилипович

- заступник сільського голови

Члени місцевої комісії:

 

Юрик Іван Михайлович - начальник відділу фінансів

 

Каркушевська Світлана Адамівна- в.о.керівника (директора) Центру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

 

Гулуа Зураб Таргманович- начальник земельного відділу, т. в. о начальника відділу правового забезпечення сільської ради

 

Тріль Микола Анатолійович                       - керівник Комунального господарства              Оваднівської сільської ради

 

Смоляр Олександр Анатолійович             - начальник відділу у справах дітей Володир-Воинської РДА (за згодою)

 

Рой Андрій Михайлович                            -  головний спеціаліст ДАБК Оваднівської сільської ради

 

Секретар комісії:

Шпирук Тетяна Василівна

- соціальний фахівець Центру надання соціальних послуг

     

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішенням виконавчого комітету

 від  20 липня 2020 року №50

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцеву комісію з формування пропозицій щодо спрямування  у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію

 

         1. Місцева комісія з формування пропозицій щодо спрямування у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом  дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло або призначено грошову компенсацію (далі –Місцева комісія).

2.Місцева комісія є консультативно-дорадчим органом, що утворюється рішенням виконавчого комітету Зимнівської сільської ради. Місцева комісія утворюється на період дії субвенції.

3. Місцева комісія у своїй діяльності керується Конституцією України,  Цивільним кодексом України, Житловим кодексом УРСР, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону дитинства”, “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей”, “Про житловий фонд соціального призначення”, постановою Верховної Ради України № 2796-IV від 6 вересня 2005 року “Про дитячу безпритульність в Україні та шляхи подолання цього явища”, Порядком та умовами надання у 2020 роцісубвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від  1 червня 2020 року № 515) та цим положенням.

3. До повноважень Місцевої комісії належить:

формування потреби в субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, визначених пунктом 5 цих Порядку та умов, підготовка відповідних пропозицій з урахуванням граничної вартості житла, розрахованої відповідно до пунктів 12 і 14 цих Порядку та умов, і наявної проектної документації;

формування та затвердження загального списку дітей, які перебувають на квартирному обліку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за його наявності), дати народження дитини, дати її взяття на такий облік, інвалідності (у разі встановлення) та орієнтовної потреби в коштах, необхідних для придбання житла;

затвердження списку дітей для виплати грошової компенсації із визначенням окремо щодо кожної дитини обсягу такої компенсації. До загального списку не включаються діти, яким було виділено грошову компенсацію для придбання житла за рахунок субвенції у 2019 році;

 

погодження щодо:

 - житлових об’єктів, які планується придбати для забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу, соціальним житлом, житлом для дітей, у тому числі за рахунок грошової компенсації;

- нового будівництва приміщень для розміщення малих групових будинків, житла для дитячих будинків сімейного типу, капітального ремонту/реконструкції житла для дитячих будинків сімейного типу;

 - розроблення проектної документації на нове будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків, капітальний ремонт/ реконструкцію житла для дитячих будинків сімейного типу;

 

проведення перевірки щодо:

- наявності в дитини статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;

- наявності документів про перебування дитини на квартирному обліку;

- документів, що подаються для придбання житла, передбачених пунктом 20 цих Порядку та умов;

- обстеження стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається.

Місцева комісія приймає рішення щодо обсягу потреби субвенції за напрямами, передбаченими пунктом 4, з урахуванням умов, передбачених пунктом 5 цих Порядку та умов, протягом 30 днів з дати набрання чинності цих Порядку та умов. Рішення оформляється протоколом, який складається у двох примірниках, підписується всіма членами місцевої комісії та затверджується органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування (один примірник протоколу надсилається обласній/Київській міській держадміністрації).

         4. Основною організаційною формою діяльності Місцевої комісії є засідання, які скликаються за пропозицією голови Місцевої комісії. Засідання є правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини загальної кількості членів Місцевої комісії. Рішення приймається більшістю голосів членів Місцевої комісії, які брали участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Місцевої комісії є вирішальним.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь