A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про  затвердження Положення «Про Оваднівський освітній округ»

Дата: 11.01.2021 20:50
Кількість переглядів: 181

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

22.12.2020

РІШЕННЯ

 

 

№2/ 22

 

 

Про  затвердження Положення

«Про Оваднівський освітній округ»

 

            Відповідно до  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності, ст..46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи  рішення постійних комісій,  Оваднівська сільська рада,

 

         ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення «Про Оваднівський освітній округ».

2. Рішення Оваднівської сільської ради №29-7/11 від 15 червня 2018  року        «Про  затвердження   Положення «Про Оваднівський освітній округ » вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021року.

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Голова                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії сільської ради

                                                                             Від 22.12.2020 року №2/22

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

ПРО  ОВАДНІВСЬКИЙ  ОСВІТНІЙ  ОКРУГ

 

 1. Загальні положення
  1. Освітній округ (далі – округ) – добровільне об’єднання закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, що сприяють здійсненню освітньої діяльності (далі – суб’єкти округу) і установами  створюється для забезпечення освітніх та культурно-освітніх потреб громадян, які проживають в межах  Оваднівської територіальної громади.
  2. Округ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Положенням про дошкільний навчальний заклад, Положенням про порядок здійснення інноваційної діяльності, цим Положенням, іншими нормативно-правовими документами, що регулюють діяльність закладів  освіти та установ.

1.3.   На створення округу всі комунальні заклади освіти мають отримувати дозвіл їх засновників.

1.4    Метою створення і діяльності округу є забезпечення дітям дошкільного віку, учням (вихованцям) навчальних закладів системи загальної середньої освіти рівного доступу до якісної дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, допрофесійної підготовки, неперервної освіти на територіях обслуговування; координація діяльності навчальних закладів, установ культури, фізичної культури та спорту,  та інших, що входять до округу (далі – суб’єкти округу), з питань реалізації законодавства в галузі освіти, ефективного використання кадрового потенціалу, навчально-методичної, матеріально-технічної бази.

1.5.   Суб’єктами округу є  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів с. Овадне», « Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Галинівка», «Комунальний заклад «Гімназія села Верба Оваднівської сільської ради»,  «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Сусваль, «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів с. Гайки Турійського району», навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня- дитячий садок» с. Білин, загальноосвітня школа І-ІІ ст. села Ставки, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. села Овлочин.

1.6.   Округ утворюється за наявності не менше двох закладів загальної середньої освіти, один з яких обов’язково надає повну загальну середню освіту.

1.7.   Округ не є юридичною особою. Усі його суб’єкти зберігають юридичну та фінансову самостійність.

1.8.   Завданнями округу є:

- забезпечення єдиного освітнього простору у межах округу;

- раціональне використання творчого потенціалу педагогічних працівників;

- створення належних умов для навчання обдарованих учнів;

- координація освітнього процесу у суб’єктах округу;

- забезпечення реалізації профільного навчання;

- раціональне використання навчально-методичної літератури, матеріально-технічної бази суб’єктів округу, її зміцнення та модернізація;

- впровадження в освітній процес сучасних навчальних та виховних технологій.

 1. Створення округів
  1. Округ створюється на підставі установчої угоди про спільну діяльність між суб’єктами округу, що укладається відповідно до законодавства.
  2. Установча угода визначає:

суб’єкти округу;

місце реєстрації та знаходження округу;

особливості організації освітнього процесу;

права та обов’язки учасників освітнього процесу;

організацію підвезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання та додому.

  1. Округ має назву - Оваднівський освітній округ.
  2. Опорний заклад – «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів  с. Овадне» забезпечує:

почергове проведення на своїй базі навчальних занять, що відповідають його спеціалізації, профільному навчанню і потребують технічного та іншого відповідного обладнання для учнів закладів загальної середньої освіти округу;

проведення факультативних занять, спецкурсів для учнів базової та старшої школи суб’єктів округу;

культурно-просвітницьку роботу з батьківською громадськістю.

  1. Опорний заклад окрім повної загальної середньої освіти може надавати допрофесійну та (або) професійну підготовку учнів.
  2. Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту Оваднівської сільської ради проводить першочергове забезпечення опорного закладу автобусом та комп’ютерною технікою.
  3. У мікрорайоні можуть функціонувати навчальні заклади поза межами округу.

 

3. Організація освітнього процесу в суб’єктах округу

  1. Організація освітнього процесу у  закладах загальної середньої освіти округу незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності визначається робочими навчальними планами, складеними на основі типових навчальних планів, та згідно положень про навчальні заклади відповідних типів.

Освітній процес у дошкільних навчальних закладах округу здійснюється за програмами виховання і навчання дітей дошкільного віку.

  1. Суб’єкти округу можуть здійснювати інноваційну діяльність. Експериментальні робочі навчальні плани погоджуються з Міністерством освіти і науки України у встановленому порядку.
  2. За поданням ради округу, відділ  освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту Оваднівської сільської ради  може приймати рішення про перерозподіл годин у межах, встановлених робочими навчальними планами суб’єктів округу.

 

 1. Рада округу
  1. Рада округу – колегіальний орган, що узгоджує дії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування і суб’єктів округу.
  2. Рада округу створюється з числа керівників всіх суб’єктів округу,  органів місцевого самоврядування, громадськості.
  3. Засідання ради округу відбуваються за потребою, але не рідше двох разів на рік. Їх рішення фіксуються у книгах протоколів засідань. Рішення приймаються простою більшістю голосів за умови наявності у засіданні 2/3 загального складу ради.
  4. Раду округу очолює голова, якого обирає рада округу на своєму засіданні. Голова ради округу та його заступники працюють на громадських засадах.
  5. Рада округу:
  6. Вносить та узгоджує пропозиції щодо організації профільного навчання у старшій школі суб’єктів округу.
  7. Вносить відділу освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту Оваднівської сільської ради  пропозиції щодо перерозподілу навчальних годин варіативної складової робочих навчальних планів суб’єктів округу для забезпечення в них належного рівня освітнього процесу.
  8. Координує роботу міжбібліотечного абонементу для тимчасового перерозподілу бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури суб’єктів округу.
  9. Інформує громадськість про здобутки та проблеми діяльності округу через  засоби масової інформації.
  10. Здійснює спільно з Центром професійного розвитку педагогічних працівників Володимир- Волинського району Волинської області»:

- організацію навчально-методичного консультування педагогічних, керівних та інших працівників закладів освіти округу;

- консультує діяльності методичних об’єднань закладів освіти округу, створення міжшкільних методичних об’єднань;

- координацію методичної діяльності з вищими педагогічними навчальними закладами, закладами післядипломної педагогічної освіти, установами культури, що не є суб’єктами округу;

- організацію та методичне забезпечення діяльності соціальної, психологічної та логопедичної служб округу;

- організацію і проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, методичних конференцій, педагогічних читань.

  1. Здійснює координацію виховної роботи в окрузі щодо:

- організації участі дітей, учнів, вихованців у гуртках, клубах, творчих об’єднаннях, студіях, секціях суб’єктів округу;

- використання можливостей суб’єктів округу для організації дозвілля дітей, учнів, вихованців та їх родин;

- проведення клубної, фізкультурно-оздоровчої та туристично-краєзнавчої роботи з дітьми, учнями, вихованцями та їх родинами із залученням підприємств, установ та організацій, що здійснюють свою діяльність на території округу

- організації правового виховання та проведення роботи з профілактики шкідливих звичок.

  1. Вносить пропозиції щодо встановлення надбавок до заробітної плати керівникам, педагогічним працівникам опорного закладу згідно існуючих нормативних документів.
  2. Рада округу вносить пропозиції до формування бюджету, виходячи з перспектив комплексного розвитку регіону, сприяння поліпшенню демографічної ситуації, пріоритетів фінансового, матеріально-технічного та кадрового забезпечення найбільш віддалених населених пунктів, малих сіл і хуторів округу.

4.14.Органом громадського самоврядування округу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються за потребою.

  1. Рада округу звітує про свою діяльність перед батьками та громадськістю.

 

5.      Фінансово-господарська діяльність

  1. Фінансово-господарська діяльність округу здійснюється відповідно до чинного законодавства: Законів України “Про освіту”, “Про бюджетну систему України”, “Про власність”, “Про місцеве самоврядування” та нормативно-правових актів, що врегульовують фінансово-господарську діяльність закладів освіти.

5.2.   Утримання та розвиток суб’єктів округу здійснюється за рахунок коштів їх засновника, інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

  1. Кошти суб’єктів округу використовуються на діяльність, передбачену їх статутами та установчою угодою про створення округу.
  2. Фінансування суб’єктів округу здійснюється їх засновником або уповноваженим ним органом через фінансування навчальних закладів, що є учасниками округу.
  3. Засновник або уповноважений ним орган має право здійснювати перерозподіл коштів між суб’єктами округу, що належать до їх власності на підставі рішення Ради округу.
  4. Якщо суб’єктами округу є навчальні заклади й установи, що належать різним власникам, то власники мають право здійснювати фінансування їх діяльності через спільні цільові програми відповідно до установчої угоди чи окремих напрямків.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь