A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ ОВАДНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Дата: 10.02.2021 16:10
Кількість переглядів: 105

  ЗАТВЕРДЖЕНО     

  рішенням    Оваднівської сільської

ради від 24.11.2020 року № 1/15


 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ ОВАДНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інших актів законодавства України та визначає статус сільського старости, його повноваження та  відповідальність.

Розділ І. Статус старости, порядок його обрання та строк повноважень.

Глава 1.1. Загальні положення

1.1.1.  Староста села Оваднівської сільської ради (далі: староста) є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.1.2. Правовою основою діяльності старости  є Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві вибори», інші акти законодавства України та це Положення.

1.1.3. Положення про старосту села затверджується Оваднівською сільською радою. 

1.1.4. Староста набуває статусу виборної посадової особи місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

1.1.5. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради, він виконує свої обов’язки на постійній основі.

Глава 1.2. Обрання старости та строк його повноважень

1.2.1. Староста затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією відповідного Оваднівського сільського голови.

1.2.2. Староста є членом виконавчого комітету Оваднівської сільської ради за посадою і працює в ньому на постійній основі.

1.2.3. Порядок організації роботи старости визначається цим та іншими законами, а також Положенням про старосту, затвердженим сільською, селищною, міською радою.

1.2.4. Повноваження старости починаються після принесенням ним на першому пленарному засіданні Оваднівської сільської ради присяги такого змісту:

Я, _______________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

        Усвідомлюючи свою  високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки.

____________                                                     ___________

         (дата)                                                                                   (підпис)                     

1.2.5. Повноваження старости припиняються одночасно з припиненням повноважень Оваднівської сільської ради поточного скликання.

1.2.6. Повноваження старости вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень  старости (відставка);

2) припинення його громадянства України;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

7) набуття громадянства іншої держави;

8) його смерті.

1.2.7.  Повноваження старости можуть бути припинені за рішенням Оваднівської сільської ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, це Положення, інші акти Оваднівської сільської ради, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. Таке рішення Оваднівської сільської ради приймає таємним голосуванням більшістю голосів від її загального складу.

1.2.8. Пропозиції щодо дострокового припинення повноважень старости вносять на розгляд Оваднівської сільської ради

1) Оваднівський сільський голова;

2) виконавчий комітет Оваднівської сільської ради;

4) збори членів відповідного старостинського округу

1.2.9.  Староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад». При цьому рішення про внесення пропозицій щодо відкликання  старости за народною ініціативою приймається на зборах виборців відповідного старостинського округу у кількості не менше 50 осіб для відкликання старости.

Розділ ІІ. Повноваження старости та організація його роботи

Глава 2.1.  Завдання та повноваження старости

2.1.1. Відповідно до статті 14-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на старосту покладаються такі завдання:

1) представництво інтересів жителів відповідних сіл старостинських округів  в органах Оваднівської сільської ради

2) сприяння жителям відповідних сіл старостинських округів   у підготовці документів, що подаються до органах Оваднівської сільської ради та її виконавчих органів;

3) участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на підвідомчій території  ;

4) внесення пропозиції до виконавчого комітету органах Оваднівської сільської ради з питань діяльності на підвідомчій території виконавчих органів органах Оваднівської сільської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їхніх посадових осіб.

2.1.2. Староста також:

1) забезпечує виконання рішень органів місцевого самоврядування територіальної громади на території відповідних сіл старостинських округів  ;

2) здійснює інші обов’язки, визначені  нормативно - правовими актами Оваднівської сільської ради та  цим  Положенням.

3) здійснює обов’язки адміністратора відділу Центр  надання адміністративних послуг в Оваднівській сільській раді, отриманням заяв та документів, видачею результатів надання адміністративних послуг.

2.1.3. Обов’язки старости:

1) додержуватися   Конституції  та  законів України,  актів Президента України,  Кабінету  Міністрів  України, нормативних актів Оваднівської сільської ради, Регламенту ради, цього Положення та інших нормативно-правових актів,  що визначають порядок його діяльності та взаємовідносини з Оваднівською сільською радою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами.

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Оваднівської сільської ради. Виконувати доручення ради, її виконавчого комітету, Оваднівського голови, інформувати їх про виконання доручень;

3) брати участь в організації та проведенні зборів членів відповідної внутрішньої громади та у оформленні документів цих зборів, вносити пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів членів відповідної внутрішньої громади та здійснювати моніторинг їх виконання;

4) сприяти виконанню на підвідомчій території, програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Оваднівської сільської ради, інших актів ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету, інших виконавчих органів Оваднівської сільської ради пропозиції з цих питань.

5) вести прийом членів внутрішньої громади згідно з визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і законних інтересів у сфері  соціального захисту, культури, освіти, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права на працю та медичну допомогу;

6) вести облік та узагальнювати пропозиції членів внутрішньої громади  з питань соціально-економічного та культурного розвитку Оваднівської сільської ради, соціального, побутового та транспортного обслуговування;

7) приймати від членів внутрішньої громади заяви, адресовані органам місцевого самоврядування Оваднівської сільської ради та їхнім посадовим особам,  передавати їх за призначенням;

8) здійснювати моніторинг благоустрою підвідомчої території, вживати заходів до   підтримання її в належному стані;

9) сприяти проведенню контрольних заходів на підвідомчій території територіальної громади (землекористування, довкілля, об’єкти житлово-комунальної інфраструктури тощо);

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на підвідомчій території громадського порядку, станом виконанням встановлених рішеннями  Оваднівської сільської ради правил з питань благоустрою території населених пунктів територіальної громади, забезпечення в них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських місцях тощо;

11) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на підвідомчій території Оваднівської сільської ради;

12) сприяти органам самоорганізації населення  Оваднівської сільської ради;

13) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у виконанні ними своїх завдань та повноважень;

14) не допускати на підвідомчій території дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам територіальної громади та держави;

15) періодично звітувати (не менш як раз на рік) перед зборами членів відповідної внутрішньої громади про свою роботу;

16) дотримуватися правил службової етики встановлених законодавчими актами України та  іншими актами Оваднівської сільської ради;

17) видавати довідки жителям внутрішньої територіальної громади з покладанням персональної відповідальності за збереження та використання печатки відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.12998 року № 1893 «Про затвердження інструкції про порядок обліку,зберігання і використання документів,справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію».

18) видавати жителям внутрішньої громади Свідоцтва про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства (майновий сертифікат) згідно із (наявним) списком осіб, які мають право на майновий пай відповідного підприємства;

19) виконувати поточні доручення Оваднівської сільської ради та її виконавчого комітету, Оваднівського ссільського голови, звітувати про їх виконання.

2.1.4. Староста має право:

1)  офіційно представляти внутрішню громаду, її членів в органах місцевого самоврядування Оваднівської сільської ради, де  розглядаються питання, що зачіпають інтереси членів відповідної внутрішньої громади;

2) одержувати від органів місцевого самоврядування Оваднівської сільської ради та їхніх посадових осіб. а також від підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, документи та матеріали, що стосуються соціально-економічного та культурного розвитку підвідомчої території;

3) погоджувати проекти рішень Оваднівської сільської ради та її виконавчого комітету щодо майна Оваднівської сільської ради, розташованого на підвідомчій території;

4) вносити пропозиції до порядка денного засідань виконавчого комітету Оваднівської сільської ради з питань, які стосуються інтересів відповідної внутрішньої громади. Оголошувати на засіданнях виконавчого комітету тексти заяв та звернень відповідної внутрішньої громади, її членів з питань, що стосуються інтересів внутрішньої громади чи інтересів Народицької селищної об’єднаної територіальної громади загалом;

5) порушувати у виконавчому комітеті Оваднівської сільської радиради питання про необхідність проведення перевірок з питань, віднесених до компетенції ради та її органів, діяльності підприємств, установ і організацій розташованих на підвідомчій території незалежно від форми власності;

6) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, діяльність яких перевірялася Оваднівською сільською радою, а також органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення;

7) пропонувати питання для розгляду органами самоорганізації населення на підвідомчій території Оваднівської сільської ради;

8) звертатися до державних та муніципальних правоохоронних органів у разі виявлення порушень громадського порядку на підвідомчій території.

2.1.5. З метою запобігання негативним наслідкам реального, потенційного конфлікту інтересів староста бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради рішень, де може виникнути конфлікт його інтересів, за умови самостійного публічного оголошення про такий конфлікт під час засідання виконавчого комітету, на якому розглядається відповідне питання.

2.2. Організація роботи старости та забезпечення його діяльності

2.2.1.     Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються Оваднівською сільською радою та її виконавчим комітетом.

2.2.2.  Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності старости здійснюється Оваднівською сільською радою.

Розділ ІІІ. Підзвітність, підконтрольність та відповідальність старости

Глава 3.1. Підзвітність та підконтрольність старости

3.1.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед жителями внутрішньої громади, відповідальним - перед Оваднівською сільськоою радою.

3.1.2. Староста не рідше одного разу на рік звітує про своего робота перед зборами членів відповідної внутрішньої громади.

3.1.3. На вимогу не менш, як половини депутатів Оваднівської сільської ради старости зобов'язаний прозвітувати перед радою про своего робота у будь-який визначений ними термін.

Глава 3.2. Відповідальність старости

3.2.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним перед Оваднівською сільською радою та внутрішньою громадою.

3.2.2. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення, повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням  Оваднівської сільської ради

3.2.3. За наявності підстав, передбачених статтею 1.2.7. цього Положення староста може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з урахуванням положень статті  1.2.9. цього Положення.

3.2.3 Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом. 

3.2.4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому порядку.

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь