A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в Центрі надання соціальних послуг Оваднівської сільської  ради

Дата: 19.08.2022 13:56
Кількість переглядів: 267

Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в Центрі надання соціальних послуг Оваднівської сільської  ради

 

ВідповіднодоЗаконуУкраїни «Просоціальніпослуги», навиконанняПостановиКабінетуМіністрівУкраїни449 від01.06.2020року «ПрозатвердженняПорядкупроведеннямоніторингунаданнятаоцінкиякостісоціальнихпослуг», вимогнаказуМіністерствасоціальноїполітикиУкраїнивід27.12.2013 904 «ПрозатвердженняМетодичнихрекомендаційзпроведеннямоніторингутаоцінкиякостісоціальнихпослуг» тазгіднорішення виконавчого комітету Оваднівської сільської ради №5 від 24.01.2022 “Про проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Оваднівськоїсільської ради”булостворенокомісіюзмоніторингутазовнішньоїоцінкиякостісоціальнихпослуг Центру надання соціальних послуг Оваднівськоїсільської ради.

Організованоіпроведенозовнішніймоніторингтаоцінкуякостісоціальноїпослуги догляд вдома.

Комісією з зовнішньої оцінки якості проведено вибіркову перевірку особових справ громадян, які знаходяться на обслуговуванні у територіальному центрі. Справи ведуться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», наказу Міністерства соціальної політики від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляд вдома.

     Під час зовнішнього оцінювання було проведено анкетування, телефонне опитування( в зв'язку з карантином). В опитуванні взяли участь 39 осіб по відділенню соціальної допомоги вдома.  Результати організації та проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Центру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради наведені нижче.

 

По відділенню соціальної допомоги вдома:

 

1.Оцінка кількісних показників соціальної послуги догляд вдома.

Кожен кількісний показник переводиться у відсотковий еквівалент (як частка до загальної сукупності), після чого, в залежності від значення, йому присвоюються статуси. Отже в ході перевірки кількісних показників соціальної послуги догляду вдома проаналізовано наступне:

- кількість скарг від отримувачів соціальної послуги догляд вдома за звітний період до ЦНСП надійшла 1скарга. Статус – «добре»;

 - частота здійснення моніторингу якості надання соціальної послуги догляд вдома протягом року. Відносно відсоткового еквіваленту присвоюється Статус – «добре»;

- відповідність встановлених показників якості отриманих у ході контролю. Статус – «добре».

Таким чином, для кількісних показників надання соціальної послуги догляд вдома переважає статус «добре». Отже для оцінювання кількісного показника якості соціальної послуги догляд вдома в цілому присвоюється узагальнений статус «добре».

2.Оцінка якісних показників соціальної послуги догляд вдома, що передбачені Державним стандартом.

2.1. Показник «адресність та індивідуальний підхід». Критерії оцінювання:

– наявність визначення індивідуальних потреб отримувача – всіособовісправиотримувачівсоціальної послуги догляду вдома (77) містятькарткивизначення (оцінювання) індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданнісоціальнихпослуг) та визначенийступіньіндивідуальної потреби отримувачасоціальноїпослуги у її відсотковомуеквівалентіскладає 100%;

– складання індивідуального плану, що підписується отримувачем та директором територіального центру відповідає його визначеним індивідуальним потребам. Один примірник індивідуального плану знаходиться у отримувача соціальної послуги, другий в особовій справі отримувача. Індивідуальний план переглядається відповідно до вимог Державного стандарту послуги догляду вдома, за потреби вносяться зміни у договори. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «адресність та індивідуальний підхід» – 100%, що відповідає статусу «добре».

2.2. Показник «результативність». Критерії оцінювання:

– рівень задоволення індивідуальних потреб отримувачів  (за оцінками отримувачів соціальної послуги) – протягом періоду проведено опитування 39 громадян, які отримують послугу вдома. З них 37 повністю задоволені роботою соціальнихробітників. Відсотковий еквівалент складає  94 %;

– вирішення проблемних питань отримувачів  (покращення емоційного, психологічного, фізичного стану) – отримувачі соціальної послуги догляду вдома  констатували покращення емоційного, психологічного, фізичного стану порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– проведення опитувань, збору відгуків, реагування на скарги отримувачів соціальної послуги та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам соціальної послуги вдома (рівень подолання або мінімізації наслідків складних життєвих обставин отримувачами соціальних послуг) – в ході перевірок роботи соціальних працівників, проведення зовнішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг проводились опитування отримувачів  соціальної послуги догляду вдома щодо якості надання соціальної послуги. Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед підопічних щодо якості соціального обслуговування. Відсотковий еквівалент складає 98%;

Узагальнений статус показника «результативність» 97 %, що відповідає статусу «добре».

2.3. Показник «своєчасність». Критерії оцінювання:

– прийняття рішення щодо надання соціальної послуги догляду вдома, визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, підготовка індивідуального плану надання соціальної послуги догляду вдома у встановлений строк (дотримання максимальних строків, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 та Державного стандарту догляду вдома) – прийняття рішень проводяться у терміни визначені Державним стандартом догляду вдома. Визначення індивідуальних потреб та складання індивідуальних планів протягом 5 календарних днів з дня отримання звернення. Відсотковий еквівалент складає 92%;

- підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальної послуги (100%) оформляється у відповідності до вимог Державного стандарту. Відсотковий еквівалент складає 92%;

– строки та терміни надання соціальної послуги – відповідають зазначеним у договорі, графіку відвідувань та індивідуальному плану. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «своєчасність» – 92 %, що відповідає статусу «добре».

2.4. Показник «доступність та відкритість». Критерії оцінювання:

– наявність приміщень, не повністю відповідають санітарним та протипожежним вимогам. Розташування територіального центру є вдалим, він розташований у центрі с. Овадне. При вході до доцентру надання соціальних послуг відсутній пандус. Кнопка виклику відсутня, що є необхідністю для осіб з обмеженими фізичними можливостями. Відсотковий еквівалент складає 60%;

– наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів присутнє.

– наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів соціальної послуги про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги – відділенням соціальної допомоги вдома постійно проводиться робота по інформуванню потенційних отримувачів про наявні послуги. Відповідна інформація розміщена на інформаційних стендах, фахівцями відділення проводяться профілактичні бесіди серед отримувачів послуг. Відсотковий еквівалент складає 98 %.

- наявність буклетів та інших роздаткових матеріалів- інформація про зміст, умови, порядок надання соціальних послуг відображається у картці соціальної послуги, та планується висвітлювати на сайті Оваднівської ТГ. Відсотковий еквівалент складає 78 %.

Узагальнений статус показника «доступність та відкритість» – 78 %, що відповідає статусу «задовільно».

2.5. Показник «повага до гідності отримувача соціальної послуги». Критерії оцінювання:

– відгуки отримувачів соціальної послуги щодо ставлення до них надавачів соціальної послуги (скарги та претензії від отримувачів) –  до відділення надходила одна скарга від підопічної, після чого з соціальнм робітником була проведена робота,ситуацію врегульовано та задоволено.

 39опитанихотримувача соціальної послуги догляд вдома  задоволені ставленням до себе соціальними робітниками. Відсотковий еквівалент складає 98%;

– наявність у договорі про надання соціальної послуги догляду вдома положень щодо дотримання принципу конфіденційності – з усіма отримувачами  укладено договори про надання соціальних послуг, в яких зазначені права та обов’язки отримувача та надавача. У договорі про соціальне обслуговування передбачено, що працівники відділення зобов’язуються бути ввічливими та коректними у спілкуванні з отримувачем при виконанні своїх посадових обов’язків, дотримуватися конфіденційності в роботі з інформацією, отриманою в процесі виконання службових обов’язків працівниками. Вживаються заходи щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» та конфіденційності інформації щодо отримувачів послуги. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– повага до гідності отримувачів соціальної послуги та недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо них – соціальні робітники у своїй роботі використовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги) та з повагою ставляться до віку, статі отримувачів соціальної послуги, провадять свою діяльність до гідності отримувачів соціальної послуги та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій щодо них. Фактів негуманних і дискримінаційних щодо отримувачів соціальної послуги не було. Відсотковий еквівалент складає 100%.

Узагальнений статус показника «повага до гідності отримувача соціальної послуги» – 99 %, що відповідає статус «добре».

2.6. Показник «професійність». Критерії оцінювання:

– штатний розпис – штатний розпис сформовано відповідно до законодавства України та з урахуванням спеціалізації. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність затверджених посадових інструкцій – на кожного працівника територіального центру розроблена посадова інструкція з урахуванням вимог «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 80 «Соціальні послуги»,  затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14.10.2005 № 324 зі змінами та доповненнями,  та затверджена директором територіального центру соціального обслуговування. Відсотковий

робітників еквівалент складає 100%;

– наявність документів про освіту (державного зразка) працівників територіального центру, що надаютьсоціальну послугу – в особових справах працівників містяться документи про освіту (державного зразка). Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність особистих медичних книжок надавачів соціальної послуги та проходження обов’язкових медичних оглядів – всі соціальні робітники мають особисті медичні книжки та проходять обов’язковий медичний огляд раз на рік. Відсотковий еквівалент складає 100%;

– наявність графіку проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг – у територіальному центрі проводяться наради з інформування персоналу щодо чинного законодавства та організації їх роботи, але затвердженого  плану немає. Відсотковий еквівалент складає 80 %.

- наявність обладнання, твердого та м’якого інвентарю – фахівці установи забезпечені частково (комп’ютерами, принтером, папером, канцелярським приладдям, велосипедами) , але не забезпечені спецодягом та взуттям. Відсотковий еквівалент складає 85%

Працівники давно не проходили атестацію,та відповідних навчань. Відсотковий еквівалент 60%

Узагальнений статус показника «професійність» 75%, що відповідає статусу «задовільно».

Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги догляд вдома визначалася із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальної послуги (узагальнювалися статуси, які переважали).

Показники якісні

Від 80% до 100%«Добре»

Від 59% до 79%«Задовільно»

Від 0% до 50%«незадовільно»

Адресність та індивідуальний підхід

100%

«Добре»

 

 

Результативність

97%

«Добре»

 

 

Своєчасність

92%

«Добре»

 

 

Доступність

 

78% «Задовільно»

 

Повага до гідності отримувача соціальної послуги

99%

«Добре»

 

 

Професійність

 

75%«Задовільно»

 

 

Показники кількісні

Від 80% до 100%

 

Від 51% до 79%

Від 0% до 50%

 

Кількість скарг та результат розгляду

 

 

0,50% «Добре»

Кількість задоволених звернень про отримання соціальної послуги

98% «Добре»

 

 

 

Оцінка якості соціальної послуги вцілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб'єктом, що надає соціальну послугу

«Добре»

Продовжувати роботу з суб'єктом

 

 

 

 

 

Основніпроблеми у наданнісоціальнихпослугЦентру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради є :

 

  • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту;
  • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями з метою надання  їм необхідної допомоги;
  • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, забезпечувати оформлення відповідно вимог законодавства;
  • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
  •  запропонувати Департаменту соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації, по можливості, організувати курси підвищення кваліфікації для соціальних робітників.

 

В.о.керівника ЦНСП

Оваднівської сільської ради

Ірина ПАЦУЛА

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь