Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Порядок реєстрації місця проживання

Дата: 19.12.2020 11:13
Кількість переглядів: 569

Правила здійснення реєстрації місця проживання

Загальні положення

1. Ці Правила розроблені відповідно до статті 10 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та визначають механізм здійснення реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні, а також встановлюютьформи необхідних для цього документів.

2. У цих Правилах терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

3. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебуванняздійснюється виконавчим органом сільської,  сільським головою (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі – орган реєстрації) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської ради.

4. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та  прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Реєстрація місця проживання / перебування або зняття з реєстраціїмісця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

5. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

6. У разі, якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник).

7. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі,якщо особа проживає у двох і більше місцях, реєстрація місця проживання здійснюється за однією з цих адрес за її власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

  За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання новонароджених дітей можуть бути подані через управління/відділ реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини або  через управління/відділ соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.

 Подання заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання бездомних та інших осіб, які не мають постійного місця проживання, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи.

8. Відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта  громадянина  України, тимчасового  посвідчення  громадянина України, посвідки  на  постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення  особи,  яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи,  якій  надано  тимчасовий  захист (далі – документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання), а відомості про реєстрацію місця перебування – до довідки про звернення за захистом  в  Україні. 
 Відомості про реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта громадянина України:
-у вигляді книжечки - шляхом проставлення в них штампа реєстрації місця проживання особи, або штампа зняття з реєстрації місця проживання;
-у формі картки - шляхом внесення інформації до безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий паспорт (у разі наявності робочих станцій та підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Реєстр). У разі непідключенняоргану реєстрації до Реєстру особі видається довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання, а внесення інформації до безконтактного електронного носія здійснюється територіальним підрозділом ДМС на підставі такої довідки.
 9. У разі внесення під час реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання помилкових відомостей про особу, орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, реєстру відповідної територіальної громади та надіслати інформацію до Реєстру відповідно до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. 
10. Орган реєстрації відмовляє в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання, якщо:
 особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;
 у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;
 для реєстрації/зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.
 Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання приймається в день звернення особи або її представника шляхом зазначення у заяві про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику.

11. Особи, які не проживають за зареєстрованим місцем проживання більше одного місяця, і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити відповідний орган реєстрації про своє місце перебування. Орган реєстрації вносить відомості про це до реєстру територіальної громади та передає їх до Реєстру.

12. Надання органами реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи, за формою, наведеноюв додатку 3.

13. Термін зберігання заяв про реєстраціюмісця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання осіб, а також копій документів, які подаються для здійснення реєстраціїмісця проживання/перебування та зняття з реєстрації місця проживання осіб (за наявності) в паперовому вигляді становить 3 роки.

14. До створення реєстру територіальної громади, картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, які передані відповідному органу реєстрації центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, а також житлово-експлуатаційними організаціями, іншими підприємствами, установами та організаціями, що забезпечували ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, підтримуються в актуальному стані за карткою реєстрації особи та адресною карткою, що наведені в додатках 4 та 5 відповідно.

15. У разі прийняття рішення про перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Реєстру.

За бажанням особи ці відомості безоплатно вносяться до документів, до якихвносятьсявідомості про місцепроживання/перебування.

16. У разі підключення органів реєстрації до Реєстру, внесення інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання особи до нього здійснюється за заявою-анкетою, зразок якої затверджується наказом МВС.

                                            Реєстрація місця проживання 
 17. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:

заяву за формою, наведеною у додатку 6,7 або 8до цих Правил відповідно;

- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження. Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, здійснюється за умови внесення даних дітей до посвідки на постійне або тимчасове проживання їхніх батьків, та копії свідоцтва про народження. Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають легалізації в установленому порядку,  якщо інше не передбачено міжнародними договорами;

- квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу);

- документи, що підтверджують:

право на проживання в житлі – ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), судове рішення, яке набрало законної сили про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця проживання(зазначенідокументи або згода не вимагаються  при реєстрації місця проживання неповнолітніх до одного з батьків  або законного представника/представників);

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи – довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (додаток 9), копіяпосвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджена Мінсоцполітики(для осіб, які перебувають у цих установах або закладах);

- для військовослужбовців – проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, – довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини, форма якої наведена в додатку10 до цих Правил (для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби);

- військовий квиток абопосвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

- заяву про зняття особи з реєстрації місця проживання, форма якої наведена в додатку 11 до цих Правил (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

У разі подання заяви представником особи, крім перелічених вище документів, додатково подаються:

документ, щопосвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

 У разі проживанні батьківза різними адресами, для реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків,в присутності особи, яка приймає заяву, надається згода другого з батьківабо підпис особи засвідчується в установленому порядку (окрім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповіднимсудовим рішенням або рішенням органу опіки та піклування).

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.

18.Працівник органу реєстрації:

перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання та наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві.
19. У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через управління/відділ реєстрації актів цивільного стану уповноважений працівник перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше 1 разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації. 

20. Якщо дані, необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, надаються разом із заявою про призначення допомоги при народженні дитини, працівник управління/відділу соціального захисту населенняперевіряє  документи, що подає законний представник дитини, на підставі яких формує дані,наведені у додатку 12до цих Правил та не рідше 1 разу на тиждень передає або надсилає їх до відповідного органу реєстрації.

21. У разі подачі заяви про реєстрацію місця проживання бездомної особи через представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захистуабоособи через посадову особу виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку документи не рідше одного разу на тиждень подаються до органу реєстрації для здійснення реєстрації.

22. Працівник органу реєстрації у день звернення особи або її представникачив день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку, від управління/відділу реєстрації актів цивільного стану або даних від управління/відділу соціального захисту:

-приймає рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи;

-вносить відомості про реєстрацію місця проживання у документ, до якого вносяться ці відомості;

-формує і вносить дані про реєстрацію місця проживання особи до реєстру територіальної громади відповідно до Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі – Порядок);

-формує інформацію про реєстрацію місця проживання особи для її  передачі до Реєстру;

-оформляє і видає довідку про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, форма якої наведена у додатку13 або 14до цих Правил відповідно.

-повертає особі або її представнику соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинкудокумент, до якого внесені відомості про реєстрацію місця проживання,довідку про реєстрацію місця проживання, що оформлена особі відповідно доабзацу шостогопункту23Правил, та інші документи, що подавалися для цього.

Якщо документи (дані) для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до  управління/відділу реєстрації актів цивільного стану або до управління/відділу соціального захисту, оформлена органом реєстрації довідка про реєстрацію місця проживання дитини передається до цього органу або за бажанням того з батьків (представників), хто подавав заяву, може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі надання адміністративних послуг, надіслана поштою, про що робиться відповідна відмітка в заяві.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа, яка звернулася для реєстрації нового місця проживання після тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживанняабо подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послугскладає на неї адміністративний протокол за правопорушення, визначене у статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець або особа без громадянства подала для реєстрації недійсний документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію, його направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування, для вжиття до нього заходів адміністративного впливу, або інших заходів, визначених законодавством України.

23.  У разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиницідо органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, у той же день надсилається повідомлення (в залежності від форми ведення реєстрів – в письмовій або електронній формі) про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру територіальної громади(додаток 15 до Правил).

    У документ особи (у формі книжечки), до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, місце проживання якої реєструється з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, органом реєстрації спочатку проставляється  штамп зняття з реєстрації місця проживання особи (далі – штамп зняття з реєстрації місця проживання), зразок якого наведено у додатку 2 до цих Правил, а потім штамп реєстрації нового місця проживання особи. 

  У паспорт громадянина України у формі картки відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання вносяться до безконтактного електронного носія відповідно до Порядку оформлення,
видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302.

  Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про щописьмово повідомляється особі.

        

Реєстрація місця перебування

24. Реєстрація місця перебування осіб (форма заяви, що звернулися за захистом в Україні, здійснюється на підставі документів та в порядку визначеному у пункті 18 цих Правил. Відомості про реєстрацію місця перебування вносяться  до довідки про звернення за захистом  в  Україні, зразок якої затверджуєтьсянаказом МВС України, на строк до шести місяців.

Зняття з реєстрації місця проживання
25. Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі: 

-заяви особи або її представника, за формою, наведеною в додатку 11;
-судового рішення, яке набрало законної сили, пропозбавлення права власності на житлове приміщення або  права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття особи з реєстрації місця проживання, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; 
-свідоцтва про смерть;
-паспорта або паспортного документа, що надійшов з органу державної реєстрації актів цивільного стану, або документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;
-інших документів, які свідчать про припинення: 

    підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС України або територіального підрозділу ДМС України, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування дозволу на імміграцію та  посвідки на постійне проживання в Україні);

  підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту(письмовеповідомленнясоціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту);

   підстав на право користування житловим приміщенням(закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла, та інших визначених законодавством документів).

         Зняття з реєстрації на підставах, визначених в абзацах 8 та 9 пункту 26, здійснюється за клопотанням уповноваженої особи закладу/установи або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування. 

Разом із заявою особа подає: 

   документ, до якого вносяться відомості зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

квитанцію про сплату адміністративного збору;
військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

У разі подання заяви представником особи крім перелічених вище документів додатково подаються:

документ, що посвідчує особу представника;

документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини –батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

При проживанні батьків за різними адресами для зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним з батьків надається письмова згода другого з батьків в присутності особи, яка приймає заяву, або підпис особи засвідчується в установленому порядку (окрім випадків, коли  місце проживання дитини визначено відповідним судовим рішенням або рішенням органу опіки та піклування).

26.Працівник органу реєстрації :

перевіряє належність паспортного документа особі, що його подала, його дійсність, правильність заповнення заяви про зняття з реєстрації місця проживання (у разі необхідності її заповнення)та наявність документів, необхідних для зняття з реєстрації місця проживання, про що ним вчиняється відповідний запис у цій заяві.

Працівник органу реєстрації у день звернення особи (її представника) або в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг, представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, посадової особи виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку:

приймає рішення про зняття з реєстрації або про відмову у знятті з реєстрації місця проживання особи;

вносить відомості про зняття  з реєстрації місця проживання у документ, до якого вносяться ці відомості. Датою зняття з реєстрації місця проживання осіб, визначених у абзаці 3 пункту 27, є дата отримання відповідних документів;

формує і вносить дані про зняття з реєстрації місця проживання особи до реєстру територіальної громади;

формує інформацію про зняття з реєстрації місця проживання особи для її  передачі до Реєстру відповідно до Порядку;

оформляє і видає довідку про зняття з реєстрації місця проживання,формаякої наведена в додатку 16 до цих Правил, дітям до 16 роківта громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучає раніше видану довідку про реєстрацію місця проживання для подальшого знищення;

повертає особі або її представнику, адміністратору центру надання адміністративних послуг, представнику спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинкудокумент, до якого внесені відомості про зняття з реєстрації місця проживання, довідку про зняття з реєстрації місця проживання, а також документи, що  подавалися для цього.

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що особа подала для зняття з реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, працівник органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг складає на неї адміністративний протокол за правопорушення, визначене у статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо іноземець або особа без громадянства подала для реєстрації місця проживання недійсний документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання, особу направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування, для вжиття до неї заходів адміністративного впливу, а також оформлення нового документу або внесення визначених законодавством змін у наявний документ.

Якщо зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі документів, зазначених в абзацах 3,7,8,9 пункту 26 цих Правил, без надання документу,до якого вносяться відомостіпро реєстрацію місця проживання, штамп зняття з реєстрації місця проживання особи вноситься до  такого документа при зверненні особи.

         Зняття з реєстрації місця проживання в разі смерті особи здійснюється датою надходження до органу реєстрації документів, визначених в абзацах 3, 4, 5 пункту 26цих Правил.

         Якщо зняття з реєстрації здійснюється на підставі паспорта або паспортного документа, що надійшов з органудержавної реєстрації актів цивільного стану, після зняття з реєстрації паспорти або паспортні документи разом із копією супровідного листа управління/відділу реєстрації актів цивільного стану протягом 7 днів передаються або надсилаються до територіального підрозділу ДМС відповідно до території його обслуговування для знищення та списання.

        

Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи

27. Реєстрація місця проживання/перебування особи або зняття з реєстрації місця проживання скасовується в разі їх проведення з порушенням вимог законодавства.

         У разі виявлення такого порушення керівник органу реєстрації проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації, за її результатами складає висновок та приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи.

Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення (форма наведена в додатку 17 до цих Правил), в якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом до органу реєстрації для внесення відповідних відомостей до документа, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця проживання.

Працівник органу реєстрації формує і вносить дані про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи до реєстру територіальної громади;

формує інформацію про скасуванняреєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання особи для її  передачі до Реєстру.

28. У разі виявлення ДМС або її територіальними органами порушень законодавства під час здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи надсилається повідомлення, інформація перевіряється органом реєстрації, а в разі підтвердження – підлягає скасуванню.

 

Реєстр територіальної громади

29. Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання формує та веде реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.

Органи реєстрації здійснюють обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці.

Вимоги до збирання, зберігання, обробки, використання і захисту інформації у реєстрахтериторіальних громад визначаються законом.

31. До реєструтериторіальноїгромадивносяться:

дані про особу:

прізвище, власнеім’я (усівласніімена), по батькові;

дата та місценародження;

місцепроживання;

відомості про громадянство;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);

дата реєстрації місцяпроживання;

прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;

інформація про попереднє місце проживання;

дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);

найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до реєстру.

32. Доступ до інформації, щоміститься у реєстрахтериторіальних громад, здійснюється з дотриманнямвимогЗаконів України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»,  «Про інформацію» та «Про захистперсональнихданих».

Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до реєстрів, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захистперсональнихданих».

Доступ до реєстрів здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.

Органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.

Передача персональних даних, внесених до реєстрів територіальних громад, органам державної влади, органам місцевого самоврядування без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених законом.

Орган реєстрації у разі виявлення в реєстрі територіальних громад помилкових відомостей про особу повідомляє її про це у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, а також передає відповідну інформацію до Реєстру.

Дані реєстрів територіальних громад можуть використовуватися із статистичною або науковою метою, за умови їх знеособлення.

                   Контроль за дотриманням органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання.

32. ДМС та її територіальні органи контролюють дотримання органами реєстрації вимог законодавства з питань реєстрації місця проживання, а також їх діяльності у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб, у разі необхідності здійснюють перевірки.

За результатами проведених перевірок направляють органу реєстраціїакт щодо врахування рекомендацій (пропозицій) чи усунення виявлених недоліків, порушень.

33. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення інформує про них відповідні правоохоронні органи.

34. Працівники органу реєстрації, які допустили порушення законодавства, несуть відповідальність у встановленому законодавством порядку.

ЗАЯВА

про реєстрацію місця проживання


https://rada.info/upload/users_files/04332393/64ac9b1781d3eb8e0073b92c24f5c508.docx

ЗАЯВА

про реєстрацію місця проживання дитини

https://rada.info/upload/users_files/04332393/8afc21f11d750b066677caa2adc1ad83.docx

 

ЗАЯВА

                                                        про зняття з реєстрації місця проживання

                            https://rada.info/upload/users_files/04332393/1355b142a94365e589974f125d29eb22.docx


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь