Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території

Фото без опису

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ   ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

  ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

_______________

 

                                                                                                                           ______________

 

 

 

Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

Відповідно до Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2003 р. № 2067 «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами» із внесеними змінами згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1173 від 16.12.2015року, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,виконавчий комітет  Оваднівської сільської ради     

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Затвердити Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади згідно з додатком №1.
  2.  Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

     

 

 

Сільський голова                                                                                                    С.С.Панасевич

 

Гулуа 92231

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 1
до рішення виконавчого комітету Оваднівської сільської ради
№ _______ від _____________ року

 

Порядок розміщення зовнішньої реклами

на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади


            Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади, (надалі - "Порядок") розроблено у відповідності до Законів України: "Про рекламу" від 03.07.1996р. № 270/96-ВР; "Про інформацію" (2657-12); "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12); "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), «Про систему у сфері господарської діяльності» (2806-15), Постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2003 р. № 2067 "Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами" із змінами, внесеними  згідно з Постановою КМУ № 1173 від 16.12.2015

                                    ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

1.1. Розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади встановлюється на підставі норм, визначених даним Порядком, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів місцевого середовища.

1.2. Порядок розміщення реклами розробляється терміном не менше, як на 5 років і не може змінюватися протягом часу його дії.

1.3. Термінологія Порядку - відповідно до термінології Типових правил.2. РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РОЗМІЩЕННЯ РЕКЛАМИ

2.1. Порядок розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади регулює правові відносини між виконавчим комітетом Приморської міської ради, юридичними особами (незалежно від форми власності та підпорядкованості), фізичними особами-підприємцями і громадянами, що виникають у зв’язку з виробництвом, розповсюдженням, розміщенням та споживанням зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади.

2.2. Порядок визначає механізм надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади, вимоги щодо проектування, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, їх розміщення (встановлення, монтажу, нанесення), експлуатації та демонтажу, порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.

2.3. Дія цього Порядку поширюється на всю територію Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади, включаючи розташування рекламних засобів на будинках (будівлях) і спорудах, у тому числі: на відкритих майданчиках, на міських вулицях (дорогах, проїздах), площах тощо, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання, благоустрою, інших об'єктах, розташованих на відкритій місцевості, на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та відомчої належності, фізичних осіб-підприємців і громадян, діяльність яких пов’язана з встановленням зовнішньої реклами, розміщенням вивісок, інформаційних табличок тощо на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади.

2.4. Дія цього Порядку не поширюється на:

2.4.1. Відносини, пов’язані з розповсюдженням інформації, обов’язковість розміщення та оприлюднення якої визначено іншими законами України.

2.4.2. Оголошення фізичних осіб, не пов’язані з підприємницькою діяльністю.

2.5. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виконавчий орган ради - виконавчий комітет Оваднівської сільської ради;

дозвіл - документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету сільської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці;

зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена як правило, з обох боків деревами та чагарниками.

пішохідна доріжка - елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;

спеціальні конструкції - тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення реклами;

вивіска чи табличка - елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать такій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, що розміщений на зовнішній поверхні будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху або на поверсі, де розташовується власне чи надане у користування особі приміщення (крім, випадків, коли суб’єкту господарювання належить на праві власності або користування вся будівля або споруда), біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.

Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про рекламу".

2.3. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради відповідно до цього Порядку.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами здійснюється відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

Справляння плати за видачу зазначених дозволів виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради забороняється.

2.4. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою територій Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади.

2.5. Для регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Оваднівською сільською радою утворюється комісія по регулюванню діяльності з розміщення зовнішньої реклами (далі – робочий орган). Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.

2.6. До повноважень робочого органу належать:

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його дії;

- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- підготовка проекту рішення виконавчого комітету Оваднівської сільської ради щодо надання дозволу (у тому числі погодження з органами та особами, зазначеними у пункті 3.4. цього Порядку) чи про відмову у його наданні;

- видача дозволу на підставі рішення виконавчого комітету;

- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних засобів, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів.

Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ

3.1. Для одержання дозволу заявник подає робочому органу заяву за формою згідно з додатком 1, до якої додаються:  фотокартка або комп'ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу, та ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням.

3.2. За наявності документів, передбачених пунктом 3.1 цього Порядку, відомості про заяву у той же день вноситься до внутрішнього реєстру заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (журналу), який ведеться у довільній формі.

3.3. Робочий орган протягом двох робочих днів з дня реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу за формою згідно з додатком 2.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі дозволу виконавчий комітет надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням підстав, передбачених законом.

Строк видачі дозволу або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить 10 робочих днів.

3.4. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або уповноваженим ним органом (особою), а також з:

- департаментом культури, релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії, в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць;

- утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;

- власником автомобільних доріг та ГУ Національної поліції у Волинській області - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг.

Перелік органів та осіб, з якими погоджується видача дозволу, є вичерпним.

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради без залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу.

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзацах першому - четвертому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів.

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури органи, зазначені в абзацах першому - четвертому пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзацах першому - четвертому цього пункту, протягом встановленого строку погоджень вважається, що видачу дозволу погоджено.

3.5. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється. 

3.6. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає проект відповідного рішення на розгляд виконавчого комітету.

3.7. Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову у його наданні.

Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.

3.8. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає органам державної фіскальної служби інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл. 

3.9. Дозвіл надається строком на п’ять років, якщо менший строк не зазначено у заяві. 

3.10. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламного засобу. 

3.11. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п'ятиденний строк зобов'язаний подати до виконавчого комітету фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).

3.12. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність зміни місця розташування рекламного засобу, робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами. У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце. У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл. 

Відшкодування витрат, пов'язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу. 

Плата за надання послуг, пов'язаних із зміною місця розташування рекламного засобу, не справляється. Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного засобу на попередньому місці. 

3.13. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності, встановлюється у порядку, визначеному виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради, а місцем, що перебуває у державній або приватній власності, - на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою). При цьому площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

3.14. Розмір плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу не може встановлюватися залежно від змісту реклами. 

3.15. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам: 

- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 3.19 – 3.22 цього Порядку; 
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків; 
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків; 

- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений; 

- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі; 

- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття; 

- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію. 

3.16. Забороняється розташовувати рекламні засоби: 

- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів; 
- на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини. 

3.17. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

3.18. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років. 

Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 3.15. - 3.18. цього Порядку, є вичерпним. 

3.19. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

3.20. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій. 

3.21. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством. 

3.22. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій. 

3.23. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 

3.24. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за погодженням з ГУ Національної поліції у Волинській області.

3.25. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами на нетривалий час (до п’яти діб) здійснюється розпорядженням міського голови, з урахуванням переліку обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановленого пунктами 3.15. - 3.18. цього Порядку, без погодження з органами, зазначених в п.3.4. цього Порядку.  

 
             4. Контроль за додержанням цього Порядку здійснює виконавчий комітет Оваднівської сільської ради відповідно до законодавства.


            5. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами виконавчий комітет Оваднівської сільської ради звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення порушень у визначений строк. 


            6. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Порядку, несе відповідальність згідно із законодавством. 


7. ВИВІСКИ ТА ТАБЛИЧКИ

7.1. Встановлення вивісок чи табличок із порушенням цього Порядку забороняється.

7.2. Вивіски та таблички:

 повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель і споруд, на яких вони розміщуються;

            не повинні відтворювати зображення дорожніх знаків;

не повинні розміщуватися на будинках або спорудах - об’єктах незавершеного будівництва;

площа поверхні не повинна перевищувати 3 кв. метрів.

Забороняється вимагати від суб’єктів господарювання будь-які документи для розміщення вивісок чи табличок, не передбачені законодавством.

7.3. Фізичні та юридичні особи, які є власниками вивісок/табличок, несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, Кодексу України “Про адміністративні правопорушення”, іншими законодавчими актами України,  за порушення режиму історико-культурної заповідної території, незадовільний естетичний, технічний стан, їх невідповідність до затверджених проектів тощо.

7.4. Самовільно встановленими є вивіски/таблички, розміщені без погодженого проекту та виконані із значними відхиленнями від нього або в невідповідності із цим Порядком.

7.5. Посадовими особами, яким надається право складати приписи та протоколи за порушення цього Порядку, є спеціалісти-землевпорядники, начальник земельного відділу Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області та інші уповноважені органи згідно з діючим законодавством.

7.6. Всі штрафи підлягають сплаті посадовими особами та громадянами в термін згідно статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Примусове виконання постанов адмінкомісій проводиться згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

 

8. СКАСУВАННЯ ДІЇ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ  РЕКЛАМИ

8.1. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами скасовується на підставі відповідного рішення виконавчого комітету  Оваднівської сільської ради до закінчення строку його дії:

8.1.1. За письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами.

8.1.2. У разі невикористання місця розташування рекламного засобу безперервно впродовж шести місяців.

8.1.3. У разі непереоформлення дозволу у встановленому порядку.

8.1.4. В інших випадках, встановлених законодавством України.

 

9. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ

9.1. Демонтаж означає комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця її розташування та транспортування на спеціально відведеній території для подальшого зберігання. При цьому демонтаж та подальше зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на нього до Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади.

9.1.1. Демонтаж рекламного засобу є засобом протидії порушенню прав Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади щодо надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, або усунення порушень договірних зобов'язань розповсюджувачами зовнішньої реклами за договорами про надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади власниками та/або законними користувачами рекламного засобу, а також засобом усунення порушень в інших випадках.

9.2. Демонтаж рекламного засобу здійснюється в таких випадках:

9.2.1. В разі неможливості встановити власника (законного користувача) рекламного засобу, у тому числі у випадках відсутності маркування на рекламному засобі, а також при виявленні безхазяйних рекламних засобів;

9.2.2. В разі припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичної особи - підприємця;

9.2.3. В разі невідповідності розміщення вивіски чи таблички вимогам щодо її розміщення, наданим у визначенні, та архітектурним вимогам, державним нормам, стандартам і правилам, санітарним нормам;

9.2.4. В разі порушення благоустрою території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади;

9.2.5. В разі виявлення самовільно розміщеного рекламного засобу;

9.2.6. В разі, коли термін дії дозволу на розміщення рекламного засобу закінчився і не був продовжений;

9.2.7. В разі, коли технічний стан рекламного засобу створює загрозу життю або здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди (майнової чи немайнової) третім особам;

9.2.8. В разі невідповідності технічних характеристик рекламного засобу та місця його встановлення виданому дозволу на розміщення зовнішньої реклами;

9.2.9. В інших випадках, передбачених договором про надання у тимчасове користування місць для розміщення рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади і є єдиними для всіх розповсюджувачів реклами.

9.3. Демонтаж рекламного засобу у випадках, встановлених у пункті 9.2. цієї глави, здійснюється комунальним підприємством Оваднівської сільської ради.

 9.4. Демонтаж рекламного засобу здійснюється без направлення розповсюджувачу зовнішньої реклами припису, якщо власник рекламного засобу, або його адреса не встановлені.

9.4.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами повинен впродовж трьох днів з моменту отримання припису усунути зазначені в приписі порушення та повідомити в цей же строк робочий орган в письмовій формі.

9.5. Контроль за виконанням приписів здійснює робочий орган.

9.6. Про наміри демонтажу, час та дату його проведення, робочий орган міської ради повідомляє рекламорозповсюджувача шляхом направлення поштового рекомендованого листа з повідомленням про вручення.

9.7. Неявка рекламорозповсюджувача на місце проведення робіт з демонтажу рекламної конструкції, не позбавляє робочий орган міської ради права здійснити демонтаж з комунальним підприємством Оваднівської сільської ради.

9.8. За наслідками демонтажу складається відповідний акт в двох примірниках, в котрому чітко зазначається місце зберігання рекламної конструкції, цей акт підписується головою робочого органу міської ради, начальником відділу житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та підприємництва, архітектором відділу житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та підприємництва, директором комунального підприємства Оваднівської сільської ради.

9.9. Рекламорозповсюджувач вправі повернути рекламну конструкцію тільки після повної сплати боргу та відшкодування витрат на її демонтаж, транспортування та зберігання.

9.10. У випадку несплати боргу та відшкодування витрат на її демонтаж, транспортування та зберігання протягом року з дня демонтажу рекламної конструкції, комунальне підприємство Оваднівської сільської ради набуває права власності на неї в установленому Законом порядку.

 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Порядку або в зв’язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів.

10.2. Якщо сторони впродовж 10 робочих днів не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку розміщення реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

Керівнику робочого органу
__________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної,  міської ради)

 

____________ р. N ____________

ЗАЯВА
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Заявник ______________________________________________________________________
                                   (для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої _________________________________________________________________________________
                                             реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

Адреса заявника _________________________________________________________________
                                                (для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи -
_____________________________________________________________________________
                                                                 місце проживання, паспортні дані)

Ідентифікаційний код юридичної особи
або ідентифікаційний номер фізичної особи _________________________

Телефон (телефакс) _____________________________________________

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою _____________________________________________________________________________
                                             (повна адреса місця розташування рекламного засобу)

строком на ______________________________________________________________________
                                                                                   (літерами)

Перелік документів, що додаються ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Заявник
або уповноважена
ним особа  

 
_________________
(підпис)  

 
_____________________
(ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку розміщення реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

 

 

ДОЗВІЛ
на розміщення зовнішньої реклами

Виданий ____________ р. на підставі рішення ______________________________________
                                                                        (дата видачі)
_________________________________________________________________________________
(виконавчий орган сільської, селищної, міської ради, дата і номер рішення)
_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної
_____________________________________________________________________________
особи - прізвище, ім'я та по батькові)
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
_____________________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)

Адреса місця розташування рекламного засобу _____________________________________
_____________________________________________________________________________

Характеристика (в тому числі технічна) рекламного засобу __________________________
_____________________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламного засобу)

Фотокартка або комп'ютерний макет місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), на якому планується розташування рекламного засобу

Ескіз з конструктивним
рішенням рекламного засобу  

Топогеодезичний знімок місцевості (М 1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу 

Відповідальний за топогеодезичне знімання  

_______   __________________ М. П. 
  (підпис)       (ініціали та прізвище) 

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

       

М. П.

Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламного засобу

Керівник робочого органу

___________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М. П.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК № 2
до рішення виконавчого комітету Оваднівської сільської ради
№ _______ від _____________ року

 

Порядок 
визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади


             1. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем зовнішньої реклами відповідної плати є укладений договір на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

             2. За наявності дозволу та при відсутності рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу, яке перебуває у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

 У період з моменту отримання дозволу до моменту розміщення рекламного засобу, розмір плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламного засобу нараховується відповідно до рішення Оваднівської сільської ради.

            3. Плата за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів), які перебувають у комунальній власності Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади

 (далі - плата), складається з базових тарифів (таблиця 1, 2) на які послідовно перемножується площа поверхні рекламної конструкції, одиниці; коефіцієнт зони місця розташування рекламної конструкції (таблиця 3), визначається за формулою: П = Бп*S*k*м, де

Бп – базова плата, згідно додатку №2 до рішення Оваднівської сільської ради №__ від __.__.2018р. (таблиця 1, 2);

S – одиниця виміру (площа, одиниця);

k – коефіцієнт зони місця розташування рекламної конструкції (таблиця 3);

м – кількість місяців, днів, впродовж яких планується тимчасове використання місця для розміщення рекламних засобів, конструкцій, тощо.        

 

Таблиця 1

 

N
п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата за місяць, грн. 

1.

Щит, що стоїть окремо (білборд)

за 1 кв.м. площі поверхні реклами (горизонтальна проекція)

12.00

2.

Щит на фасаді будинку

за 1 кв. м площі поверхні реклами (вертикальна проекція)

25.00

3.

Щит на тимчасовій споруді, паркані, тощо

за 1 кв. м площі поверхні реклами

25.00

4.

Сіті-лайт

за 1 кв. м площі поверхні реклами (горизонтальна проекція)

12.00

8.

Тимчасова виносна спеціальна конструкція з площею поверхні 
(штендер)

за одиницю 

50.00

9.

Натяжний банер, панно (горизонтальна проекція)

за 1 кв.м. площі поверхні

25.00

10.

Рекламна вивіска, напис на будинку (будівлі), споруді

за 1 кв.м. площі поверхні

25.00

11.

Кронштейн

за одиницю на стовпі, опорі освітлення

50.00


 

 

 


 


Таблиця 2 

N
п/п

Вид засобу зовнішньої реклами

Одиниця виміру

Базова плата за добу, грн. 

1.

Рекламна конструкція, яка переміщується фізичною особою

за одиницю

15,0 

2.

Аудіорекламна акція з використанням міського середовища з переміщенням по території Оваднівської ОТГ

за одиницю

20.00 

3.

Рекламна акція з демонстрацією зразків продукції

за одиницю

50.00

 

 


Таблиця 3

N
п/п

Зональність

Найменування вулиць

коефіцієнт зони місця розташування рекламної конструкції

1.

1 Зона

с.Верба (в межах та за межами),  

3,0 

2.

2 Зона

с.Овадне,Сусваль,Красностав,Галинівка,Свійчів,Білин,Охнівка

2,0 

3.

3 Зона

Інші населені пункти сільської об’єднаної територіальної громади

1,5

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

(відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308).

 

Назва регуляторного акту: Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади.

Розробник документа: Земельний відділ Оваднівської сільської ради.

Відповідальна особа:  Гулуа З.Т.,тел.  03342(92231)

 

п/п

Розділ

Опис

1.

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

 

 

 

 

 

 

 

 

Внаслідок набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1173 „Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності”, якою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067 „Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами” виникла потреба щодо прийняття Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади у відповідності до вимог Законів України  «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» та внесених цією постановою змін.

 

2.

Цілі регулювання

 

1. Удосконалення процедури надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

2. Регулювання розміщення зовнішньої реклами в умовах насичення  території громади  рекламними засобами.

 

3.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

Альтернатива 1 Не приводити власні нормативні документи у відповідність до норм постанови Кабінету Міністрів України.

Ця альтернатива є неприйнятною для Оваднівської сільської ради, оскільки проблема не врегулювання норм приведе до порушення законодавства.

Альтернатива 2  Прийняти запропоноване рішення.

Ця альтернатива є найбільш прийнятною, оскільки прийняття цього рішення надасть можливість досягнути цілей, передбачених розділом 2 цього Аналізу.

Перевага обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов'язковості) рішень виконавчого комітету сільської ради для виконання на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади , що передбачено ст.144 Конституції України та ст.73 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні». Вирішення проблеми зазначеної у пункті 1 цього аналізу можливе лише шляхом прийняття відповідного рішення.

 

 

 

 

 

4.

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми

У відповідності з п. 1 ст. 16 Закону України «Про рекламу» виконавчому комітету Оваднівської сільської ради надано право на встановлення порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади. Даним проектом буде удосконалено механізм надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та порядку розміщення зовнішньої реклами на території громади, оскільки:

- впорядковується процес оформлення дозвільних документів;

- конкретизуються вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на території міста;

- по новому регламентується короткотермінове розміщення зовнішньої реклами та проведення рекламних акцій;

- чітко регламентується розміщення виносної реклами (штендерів);

- зобов’язано розповсюджувачів зовнішньої реклами здійснити відшкодування витрат на відновлення благоустрою, ремонт фасадів, дахів після демонтажу засобів зовнішньої реклами;

- більш чітко визначає процедуру анулювання дозволів.

Прийняття запропонованого проекту рішення «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади» дасть можливість забезпечити вирішення саме зазначених у цьому аналізі проблем.

 

5.

Досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного регуляторного акта врегулює правові відносини, що виникають між розповсюджувачами зовнішньої реклами та робочим органом, уповноваженою особою у процесі розміщення рекламних конструкцій та рекламних акцій.

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві про рекламу, та про дозвільну систему у сфері господарської діяльності, які можуть привести застосування даного акта до недоцільності.

Для впровадження вимог даного регуляторного акта органам місцевого самоврядування не потрібно додаткових витрат з міського бюджету. Таким чином, поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей шляхом виконання регуляторного акта приносить вигоди без залучення додаткових коштів, як з боку суб'єктів господарювання, так і влади.

Контроль за дотриманням даного регуляторного акта здійснює особа, уповноважена рішенням виконавчого комітету, рішенням Оваднівської сільської ради, та інші органи відповідно до законодавства.

 

6.

Очікувані результати прийняття акта

Впровадження у дію даного рішення забезпечить вигоди та витрати викладені у Таблиці вигод та витрат (додається).

 

7.

Запропонований строк дії акта

Строк дії зазначеного регуляторного акта встановлюється як необмежений. У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, до нього будуть вноситься відповідні зміни.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситися необхідні корективи.

 

8.

Показники результативності акта

Статистичні показники:

- розмір надходжень до бюджету, пов’язаний з дією акта (грн.) (даний показник не впливає на результативність регуляторного акта);

- кількість суб’єктів господарювання (розповсюджувачів зовнішньої реклами), на яких розповсюджується дія регуляторного акта (об’єктивно неможливо визначити кількість, даний показник не впливає на результативність регуляторного акта);

- розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог даного акта (об’єктивно неможливо визначити, даний показник не впливає на результативність регуляторного акта);

Соціологічні показники:.

- Час, що витрачається на виконання вимог даного регуляторного акта — до 30-ти днів;

- Рівень поінформованості розповсюджувачів — 80%.

 

Назва показника

на 2017 рік

на 2018 рік

Кількість суб’єктів господарювання (розповсюджувачів зовнішньої реклами), на яких розповсюджується дія регуляторного акта

Об’єктивно неможливо визначити

Об’єктивно неможливо визначити

Розмір надходжень до бюджету від дії даного рішення

Дозвіл видається безкоштовно

Дозвіл видається безкоштовно

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання пов’язаними з виконанням вимог даного акта

Об’єктивно неможливо визначити, даний показник не впливає на результативність регуляторного акта

Об’єктивно неможливо визначити, даний показник не впливає на результативність регуляторного акта

 

Ефективність регуляторного впливу рішення Оваднівської сільської ради «Про затвердження Порядку розміщення зовнішньої реклами на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади та Порядку визначення розміру плати за право тимчасового користування місцями (для розміщення рекламних засобів) на території Оваднівської сільської об’єднаної територіальної громади» визначатиметься: 

1. Кількість поступлених заяв на розміщення зовнішньої реклами;

2. Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

3. Кількість внесених змін у дозвіл у зв’язку із зміною технологічної схеми рекламного засобу;

4. Кількість внесених змін у дозвіл у зв’язку із зміною містобудівної ситуації;

5. Кількість дозволів, яким продовжено строк дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

9.

Заходи, за допомогою яких  буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік після проведення базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

 

Начальник земельного відділу                                                                              Зураб  Гулуа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця вигод і витрат

 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

1. Створення  прозорого механізму та удосконалення порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

2. Набуття позитивного іміджу владою міста в результаті врегулювання процедури надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Витрати на оплату за розміщення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про оприлюднення проекту рішення  аналізу регуляторного впливу акта, повідомлення про проведення громадського обговорення у вигляді “круглого столу” з обговорення проекту рішення сільської ради.

Суб’єкти  підприємницької діяльності

1. Прозорість та зрозумілість процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами.

2. Скорочення термінів отримання дозволів на розміщення  зовнішньої реклами

3. Збереження умови безоплатності надання адміністративної послуги щодо отримання дозволів на розміщення зовнішньої реклами.

1. Ймовірність відмови у наданні дозволу на розміщення зовнішньої реклами.

 

Територіальна громада

1. Упорядкування елементів благоустрою, створення привабливого вигляду громади шляхом застосування нових підходів у формуванні рекламної інфраструктури території громади.

2. Ріст позитивного іміджу громади у потенційних туристів та жителів громади.

3. Створення сприятливих умов для життєдіяльності громади.

Відсутні

 

 

 

Начальник земельного відділу                                                                              Зураб  Гулуа

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь