Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

    Про бюджет сільської територіальної  громади на 2021 рік

Дата: 31.12.2020 14:21
Кількість переглядів: 466

                                                       РІШЕННЯ                             

                                                                                                                                     

22.12.2020  року                               с. Овадне                                          № 2/34

                                                                                                      

    Про бюджет сільської територіальної

 громади на 2021 рік

 

(03538000000)

(код бюджету)

 

Керуючись  Бюджетного кодексу України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2021 рік:

 

доходи    бюджету   територіальної громади  у сумі 55304592 грн., у тому числі доходи загального фонду   бюджету територіальної громади      55091592  грн., доходи спеціального фонду   бюджету  територіальної громади     213000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

         видатки   бюджету   територіальної громади    у сумі 55204592 грн., в тому числі  видатки загального фонду   бюджету територіальної громади  - 54591592  грн., видатки спеціального фонду   бюджету  територіальної громади  - 613000 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення; 

          повернення кредитів до   бюджету   територіальної громади  у сумі 5000 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонд    бюджету територіальної громади  - 5000 гривень;

             надання кредитів з   бюджету  територіальної громади  у сумі 100 000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду   бюджету територіальної громади    -  100 000 гривень;

            профіцит за  загальним фондом   бюджету  територіальної громади      у сумі 400000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

 

   дефіцит за спеціальним фондом   бюджету територіальної громади     у сумі 400000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

    оборотний залишок бюджетних коштів на 2021 рік у розмірі 100000 грн., що становить 0,18 відсотка видатків загального фонду   бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом; 

    резервний фонд   бюджету територіальної громади    у розмірі 100000  грн., що становить 0,18 відсотка видатків загального фонд    бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

            2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

            3.Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

           Відповідно до пункту 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з  бюджету територіальної громади, визначені у розписі бюджету  територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів  на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Оваднівському сільському голові:

1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного бюджету, крім субвенцій у галузі освіти та охорони здоровя;

2) за погодженням з  постійною комісією сільської ради з  питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з обласного бюджету, субвенції у галузі освіти та охорони здоровя та  субвенції, які надані бюджету територіальної громади  з інших місцевих бюджетів;

           4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої,  комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

             5. Затвердити розподіл витрат   бюджету територіальної громади       на реалізацію місцевих програм у сумі 2624000 грн.згідно з додатком 7 до цього рішення.

           

             6.Установити, що у загальному фонді   бюджету територіальної громади    на 2021 рік:                         .            

             1)     до доходів загального фонду   належать доходи, ви значені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 97,101,   Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

- освітня субвенція  з державного бюджету місцевому бюджету в сумі 23920400 гривень;

      2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

              7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду   бюджету сільської територіальної громади на 2021рік:

              1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691 та 71 Бюджетного кодексу України:

-  екологічний податок;

-  власні надходження бюджетних установ;

-  кошти від продажу земельних ділянок;

-  цільові фонди

                2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду.

               8.   Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету     територіальної громади:

  згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного сільською радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з   бюджету сільської територіальної громади індивідуальним сільським забудовникам

              9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками   бюджет сільської територіальної громади у видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- трансферти місцевим бюджетам.

 

             10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні» надати фінансовому відділу Оваднівської сільської ради право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

             11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право   Оваднівському сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням  до кінця поточного бюджетного періоду;

     12. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:  

             1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити розробку проектів паспортів бюджетних програм і надати їх на затвердження фінансовому відділу Оваднівської сільської ради протягом 30 днів з дня набрання чинності цим рішенням з метою їх затвердження протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;   

      2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне  і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

     3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-  здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

             4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

    13.  З метою збереження кадрового потенціалу керівникам бюджетних установ здійснювати диференціацію заробітної плати працівників, які утримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат , надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності  та  умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи відповідно до постанови Кабінету Міністрівм України від 28.12.20160р.№1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».  

             14. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Оваднівському сільському голові  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету  територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів  бюджету  територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету  територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету  територіальної громади;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету  територіальної громади.

             15. Оваднівській сільській раді у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської   територіальної громади на 2021 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення

            16. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року

             17. Додатки1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

            18. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднити цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

            19. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію  з  питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

   Голова                                                                               Сергій  ПАНАСЕВИЧ


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь