Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Положення про порядок визначення переможців у Конкурсі на відзначення премією Оваднівської сільської ради «Успішний педагог» на 2021 – 2025 роки

Дата: 11.01.2021 20:47
Кількість переглядів: 525

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

22.12.2020

РІШЕННЯ                      

 

 

                     №2/ 23

 

 

Про затвердження Положення про порядок визначення переможців у Конкурсі на відзначення премією Оваднівської сільської  ради «Успішний педагог» на 2021 – 2025 роки

 

Із метою підвищення ролі та значення освіти у суспільстві, визнання педагогічної професії у соціумі громади; виявлення та підтримки талановитих і творчих освітян, їх мотивації до пошуків ефективних прийомів, засобів, методів для покращення результативності навчально-виховного процесу; заохочення педагогів до активної участі у фахових змаганнях, громадській, науковій, мистецькій, спортивно-масовій діяльності; підвищення якості надання освітніх послуг у закладах освіти Оваднівської сільської ради Володимир- Волинського району Волинської області, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити ПОЛОЖЕННЯ про умови та порядок визначення переможців у рамках Конкурсу на відзначення премією Оваднівської сільської ради «Успішний педагог» на 2021 – 2025 роки (додається).

2. Відділу освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та спорту сприяти участі освітян громади у Конкурсі на відзначення премією Оваднівської сільської ради «Успішний педагог».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Голова                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 Додаток  №1

 до рішення

 Оваднівської сільської ради

                                                 22.12.2020р.    № 2/23

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс на відзначення премією Оваднівської сільської ради Володимир- Волинського району Волинської області

«УСПІШНИЙ ПЕДАГОГ»

 

1. Мета і завдання

 

1.1. Метою Конкурсу на відзначення премією сільської ради «Успішний педагог» на 2021 – 2025 роки (далі – Конкурс) є:

- підвищення ролі та значення освіти у суспільстві, визнання педагогічної професії у соціумі громади;

- виявлення та підтримка талановитих і творчих освітян, мотивація їх до пошуків ефективних прийомів, засобів, методів для покращення результативності навчально-виховного процесу;

- заохочення педагогів до активної участі у фахових змаганнях, громадській, науковій, мистецькій, спортивно-масовій діяльності;

- підвищення якості надання освітніх послуг у закладах освіти Оваднівської сільської ради.

1.2. Завданням Конкурсу є фінансова підтримка талановитих, творчих та успішних педагогів через надання їм разових грошових винагород.

 

2. Порядок реалізації завдань Конкурсу

 

2.1. Кандидатури претендентів на участь у Конкурсі можуть висувати заклади освіти, батьківська громадськість закладу освіти, шляхом самовисування, відповідно до Порядку, визначеного Додатком №2 до даного рішення (далі – Порядок).

2.2. Учасниками Конкурсу можуть бути усі педагоги закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти.

2.3. Один педагог може стати переможцем Конкурсу лише один раз упродовж п’яти років.

2.4. Сільська рада щорічно до 15 серпня оголошує про прийом документів для участі у Конкурсі.

2.5. Прийом документів для участі у Конкурсі проводиться щорічно до 20 вересня.

2.6. Конкурсний відбір серед кандидатів на отримання грошових винагород  здійснює, відповідно до встановленого Порядку, комісія, яку створює заступник сільського голови, за яким закріплено координацію діяльності освітньої галузі громади. До складу комісії обов’язково входять представники громадськості.  Кількісний та персональний склад комісії з відбору претендентів вважається затвердженим після погодження постійної депутатської комісії ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

2.7. Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини складу.

2.8. Рішення комісії оформлюється протоколом та подається у п’ятиденний термін на розгляд та затвердження заступнику сільського голови, за яким відповідно до розподілу обов’язків закріплено координацію діяльності освітньої галузі.

2.9. За результатами Конкурсу сільська рада оголошує його переможців.

2.10. Відділ освіти, культури, охорони здоров'я, соціальної політики та  спорту є координатором участі педагогів у Конкурсі.

 

3. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошових винагород

 

3.1. Обсяг фінансування виплат, внаслідок відзначення премією сільської ради «Успішний педагог» становить 20000 грн. ( 20 тисяч гривень), та розподіляється в наступному порядку:

- педагоги дошкільної освіти  10000грн. ( 10 тисяч гривень)

- педагоги загальної середньої освіти 10000 грн. ( 10 тисяч гривень).

 

3.2. Виплата грошових винагород здійснюється за рахунок коштів сільського  бюджету, передбачених у кошторисі Оваднівської сільської ради.

3.3. Розмір одноразової грошової винагороди переможця конкурсу становить 10000 грн. (10 тисяч гривень).

3.4. Грошові винагороди призначаються один раз на рік.

3.5. Виплату грошових винагород здійснює Оваднівська сільська рада на підставі протоколу комісії, що здійснює конкурсний відбір серед учасників конкурсу. Результати конкурсу  затверджуються розпорядженням сільського голови.

3.6. Кошти переможцям Конкурсу повинні бути виплачені до кінця відповідного бюджетного періоду.

3.7. Розрахунок видатків для реалізації ідей Конкурсу на відзначення премією сільської ради «Успішний педагог» наведено у додатку 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  №2

до рішення

                                                                         Оваднівської сільської ради

                                            22.12. 2020р.    № 2/23

 

 

ПОРЯДОК

визначення переможців у рамках реалізації

ідей Конкурсу на відзначення

премією Оваднівської сільської ради «Успішний педагог»

 

Реалізація ідей Конкурсу на відзначення премією Оваднівської сільської ради «Успішний педагог» (далі – Конкурс) відбувається у 2 етапи.

 

На першому етапі відбір претендентів відбувається у закладі освіти, на другому етапі – комісією, яку за погодженням з постійною комісією Оваднівської сільської ради з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, створює заступник сільського голови, за яким, відповідно до розподілу обов’язків, закріплено координацію діяльності освітньої галузі.

 

1. Порядок визначення претендентів на отримання грошових винагород

 

1.1. Претендентів на отримання грошових винагород у рамках реалізації ідей Конкурсу висуває педагогічна рада закладу освіти, батьківська громадськість, претендент також має право на участь у Конкурсі шляхом самостійного висування власної кандидатури.

1.2. Відповідно до рішення педагогічної ради адміністрація закладу освіти аналізує педагогічну діяльність претендента/претендентів і готує узагальнюючі матеріали про його/їх роботу для розгляду на загальних зборах (конференції) колективу.

1.3. На загальних зборах (конференції) колективу претенденти презентують свою роботу та подають на паперових носіях презентовані матеріали на розгляд комісії під час проведення другого етапу.

1.4. При підготовці матеріалів слід акцентувати увагу на представленні таких видів діяльності:

1.4.1. Якість знань педагога із основ предмета, методики його викладання, методики проведення виховних занять, позакласних, позашкільних заходів тощо.

1.4.2. Використання сучасних методик, інновацій, ідей перспективного вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, які сприяють високому рівню знань, навичок вихованців, практичному застосуванню виучуваного, рівню вихованості, їх соціалізації, формуванню громадянської позиції, патріотизму, розвитку життєво важливих компетенцій.

          1.4.3. Продукування нових освітянських ідей, створення авторських навчально-методичних комплексів, програм, посібників, проектів тощо.

1.4.4. Ефективність роботи із обдарованими дітьми, засвідчена виступами вихованців на різного роду змаганнях.

1.4.5. Результативність участі у фахових змаганнях, виставках навчально-методичних напрацювань та видавничу діяльність.

1.4.6. Результативність участі у дослідно-експериментальній, науково-пошуковій діяльності закладу освіти, міжнародній співпраці та співпраці з іншими навчальними закладами різних рівнів акредитації.

1.4.7. Організація роботи з дітьми у позаурочний, позашкільний час та канікулярний період.

1.4.8. Виховання лідера та навчання вихованців роботи у команді.

1.4.9. Співпраця з батьками. Залучення дітей та батьків до реалізації проєктів.

1.4.10. Співпраця з представниками психологічних та соціальних служб, громадськими організаціями з метою якісної організації навчально-виховного процесу.

1.4.11. Активна участь у волонтерській та громадській роботі.

1.5. Загальні збори (конференція) колективу обирають претендента/ претендентів на участь у Конкурсі від закладу освіти через таємне голосування.

 

2. Порядок подання документів претендентами на отримання грошових винагород:

2.1. Претендент на отримання грошової винагороди подає на розгляд комісії під час проведення другого етапу такі документи:

2.1.1. Витяг з протоколу загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти про обрання претендента/претендентів від закладу освіти для участі у другому етапі.

2.1.2. Аналітичні матеріали (за переліченими у пункті 1.4 цього Порядку видами діяльності), які відображають роботу претендента/претендентів в обсязі не більше чотирьох сторінок комп’ютерного тексту (шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ –1,25 см, поля – 2 см), підписані керівником закладу освіти, головою загальних зборів (конференції) колективу закладу освіти та вчителем-претендентом.

2.2. Прийом документів для участі у Конкурсі проводиться щорічно до 20 вересня.

 

3. Критерії оцінювання претендентів на отримання грошових винагород:

3.1.Знання та навички з усіх видів професійної діяльності – основа життя у сучасному світі (20 балів):

3.1.1. На основі фундаментальних знань предмета, методики його викладання, результативно навчає, виховує дітей, сприяє творчій самореалізації обдарованих вихованців, формує їх лідерські якості, уміння працювати у команді (курси лідерства, участь у міжнародних та всеукраїнських проєктах вихованця і наставника) (5 балів).

 

3.1.2. Розвиває в дітей критичне мислення, навички практичного використання теоретичних знань, потребу у успішному вирішенні проблем через використання цікавого додаткового матеріалу для проведення занять (вміння зацікавити дітей своїм предметом) (5 балів).

3.1.3. Мотивує та готує дітей до результативної участі у конкурсах, предметних олімпіадах, он-лайн-олімпіадах, конкурсах-захистах наукових робіт, спортивних змаганнях, виставках, фестивалях тощо та вчить брати відповідальність за результати виступів на них (5 балів).

3.1.4. Бере відповідальність за успіх у навчанні свого вихованця (оцінка рівня навченості та якості навчальних досягнень дітей у ході освоєння сучасних освітніх програм, виконання вихованцями проєктів та досліджень) (5 бали).

 

3.2. Педагог – успішна особистість (20 балів):

3.2.1. Презентує високо якісні професійні навики під час виступів на семінарах, конференціях, конгресах, он-лайн-курсах, у роботі структурних підрозділів методичної служби (5 балів).

3.2.2. Демонструє цікаві зразки самоосвітньої діяльності, саморозвитку та самореалізації (участь у тренінгах, семінарах, навчаннях). Творчий, гнучкий (швидко реагує на зміни у зовнішньому середовищі) (8 балів)

3.2.3.Демонструє власні успіхи через участь у фахових змаганнях – всеукраїнських конкурсах: «Учитель року», «Класний керівник року», «Педагог-організатор року», «Учитель-новатор», «Керівник школи» – серед закладів загальної середньої освіти, «Джерело творчості» – серед працівників дошкільної освіти, «Вихователь року», районних та обласних конкурсів – (8 балів).

 

3.3. Педагог-новатор, генератор новітніх ідей (25 балів):

3.3.1. Автор інноваційних методик, методів, прийомів, форм, засобів навчання та виховання, навчально-методичних комплексів, посібників, програм, які сприяють створенню нестандартного освітнього середовища для ефективної взаємодії з дитячим колективом, успішного навчання та розкриття таланту дитини (10 балів).

3.3.2. Презентує на веб-ресурсах авторські напрацювання: конспекти занять, розробки позакласних заходів, сценарії, демонструє портфоліо, відео фрагменти своєї діяльності тощо (5 балів).

3.3.3. Використовує інформаційно-комп’ютерні технології, елементи технологій інтерактивного, особистісно зорієнтованого, диференційованого, продуктивного навчання та виховання тощо (5 балів).

3.3.4. Активний учасник та організатор дослідно-експериментальної, науково-пошукової діяльності, міжнародного партнерства навчального закладу, його співпраці із ВНЗ, провідник новітніх педагогічних ідей (запровадження перспективного досвіду колег, поширення власного педагогічного досвіду на районному й регіональному рівнях – майстер-класи, семінари, конференції, «круглі столи», авторські школи, школи ППД, опорні школи  тощо) (5 балів).

 

3.4. Ефективний комунікатор та фасилітатор (20 балів):

3.4.1. Хороший порадник, товариш та помічник для дітей (організація роботи з дітьми у позаурочний, позашкільний час та канікулярний період) (5 балів).

3.4.2. Носій високої загальної та професійної культури, етичних стандартів (5 балів).

3.4.3. Підтримує принцип спільної відповідальності вчителя і батьків за виховання та навчання дітей (співпраця з батьками, колективні наради, спільні виховні заходи) (5 балів).

3.4.3. Є професійно, комунікативно компетентним, що сприяє налагодженню співпраці із батьками, громадськими організаціями тощо Успішно працює у команді з колегами, науковцями, партнерами освіти (5 балів).

3.5.  Психологічна та емоційна компетентність (20 балів):

3.5.1. Розуміє і приймає відмінності учнів та їхніх потреб (співпраця з психологом, соціальними службами) (5 балів).

3.5.2. Є креативним і творчим (оцінка колег, батьків, партнерів навчального закладу) (5 балів).

3.5.3. Уміє створити позитив у взаємодії з дитячим колективом, колегами, батьками, позакласній, позашкільній діяльності, толерантний, справедливий (5 балів).

3.5.4. Уміє сприймати і аналізувати помилки свої та інших (5 балів).

 

3.6. Додаткове оцінювання (20 балів)

2.1.2.1. Адміністрації навчального закладу (2).

2.1.2.2. Педагогічного колективу навчального закладу(4).

2.1.2.3. Учнівської громади навчального закладу (7 балів).

2.1.2.4. Батьківської громади навчального закладу(7 балів).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь