A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Програми поводження з   відходами на території Оваднівської сільської ради   на  2021 - 2025 роки

Дата: 11.01.2021 21:02
Кількість переглядів: 1060

 

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

22.12.2020                                  с.Овадне                                              №2/16

 

   Про затвердження Програми поводження з 
  відходами на території Оваднівської сільської ради
  на  2021 - 2025 роки

 

 

З метою поліпшення техногенно-екологічної безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил на території Оваднівської сільської ради, відповідно до ст.21 Закону України «Про відходи», ст.15 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму поводження з відходами на території Оваднівської сільської ради на 2021 - 2025 роки, згідно додатку.

        2. Рішення Оваднівської сільської ради №24-2/10 від 20.12.2017 року «Про  затвердження  Програми поводження з відходами на території Оваднівської сільської ради 2018-2020роки» вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021року.

             3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

       Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ


 

 

 

                                                            

 

 

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням сільської ради

                                                                            22.12.2020 №2/16

 

 

 

 

ПРОГРАМА

поводження з відходами у

Оваднівській сільській раді

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Сучасний стан проблеми поводження з відходами

на території Оваднівської сільської ради.

 

Програма поводження з відходами по Оваднівській сільській раді  на 2021 – 2025 роки    розроблена у відповідності до вимог Закону України «Про охорону навколишнього середовища» та Законів України «Про відходи», «Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами», інших правових та нормативних документів.

У населених пунктах сільської ради  відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими відходами та санкціоновані звалища побутових відходів.    

Існуюча система санітарного очищення населених пунктів не зовсім досконала і не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також повноцінним та стовідсотковим збиранням, вивезенням та захороненням побутових відходів.

Вирішення комплексу питань пов’язаних з поводженням побутових відходів, можливе лише за умови визначення основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, яке відповідало національній стратегії управління відходами та законодавству ЄС.

         В  населених пунктах сільської ради утворюються  лише побутові відходи.

1.1. Побутові відходи.

На території сільської ради побутові відходи збираються у спеціальні контейнери  для збирання  сміття та централізовано вивозяться на спеціалізоване сміттєзвалище Комунального Підприємствома  «Полігон», що знаходиться на відстані 18 км та 100 км до найближчого та найвіддаленішого населеного пункту сільської ради відповідно.   На даний час не всі села та  сільські вулиці обєдноної селищної ради облаштовані такими контейнерами. Для стимулювання населення гуманніше поводитися з побутовими відходами, у селі Овадне планується проводитися прийом склотари,  пластику, а також вторинної продукції, що повинно знизити рівень утворення стихійних сміттєзвалищ. Нажаль стихійні звалища ще утворюються  у лісах та посадках навколо сіл, хоча є тенденція до зниження росту забруднення оточуючих територій.  Сміття розноситься вітром по сільськогосподарських угіддях, по лісах та забруднює навколишнє середовище. Таке становище пов’язане з тим, що на території сільської ради не  ведеться будівництво полігонів для вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Найближче санкціоноване звалище твердих побутових відходів знаходиться на відстані  18-35 км від  населених пунктів Оваднівської сільської ради, що істотно впливає на економічно-обґрунтовану ціну та збір, вивезення та захоронення   ТПВ. Тому не всі мешканці сільської ради з розумінням відносяться до необхідності централізованого збору та вивозу сміття.

Такий стан поводження з відходами  призводить до забруднення атмосфери повітря, лісів, сільськогосподарських угідь та шкодить здоров’ю насамперед самим громадянам.  

 

 

2. Мета та основні завдання.

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення  та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

Для досягнення цієї мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

1. Забезпечення повного збирання і своєчасного   вивезення відходів, дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

         2. Зведення до мінімуму утворення відходів та зменшення їх небезпечності.

3. Організація контролю за місцями   збору відходів для запобігання шкідливого впливу їх на навколишнє серидовище та здоровя населення.

 4. Обов’язковий облік відходів .

   Майданчики для збирання сміття потребують свого облаштування, узаконення (тобто виготовлення встановленої юридичної і технічної документації) і неухильного дотримання при експлуатації санітарних та екологічних норм і вимог чинного законодавства.  

          Для реалізації вказаних в Програмі природоохоронних  заходів поводження з відходами залучаються кошти   бюджету сільської ради та інші джерела фінансування.

3. Механізм забезпечення виконання Програми

         Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує комунальне господарство    сільської ради.

         Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок:

         - коштів   місцевого бюджету

       - державного бюджету,

         - коштів підприємств та інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Очікуванні результати

         Виконання Програми дасть змогу:

         - зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;

         - створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

          -  зробити доступними послуги по збору та вивезенню ТПВ для населення та підприємств за умови своєчасної оплати;

        -    створити сприятливі умови для  інвестиційних pecypcів    з    метою   технічного  забезпечення   комунального   господарства  та  розвитку    комунальної інфраструктури;

                - забезпечити  широку суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках реформи  комунального господарства.

 

 

 

 

 

 

П А С П О Р Т

Програми ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ НА ТЕРИТОРІЇ ОВАДНІВСЬКО СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2021 -2025 РОКИ

1

Ініціатори розроблення Програми

Оваднівська сільська рада

2

Підстава для прийняття Програми

  Закону України « Про відходи» від 16.10.2012, Закон України «Про благоустрій населених  пунктів» від 16.10.2012, Закон України « Про охорону навколишнього природнього середовища»  від 25.06.1991 року.

3

Розробники Програми

Комунальне господарство Оваднівської сільської ради та Оваднівська сільська рада

4

Учасники Програми

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради,  депутати та жителі сіл сільської ради, спеціалізовані організації, підприємства.

5

Термін реалізації

2021-2025 рік.

6

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі:

1265,00 тис. грн.

7

Коштів бюджету ОТГ

1012,00 тис. грн.

8

Коштів інших джерел

253,00 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл  коштів на утримання благоустрою територій  до

«Програми поводження відходами Оваднівської сільської ради»

 

п/п

Найменування та короткий зміст

2021р.

2022р.

2023р.

2024р.

2025р.

1.

На утримання та благоустрій кладовищ

 

130,00

 

135,00

 

140,00

 

145,00

 

150,00

2.

На утримання та скверів та майданчиків

 

460,00

 

50,00

 

60,00

 

65,00

 

70,00

3.

На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ

 

80,00

 

80,00

 

80,00

 

85,00

 

90,00

4.

На придбання контейнерів

 

55,00

 

77,00

 

110,00

 

110,00

 

110,00

5.

На утримання доріг та вулиць комунальної власності

 

250,00

 

260,00

 

270,00

 

270,00

 

280,00

6.

На утримання малих архитектурних споруд та прилеглих територій

 

 

 

    39,00

    

 

 

47,912

 

 

 

29,923

 

 

 

45,00

 

 

 

45,00

7.

На обслуговування мереж вуличного освітлення

 

 

180,00

 

 

192,00

 

 

204,00

 

 

216,00

 

 

228,00

 

Всього:

780,00

841,912

893,923

936,00

973,00

 

                                                                                                                                                         Додаток

          Природоохоронні заходи поводження з відходами

 

п/п

Найменування та короткий зміст заходів

Термін

виконання

Обгрунтування

Вартісь робіт,

тис.грн.

Виконавець

Примітка

Організаційні заходи

1.

Організувати розроблення місцевої програми поводження з відходами

До 01.10.22

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

20,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

2.

Виготовити та встановити 176 контейнерів для сміття на території сільської ради

До 31.12.25

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

462,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

3.

Запровадження економічно-обгрунтованого тарифу на послуги вивезення ТПВ

До 01.07.21

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

30,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

4.

Застосування альтернативних методів регулювання цін/ тарифів на  послуги ТПВ

До 01.07.21

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

20,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

5.

Облаштування майданчиків для збору сміття

2021-2025

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

250,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

6.

Запровадження системи управління якістю у сфері комунальних послуг

01.03.2022

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

10,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

7.

Ведення звітності про діяльність підприємства з поводження відходами

2021-2025

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

18,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

8.

Застосування порядку проведення перерахунків за ненадані або надані не в повному обсязі комунальні послуги

2021-2025

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

20,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

9.

Забезпечити роботу комісії з контролю поводження  з ТПВ на території сільської ради;

01.04.2021

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

20,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

10.

Виконання вимог Санітарних Правил поводження з відходами у населених пунктах селищної ради

2021-2025

Ст. 20, 21 Закону України «Про відходи»

 

415,00

Комунальне господарство при сільській раді

 

 

 Всього:

 

 

 

1265,00

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь