Оваднівська громада
Волинська область, Володимирський район

Про затвердження  цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки

Дата: 11.01.2021 21:10
Кількість переглядів: 1574

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

  РІШЕННЯ

22.12.2020                                       с.Овадне                                              №2/12

 

Про затвердження  цільової

соціальної програми оздоровлення

та відпочинку дітей Оваднівської сільської ради

на 2021-2025 роки

 

          Відповідно до законів України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 323 “Про організаційне і фінансове забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей в Україні”, ст.. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою створення належних умов для організації та проведення дитячого оздоровлення і відпочинку, надання оздоровчих послуг дітям, які потребують особливої уваги та підтримки, враховуючи  рекомендації постійних комісій, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   цільову соціальну програму оздоровлення та відпочинку дітей  Оваднівської сільської ради  на 2021-2025 роки (додається).

2. Рішення Оваднівської сільської ради № 29-7/12 від 15 червня 2018року «Про затвердження цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей Оваднівської сільської ради на 2018 -2020 роки» та зі змінами  від 29.01.2019 року №37-15/9 вважати такими, що втрачають чинність з 01.01.2021року.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

      Голова                                                          Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                    Рішенням  сесії Оваднівської сільської ради         

                                                    №2/12  «22».12. 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

оздоровлення та відпочинку дітей

 

закладів освіти

 

Оваднівської  територіальної громади

 

на  2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей закладів освіти Оваднівської територіальної громади на 2021-2025 роки

 

 

Характеристика

 

Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей закладів освіти Оваднівської територіальної громади  на 2021-2025 роки» (далі – Програма).

 

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»; Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

 

Ініціатор – головний замовник: Оваднівська сільська рада.

Розробник: відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики  та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Оваднівської територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів регіону, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

          Початок: 2021 рік, закінчення: 2025 рік.

          Загальні обсяги фінансування: Фінансування Програми може корегуватися в межах можливостей місцевого бюджету.

      Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: 60 %   дітей шкільного віку забезпечити  послугами з відпочинку та оздоровлення за рахунок всіх джерел фінансування. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровлення учнівської молоді.

      Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

 

 

 

 

Програма

«Оздоровлення та відпочинку дітей  закладів освіти Оваднівської територіальної громади на 2021-2025 роки»

 

І. Загальні положення

 

     Необхідність затвердження регіональної  програми оздоровлення та відпочинку дітей закладів загальної середньої освіти Оваднівської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей та молоді.

     Програма розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Конвенції «Про права дитини» та з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей.

      Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається тенденція до погіршення стану здоров′я дітей, що зумовлено негативними соціально-економічними, екологічними та іншими факторами.

    Особливу увагу надавати  оздоровленню дітей, які потребують соціального захист (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування), дітей учасників АТО і УБД,  обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування.

Поліпшення стану здоров′я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул.

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв′язання якої спрямована Програма

 

Турбота про здоров′я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем підростаючого покоління.  Разом з тим, на сьогоднішній день стан здоров′я дітей в Україні викликає найбільшу стурбованість. Упродовж останніх  років зберігається стала тенденція до його погіршення, яка обумовлена впливом різних негативних факторів соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру.

Низький рівень організації оздоровлення та відпочинку дітей зумовлений:

      недосконалістю організаційно-правового механізму надання послуг з оздоровлення та відпочинку, зокрема дітям, які потребують особливих умов для оздоровлення;

      низьким рівнем осучаснення дитячих закладів, а саме: зовнішнє оздоблення приміщень, прибудинкових територій та забезпечення інвентарем;

      низьким рівнем матеріально-технічного та інформаційного забезпечення дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;

     недостатнім обсягом фінансування заходів з оздоровлення  та відпочинку дітей;

     виникнення нових соціальних категорій дітей,  саме: дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 1 статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час   масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи.

 

ІІІ. Мета   Програми

 

     Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

       Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом покращення умов оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, закладах загальної середньої освіти (пришкільні табори з денним перебуванням), закладах дошкільної освіти, впровадження інноваційних форм у навчально-культурні програми цих закладів; вироблення ефективних механізмів забезпечення оздоровчими послугами максимальної кількості дітей, в першу чергу тих, які потребують соціальної уваги та підтримки.

 

ІV. Основні  завдання  Програми:

 

   збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

    оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді протягом літнього періоду 2021-2025 років;

   створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;

    надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

   формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;

   створення умов для якісного відпочинку дітей шкільного віку в таборах, профілактики бездоглядності дітей та підлітків під час літніх канікул шляхом організації профільних, спортивних таборів, мовних таборів, а також таборів праці та відпочинку;

   удосконалення мережі закладів відпочинку.

 

V. Пільгові категорії здобувачів освіти, яким надається особлива соціальна увага та підтримка (діти пільгових категорій): 

 

1. Пільгові категорії здобувачів освіти, яким надається особлива соціальна увага та підтримка (діти пільгових категорій): 

- дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

 - дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19  частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту»;

- дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення  антитерористичних  операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних в районі проведення  антитерористичних  операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових  дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

- дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

  -  дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи;

  - рідним дітям батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають  в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї;

- дітям, взятим на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах;

- дітям з інвалідністю;

        - дітям, які постраджали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

- дітям із багатодітних сімей;

- дітям із малозабезпечених сімей;

- дітям, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі дітям журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

 - дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи;

 - дітям, які перебувають на диспансерному обліку;

 - талановитим та обдарованим дітям – переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінникам навчання, лідерам дитячих громадських організацій;

 - дітям – учасникам дитячих творчих колективів та спортивних команд;

 - дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.

VІ. Фінансове забезпечення Програми

 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми визначається щорічно під час складання проектів місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів відповідальним за виконання завдань і заходів Програми, та інших джерел, не заборонених законодавством.

VІІ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

        Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

       Адміністрація ЗЗСО  щороку до 5 вересня подає  у відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту інформацію про стан виконання заходів Програми.

        Виконавці, визначені в Програмі, щороку  подають інформацію про стан виконання заходів Програми в управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації, управління соціального захисту Волинської обласної державної адміністрації.

 

VІІІ. Основні заходи щодо реалізації  Програми під час літніх канікул

1.Формування бази даних дітей для оздоровлення та відпочинку.

     Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту, заклади загальної середньої та дошкільної освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Щорічно

 

2. Організація відпочинку дітей шкільного віку в закладах з денним перебуванням, створених на базі закладів загальної середньої освіти та організація оздоровчого періоду в закладах дошкільної освіти, дошкільних підрозділах НВК.

 

      Відділ освіти, культури, охорони здоров’я , соціальної політики та спорту, заклади загальної середньої та дошкільної освіти.

 

Щорічно, червень - липень

 

      3. Придбання путівок на оздоровлення та відпочинок в «Оздоровчий табір «Світязь», інші оздоровчі заклади.

 

      Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту Оваднівської сільської ради.

 

Щорічно, червень - серпень

 

      4. Забезпечення впродовж літніх канікул оздоровлення та відпочинку  дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

                  Відділ освіти,культури охорони здоров’я соціальної політики та спорту, адміністрації закладів загальної середньої та дошкільної освіти

 

Щорічно, червень - липень

 

      5. Недопущення відкриття та експлуатації закладів відпочинку, створених на базі закладів загальної середньої освіти, без актів прийому.

 

Щорічно

 

       6. Організація в літній період контролю за дотриманням санітарних норм та якістю харчування дітей в закладах відпочинку з денним перебуванням.

 

              Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту, Оваднівської сільської ради, адміністрації закладів загальної середньої та дошкільної освіти.

 

Щорічно, червень - липень

       7. Забезпечення змістовного дозвілля, проведення культурно-масових та фізкультурно-спортивних заходів у закладах відпочинку.

 

              Директори таборів із денним перебуванням дітей, адміністрації закладів загальної середньої освіти.

Щорічно, червень - липень

 

 8. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі.

 

                                          Адміністрації закладів загальної середньої освіти.

 

Щорічно

 

      9.Організовувати роботу ігрових майданчиків, гуртків та спортивних секцій, проведення екскурсій, походів у дитячих закладах відпочинку.

 

 Адміністрації закладів загальної середньої освіти, педагогічні працівники.

 

Щорічно

 

10. Забезпечення транспортуванням дітей, які потребують особливої уваги, обдарованих та талановитих дітей до місць відпочинку.

 

       Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту     Оваднівської сільської ради

 

Щорічно

 

11.Висвітлення у періодичній пресі, на сторінках веб-сайтів інформації про проведення оздоровлення в закладах загальної середньої освіти.

 Щорічно

 

 

                            Відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту Оваднівської сільської ради, адміністрації ЗЗСО.

 

12. Здійснення безкоштовного медичного обстеження працівників закладів загальної середньої освіти, які залучені до організації та проведення оздоровлення та відпочинку дітей.

 

Органи місцевого самоврядування.

 

Щорічно

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь