Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про  затвердження   програми «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки

Дата: 11.01.2021 21:12
Кількість переглядів: 3808

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

                                                                                                                 

22.12.2020                                         с. Овадне                                      №2/10

 

 Про  затвердження   програми

«Шкільний автобус» на 2021-2025 роки

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 «Про затвердження програми «Шкільний автобус», з метою  реалізації положень статті 14 Закону України "Про освіту", статті 21 Закону України "Про повну загальну середню освіту"  та прав громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, організації безоплатного безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в спортивних  і інших заходах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня  поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання кадрового потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів територіальної громади, керуючись ст..42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  програму «Шкільний автобус» на 2021-2025 роки алі – Програма (додається ). 

2. Оваднівській сільській раді:

2.1. Забезпечити  організаційне виконання цієї Програми ;

2.2. При формуванні   бюджету на 2021 – 2025 роки передбачити видатки на виконання заходів Програми.

3. Рішення Оваднівської сільської ради № 24-2/17 від 20 грудня 2017 року «Про затвердження Програми «Шкільний автобус» на 2018-2020 роки» вважати таким, що втрачає чинність з 01.01.2021року.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

   Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

                                                                                    

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             рішенням сільської ради

                                                                                       від    22 .12. 2020 року №2/10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 

«Шкільний автобус»

Оваднівської  територіальної громади

 

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

                                              ПАСПОРТ

 

програми  «Шкільний автобус»

 

1. Назва: Програма  «Шкільний автобус».

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. №31 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. №614

3. Замовник: Виконком  Оваднівської  територіальної громади.

4. Замовники-співвиконавці: відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту, фінансовий відділ   виконкому  Оваднівської територіальної громади.

5. Мета: організація безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в спортивних  і інших заходах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня  поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання кадрового потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів Оваднівської  територіальної громади.

6. Початок дії програми: 01.01.2021, закінчення: 31.12.2025.

7. Етапи виконання  програми: програма виконується протягом її дії.

         8. Загальні обсяги асигнування:  витрати на реалізацію програми здійснюються в межах асигнувань, передбачених у бюджеті Оваднівської сільської ради на ці цілі, а  також  інших   джерел,   не заборонених законодавством.

9. Очікувані результати виконання: виконання програми дає змогу:

- придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

- забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

10. Контроль за виконанням: Оваднівська сільська рада забезпечує організацію виконання цього рішення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ПРОГРАМА                          

                                                      “Шкільний автобус”

 

                                                      Загальна частина

Організація регулярного безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи та до місць проживання є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на здобуття загальної середньої освіти.

         Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти  необхідно створити належні умови для безпечного,  регулярного та безкоштовного перевезення  учнів,  дітей   та   педагогічних працівників,   що передбачено Законами  України  "Про  освіту" (1060-12), "Про повну загальну середню  освіту" (651-14), "Про  дошкільну  освіту" ( 2628-14 ), "Про місцеве самоврядування в Україні" (280/97-ВР).

Статтею 14 Закону України “Про освіту”, статтею 21  Закону України “Про повну загальну середню освіту” та статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування  в Україні”  передбачено забезпечення  у сільській місцевості  регулярного безкоштовного підвезення  до місць навчання та до місць проживання учнів та педагогічних працівників.

         На території Оваднівської територіальної громади за межею пішохідної доступності  перебувають і потребують  підвезення  учні, діти та педагогічні працівники,  які проживають у селі.

         Виконання програми дає змогу створити умови для забезпечення у сільській місцевості  регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання  та до місць проживання учнів, дітей та педагогічних працівників.

         Організацію перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників планується здійснювати шляхом :

         - удосконалення роботи навчально-виховних об’єднань – шкільного округу з опорними загальноосвітніми навчальними закладами та закріпленими за ними  малокомплектними закладами, забезпечення опорних начальних закладів спеціальними автобусами для підвозу  учнів  і педагогічних працівників;

         - укладення договорів з автотранспортними підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та перевізниками – фізичними особами на здійснення організованого  підвезення, або підвезення рейсовими  автобусами.

         З метою раціонального використання шкільних автобусів керівництво навчальних закладів  повинно забезпечити коригування розкладу навчальних занять та режиму навчально-виховного процесу.

         Забезпечення опорних загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості транспортними одиницями проводиться за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів, а  також за рахунок  залучених коштів.

            Закупівля шкільних автобусів для організації перевезення учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості здійснюється на тендерній основі в установленому порядку.

 

Мета і завдання програми

 

         Метою програми є:

         - виконання вимог  законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості регулярного  безкоштовного перевезення організація безпечного, регулярного і безкоштовного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів до місця навчання, роботи, місць проживання, до місць оздоровлення та відпочинку, для участі учнів, в спортивних  і інших заходах та олімпіадах районного, обласного та всеукраїнського рівня  поліпшення освітнього рівня населення та раціональне використання кадрового потенціалу загальноосвітніх навчальних закладів  Оваднівської  об’єднаної територіальної громади.

         - підвищення освітнього рівня сільського населення;

         -раціональне використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості.

 

         Основними завданнями  програми є:

         - забезпечення реалізації прав громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної  середньої освіти;

         - оптимізація мережі  закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості;

         - створення загального парку автобусів для забезпечення у сільській місцевості регулярного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи та місць проживання.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми

На 2021-2025 роки  є потреба в двох шкільних автобусах для організації безпечного, регулярного  і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти з метою створення умов для надання якісних освітніх послуг потребуватиме придбання шкільних автобусів відповідно до потреб.

 Розв'язати проблему можливо шляхом:

- придбання шкільних автобусів;

-  забезпечення керівництвом  закладів дошкільної та загальної середньої освіти  коригування розкладів навчальних занять та режиму навчально-виховного процесу  з  метою  економного використання шкільних автобусів;

- забезпечення належного  рівня  експлуатації та збереження шкільних       автобусів адміністраціями  закладів загальної середньої освіти Оваднівської територіальної громади.

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікувані результати   виконання

 

 

  Виконання програми дає змогу:

- придбати шкільні автобуси для поповнення і оновлення існуючого парку шкільних автобусів;

- забезпечити перевезення 100 відсотків учнів, дітей та педагогічних працівників;

- створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

 

Очікувані результати виконання програми

         Виконання програми дає можливість:

         - забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу припинити негативні процеси в соціальній сфері села, досягти позитивних зрушень у забезпеченні життєдіяльності сільського населення;

         - створити оптимальну мережу загальноосвітніх навчальних закладів та належні умови для здобуття учнями повної загальної середньої освіти  у сільській місцевості.

 

Загальні обсяги асигнування

  Витрати на реалізацію програми здійснюються в межах асигнувань, передбачених у сільському бюджеті на ці цілі, а  також  інших   джерел,   не заборонених законодавством.

Обсяг фінансування   Програми   уточнюється  щороку  під  час складання проекту сільського бюджету на  відповідний рік у межах   видатків,  передбачених  головним  розпорядником бюджетних коштів,  відповідальним за виконання завдань  і  заходів Програми.

 

 

ОСНОВНІ ЗАХОДИ  ПРОГРАМИ

1. Вдосконалення роботи об’єднань закладів загальної середньої освіти  - шкільних округів  з опорними начальними закладами, за якими закріпити малокомплектні заклади  та визначення територій  обслуговування і потреби в організації перевезень учнів та педагогічних працівників у сільській місцевості.

відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                                2021-2025 роки

        2. Розроблення і затвердження спеціалізованих транспортних маршрутів для підвезення учнів та педагогічних працівників з урахуванням режиму роботи сільських шкіл, що обслуговуються.

відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                                Щорічно, у вересні.

3. Придбання   автобусів для поповнення та оновлення  існуючого парку, розподіл транспортних  засобів між  закладами освіти відповідно до потреб.

                                         відділ освіти, культури, охорони здоров’я,

       соціальної політики та спорту

                                    виконавчого комітету Оваднівської сільської ради                                2021-2025 роки

 

4. Забезпечення підготовки місць постійної стоянки автобусів, організація випуску їх на маршрути із опорних закладів чи інших місць.

відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                                2021-2025 роки

 

5. Вирішення питання матеріально-технічного та кадрового забезпечення виконання програми.

відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                                2021-2025 роки

 

6. Передбачення щороку під час складання проектів місцевих бюджетів коштів, необхідних для утримання  автобусів, оплати праці водіїв, забезпечення паливно-мастильними матеріалами та безпечної експлуатації транспортних засобів. Оплати перевізникам за використання найманого транспорту за підвезення учнів та дітей відповідно до мети програми.                  

 відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                                2021-2025 роки

 

7. Забезпечення виготовлення проїзних квитків для учнів та педагогічних працівників, які користуються правом безкоштовного проїзду, на час навчання та зворотньому напрямку.

 відділ освіти, культури, охорони здоров’я, соціальної політики та спорту виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

                                              

                                               До 1 вересня щорічно.

 

8. Забезпечення контролю за виконанням Правил дорожнього руху під час перевезення учнів.

Володимир-Волинським відділом  поліції ГУНП у Волинській області

                                                        Постійно.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь