Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження «Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» на 2021-2025 роки

Дата: 11.01.2021 21:15
Кількість переглядів: 867

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

IІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

                                                                                                                 

22.12.2020                                         с. Овадне                                      №2/8

 

       Про затвердження «Програми розвитку

надання первинної медичної допомоги

та фінансової підтримки Комунального

підприємства «Володимир-Волинський

центр первинної медичної допомоги»

на 2021-2025 роки

       Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного кодексу України, з метою суттєвого поліпшення якості та доступності надання медичних послуг, підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збільшення  тривалості життя населення Оваднівської територіальної, сільська рада

          ВИРІШИЛА

1.   Затвердити  Програму розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» на 20211-2025  роки (Додається).

2. Відділу  планування, доходів фінансово-економічного розвитку, виходячи з можливостей дохідної частини бюджету, щорічно передбачати потребу в коштах на виконання Програми.

3. Рішення Оваднівської сільської ради № 42-20/3  від 12.08.2019 року  «Про затвердження Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства «Володимир-Волинський  центр первинної медичної допомоги» на 2019-2020 роки»  та рішення Оваднівської сільської ради №36-14/7 від20.12.2018року «Про затвердження Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та відновлення матеріально-технічної бази Комунального підприємства «Володимир-Волинський  центр первинної медичної допомоги» на 2019-2020 роки», вважати такими, що втрачають чинність з 01.01.2021року.

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

        Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішення  Оваднівської

               сільської  ради

               від 22.12.2020 №2/8

 

 

 

                                                   П Р О Г Р А М А

 

 

розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства

«Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»

на 2021-2025 роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства

 «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»

 на 2021-2025 роки

Назва

Програма  розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства« Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»  на 2021-2025 роки

Тип Програми

Програма розвитку

Ініціатор розроблення Програми 

Оваднівська сільська рада

Розробник Програми

Комунальне підприємство « Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги»

Співрозробник

Програми

Оваднівська  сільська рада

Мета Програми

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази лікарських амбулаторій, ФАПів , покращення умов та оснащення їх необхідним медичним обладнанням для  покращення  якості  та збільшення  тривалості життя населення  Оваднівської  ТГ

Терміни реалізації Програми

2021-2025 роки

Виконавець Програми 

Комунальне підприємство « Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

Джерела фінансування Програми

Основним джерелом фінансування  є місцевий бюджет,  власні кошти підприємства, кошти юридичних та фізичних осіб, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Очікувані результати Програми

 • підвищення ефективності роботи закладів ;
 • формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
 • покращення оснащення амбулаторій загальної практики – сімейної медицини відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

 

 

 

 

                                     1.Загальні положення

 Програма розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» на 2021-2025  роки (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи закладу  первинної медичної допомоги.

Первинна медична допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність потрібної матеріально - технічної бази, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

На території Оваднівської територіальної громади є Оваднівська  амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Овлочинська амбулаторія, 10 ФАПів та 2 медпункти.

Лікарська допомога на первинному рівні жителям Оваднівської ТГ надається  двома міськими АЗПСМ: Володимир-Волинською  АЗПСМ №1 і №2. Долікарська допомога на первинному рівні організована і надається 10 ФАПами та 2 медпункти які є структурними підрозділами міських АЗПСМ. Загальною проблемою є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази Комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», ФАПів, поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я.

3.Основні завдання Програми

Первинна медична допомога жителям Оваднівської ТГ є доступною. Проте є проблеми, які потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

 • удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження   правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на   охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері

охорони     здоров’я;

 • поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій

населення,     забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно

          або із знижкою 50% ( інваліди I-II групи);

 • впровадженню системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медичної допомоги;
 • удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я.
 • забезпечення закладів охорони здоров’я енергоносіями
 • співфінансування витрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я, що знаходяться на території Оваднівської територіальної громади

 

4. Фінансування Програми

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в Оваднівській  сільській раді на охорону здоров′я,  за рішеннями сільської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Оваднівської  сільської ради, або про внесення змін до показників на відповідний бюджетний рік даної сільської ради.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями Оваднівської  ОТГ
 • Підвищення ефективності роботи  закладів первинної медичної допомоги;
 • Покращення матеріально-технічної бази: забезпечення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, ФАПів медичним обладнанням, інструментами,  досягнувши  100 % до табеля оснащення;
 • Формування системи високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної.
 • Забезпечення на 100% надання амбулаторної паліативної допомоги, а саме медикаментозного знеболення хворих на онкопатологію в термінальних стадіях;
 • Поліпшення якості амбулаторного лікування пільгових категорій населення,    шляхом забезпечення  їх лікарськими засобами безкоштовно  або із знижкою 50% (інваліди I-II групи) .
 • Збереження існуючої мережі закладів та оптимальної чисельності медичного персоналу закладів первинної медичної допомоги  розміщених на території громади необхідних для забезпечення доступності надання медичних послуг населенню (за рахунок співфінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями).

 

 

 

 

 

 

Додаток

                                                                                                                           до Програми розвитку надання первинної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального  підприємства

                                                                                                           « Володимир-Волинський центр первинної                                                                                                                                                медичної допомоги  »

на 2021-2025 роки

Обсяги фінансування Програми

 

№ з/п

Найменування

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2021р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2022р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2023р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2024р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2025р

(тис. грн.)

Очікувані результати

1.

Забезпечення виробами медичного призначення

(підгузники, калоприймачі, тощо) жителів Оваднівської територіальної громади.

КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

 

2021-

2025

 місцевий бюджет

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

Підвищення рівня доступності  пільгових категорій населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної паліативної медичної допомоги .

 

2.

 

Оснащення амбулаторій , ФАПів  КП « Володимир-Волинський ЦПМД» обладнанням

 

 

 

 

 

КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги», Оваднівської сільська рада

 

2021-2025

місцевий бюджет

20,0

30,0

30

40

40

Оснащення  АЗПСМ  медичним та ін. обладнанням у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення.

Збільшення кількості населення охопленого доступною сімейною медициною.

3.

Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв у закладах охорони здоров’я первинного рівня, Оваднівської  ОТГ

КП «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги, Оваднівська сільська рада

2021-2025

місцеві бюджети,

150

160

170

180

200

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці у АЗПСМ

4.

Співфінансування витрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров’я, що знаходяться на території Оваднівської територіальної громади

КП «Володимир-

Волинський центр первинної медичної допомоги Оваднівська сільська рада

2021-2025

місцевий, державний бюджет

800

900

900

1000

1000

Збереження чисельності медичних працівників ФАПів  та закладів для забезпечення доступності надання медичних послуг населенню

 

Всього:

 

 

 

 

1000

1120

 

1140

1260

1290

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь