Оваднівська громада
Волинська область, Володимирський район

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАН ПРОДУКТ" проти Оваднівської сільської ради. Рішення суду.

Дата: 10.02.2021 21:35
Кількість переглядів: 590

ВОЛИНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2020 року Луцьк Справа № 140/13559/20

Волинський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого-судді Димарчук Т.М.,

розглянувши за правилами спрощеного позовного провадження (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом фермерського господарства ПАН ПРОДУКТ до Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області про визнання бездіяльності протиправною та зобов`язання вчинити дії,

ВСТАНОВИВ:

ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАН ПРОДУКТ" (далі - ФГ "ПАН ПРОДУКТ" , позивач) звернулося з позовом до Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області (далі - Оваднівська сільська рада, відповідач) про визнання протиправною бездіяльності щодо не прийняття рішення за результатом розгляду заяви від 16.06.2020 про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району та про зобов`язання Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області повторно розглянути заяву від 16.06.2020 про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на праві приватної власності належать приміщення сільськогосподарського призначення за адресою вул. Ковельська, 1, с. Верба, Володимир-Волинського району Волинської області. З метою обслуговування вищевказаних приміщень фермерське господарство 16.06.2020 звернулося до Оваднівської сільської ради із заявою та відповідними документами про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,00 га, з подальшою її орендою для обслуговування приміщень терміном на 30 років, що розташована на території господарського двору села Верба по вул. Ковельській Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району.

Листом від 13.07.2020 року №669/01-14 Оваднівдська сільська рада надала позивачу відповідь про те, що дане питання виносилося на розгляд позачергової сесії Оваднівської сільської ради, яка відбулася 23.06.2020, однак рішення не було прийнято в зв`язку із відсутністю голосів ЗА .

Позивач вважає таку бездіяльність відповідача протиправною, такою, що не ґрунтується на законі, та грубо порушує його права. Зазначає, що звертаючись до відповідача із заявою (клопотанням) про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, ним виконано усі вимоги, визначені у частині другій статті 123 Земельного кодексу України (далі - ЗК України) та необхідні для прийняття відповідачем рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки.

Зазначає, що Земельним кодексом України визначено вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. При цьому, чинним законодавством України не передбачено право суб`єкта владних повноважень відступати від положень статті 123 Земельного кодексу України.

На підставі вищенаведеного позивач просить позов задовольнити.

Ухвалою судді Волинського окружного адміністративного суду від 21.09.2020 прийнято дану позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі за цим позовом, ухвалено судовий розгляд справи проводити за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін на підставі частини п`ятої статті 262 Кодексу адміністративного судочинства України (далі-КАС України).

Відповідач у відзиві на позовну заяву від 20.11.2020 №1062/01-14 зазначає, що відповідно до частини 1 статті 59 Закону №280/97-ВР рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Розгляд клопотання заінтересованої особи повиннно прийматись у формі рішення, що є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Оваднівською сільською радою в місячний термін, на позачерговій сесії 23.06.2020 розглянуто заяву ФГ "ПАН ПРОДУКТ" , про що останнє повідомлене листом від 13.07.2020 № 669/01-14, в якому Оваднівська сільська рада надала відповідь ФГ "ПАН ПРОДУКТ" про те, що дане питання виносилося на розгляд позачергової сесії Оваднівської сільської ради, однак рішення не було прийнято в зв`язку із відсутністю голосів ЗА ).

Голосування відбулося відповідно до проекту рішення Оваднівської сільської ради №50-28/31 від 23.06.2020, яке не набрало достатньо голосів ЗА , а тому рішення про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,00 га з подальшою передачею її в оренду для обслуговування приміщень терміном на 30 років, що розташована на території господарського двору села Верба по вул. Ковельській Оваднівської сільської ради .Володимир-Волинського району прийняте не було.

Разом з тим, представник відповідача повідомляє, що Оваднівська сільська рада готова повторно розглянути заяву ФГ "ПАН ПРОДУКТ" від 16.06.2020 про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району.

Суд, перевіривши доводи позивача та відповідача у заявах по суті справи, дослідивши письмові докази на предмет належності, допустимості, достовірності кожного доказу окремо, а також достатності і взаємозв`язку доказів у їхній сукупності, встановив такі обставини.

ФГ "ПАН ПРОДУКТ" 16.06.2020 звернулося до Оваднівської сільської ради із заявою про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району. До заяви були додані: копії документів про право власності на приміщення, копія свідоцтва про державну реєстрацію підприємства, графічний матеріал місця розташування земельної ділянки (а.с.8-14).

Листом від 13.07.2020 року №669/01-14 Оваднівдська сільська рада надала позивачу відповідь про те, що дане питання виносилося на розгляд позачергової сесії Оваднівської сільської ради, яка відбулася 23.06.2020, однак рішення не було прийнято в зв`язку із відсутністю голосів ЗА (а.с.15-16).

Позивач, вважаючи бездіяльність відповідача щодо не прийняття рішення за результатом розгляду заяви від 16.06.2020 протиправною, звернувся із даним позовом до суду.

Надаючи правову оцінку спірним правовідносинам, суд враховує наступне.

Відповідно до частини другої статті 14 Конституції України право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Частиною першою статті 3 ЗК України встановлено, що земельні відносини регулюються Конституцією України, цим Кодексом, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.

Відповідно до частини 1 статті 116 ЗК України громадяни та юридичні особи набувають права власності та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону.

Згідно з частиною першою статті 123 ЗК України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі:

надання земельної ділянки із зміною її цільового призначення;

формування нової земельної ділянки (крім поділу та об`єднання).

Надання у користування земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі відповідно до Закону України "Про Державний земельний кадастр", право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення здійснюється без складення документації із землеустрою.

Надання у користування земельної ділянки в інших випадках здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). У такому разі розроблення такої документації здійснюється на підставі дозволу, наданого Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, крім випадків, коли особа, зацікавлена в одержанні земельної ділянки у користування, набуває право замовити розроблення такої документації без надання такого дозволу.

Відповідно до частини другої статті 123 ЗК України особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за проектом землеустрою щодо її відведення, звертається з клопотанням про надання дозволу на його розробку до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, які відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, передають у власність або користування такі земельні ділянки.

У клопотанні зазначаються орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове призначення. До клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування та розмір земельної ділянки, письмова згода землекористувача, засвідчена нотаріально (у разі вилучення земельної ділянки). Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цією статтею.

Як встановлено судом, та не заперечується відповідачем, позивач з дотриманням вимог частини другої статті 123 ЗК України звернувся до відповідача із заявою з додатками про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтовною площею 7.00 га, для обслуговування приміщень, що розташовані на території Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області.

Частиною третьою статті 123 ЗК України передбачено, що відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування в межах їх повноважень у місячний строк розглядає клопотання і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також генеральних планів населених пунктів, іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Забороняється відмова у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, місце розташування об`єктів на яких погоджено відповідним органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування згідно із статтею 151 цього Кодексу.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення документації із землеустрою або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні у користування земельної ділянки із земель державної або комунальної власності, у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення документації із землеустрою без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Системний аналіз наведених правових норм дає підстави зробити висновок про те, що Земельним кодексом України визначено вичерпний перелік підстав для відмови у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. При цьому, чинним законодавством України не передбачено право суб`єкта владних повноважень відступати від положень статті 123 Земельного кодексу України.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду від 27.02.2018 в справі № 545/808/17 щодо аналогічних правових відносин за ст. 118 Земельного кодексу України.

Як зазначалось вище, відповідно до частини першої статті 123 ЗК України надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється на підставі рішень органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.

Водночас, пунктами "а", "б" частини першої статті 12 ЗК України визначено, що до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад; передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 122 ЗК України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Статтею 80 ЗК України передбачено, що суб`єктами права власності на землю є, зокрема, територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, - на землі комунальної власності.

Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року №280/97-ВР (далі - Закону №280/97-ВР) виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються такі питання: вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

Згідно з частиною першою статті 46 Закону №280/97-ВР сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення), районна, обласна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Частиною першою статті 47 Закону №280/97-ВР визначено, що постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

На підставі частини четвертої статті 47 Закону №280/97-ВР постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Відповідно до частин першої-третьої статті 59 Закону №280/97-ВР рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Законом. При встановленні результатів голосування до загального складу сільської, селищної, міської ради включається сільський, селищний, міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням.

З системного аналізу зазначених норм слідує, що за результатами розгляду заяви про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою орган місцевого самоврядування приймає одне із рішень визначених частиною третьою статті 123 ЗК України. При цьому, зважаючи на норми Закону №280/97-ВР, таке рішення приймається на пленарних засіданнях.

Як слідує з матеріалів справи, заява ФГ "ПАН ПРОДУКТ" від 16.06.2020 про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,00 га з подальшою передачею її в оренду для обслуговування приміщень терміном на 30 років, що розташована на території господарського двору села Верба по вул. Ковельській Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району була винесена на розгляд позачергової сесії Оваднівської сільської ради, що відбулась 23.06.2020, де за результатами голосування відповідно до проекту рішення Оваднівської сільської ради №50-28/31 від 23.06.2020, останнє не набрало достатньо голосів ЗА , а тому рішення про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,00 га. з подальшою передачею її в оренду для обслуговування приміщень терміном на 30 років, що розташована на території господарського двору села Верба по вул. Ковельській Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району прийняте не було.

З наведеного слідує, що Оваднівською сільською радою, як відповідним органом місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у користування відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, в порушення вимог частини третьої статті 123 ЗК України у місячний термін з дня отримання заяви ФГ "ПАН ПРОДУКТ" не було прийнято рішення про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га або про відмову у наданні такого дозволу.

Матеріалами справи підтверджено, що позивач звернувся до відповідача із відповідною заявою про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, за наслідками розгляду якої суб`єкт владних повноважень мав би прийняти відповідне рішення, тоді як Оваднівською сільською радою листом повідомлено позивача, що таке рішення на сесії сільської ради взагалі не приймалось у зв`язку з відсутністю голосів "за". Натомість, чинне законодавство передбачає прийняття рішення про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, або про мотивовану відмову у наданні такого дозволу.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частинами першою, другою статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У даному випадку відповідач не довів суду правомірності своєї бездіяльності щодо неприйняття рішення за заявою позивача про надання дозволу ФГ "ПАН ПРОДУКТ" на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 7,00 га з подальшою передачею її в оренду для обслуговування приміщень терміном на 30 років, що розташована на території господарського двору села Верба по вул. Ковельській Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району або про мотивовану відмову у наданні такого дозволу.

У свою чергу, позивач, надавши відповідачу заяву з необхідними документами, виконав всі необхідні умови для прийняття відповідачем відповідного рішення, а тому бездіяльність Оваднівської сільської ради щодо неприйняття відповідного рішення за результатами розгляду заяви ФГ "ПАН ПРОДУКТ" від 16.06.2020 є протиправною.

За таких обставин позовна вимога про визнання протиправною бездіяльності відповідача щодо неприйняття рішення за заявою позивача від 16.06.2020 є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Частиною четвертою статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що у випадку, визначеному пунктом 4 частини другої цієї статті, суд може зобов`язати відповідача - суб`єкта владних повноважень прийняти рішення на користь позивача, якщо для його прийняття виконано всі умови, визначені законом, і прийняття такого рішення не передбачає права суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд.

У випадку, якщо прийняття рішення на користь позивача передбачає право суб`єкта владних повноважень діяти на власний розсуд, суд зобов`язує суб`єкта владних повноважень вирішити питання, щодо якого звернувся позивач, з урахуванням його правової оцінки, наданої судом у рішенні.

Оскільки відповідачем протиправно не розглянуто заяву позивача та не прийнято жодного з тих рішень, які передбачені статтею 123 ЗК України, належним способом захисту прав позивача є зобов`язання Оваднівської сільської ради повторно розглянути заяву ФГ "ПАН ПРОДУКТ" від 16.06.2020 про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району та прийняти відповідне рішення.

Згідно з частинами першою, третьою статті 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Таким чином, на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області слід стягнути судовий збір у розмірі 2102,00 грн, сплачений відповідно до квитанції від 15.09.2020 №6410 (а.с.7).

Керуючись статтями 243, 245, 246, 255, 262, 295, 297 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області щодо неприйняття рішення за заявою фермерського господарства ПАН ПРОДУКТ від 16.06.2020 про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району.

Зобов`язати Оваднівську сільську раду Володимир-Волинського району Волинської області повторно розглянути заяву фермерського господарства ПАН ПРОДУКТ від 16.06.2020 про надання дозволу фермерському господарству ПАН ПРОДУКТ на поділ земельної ділянки та розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею 7,00 га, з метою відведення в оренду для обслуговування власних приміщень, терміном на 30 років, яка розташована на території господарського двору села Верба по вулиці Ковельській Володимир-Волинського району та прийняти відповідне рішення.

Стягнути на користь фермерського господарства ПАН ПРОДУКТ за рахунок бюджетних асигнувань Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області судовий збір у розмірі 2102,00 грн (дві тисячі сто дві гривні 00 копійок).

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Волинський окружний адміністративний суд протягом тридцяти днів з дня його складення.

Позивач: ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ПАН ПРОДУКТ" (44740, Волинська область, Володимир-Волинський район, с. Заріччя, код ЄДРПОУ 33309000).

Відповідач: Оваднівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області (44720, Волинська область, Володимир-Волинський район, село Овадне, вулиця Перемоги, 20, код ЄДРПОУ 04334873).

Суддя Т.М. Димарчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь