Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про  створення  Служби    у  справах дітей Оваднівської сільської ради

Дата: 26.03.2021 20:33
Кількість переглядів: 583

 

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІV сесія VIII скликання

10.03.2021                                                                           

РІШЕННЯ                                

 

4/10

 

 

 

Про  створення  Служби    у  справах

дітей Оваднівської сільської ради

 

      Відповідно до ст.ст. 11, 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», ст.ст. 11, 12 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  з метою реалізації державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання і профілактики дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень,  впорядкування структури апарату сільської ради для більш ефективної діяльності ради та її виконавчих органів, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити Службу у справах дітей Оваднівської сільської ради зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про Службу у справах дітей Оваднівської сільської ради (додаток 1).

3. Затвердити Структуру ССД (Додаток 2)

4.Оголосити конкурс на посаду начальника Служби у справах дітей Оваднівської сільської ради.

  5. Контроль та виконання данного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

         Голова                                                               Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

                                                                                                     Додаток1

До рішення сільської ради від 10.03.2021 №4/10

                                                                              

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про службу у справах дітей Оваднівської сільської ради

І. Загальні положення

1.1. Служба у справ дітей Оваднівської сільської ради (далі - Служба) є структурним підрозділом Оваднівської сільської ради, утворюється рішенням сільської ради.

1.2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України України„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Про боротьбу з корупцією”, „Про звернення громадян”, „Про доступ до публічної інформації”, „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”,  (та іншими законами відповідно до напрямку роботи), постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Оваднівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, нормативними документами сільської ради та цим Положенням.

1.3. Служба підпорядкована, підзвітна та підконтрольна сільській раді, її виконавчому комітету, сільському голові.

1.4. Структура Служби, чисельність та посадові оклади працівників встановлюються штатним розписом виконавчого апарату сільської ради, який затверджується сільським головою. Служба утримується за рахунок коштів сільського бюджету Оваднівської  сільської ради без відкриття окремих рахунків у банках. Фінансове обслуговування Служби здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Оваднівської  сільської ради.

1.5. Служба має статус юридичної особи.

1.6. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи встановленого зразка, веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчих органах сільської ради.

1.7. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби визначає сільськарада у межах бюджетних призначень на відповідний фінансовий рік.

1.8. Служба  є неприбутковою організацією і не має на меті одержання прибутку для його розподілу між працівниками.

1.9. Повне найменування: Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського  району Волинської області.

1.10. Скорочене найменування: Служба у справах дітей (ССД) Оваднівської СР.

 

ІІ. Основні завдання

2.1 Основними завданнями Служби є:

1) реалізація на території сільської ради політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень;

2) розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними виконавчими органами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями усіх форм  власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

3) координація зусиль виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності;

4) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

5) забезпечення співпраці щодо контролю за умовами утримання і виховання дітей з територіальної громади у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

6) ведення статистики щодо дітей;

7) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, постраждали від насильства, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

8) надання органам виконавчої влади, виконавчим органам сільської ради, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

9) влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

10) підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

11) визначення пріоритетних напрямів поліпшення, на території сільської ради, становища дітей, їхсоціального захисту.

 

ІІІ. Функції

3.1. Служба відповідно до покладених на неї завдань виконує такі  функції:

1) організовує розроблення і здійснення на території громади заходів, спрямовані на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;
2) надає місцевим органам виконавчої влади і виконавчим органам селищної ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень;
3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування;
4) подає пропозиції до проектів місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;
5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей.
6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях, усиновлених дітей, дітей у сім’ях у складних життєвих обставинах, дітей з інвалідністю;
7) готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови  вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;
8) надає організаційну допомогу відповідним відділам сільської ради щодо захисту прав дітей;
9) організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень, виявлення сімей у складних життєвих обставинах, профілактики соціального сирітства;
10) розробляє і подає на розгляд ради  пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на упередження дитячої бездоглядності та безпритульності, на соціальний захист цільових категорій дітей;
11) веде облік дітей, які постраждали від насильства, опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
12) надає потенційним опікунам, піклувальникам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Службі, і видає направлення на відвідування закладів  з  метою налагодження психологічного контакту з дитиною;
13) готує акти обстежень умов проживання дитини та опис її майна, оцінку потреб дитини, акт оцінки рівня безпеки дитини тощо;
14) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж щоквартально?, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;
15) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в опікунських, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;
16) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;
17) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність щодо дітей;
18) розглядає в установленому порядку звернення громадян;
19) розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;
20) проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;
21) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.
22) здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за виховною роботою у закладах освіти;
23) організовує засідання Комісії із захисту прав дітей Оваднівської  сільської ради;
24) забезпечує реєстрацію народження знайденої, підкинутої, покинутої дитини або дитини, мати якої померла чи місце проживання встановити неможливо;
25) забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та прийняття рішень щодо повернення таких дітей до батьків чи осіб, що їх замінюють;
26) вживає заходів щодо надання статусу дитини – сироти та влаштування їх в сімейні форми виховання;
27) забезпечує захист житлових і майнових прав дітей, сприяє в отриманні житла дітьми – сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають;
28) забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, дітей що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів;
29) приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей;
30) в установленому порядку здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину
31) приймає документи та готує рішення органу опіки та піклування про вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини.
32) складає адмін. протоколи за невиконання рішень органів опіки та піклування, невиконання законних вимог посадових осіб органів опіки та піклування.
33) організовує роботу, пов‘язану із захистом персональних даних при їх обробці в порядку, визначеному нормативно-правовими актами з питань захисту персональних даних.
34) розглядає звернення закладів освіти щодо відрахування учнів/ студентів;
35) готує проекти позовів та висновків органу опіки та піклування для подання до судових органів. Представляє орган опіки та піклування у судових засіданнях під час розгляду справ щодо дітей.

36) забезпечує в межах своєї компетенції своєчасне опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей у визначені строки на такі запити в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної  інформації».

37) забезпечує ведення єдиного банку даних про дітей які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - єдиний банк даних)
38) забезпечує  захист інформації, що міститься у єдиному банку даних

 
ІV. Права та обов’язки

 

4. Служба для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) одержувати в установленному законодавством порядку від відділів сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від формивласності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї  завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших відділів Оваднівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Оваднівської сільської ради у сфері соціального захисту дітей;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального  зв’язку та іншими технічними  засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до її компетенції, засідання Комісіїі з захисту прав дітей;

6) відвідувати дітей за міцем проживання, навчання, проведення з ними профілактичних бесід

7) запрошувати для бесіди батьків або інших законних представників дитини, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

8) брати участь у розгляді судами справ щододітей і захистуїх прав та інтересів, представляти права дітей у суді, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

 

V.  Організація роботи

5.1. Служба в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, відділами сільської ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на неї завдань та здійснення запланованих заходів.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством.

5.3. Начальник повинен мати: повну вищу педагогічну (або юридичну?) освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, або державній службі не менше 2 років або при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

5.4. Начальник служби:

1) здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в  службі;

2) розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу;

3) планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету Оваднівської селищної ради;

4) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;

5) звітує перед головою Оваднівської сільської ради про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;

6) вносить про позиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету, Комісіїі з захисту прав дітей питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

7) за необхідності бере участь в роботі сесій селищної ради, засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;

8) представляє інтереси Служби у взаємо відносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, з службою у справах дітей обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва сільської ради;

9) видає у межах своїх  повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

10) забезпечує виконання покладених на Службу завдань;

11) проводить особистий прийом громадян, організовує роботу із розгляду письмових заяв, скарг, звернень громадян з питань, що належать до компетенції Служби;

12) забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;

13) організовує ділове листування з органами державної влади, місцевого самоврядування та відділами сільської ради, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;

14) організовує відповідно до функціональних завдань Служби підготовку проектів: рішень сільської ради і виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, прийняття відповідних рішень забезпечує їх виконання;

15) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Ліквідація або реорганізація Служби проводиться сільською радою у порядку, визначеному чиним законодавством України.

 

VI. Зміни та доповнення до Положення

 

          6.1.   Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням Оваднівської сільської ради.

          6.2.   Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення Оваднівської

сільської ради №4/10  від

 10.03. 2021 року

 

 

 

 

СТРУКТУРА

служби у справах дітей  Оваднівської сільської ради

-

№ п/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад (грн.)

Фонд заробітної плати на місяць за посадовими окладами (грн.)

1

Начальник служби

1

 

 

2

Головний спеціаліст

1

 

 

3.

Спеціаліст

1

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь