Оваднівська громада
Волинська область, Володимирський район

Про затвердження звіту «Про виконання бюджету Оваднівської   об’єднаної територіальної громади за 2020 рік»

Дата: 26.03.2021 20:42
Кількість переглядів: 517

УКРАЇНА

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА Р А Д А

ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ВОСЬМОГО   скликання

 

РІШЕННЯ

 

 

 10.03.2021 року                                     с. Овадне                                № 4/2                

ПРОЄКТ         

 

Про затвердження звіту

«Про виконання бюджету

Оваднівської   об’єднаної

територіальної громади за 2020 рік»

 

 

Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

         1. Інформацію заступника сільського голови Оваднівської сільської ради         Юрика І.М. про підсумки виконання бюджету Оваднівської об’єднаної територіальної громади за 2020 рік взяти до відома.

 

         2.Затвердити представлений звіт про виконання   бюджету об’єднаної  територіальної громади    за 2020 рік:

 - обсяг загальних доходів бюджету об’єднаної  територіальної громади  в сумі 41987680.2 грн., в тому числі по загальному  фонду в сумі  40870278.09  грн., по спеціальному фонду в сумі 1117402.11 грн.;

- загальний обсяг видатків за 2020 рік в сумі 42058288.74 грн.,в тому числі по загальному фонду в сумі 39431678.78 грн., по спеціальному фонду в сумі 2626609.96  грн.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Іван Юрик  92231

Звіт  про виконання бюджету     територіальної громади за 2020 рік.
                
 Обсяг місцевого бюджету   за 2020 рік з урахуванням трансфертів з державного бюджету  склав 41987680,2 гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи місцевого бюджету склали 40870278,09    грн., по спеціальному 1117402,11   грн.  

          Місцевий бюджет   за власною доходною базою до затверджених місцевою радою показників на 2020 рік виконаний на 100,5 відсотка. При затверджених показниках на звітний період з урахуванням змін до бюджету надійшло 18974,0 тис. гривень, понад план одержано 94,0 тис. гривень власних доходів , що на 1903,5 тис. грн. менше проти минулого року.    Одержано власних доходів з розрахунку на одного жителя 3927 грн., що на 344 грн. менше проти минулого року.   

            Крім цього, з державного бюджету надійшло 2975,6 тис. гривень базової дотації (100,0 відсотків до плану),  додаткової дотації з державного бюджету  місцевому бюджету 473,4 тис. грн.. та  18447,294 тис. гривень цільових субвенцій в тому числі одержано освітню субвенцію в сумі 16000,3 тис. гривень, або 100 відсотків;  медичної субвенції 861,3 тис. грн.;  субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 386,167 тис. грн..; субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 699,711 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 52,896 тис. грн.; субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 353,282 тис. грн.; одержано  іншої субвенції на  суму 93,638 тис. гривень;

В цілому по сільській  раді забезпечено надходження усіх запланованих у бюджеті податків та зборів, крім земельного податку з юридичних осіб, державного мита та надходження від оренди майнових комплексів. 

         Питома вага надходжень доходів в загальному фонді власних надходжень складає:

  • Податок на  доходи фізичних осіб  -  55,1 %
  • Рентна плата за використання лісових ресурсів –  3,2%
  • Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів – 8,2%
  • Податок на майно – 18,8 %
  • Єдиний податок- 12,7%
  • Всі інші  2,0% 

           Основу ресурсного забезпечення бюджету сільської ради  складає податок з доходів фізичних осіб. Протягом 2020 року від цього доходного джерела отримано 10454,6 тис. гривень, що складає 102,2відсотків до уточненого  плану на звітний період.    .

            За 2020 рік підприємствами і організаціями, що належать до комунальної власності, сплачено до  бюджету сільської ради 4,2 тис. гривень податку на прибуток. Плановий показник на звітний період з урахуванням змін виконано на 209,8 відсотків.

           Рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення  надійшло в сумі 611,9 тис. гривень, що становить 102 відсотків до  бюджетного призначення на звітний період, але менше минулого року на

         Акцизного податок з роздрібного продажу підакцизних товарів та пального надійшло 1555,0 тис. грн., виконання якого становить 108 відсотка і плюс до минулого року  206,5 тис. грн..

       Плати за землю за 2020 рік всього надійшло в сумі  3355,9 тис. гривень, що становить 90,2 відсотка, менше проти минулого року на 2815,2 тис. грн.. в тому числі земельного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 825,9 тис. гривень, що становить 67,1 відсотка, орендної плати з юридичних осіб надійшло в сумі 1774,3 тис. гривень, що становить 101,4 відсотка, земельного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 642,9  тис. гривень, що становить 102 відсотків, орендної плати з фізичних осіб надійшло в сумі 112,8 тис. гривень, що становить 102,6 відсотків.  Податковий борг по платі за землю станом на 1 січня  2021 року становить більше 2 млн. гривень. ( Це борг КЕВ міста Володимир-Волинський)   

          Податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) надійшло 188,8 тис. гривень, що становить 111,0 відсотка від бюджетних призначень на звітний період.

          Виконання планових бюджетних призначень по єдиному податку становить 102,9 відсотка, фактичні надходження складають 2418,6 тис. гривень, в тому числі  єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників надійшло  1061,3 тис. гривень (101,1 %)

           Адміністративних штрафів та інших санкцій надійшло в сумі 14,3 тис. гривень  з плану 10,0 тис. гривень, плати за надання   адміністративних послуг надійшло 179,8 тис. гривень, надходження від оренди 44,0 тис. грн.. державного мита надійшло в сумі 5,0 тис. гривень та становить лише 55,5 відсотків до бюджетних призначень на  2020 рік.

                  Інші надходження склали 181,2 тис. грн., це кошти від оренди за майнові комплекси, транспортний податок, інші надходження (44,0; 19,0; 118,2)

         До  спеціального  фонду    надійшло 1117402,11   гривень .Власні надходження з яких складають  90,6 тис. гривень,  що  становить 61,2  відсотка   до уточненого  плану на звітний період.

          Екологічного податку за 2020 рік надійшло в сумі 25,088 тис. гривень або 142,5 відсотка до плану на звітний період, в основному це  надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.

           До цільового фонду  надійшли кошти в сумі 20,0 тис. гривень. 

 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції в сумі 976466,69 грн.

 

 .    

 

                               Видатки  

 

  Виконання місцевого бюджету   за доходами забезпечив відповідне фінансування видаткової частини бюджету, що забезпечило нормальне функціонування бюджетної сфери. За оперативними даними місцевий бюджет  за  видатками загального фонду виконаний на  94.7 відсотків.

В умовах стабільного виконання місцевого бюджету за доходами  для забезпечення нормального функціонування бюджетних установ та фінансування першочергових видатків здійснюється за рахунок коштів, які поступають в загальний і спеціальний фонди бюджету без короткотермінових позик з  єдиного казначейського рахунку.

Протягом року здійснено видатків на 39431678.78   гривень по загальному фонду бюджету та 2626609.96  гривень по спеціальному фонду бюджету, всього на загальну суму 42058288.74  гривень.  Рівень фінансування установ освіти – 91.4 відсотка, культури – 97.5 відсотків, заходів з фізичної культури і спорту 92.2 відсотків, установ соціального захисту населення – 96.0 відсотків, житлово- комунальне господарство – 95.6 відсоток, органи управління – 99.7 відсотків, економічна діяльність – 92.8 відсотка. 

Враховуючи подальше збереження соціальної спрямованості бюджету, основним у роботі місцевих органів влади та самоврядування залишалося питання забезпечення фінансовими ресурсами заробітної плати,  соціальних виплат населенню та інших захищених статей бюджетних витрат, розрахунки за спожиті енергоносії, що споживаються бюджетними установами.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 28786.6 тис. гривень, або 94.2 відсотків до запланованого на відповідний період. Середньомісячна заробітна плата 233.5 штатних посад працівників бюджетних установ сільської ради за 2020 рік склала 8364 гривень.  

Протягом 2020 року у сільській раді виплата заробітної плати по закладах соціально-культурної сфери здійснювалась без порушень термінів виплати.

В умовах необхідності забезпечення належних умов функціонування бюджетних установ вимагає уваги місцевих органів влади та самоврядування питання ефективного розміщення їх мережі. За таких умов питання розвитку мережі бюджетних установ, формування штатної чисельності їх працівників вимагає насамперед детального аналізу наявних фінансових ресурсів у поточному році з урахуванням перспектив наповнення доходної частини місцевого бюджету.

              Протягом  звітного періоду установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, заборгованності станом на 01 січня 2021 року немає.

    

         Протягом  2020 року бюджетними установами сільської ради здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до затверджених  лімітів споживання по кожній бюджетній установі, які фінансуються з   сільського бюджету.

 

     

 

                                                    Управління

 

            Видатки на утримання органів місцевого самоврядування   становлять 7173.6 тис.гривень з передбачених на рік 7194.1 тис.гривень. Основну питому вагу у видатках становлять видатки на заробітну плату з нарахуванням -  94.6 відсотків (6783.3 тис.гривень). Станом на 1 січня 2021 року в органах місцевого самоврядування налічується 31.0 штатних одиниць. 

Видатки на придбання предметів і матеріалів, оплату послуг (крім комунальних) складають 320.1 тис. гривень.

На оплату спожитих енергоносіїв використано 37.8 тис.грн., в тому   числі оплата спожитої електричної енергії становить 16.0 тис.грн., заборгованості на кінець звітного періоду немає.

За рахунок спеціального фонду проводився капітальний ремонт приміщення сільської ради витрачено коштів в сумі 239.6 тис. грн.. придбано   комп'ютер – 21.0 тис. грн.. та  реконструкція приміщення  ательє "Новинка" у Центр надання адміністративних послуг Оваднівської сільської ради -132.9 тис. грн.

        

                        

                                                 

 

                                                   Освіта

 

         На  утримання установ освіти з загального фонду бюджетів використано 22872.8 тис.грн. та спеціального фонду  бюджету    використано 523.0 тис. гривень. всього на загальну суму 23395.8 тис.грн., що становить 92.3 відсотка від планового призначення на рік.  

З зареєстрованих на території сільської ради 3 дошкільних закладів   з них 1 дошкільний навчальний заклад з групою короткотривалого перебування дітей. Касові витрати на їх утримання за звітний період 2020 року із загального фонду склали 2746.7 тис.гривень при призначенні на звітний період 2767.8 тис.гривень, по спеціальному фонду 280.5 тис.гривень відносно плану  281.0 тис.гривень. Касові видатки на харчування по загальному фонду бюджету склали 210.8 тис.грн. і по спеціальному фонду 32.3 тис.грн., всього 243.1 тис. гривень. В середньому вартість харчування дітей дошкільного віку склала 29 гривень в день.  Із спеціального фонду використано 280.5 тис.гривень, з них на     капітальний ремонт покрівлі ДНЗ с.Овадне – 19.5 тис. грн.. і на капітальний ремонт майданчика та пішохідної доріжки  - 261,0 тис. грн..  

 

На території сільської ради з 01.01.2020 року функціонувало 7 загальноосвітніх шкіл в яких навчалося 555 учнів, а з 01.09.2020 року  кількість учнів стало 564.

На утримання загальноосвітніх шкіл сільської ради за 2020 рік  із загального фонду  використано 19913.4 тис. гривень з передбачених у бюджеті 21789.2 тис.гривень, що становить 91.4 відсотків до річного призначення.  Із спеціального фонду використано 197,9 тис.гривень.  

 Основну суму видатків на утримання загальноосвітніх  шкіл  складають видатки на заробітну плату з нарахуваннями 17314.7 тис. гривень (86.9 відсотка), на придбання предметів, матеріалів видатки склали 981.7 тис. грн.. та оплата послуг (крім комунальних) 785.2 тис. грн.

Касові  видатки загального фонду на харчування в загальноосвітніх школах склали 416.9 тис. гривень, при річному призначенні 438.4 тис.гривень,    . Фактична вартість харчування одного діто-дня з урахуванням продуктів, переданих  батьками та спонсорською допомогою фермерських господарств становить: по 1-4 класах, дітях з малозабезпечених сімей  в школах І, І-ІІ, І-ІІІ ступеня  17.46 гривень,      в  дошкільному відділенні Білинської школи-сад 29,0 гривні.

 Видатки за спожиті енергоносії в 2020 році становлять  394.2 тис. гривень  відповідно до плану 458.0 тис. гривень.

  Кошти спеціального фонду (бюджету розвитку)  в сумі 197,9 тис. грн..використано зокрема:

  на придбання предметів і обладнання довгострокового користування 141,7 тис. грн.  ( комп’ютерне обладнання по   школах  ) на капітальний ремонт об»єктів – 56,3 тис.грн.(  капітальний ремонт харчоблоку   гімназії  села Верба – 34,2 тис. грн..  реконструкція покрівлі ЗОШ  І-ІІІ ступенів у  селі  Овадне -22,1 тис. грн..).

 . Інші видатки в галузі освіти склали 14,0 тис. грн., зокрема стипендія учням яку отримали 30 дітей по 466 грн. кожен.

                    З 1.10.2020 року функціонує на базі Оваднівської сільської ради ЦПРПП видатки становлять 198,7 тис. грн.. з них на заробітну плату з нарахуваннями 168,5 тис. грн..  Цей центр утримувався при спів фінансуванні Устилузької міської ради та Зарічанської сільської ради.

 

Станом на 1 січня 2021 року кредиторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня.

                              

                          Первинна медична допомога населенню

          

         В 2020 році із бюджету   територіальної громади  було передано кошти в сумі 469.7 тис. грн..   КП «Володимир-Волинський центр надання первиної медичної допомоги» на виплату заробітної плати з нарахуваннями завідуючим  ФАПами, зокрема 0,25 ставки с. Свійчів, 0,25 ставки с. Галинівка, 0,75 ставки с. Красностав, 0,5 ставки с.Верба, 0,75 ставки с. Охнівка протягом року, а також 1,5 ставки кочегарів  використано коштів в сумі 390,0 тис.грн., придбання медикаментів – 60,7 тис. грн., оплату послуг 11,0 тис. грн. і на енергоносії – 8,0 тис. грн..

                  

                         Соціальний захист та соціальне забезпечення

 

На   соціальний   захист  і  соціальне забезпечення населення  з бюджету сільської ради  за 2020 рік використано 1043.8 тис.грн. по загальному фонду  бюджету, що в 2 рази  більше ніж було використано в 2019 році.

 .

 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян видатки склали 21,5 тис. грн. при плані 31,0 тис. грн.  

        Організація та проведення громадських робіт видатки склали 4,7 тис. грн..

        В 2020 році було створено центр надання соціальних послуг видатки по якому склали 578,3 тис. грн.. з них на заробітну плату з нарахуваннями 545,3 тис. грн.. і 33,0 тис. грн.. на придбання предметів і матеріалів.

 

В  2020 році на інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  використано 439,2 тис. грн.  при  плані 450,0 тис. грн..

 

                                            Культура

 

На галузь культури з бюджету сільської ради за 2020 рік  використано 1685,6 тис.грн. по загальному фонду та 24.0 тис. гривень по спеціальному фонду, вього  використано 1709.6 тис.грн.

Видатки на утримання           централізованої  бібліотечної системи – 294,8 тис.грн., на клуби та будинки культури  1390,7 тис. гривень.

 . Основну питому вагу у використанні  коштів займає  оплата праці з нарахуванням 80,0 відсотків  ( 1348,8 тис. грн.), придбано канцтоварів та господарських матеріалів на суму 218,9 тис.гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 31,5 тис. грн

  Проведено поточний ремонт в будинку культури с. Білин, та клубі с. Ягідне.   

В 2020 році   на проведення заходів використано 1,6 тис. гривень.

 

                            Фізична культура і спорт

 

 .

 Видатки на забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт  для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення громади склали  138,3 тис. грн. при плані 150,0 тис. грн..

                         Житлово-комунальне господарство

                              

            В 2020 році з місцевого бюджету були виділені кошти на забезпечення функціонування комунального господарства Оваднівської сільської ради в сумі 232,2 тис. грн. з них по загальному фонду – 208,2 тис. грн. та 24,0 тис. грн. по спеціальному фонді (придбання мотокоси та бензопили) . На благоустрій території сільської ради використано коштів в сумі 864,9 тис. грн.. при планових показниках 873,0 тис. грн..виконання – 99,1%.  Основну      питому вагу у структурі видатків займають оплата послуг – 58,4 відсотка (505,0 тис.грн.), придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря- 17,8 відсотка (153,7 тис. грн..) та оплата за енергоносії по вуличному освітленні – 8,3 відсотків (71,7 тис. грн..).                   

            На іншу діяльність в сфері ЖКГ витрачено коштів в сумі 235,9 тис. грн..на придбання вікон і дверей для Фапу с. Сусваль та проведення поточного ремонту у Оваднівській амбулаторії.                               

                                     

                                         Сільське господарство

          На виконання  “Програми  розвитку галузі АПК Володимир-Волинського району на період 2018-2020 роки” в галузі сільського господарства   заплановано  кошти по загальному фонду бюджету в  сумі  67,0 тис. гривень,  використано 42,1 тис.гривень з передбачених на рік.

                На здійснення заходів із землеустрою витрачено 315,5 тис. грн. при плані 350,0 тис. грн. процент виконання становить 90,2%  зокрема за корегування змін по виготовленню генплану с. Овадне , та за проект землеустрою щодо встановлення меж с. Овадне та Сусваль.

 

                            Будівництво  інших об`єктів комунальної власності

 

             На реконструкцію вуличного освітлення від КТП-147 та КТП-256 у  с. Охнівка   використано коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) в сумі 247,6 тис. грн..      

 

                      Утримання та розвиток автомобільних доріг

          

              Видатки    з місцевого бюджету на утримання та розвиток автомобільних доріг по загальному фонді  при плані 466,7 тис. грн.. фактично використано 462,5 тис. грн.. процент виконання склав 99,1. (щебінь, пісок, грейдерування, транспортні послуги).                         

             З обласного бюджету на ремонт комунальних  доріг були виділені кошти по спеціальному фонду в сумі 976,467 тис. грн.. зокрема:

  • на капітальний ремонт дороги по вулиці Покровській в с. Овадне  використано кошти спеціального фонду в сумі 976,467 тис. грн.                        

 

 

                                    

 

                                 Місцева пожежна охорона

 

         На утримання двох  сільських пожежних команд, у складі 6-х  працівників в с. Галинівка та   в с. Овадне  з бюджету   сільської ради за 2020 рік використано 563,0 тис. гривень при відповідних призначенях 573,8 тис. гривень, з них на заробітну плату з нарахуванням 457,6 тис. гривень з планових призначень 466,0 тис. гривень, на придбання бензину, запасних частин використано коштів в сумі 47,8 тис. грн.. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів в сумі 57,6 тис. грн.

                                                 Фінансування.

        

  Залишки коштів станом на 01.01.2020 року по загальному фонді становили 2316,5 тис. гривень на протязі року вільні лишки  в сумі 2267,0 тис. грн.. були направлені на поточні видатки. В 2020 році із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) передано коштів в сумі 1505,0 тис. гривень в тому числі власних 1505,0 тис. грн..  Дані кошти були використані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, капітальний ремонт установ сільської ради та реконструкцію і реставрацію інших об’єктів.

             По спеціальному фонду вільні лишки станом на 01.01.2020 року становили 351,7 тис. гривень, кошти в сумі 150,0 тис. гривень були направленні

  на  капітальний ремонт приміщення сільської ради – 150,0 тис. грн...                                                     

 

                                             Міжбюджетні відносини

 

 

На протязі  2020 року   бюджет сільської ради  у   відповідності до чинного законодавства  проводив розрахунки по міжбюджетних трансфертах  з обласним бюджетом, бюджетами  сільських рад,  районним  та міським бюджетами. З обласного бюджету отримано субвенцію в сумі 1502,119 тис. гривень  з них на виконання Програми АПК – 10,05 тис. грн.,  на забезпечення якісної сучасної та доступної освіти  «нова українська школа» -353,295 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 52,896 тис. грн.,  субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування в сумі 386,167 тис. грн., субвенція на проведення виборів в сумі 699,711 тис. грн..  Передано субвенцію з   місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в сумі 861,3 тис. грн.. Надано іншу субвенцію з місцевого  бюджету, зокрема Володимир-Волинській раді на утримання установ районного значення  , місту Володимир-Волинський, Устилузькій міській раді, Зимнівській сільській раді, Зарічанській сільській раді та Турійській  районній раді в сумі 1774,8 тис. грн. .                              

Передано субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету в сумі 20,0 тис. грн.. на придбання пального для автомобіля дільничого інспектора.

 

Заступник сільського голови                                             І.М.Юрик

 Юрик 92231

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь