A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про  затвердження    Програми   матеріально - технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військовим частинам  А 2099, А 4308, А7064),  Володимир-Волинського ОРВК,  організації територіальної оборони

Дата: 13.06.2021 15:28
Кількість переглядів: 1080

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VI сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

28.05.2021                                         с. Овадне                                          № 6/2

 

Про  затвердження    Програми  

матеріально - технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військовим

частинам  А 2099, А 4308, А7064),  Володимир-Волинського ОРВК, 

організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної

підготовки і мобілізації

 

Відповідно до законів України «Про  мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, затвердженого Указом Президента України від 02 вересня 2013 року  № 471/2013, рішення Волинської обласної ради від 19.05.2016 №5/4 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області» з метою додаткового матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинського (військових  частин А2099, А 4308, А 7064), Володимир-Волинського ОРВК, а також організації роботи пунктів управління територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

  ВИРІШИЛА :

           1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військовим  частинам А 2099, А4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації на 2021 – 2025 роки (далі Програма), що додається.                               

      2. Рішення Оваднівської сільської ради № 2/14 від 22.12.2020  «Про  затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин А 2099, А 4308, А 7064, Володимир-Волинського ОРВК, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації» зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сесії  № 5/8 від 13.04.2021  вважати такими, що втрачають чинність з 25 травня 2021року.

        3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

        Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішенням сільської ради

                                                                                від 28.05.2021  № 6/2

ПРОГРАМА

матеріально – технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військовим  частинам А4308, А 2099, А 7064), Володимир – Волинського ОРВК, організації роботи пунктів управління територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації в Оваднівській сільській раді на 2021-2025 роки

  1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Оваднівська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення Волинської обласної ради від 19.05.2016 року №5/4 «Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, організації роботи пунктів управління територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області»

3.

Розробник Програми

Оваднівська сільська рада

4.

Співрозробники Програми

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський (військові частини А2099, А4308, А7064), Володимир-Волинський ОРВК.

5.

Відповідальний виконавець Програми

Оваднівська сільська рада

6.

Учасники Програми

Квартирно-експлуатаційний відділ міста Володимир-Волинський ( військові  частини А2099, А4308, А7064), Володимир – Волинський ОРВК

7.

Термін реалізації Програми

2021-2025 роки

8.

Перелік районних бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Оваднівської сільської ради

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі:

310000,00

-

кошти місцевого бюджету

310000,00

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована

Програма

         Поширення терористичних дій, що вчиняються у східних областях України незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування, які користуються підтримкою військових підрозділів збройних сил Російської Федерації, поглиблення соціальної напруги на цій території, а також загроза територіальної цілісності та незалежності держави вимагають, в уведенні у дію системи територіальної оборони, а також матеріально-технічному забезпеченні Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військових  частин А2099, А4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК та фінансування заходів мобілізаційної підготовки.

З причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету виникає потреба у здійсненні додаткового фінансування Програми з сільського бюджету та інших джерел, незаборонених законодавством.

3. Визначення мети програми

Метою Програми є здійснення матеріально-технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки районного значення, зокрема забезпечення потреб:

Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинського особового складу (військовим частинам А2099, А4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України;

            - організації територіальної оборони, заходів мобілізації та мобілізаційної підготовки місцевого значення, що здійснюються Володимир - Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом;

- вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами;

            - створення і підтримка в постійній готовності систем зв‘язку, інших технічних засобів передачі інформації.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

          Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально – технічного забезпечення заходів мобілізаційної підготовки районного значення, а також забезпечення потреб:

Реалізація Програми відбуватиметься протягом 2021-2025 років.

         Фінансування Програми здійснюватиметься:

        - у частині проведення в сільській раді комплексу заходів з організації територіальної оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки місцевого значення за рахунок коштів сільського бюджету, інших джерел фінансування не заборонено законодавством України;

         Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для виконання Програми, становить 310,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

5. Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується

залучити на виконання Програми

Усього витрат на

виконання Програми

Сільський  бюджет

 

у тому числі по роках:

310,0

- 2021 рік

62,0

- 2022 рік

62,0

- 2023 рік

62,0

-2024 рік

62,0

-2025 рік

62,0

 

6. Основні заходи по реалізації Програми

         Програмою передбачається здійснення ряду завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський  (військовим  частинам А2099, А4308, А 7064), Володимир-Волинського ОРВК для виконання заходів з організації територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, що здійснюються Володимир-Волинським ОРВК.

з/п

Назва заходу мобілізаційної підготовки

 районного значення

Обсяг витрат,

тис. гривень

Очікуваний результат

 

Матеріально-технічне забезпечення виконання заходів, що здійснюються Квартирно-експлуатаційним відділом міста Володимир-Волинський (військовим частинам А 2009, А4308, А7064) та Володимир – Волинським ОРВК, сільською радою:

- ремонту бойової, автомобільної та спеціальної техніки, придбання засобів зв’язку та військового обладнання;

- придбання паливо мастильних матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для облаштування блок-постів, оплата послуг інструкторів, витратних матері, оплата транспортних послуг;

 - придбання будівельних матеріалів і обладнання для ремонту житлових та складських приміщень військових частин А 2099 та А 4308.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310,0

Забезпечення проведення заходів територіальної оборони в районі з урахуванням зборових заходів з підготовки особового складу та підрозділів ТрО частини А7064,

 забезпечення доставки мобілізаційних ресурсів.

Поліпшення матеріально-технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський  (військовим  частинам А 2009, А4308, А7064)

Володимир-Волинського ОРВК, у яких проходять службу жителі  Оваднівської сільської ради

для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності України.

Напрями діяльності та заходи з реалізації програми протягом 2021-2025 років додаються.

7. Очікувані результати

          Реалізація заходів Програми дасть змогу покращити матеріально-технічне забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський  (військовим  частин А2099, А4308, А7064), Володимир – Волинського ОРВК для виконання заходів з організації територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, що здійснюються Володимир – Волинського ОРВК. Результативними показниками ефективності Програми є:

        - матеріально – технічне забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (особового складу військових  частин А2099, А4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК, виконання заходів з організації територіальної оборони, мобілізації та мобілізаційної підготовки;

         - забезпечення своєчасної часткової мобілізації, своєчасної доставки людських та технічних ресурсів;

         - створення і підтримка в постійній готовності систем зв‘язку, інших технічних засобів передачі інформації;

      • - підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату  на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням;

         - придбання паливо мастильних матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для облаштування блок постів, оплата послуг інструкторів та витратних матеріалів для проведення занять з особовим складом підрозділів ТРО, організація харчування, оплата транспортних послуг.

- придбання будівельних матеріалів і обладнання для ремонту житлових та складських приміщень військових частин А 2099 та А 4308.

      1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

           Контроль за виконанням Програми матеріально – технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир-Волинський (військових частин А2099, А4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК, організації територіальної оборони та заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації на території ради.                                                                                                                                                                                                                                                   

Відповідальним за надання звітних матеріалів про виконання Програми є фінансовий відділ.

Додаток. 

https://rada.info/upload/users_files/04334873/24c8df2762e9432c22eda5af29c7ae1d.doc


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь