Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про схвалення проєктів договорів про припинення співробітництва територіальних громад

Дата: 06.12.2021 15:28
Кількість переглядів: 268

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

 

26.11.2021   с. Овадне                                             № 12/10

 

Про схвалення проєктів договорів

про припинення співробітництва

територіальних громад

 

Відповідно до статтей4, 18, 19, 20 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», у зв’язку з нездійсненням співробітництва протягом строку дії Договорів та закінчення строку дії договорів про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільнихпроєктів між територіальною громадою Зимнівськоїсільської ради через Зимнівськусільську раду в особіголови Католика В’ячеслава Артуровича та територіальною громадою Устилузькоїміської ради через Устилузькуміську раду в особіміськогоголовиПоліщукаВіктора Ростиславовича, територіальною громадою Оваднівськоїсільськоїради через Оваднівськусільську раду в особісільськогоголовиПанасевичаСергія Степановича, територіальною громадою Володимир-Волинськоїміськоїради через Володимир-Волинськуміську раду в особіміськогоголовиПальонкиІгоряАнатолійовича, як правонаступниківЗарічанськоїсільської ради, керуючись статтями п.331 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Схвалити:
  1. проєкт договору про припинення співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту«Перекриттяпокрівлідаху приміщення стаціонарного відділення Територіального центру соціальногообслуговування (наданнясоціальнихпослуг) Володимир-Волинського району, що знаходиться за адресою по вул. Перемоги, 36 у с.Льотниче» (Додаток 1).
  2. проєкт договору про припинення співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Надання адміністративних послуг через ЦНАП для осіб, які знаходяться на стаціонарному проживанні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району» (Додаток 2).
  3. проєкт договору про припинення співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту «Встановлення інвалідного майданчика для реабілітації та реабіліації інвалідів, в тому числі інвалідів АТО на території Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району» (Додаток 3).
  4. проєкт договору про припинення співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проєкту«Організація майданчика реабілітації та адаптації для дітей та осіб з інвалідністю» (Додаток 4).
  5. проєкт договору про припинення співробітництва територіальних громад у формі реалізації спільного проекту «Запровадження послуги підтриманого проживання» (Додаток 5).
 2. Доручити Оваднівському сільському голові Панасевичу С.С.здійснити припинення співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» та умов договору.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Голова                                                       Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«Перекриттяпокрівлідаху приміщення стаціонарного відділення

Територіального центру соціальногообслуговування (наданнясоціальнихпослуг) Володимир-Волинського району, що знаходиться за адресою

по вул. Перемоги, 36 у с.Льотниче» від 01.08.2019 року

 

с. Зимне

«__» ________ 2021року

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду в особіголови Католика В’ячеслава Артуровича, яка надалііменуєтьсяСторона-1,

територіальнагромада Устилузької міської ради через Устилузькуміськурадув особіміськогоголовиПоліщукаВіктора Ростиславовича, яка надалііменується Сторона-2,

територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду в особі сільського головиПанасевича Сергія Степановича, яка надалііменується Сторона-3,

територіальна громада Володимир-Волинськоїміськоїради через Володимир-Волинськуміську раду, як правонаступникиЗарічанської сільської ради,в особіміськогоголовиПальонкиІгоряАнатолійовича,яка надалііменується Сторона-4,

 

а разом іменуютьсяСторониабосуб’єктиспівробітництва, уклалицейДоговір про таке.

    1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
  1. КеруючисьРозділом 5 Договорупроспівробітництвотериторіальнихгромадуформіреалізаціїспільногопроекту «Перекриттяпокрівлідаху приміщення стаціонарного відділення Територіального центру соціальногообслуговування (наданнясоціальнихпослуг) Володимир-Волинського району, що знаходиться за адресою по вул. Перемоги, 36 у с.Льотниче»від 01 серпня 2019 року, у зв'язку з закінченням строку йогодоговору;нездійсненням співробітництва протягом чинності цього Договору; відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», за відсутності заперечень усіх суб’єктів співробітництва щодо припинення даного договору, за взаємної згоди сторін вирішили припинити дію даного договору.
  2. Підписаннямцього Договору Сторонипідтверджують, щоприпиненняспівробітництва не спричилозменшенняобсягу та погіршенняякостінаданняпослуг.
  3. Даний договір укладено у кількості 5 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін – суб’єктів співробітництва та 1 примірник – для Мінрегіону.
  4.  Сторони договору визначили, що після підписання усіма Сторонами даного договору про припинення співробітництва, Зимнівська сільська рада упродовж 10 (десяти) робочих днів надсилає 1 примірник договору до Мінрегіону.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИСТОРІН

 

Сторона-1:

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334815

КОАТУУ: 0720582001

Юридична адреса:

44752, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с.Зимне, вул. Миру, буд. 2

Контактнітелефони: 

03342 95 1 31, 03342 3 49 05

 

Сільський голова

___________ В.А. Католик

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона-3:

Територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334873

КОАТУУ: 0720584401

Юридична адреса:

44720, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с. Овадне, вул. Перемоги, буд. 20

Контактнітелефони: 03342 92231

 

Сільський голова

___________ С.С.Панасевич

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

Сторона-2:

Територіальнагромада Устилузької

міської ради через Устилузькуміськураду

 

Код ЄДРПОУ: 04051388

КОАТУУ:0720510400

Юридична адреса:

Адреса: 44731, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

м.Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40

Контактнітелефони: 

03342 34910,  03342 93448

 

Міський голова

___________ В.Р. Поліщук

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона- 4:

Територіальна громада Володимир-Волинськоїміської ради через Володимир-Волинськуміську раду

Код ЄДРПОУ: 35387610

КОАТУУ: 0710200000

Юридична адреса:

44740, Волинська обл.,

м. Володимир-Волинський

вул. Данила Галицького, буд.5

Контактнітелефони: 03342 35701

 

Міський голова    

___________ І.А.Пальонка

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

 

 

 

       

ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«Надання адміністративних послуг через ЦНАП для осіб, які знаходяться на стаціонарному проживанні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району»

від 01.08.2019 року

 

с. Зимне

«__» ________ 2021року

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду в особіголови Католика В’ячеслава Артуровича, яка надалііменуєтьсяСторона-1,

територіальнагромада Устилузької міської ради через Устилузькуміськурадув особіміськогоголовиПоліщукаВіктора Ростиславовича, яка надалііменується Сторона-2,

територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду в особі сільського головиПанасевича Сергія Степановича, яка надалііменується Сторона-3,

територіальна громада Володимир-Волинськоїміськоїради через Володимир-Волинськуміську раду, як правонаступникиЗарічанської сільської ради,в особіміськогоголовиПальонкиІгоряАнатолійовича,яка надалііменується Сторона-4,

 

а разом іменуютьсяСторониабосуб’єктиспівробітництва, уклалицейДоговір про таке.

    1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
  1. КеруючисьРозділом 5 Договорупроспівробітництвотериторіальнихгромадуформіреалізаціїспільногопроекту«Надання адміністративних послуг через ЦНАП для осіб, які знаходяться на стаціонарному проживанні у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району»від 01 серпня 2019 року, у зв'язку з закінченням строку йогодоговору;нездійсненням співробітництва протягом чинності цього Договору; відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», за відсутності заперечень усіх суб’єктів співробітництва щодо припинення даного договору, за взаємної згоди сторін вирішили припинити дію даного договору.
  2. Підписаннямцього Договору Сторонипідтверджують, щоприпиненняспівробітництва не спричилозменшенняобсягу та погіршенняякостінаданняпослуг.
  3. Даний договір укладено у кількості 5 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін – суб’єктів співробітництва та 1 примірник – для Мінрегіону.
  4.  Сторони договору визначили, що після підписання усіма Сторонами даного договору про припинення співробітництва, Зимнівська сільська рада упродовж 10 (десяти) робочих днів надсилає 1 примірник договору до Мінрегіону.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИСТОРІН

 

Сторона-1:

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334815

КОАТУУ: 0720582001

Юридична адреса:

44752, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с.Зимне, вул. Миру, буд. 2

Контактнітелефони: 

03342 95 1 31, 03342 3 49 05

 

Сільський голова

___________ В.А. Католик

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона-3:

Територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334873

КОАТУУ: 0720584401

Юридична адреса:

44720, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с. Овадне, вул. Перемоги, буд. 20

Контактнітелефони: 03342 92231

 

Сільський голова

___________ С.С.Панасевич

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

Сторона-2:

Територіальнагромада Устилузької

міської ради через Устилузькуміськураду

 

Код ЄДРПОУ: 04051388

КОАТУУ:0720510400

Юридична адреса:

Адреса: 44731, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

м.Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40

Контактнітелефони: 

03342 34910,  03342 93448

 

Міський голова

___________ В.Р. Поліщук

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона- 4:

Територіальна громада Володимир-Волинськоїміської ради через Володимир-Волинськуміську раду

Код ЄДРПОУ: 35387610

КОАТУУ: 0710200000

Юридична адреса:

44740, Волинська обл.,

м. Володимир-Волинський

вул. Данила Галицького, буд.5

Контактнітелефони: 03342 35701

 

Міський голова    

___________ І.А.Пальонка

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

 

 

 

       

ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«Організація майданчика реабілітації та адаптації

для дітей та осіб з інвалідністю»від 01.08.2019 року

 

с. Зимне

«__» ________ 2021року

ТериторіальнагромадаЗимнівськоїсільської ради через Зимнівськусільську раду в особіголови Католика В’ячеслава Артуровича, яка надалііменуєтьсяСторона-1,

територіальнагромадаУстилузькоїміської ради через Устилузькуміськурадув особіміськогоголовиПоліщукаВіктора Ростиславовича, яка надалііменується Сторона-2,

територіальна громада Оваднівськоїсільськоїради через Оваднівськусільську раду в особісільськогоголовиПанасевичаСергія Степановича, яка надалііменується Сторона-3,

територіальна громада Володимир-Волинськоїміськоїради через Володимир-Волинськуміську раду, як правонаступникиЗарічанськоїсільської ради,в особіміськогоголовиПальонкиІгоряАнатолійовича,яка надалііменується Сторона-4,

 

а разом іменуютьсяСторониабосуб’єктиспівробітництва, уклалицейДоговір про таке.

    1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
  1. КеруючисьРозділом 5 Договорупроспівробітництвотериторіальнихгромадуформіреалізаціїспільногопроекту«Організація майданчика реабілітації та адаптації для дітей та осіб з інвалідністю»від 01 серпня 2019 року, у зв'язку з закінченням строку йогодоговору;нездійсненням співробітництва протягом чинності цього Договору; відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», за відсутності заперечень усіх суб’єктів співробітництва щодо припинення даного договору, за взаємної згоди сторін вирішили припинити дію даного договору.
  2. Підписаннямцього Договору Сторонипідтверджують, щоприпиненняспівробітництва не спричилозменшенняобсягу та погіршенняякостінаданняпослуг.
  3. Даний договір укладено у кількості 5 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін – суб’єктів співробітництва та 1 примірник – для Мінрегіону.
  4.  Сторони договору визначили, що після підписання усіма Сторонами даного договору про припинення співробітництва, Зимнівська сільська рада упродовж 10 (десяти) робочих днів надсилає 1 примірник договору до Мінрегіону.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИСТОРІН

 

Сторона-1:

ТериторіальнагромадаЗимнівськоїсільської ради через Зимнівськусільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334815

КОАТУУ: 0720582001

Юридична адреса:

44752, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с.Зимне, вул. Миру, буд. 2

Контактнітелефони: 

03342 95 1 31, 03342 3 49 05

 

Сільський голова

___________ В.А. Католик

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона-3:

Територіальна громада Оваднівськоїсільськоїради через Оваднівськусільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334873

КОАТУУ: 0720584401

Юридична адреса:

44720, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с. Овадне, вул. Перемоги, буд. 20

Контактнітелефони: 03342 92231

 

Сільський голова

___________ С.С.Панасевич

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

Сторона-2:

Територіальнагромада Устилузької

міської ради через Устилузькуміськураду

 

Код ЄДРПОУ: 04051388

КОАТУУ:0720510400

Юридична адреса:

Адреса: 44731, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

м.Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40

Контактнітелефони: 

03342 34910,  03342 93448

 

Міський голова

___________ В.Р. Поліщук

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона- 4:

Територіальна громада Володимир-Волинськоїміської ради через Володимир-Волинськуміську раду

Код ЄДРПОУ: 35387610

КОАТУУ: 0710200000

Юридична адреса:

44740, Волинська обл.,

м. Володимир-Волинський

вул. Данила Галицького, буд.5

Контактнітелефони: 03342 35701

 

Міський голова    

___________ І.А.Пальонка

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

 

 

 

       

 

ДОГОВІР ПРО ПРИПИНЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ

«Запровадження послуги підтриманого проживання» від 01.08.2019 року

 

с. Зимне

«__» ________ 2021року

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду в особіголови Католика В’ячеслава Артуровича, яка надалііменуєтьсяСторона-1,

територіальнагромада Устилузької міської ради через Устилузькуміськурадув особіміськогоголовиПоліщукаВіктора Ростиславовича, яка надалііменується Сторона-2,

територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду в особі сільського головиПанасевича Сергія Степановича, яка надалііменується Сторона-3,

територіальна громада Володимир-Волинськоїміськоїради через Володимир-Волинськуміську раду, як правонаступникиЗарічанської сільської ради,в особіміськогоголовиПальонкиІгоряАнатолійовича,яка надалііменується Сторона-4,

 

а разом іменуютьсяСторониабосуб’єктиспівробітництва, уклалицейДоговір про таке.

    1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ
  1. КеруючисьРозділом 5 Договорупроспівробітництвотериторіальнихгромадуформіреалізаціїспільногопроекту«Запровадження послуги підтриманого проживання» від 01 серпня 2019 року, у зв'язку з закінченням строку йогодоговору;нездійсненням співробітництва протягом чинності цього Договору; відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад», за відсутності заперечень усіх суб’єктів співробітництва щодо припинення даного договору, за взаємної згоди сторін вирішили припинити дію даного договору.
  2. Підписаннямцього Договору Сторонипідтверджують, щоприпиненняспівробітництва не спричилозменшенняобсягу та погіршенняякостінаданняпослуг.
  3. Даний договір укладено у кількості 5 примірників, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін – суб’єктів співробітництва та 1 примірник – для Мінрегіону.
  4.  Сторони договору визначили, що після підписання усіма Сторонами даного договору про припинення співробітництва, Зимнівська сільська рада упродовж 10 (десяти) робочих днів надсилає 1 примірник договору до Мінрегіону.

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИСТОРІН

 

Сторона-1:

ТериторіальнагромадаЗимнівської сільської ради через Зимнівську сільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334815

КОАТУУ: 0720582001

Юридична адреса:

44752, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с.Зимне, вул. Миру, буд. 2

Контактнітелефони: 

03342 95 1 31, 03342 3 49 05

 

Сільський голова

___________ В.А. Католик

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона-3:

Територіальна громада Оваднівської сільської ради через Оваднівськусільську раду

Код ЄДРПОУ: 04334873

КОАТУУ: 0720584401

Юридична адреса:

44720, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

с. Овадне, вул. Перемоги, буд. 20

Контактнітелефони: 03342 92231

 

Сільський голова

___________ С.С.Панасевич

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

Сторона-2:

Територіальнагромада Устилузької

міської ради через Устилузькуміськураду

 

Код ЄДРПОУ: 04051388

КОАТУУ:0720510400

Юридична адреса:

Адреса: 44731, Волинська обл.,

Володимир-Волинський район

м.Устилуг, вул. Володимирська, буд. 40

Контактнітелефони: 

03342 34910,  03342 93448

 

Міський голова

___________ В.Р. Поліщук

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

Сторона- 4:

Територіальна громада Володимир-Волинськоїміської ради через Володимир-Волинськуміську раду

Код ЄДРПОУ: 35387610

КОАТУУ: 0710200000

Юридична адреса:

44740, Волинська обл.,

м. Володимир-Волинський

вул. Данила Галицького, буд.5

Контактнітелефони: 03342 35701

 

Міський голова    

___________ І.А.Пальонка

«__»__________ 2021 року

М. П.

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь