Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження Стратегії розвитку комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівниківВолодимир-Волинського району Волинської області»

Дата: 06.12.2021 15:35
Кількість переглядів: 403

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

26.11.2021   с. Овадне                                     № 12/9

 

Про затвердження Стратегії розвитку

комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних

працівниківВолодимир-Волинського району  Волинської області»

 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про повну загальну середню освіту», на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 року № 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» та рішення Оваднівської сільської ради від 09.09.2020 №52-30/7 «Про створення комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Володимир-Волинського  району Волинської області», з метою забезпечення потреб кожного педагогічного працівника в особистому професійному розвитку через  створення єдиного інформаційного й освітньо-методичного середовища та інтеграція його в освітній процес закладів дошкільної та загальної середньої освіти  зони обслуговування, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Стратегію розвитку комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Володимир-Волинського району Волинської області (далі - Центр) на 2021-2025 року, (додаємо)

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

Голова                                                               Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Оваднівської сільської ради

від «26».11.2021№ 8/9

 

 

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

 

комунальної установи«Центр професійного розвитку педагогічних працівників Володимир-Волинського району Волинської області»

на 2021-2025 роки

 

 

2021

З М І С Т

ВСТУП........................................................................................................................2

І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....................................................................................5

1.1. Коротка характеристика  Центру......................................................................5

1.2.Мета стратегії розвитку Центру.........................................................................6

1.3.Провідна ідея реалізації стратегії розвитку Центру.........................................6

1.4. Місія Центру.......................................................................................................6

1.5.Візія Центру.........................................................................................................6

1.6.Принципи діяльності...........................................................................................7

1.7.Функції Центру....................................................................................................7

1.8.Стратегічні завдання та напрямки діяльності Центру.....................................8

ІІ..СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ  ЦЕНТРУ...........................................................9

ІІІ.ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ...............11

ІV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ......................................13

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ..............................................................................16

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ..........................................................................17

 

ВСТУП

Державні реформи в галузі освіти створюють потужне середовище для творчої самореалізації педагогів і рівного доступу усіх дітей до якісної освіти. Вони тісно пов’язані з суспільними запитами, зі швидким розвитком технологій та розвитком самої системи освіти, а відтак, виникають нові вимоги до удосконалення професійної діяльності вчителів, до напрацювання методики викладання у якісно іншому форматі. Підвищення відповідальності освітян перед суспільством зумовлене, в значній мірі, істотними змінами психології нового покоління дітей та молоді, їх ставлення до освіти, зростанню інтересу до якості життя, невід’ємним аспектом якого залишається якість освіти. Переосмислюється цінність життя кожного громадянина, набувається досвід спільного навчання і виховання дітей з типовим розвитком та особливими освітніми потребами, що багатьом з них дає шанс на іншу життєву долю. Усе це викликає потребу швидкого реагування, зокрема, і  Центру професійного розвитку педагогічних працівників Володимир-Волинського району (далі – Центр) до зміни формату у роботі з педагогами, спрямування діяльності на безперервний професійний розвиток, що передбачає вміння працювати в команді; приймати самостійні рішення; мобільно перебудовуватися; ставити і вирішувати нові професійні задачі; самостійно вивчати та впроваджувати професійні новації – тобто, відповідати професійному стандарту вчителя. Державні стандарти повної загальної середньої освіти ставлять нові вимоги до компетентностей освітян як професіоналів та агентів змін в освіті, які готові поширювати свій досвід. Нові стандарти освіти передбачають нові підходи до викладання, що вимагає постійного професійного вдосконалення. Саме сьогодні, як ніколи, педагог має бути вмотивованим, компетентним, інноватором, а для цього потрібно не лише забезпечити мотивацію, а й створити можливості для його професійного розвитку.

Педагогічні працівники Центру перебувають в авангарді суспільних та освітніх перетворень, виконують в освітньому процесі ролі наставника – супервізора, фасилітатора і тьютора, експерта і модератора; володіють навичками випереджувального проєктного менеджменту (планування й організації освітнього процесу, розроблення навчально-методичного забезпечення, здійснення інноваційної діяльності, знайомство педагогів з освітніми трендами); самостійно й творчо здобувають інформацію, організовують творчий процес, трансформуючи методи, прийоми і технології навчання залежно від запитів і потреб замовників освітніх послуг, формуючи бачення на сучасний освітній процес.

Щоб реалізувати провідну ідею Центру: створення умов для розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у побудові траєкторії професійного розвитку, пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності, для надання якісних освітніх послуг, потрібен чіткий план дій - Стратегія, тобто документ, який містить принципи, напрямки роботи для реалізації стратегічних цілей.

Нормативно-правовою основою для розроблення Стратегії є: Конституція України, закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р, «Порядок організації інклюзивного навчання» від 15 серпня 2011 р. № 872 затверджений постановою Кабінету Міністрів України, Наказ Міністерства освіти і науки України від 08 вересня 2020 року № 1115 «Положенням про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», «Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23 грудня 2020 № 2736, Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затверджене постановою КМУ від 29.07.2020 №672 та Статут Центру,  затверджений рішеннями Оваднівської сільської ради від 09.09.2020 р. №52-30/7 та Устилузької міської ради від 10.09.2020 р. №63/9 

Глобалізація, інформатизація і розбудова суспільства вимагають постійного вдосконалення, розширення знань та досвіду. Сьогодні важливо розуміти, що вчитися треба впродовж усього життя. Саме без цього уміння ХХІ століття не можна уявити повноцінного життя особистості. Стратегія розвитку визначає концептуально головну мету і завдання розвитку Центру на період 2021-2025 роки, конкретизує шляхи та перелік основних заходів з реалізації стратегічних завдань. Має відкритий характер і може доповнюватися, змінюватися в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, що вимагатимуть відповідного реагування. Виконання завдань передбачає взаємодію з усіма суб’єктами освітньої галузі та скеровує педагогічну спільноту до реалізації ціннісних пріоритетів особистості на засадах європейських вимірів якості. Виконання Стратегії дасть можливість активізувати весь наявний творчий потенціал педагогів закладів освіти Оваднівської та Устилузької територіальних громад і відкрити нову сторінку його розвитку на користь тих,  хто зацікавлений в оновленні освіти.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Коротка характеристика Центру

         Комунальна установа “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” Володимир-Волинського району Волинської області створена рішеннями сесій Оваднівської сільської ради від 09.09.2020 р. №52-30/7 та Устилузької міської ради від 10.09.2020 р. №63/9.

Засновники: Оваднівська сільська  та Устилузька міська ради

Код ЄДРПОУ - 43815454

КВЕД - 85,59

Юридична адреса Центру: вул.Перемоги, 20, с.Овадне Володимир-Волинського району Волинської області, 44720

Початок діяльності: 01 жовтня 2020 року 

Працівники Центру (штатний розпис -4 чол.)

Директорка - Шейчук Марія Петрівна

Консультанти - Яцюк Людмила Іванівна

      Вакансія

Психологиня - Кобилінська Олена Володимирівна

Центр надає послуги педагогічним працівникам 13 закладів загальної середньої освіти  та 13 закладам дошкільної освіти (приблизно 350 педагогів та вихователів) Оваднівської та  Устилузької об’єднаних територіальних громад.

1.2. Мета стратегії розвитку Центру – забезпечення потреб кожного педагогічного працівника в особистому професійному розвитку через  створення єдиного інформаційного й освітньо-методичного середовища та інтеграція його в освітній процес закладів дошкільної та загальної середньої освіти  зони обслуговування.

1.3. Провідна ідея реалізації стратегії розвитку Центрустворення необхідних умов для побудови траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи й академічної свободи. Допомогти педагогам стати прогресивними реформаторами, впроваджувати нові ідеї, які «йдуть у ногу з часом», допомогти розкрити їм свій  творчий потенціал.

1.4. Місія Центру – збереження, розбудова та розвиток єдиного освітнього простору на території обслуговування, сприяти професійному розвитку педагогів на основі ціннісних засад та сталого партнерства, надавши можливість всім бажаючим отримати чи покращити свої знання, вміння, що забезпечить досягнення  високих результатів якісної освіти; супровід процесу оперативного реагування педагогів на виклики реформи галузі та реалізації Концепції «Нова українська школа».

1.5. Візія Центру –   установа, яка допомагає педагогічним працівникам у здійсненні їх освітньої діяльності, є локомотивом професійного  розвитку, працює на  випередження, забезпечує індивідуальні потреби вчителів, реагує на їх запити, напрацьовує базу даних з питань професійного  розвитку, забезпечує психологічну підтримку працівників.

1.6. Принципи діяльності: організація діяльності Центру ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:

людиноцентризм;

науковий характер освіти;

академічна доброчесність та академічна свобода;

гуманізм, демократизм;

сприяння навчанню впродовж життя;

професійність та постійне удосконалення.

1.7. Функції центру

         Прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;

         Компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;

         Інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

         Трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій педагогам щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;

         Моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників

1.8. Стратегічні завдання та напрямки діяльності Центру:

Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1. Проводить моніторинг потреб  із питань професійного зростання педагогів щодо забезпечення якісної освіти, оновлення її змістово-методичного забезпечення, впровадження у практику інноваційних технологій індивідуального розвитку здобувачів освіти, створення інноваційного освітнього середовища тощо.

2. Узагальнює та поширює інформацію з питань професійного розвитку педагогічних працівників.

3. Координує діяльність професійних спільнот педагогічних працівників.

4. Формує та оприлюднює на веб-сайті бази даних програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, інші джерела інформації (веб-ресурси), необхідні для професійного розвитку педагогічних працівників.

5. Забезпечує надання психологічної підтримки педагогічним працівникам;

6. Організовує та проводить консультування педагогічних працівників, зокрема з питань:

-планування та визначення траєкторії їх професійного розвитку;

-проведення супервізії (професійна підтримка та професійний розвиток);

-розроблення документів закладу освіти;

-особливостей організації освітнього процесу за різними формами здобуття -освіти, у тому числі з використанням технологій дистанційного навчання;

-впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів до навчання здобувачів освіти і нових освітніх технологій.

ІІ. СТРАТЕГІЧНІ  ПРІОРИТЕТИ  ЦЕНТРУ

Виконання стратегічних завдань неможливе без якісного забезпечення Центру кадрами, технікою, приміщенням. Тому наша Стратегія передбачає кілька пріоритетів (стратегічних цілей - бажаного результату, до якого ми прагнемо), над якими ми будемо працювати при підтримці засновників. Кожен пріоритет  включає в себе оперативні цілі (що треба досягти) та заходи для їх досягнення.

Пріоритет №1. Професійний розвиток педагогічних працівників.

Операційна ціль 1 - Особисте та професійне зростання педагогічних працівників; кваліфіковані педагогічні працівники є новаторами, володіють сучасними освітніми компетенціями та методиками навчання, вмотивованими до педагогічної діяльності та професійного розвитку.

Операційна ціль 2 - Педагогічні працівники є психологічно готовими до змін власного мислення, до нових умов праці та професійного зростання.Забезпечення комплексного впровадження стратегії психологічного супроводу освітньої діяльності.

 

Пріоритет №2.  Кадрове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення Центру.

Операційна ціль 1 - Формування команди. Педагогічні працівники Центру професійно зростають відповідно до сучасних вимог.

Завдання. Опрацювання та обізнаність в нормативних документах, державній політиці в галузі освіти, історії освіти, концепції сучасної педагогіки та психології, фінському проєкті підтримки реформи української школи тощо. Розвиток лідерських якостей, володіння навичками спілкування в ролі наставника, здатність об’єднувати навколо себе творчих особистостей. Розширення кількості педагогічних працівників для забезпечення більш повного функціонування Центру.

Операційна ціль 2 - Інформаційно-консультативний простір.

         Завдання. Забезпечення функціонування офіційного сайту Центру.

Популяризація роботи Центру у соціальних мережах (Facebook).

Операційна ціль 3 - Комфортні умови праці та сучасне обладнання.

Забезпечення працівників Центру відповідним сучасним комп’ютерним та мультимедійним обладнанням, зручними та сучасними меблями.

Забезпечення сучасним просторим залом для проведення навчання та консультування педагогічних працівників.

IІІ. ШЛЯХИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ:

 • консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічних наук;
 • теоретична, науково-методична підтримка педагогів в інноваційній роботі, ознайомлення із сучасними методами та технологіями навчання;
 • інформаційна та консультативна допомога педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку на основі Професійного стандарту  вчителя;
 • підвищення цифрової грамотності, удосконалення інформаційно-комунікаційної компетентності педагогічних працівників;
 • розробка рекомендацій щодо впровадження інновацій у практику роботи освітніх закладів, педагогічних працівників;
 • консультування учасників освітнього процесу з актуальних питань впровадження Концепції НУШ, освітніх програм і навчальних планів, впровадження сучасних технологій навчання, використання інформаційно-комунікаційних і цифрових технологій тощо;
 • створення інформаційного середовища для професійного розвитку педагогів;
 • координація  діяльності професійних спільнот педагогічних працівників;
 • надання консультативної допомоги педагогам в участі у конкурсах професійної майстерності;
 • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам, педагогічним працівникам у період підготовки їх до атестації, сертифікації;
 • пошук і реалізація сучасних ефективних моделей підвищення кваліфікації педагогів, допомога у виборі цілей та програм професійного зростання, популяризація освіти впродовж життя;
 • формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів довідкової методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної та іншої літератури;
 • запобігання професійному вигоранню педагогічних працівників з метою їхнього психологічного розвантаження; психоемоційна підтримка педагогічних працівників шляхом проведення індивідуальних та групових консультацій, тренінгів, рефлексивних зустрічей;
 • формування психологічної грамотності та психологічної компетентності педагогічних працівників через психологічну просвіту та використання інтерактивних форм діяльності.
 • надання допомоги педагогам у їх самопізнанні, адекватній самооцінці та адаптації до реальних життєвих умов, формування ціннісно-мотиваційної сфери, подоланні кризових ситуацій і досягнення емоційної стійкості, що сприяє безперервному особистісному зростанню і саморозвитку;
 • підтримка процесу професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів закладів дошкільної, загальної середньої освіти;
 • наставництво, спрямоване на розвиток професійної компетентності педагогів, керівників (заступників керівників) закладів освіти у процесі супервізії;
 • сприяння ефективної взаємодії працівників центру із засновниками, гуманітарними відділами, Українським інститутом розвитку освіти, Волинським ІППО, закладами освіти, професійними спільнотами, культурно-освітніми закладами, громадськими організаціями.

ІV. ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЧНИХ ЗАВДАНЬ:

         Реалізація Стратегії Центру - це реалізація цілого комплексу заходів, які будуть здійснюватися у співпраці з гуманітарними відділами громад зони обслуговування, а також на основі рішень сесій рад засновників, які будуть прийматися для  досягнення стратегічних цілей.

         Джерелами фінансування реалізації Стратегії є кошти засновників та інші джерела, які не заборонені законом.

Реалізація стратегічних завдань передбачає кілька етапів:

1. Організаційний (аналітичний) етап (березень-серпень 2021 року):

- розподіл обов’язків між працівниками Центру;

-складання анкет, опитування  учасників освітнього процесу щодо потреб у професійному розвитку;

- аналіз отриманих результатів, діагностика;

- створення інформаційних баз даних педагогічних працівників;

- оновлення та наповнення сайту КУ ЦПРПП Володимир-Волинського району.

2. Планувальний етап (серпень-жовтень 2021, постійно):

- створення власної освітньої програми  (Стратегії ) діяльності Центру та затвердження її засновниками;

- визначення чіткої траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників Центру;

- розроблення власних програм підвищення кваліфікації;

- планування діяльності на основі найкращих освітніх  практик, зокрема із Національною освітньою платформою EdWay;

- безперервне навчання (саморозвиток) педагогічних працівників Центру;

3. Реалізаційний етап (2021-2025 рр.):

- виконання заходів щодо інформатизації освіти; розширення інформаційної системи Центру: опанування онлайн-сервісами, онлайн-платформами з цифрової грамотності, проведення консультацій, різноманітних заходів з педагогічними працівниками в онлайн режимі;

- створення віртуального сайту Центру та його  наповнення;

- створення та розвиток професійних спільнот педагогів з горизонтальними зв’язками для забезпечення взаємонавчання і обговорення нових ідей (створення мережевих  фахових спільнот);

-утворення вичерпного інформаційного поля для педагогів щодо суб’єктів підвищення кваліфікацій, тематики їхніх освітніх заходів і створення такого банку даних, який щорічно буде оновлюватися;

- створення банку онлайн-ресурсів для дистанційної роботи;

- обмін досвідом, науково-методичний супровід;

- психологічна та емоційна підтримка педагогічних працівників;

- організація педагогічної інтернатури для молодих спеціалістів, формування команди наставників та її практичної діяльності;

- використання активних методів навчання: трансформування перспективного досвіду, проведення аукціонів педагогічних знань, вебінарів, дистанційних уроків, навчання використанню та застосуванню цифрових технологій (смарт-технологій, кейс-технологій) тощо;

- налагодження співпраці із  Волинським інститутом післядипломної педагогічної  освіти, Волинським національним університетом ім. Лесі Українки, Інклюзивно-ресурсним центром, ЦПРПП інших територіальних громад;

- супровід об’єктів спільної діяльності (закладів дошкільної, загальної середньої освіти) щодо партнерської взаємодії, проведення спільних заходів, обміну досвідом; впровадження Концепції «Нова українська школа»; реалізації інклюзивних програм, супроводу конкурсів фахової майстерності, експериментальної роботи вчителя; допомоги в організації дистанційного та змішаного навчання, інтерактивної цифрової освіти; налагодження дистанційної співпраці та віддаленого спілкування; освітніх консультацій, психологічної підтримки та забезпечення можливостей для професійного зростання;

- консультування педагогічних працівників з питань впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного, інклюзивного підходів у навчанні; цифрової та інфомедійної компетентності; онлайн-навчання, застосування форм STEM-навчання; атестації та сертифікації педагогічних працівників; створення власних програмних курсів; інформальної освіти, академічної доброчесності тощо;

- створення інформаційної продукції Центру – інструкції щодо впровадження інноваційних технологій в освітній процес; збірки кращих онлайн-уроків; інформаційна база даних щодо суб’єктів підвищення кваліфікації; електронні навчально-методичні рекомендації з питань організації роботи вчителя, дистанційного навчання, професійного розвитку тощо.

4. Моніторинговий етап (2023-2025 рр.):

- розробка критеріїв самооцінювання професійного розвитку педагогічних працівників на основі компетентностей, визначених у професійному стандарті вчителя; аналіз та оцінка результатів самооцінювання власної педагогічної майстерності вчителя, здійснення рефлексії тощо;

- аналіз та оцінка результатів діяльності Центру;

- визначення подальшої траєкторії діяльності Центру;

- обмін досвідом з іншими центрами професійного розвитку педагогічних працівників та партнерами.

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 • Високий рівень кваліфікації вчителів, що відповідає вимогам Нової української школи;
 • створення розвивального професійного середовища, що забезпечуватиме безперервну освіту педагогів;
 • впровадження в закладах освіти зони  обслуговування різних інноваційних форм навчання, в тому числі дистанційного;
 • підвищення якості освітньої діяльності в закладах освіти;
 • створення інформаційного простору в районі, який забезпечує ефективну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес;
 • забезпечення функціонування та розвитку конкурентного ринку освітніх послуг у сфері безперервної освіти педагогічних працівників.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Приймаючи Стратегію розвитку комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Володимир-Волинського району,  Устилузька міська та Оваднівська сільська територіальні громади та їх виконавчі органи розпочинають довгостроковий проєкт зі створення та діяльності нової установи, цілі та пріоритети якої визначені цим документом. Однією з життєво важливих умов успішної реалізації проєкту є прив’язка показників результативності, описаних в стратегічних цілях, до реальних джерел фінансування і регулярного моніторингу їх виконання із залученням педагогічних працівників закладів освіти громад. Даний проєкт необхідно розглядати як неперервний процес. Використання процесного підходу дозволяє набагато якісніше виконувати заплановані дії, тому що дає можливість оперативно реагувати на зміни і досягати поставлених цілей навіть за умови суттєвих змін в зовнішньому середовищі. Необхідним кроком в реалізації цього принципу буде аналіз та доопрацювання Стратегії на наступні роки.

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь