A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження комплексної сільської Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в Оваднівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки

Дата: 06.12.2021 15:38
Кількість переглядів: 343

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

 

26.11.2021                                       с. Овадне                                             № 12/8

 

Про затвердження  комплексної сільської Програми

захисту населення і територій від надзвичайних  ситуацій

техногенного та  природного  характеру   в

Оваднівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки

 

 

        Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  з метою захисту населення і територій від надзвичайних  ситуацій техногенного та  природного  характеру в Оваднівській сільській територіальній громаді, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити комплексну сільську Програми захисту населення і територій від надзвичайних  ситуацій техногенного та  природного  характеру   вОваднівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки (згідно додатку).

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

     Голова                                                Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Оваднівської  сільської ради 26.11.2021 р. № 12/8

 

 

КОМПЛЕКСНА   ПРОГРАМА

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у Оваднівській сільській територіальній громаді  на 2022-2025 роки

І. Паспорт Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Виконавчий комітет сільської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник Програми

Виконавчий комітет      сільської ради

4

Відповідальний виконавець Програми

Виконавчий комітет      сільської ради, підприємства, установи, організації

5

Учасники Програми

Виконавчий комітет      сільської ради, підприємства, установи, організації

6

Терміни реалізації Програми

2022-2025 роки

7

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

  Сільський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього

Загальний обсяг  5365,44 тис. грн

Місцевий бюджет 5365,44 тис. грн

9

Основні джерела фінансування Програми

Кошти сільського  бюджету  та  кошти інших джерел, не заборонених законодавством

 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Комплексна   програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2025 роки спрямована на реалізацію в громаді державної політики у сфері захисту населення і територій щодо попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій), своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) тощо.

Аналіз природних процесів за минулі роки свідчить, що на території громади мають місце екстремальні метеорологічні явища (сильні вітри, град, зливи, повені, обледеніння ліній електропередач), які можуть спричинити надзвичайні ситуації місцевого рівня. В окремих випадках вони набувають масштабного характеру і завдають значних збитків господарству, населенню та громаді в цілому. Крім того, є низка факторів, які сприяють виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До них належать: недотримання правил пожежної безпеки і техніки безпеки на виробництві та в побуті, недостатнє матеріально-технічне забезпечення та впровадження заходів щодо запобігання небезпечним техногенним явищам, незадовільний стан внутрішньогосподарських меліоративних каналів та споруд, який перебуває у вкрай занедбаному стані і потребує відновлення, тощо.

Якщо провести аналіз причин виникнення, стрімкого поширення та розповсюдження пожеж можна зробити висновок, що ці події виникають з причин порушення правил пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки, які викладені в Правилах пожежної безпеки України, є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та розроблені саме для того, щоб попередити загрозу виникнення пожежі, забезпечити заходи оперативної евакуації громадян та матеріальних цінностей, а якщо немає загроз пожежі та евакуації, немає і загрози життю та здоров’ю людей. Тому недотримання вимог пожежної та техногенної безпеки суб’єктами господарювання на своїх об’єктах є прямою загрозою життю та здоров’ю людей.

Окрім цього, протягом останніх 3 років на території громади щороку виникає близько 30 пожеж, матеріальні збитки в середньому становлять більше 500,0 тис. грн.   

Також, на території громади існує ряд населених пунктів, які незабезпечені належними джерелами водопостачання.  

Велика кількість сільських населених пунктів знаходиться на значній відстані (до 30-40 км) від місць розташування основних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України, у зв’язку з чим час їх прибуття до місця пожежі може становити до однієї години. Тому вагому роль у забезпеченні пожежної безпеки в сільській місцевості відіграє наявність боєздатних підрозділів місцевої пожежної охорони (далі – МПО). Залучення підрозділів МПО значно сприяє зменшенню негативних наслідків від цих пожеж, не дає змоги розповсюджуватись пожежам на початковій стадії та дозволяє мінімізувати матеріальні збитки, завдані ними. На сьогоднішній день такі МПО знаходяться в селі Галинівка та с.  Овадне які утримуються за кошти місцевого бюджету та в с. Овлочин за кошти фермерського господарства АІС-АГРО.

      Також залишається невирішеним питання щодо укриття населення та працівників у захисних спорудах цивільного захисту, більшість з яких за останні 20 років не ремонтувались та не відновлювались через постійний брак коштів в бюджетах всіх рівнів.   

Одним з головних і невід’ємних елементів захисту держави є забезпечення охорони та оборони об’єктів інфраструктури та потенційно небезпечних об’єктів, розташованих на території громади, створення системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути на території громади у мирний час та особливий період, створюються регіональний та місцеві матеріально-технічні резерви.

 

ІІІ. Мета Програми

 

Метою Програми є вирішення комплексу завдань для попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру (зниження рівня негативного впливу) на території громади, забезпечення відповідного рівня  готовності управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій та надання допомоги населенню з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій) в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля.

Для досягнення зазначеної мети передбачається вирішити  відповідний  комплекс  завдань, напрямки реалізації яких є складовими відповідних  заходів,  а саме:

 • попередження виникнення надзвичайних ситуацій (подій),  підвищення рівня ефективності управління, подальшого розвитку і вдосконалення сил, засобів та оперативного реагування щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій), а також надання належної допомоги населенню;
 • утримання та технічне переоснащення захисних споруд цивільного захисту на території сільської ради;
 • розвиток систем зв’язку, оповіщення та інформатизації з питань попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);
 • створення матеріальних резервів для попередження виникнення та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (подій);
 • забезпечення організації заходів реагування на надзвичайні ситуації (події)  техногенного та природного характеру;
 • забезпечення  сучасного рівня  пожежної та техногенної безпеки;
 • попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій (подій) на водних об’єктах;
 • утримання та розвиток місцевої-пожежної охорони;
 •  

ІV. Обсяги та джерела фінансування, строки виконання Програми

 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів  місцевого бюджету, а також інших не заборонених законодавством джерел протягом чотирьох  років.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 5365,44  тис. гривень, з них:  5365,44  тис. гривень - за рахунок   бюджету громади.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проєкту сільського бюджету  на відповідний рік.

Ресурсне забезпечення Комплексної програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022 - 2025 роки наведене у додатку 1 (додається).

 

V. Завдання і заходи Програми та результативні показники

 

В результаті виконання Програми прогнозується значне підвищення рівня функціонування ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Внаслідок цього будуть створені позитивні умови щодо  реалізації в громаді державної політики у сферах діяльності, які спрямовані на максимально можливе, системне та економічно обґрунтоване зменшення негативного впливу надзвичайних ситуацій (подій) та їх наслідків на населення, об'єкти господарювання та довкілля:

 • зменшення збитків від наслідків надзвичайних ситуацій;
 • реалізація запланованого комплексу заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного походження сприятиме зменшенню  їх кількості на території громади, зменшенню бюджетних витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій (подій) та зменшенню  втрат населення;
 • реалізація передбачених Програмою заходів, спрямованих на  розвиток та вдосконалення сил реагування, сприятиме розширенню діапазону дій аварійно-рятувальних підрозділів (команд), підвищенню оперативності та ефективності проведення першочергових аварійно-рятувальних робіт, наслідком чого має стати зменшення втрат від надзвичайних ситуацій (подій);
 • виконання заходів Програми дасть змогу забезпечити населення, яке потрапляє у зону небезпеки, засобами захисту, що дозволить суттєво підвищити рівень безпеки та захищеність від впливу шкідливих техногенних факторів.

 

 Зведені показники орієнтовної вартості заходів Програми наведені у додатку 2 (додається).

 

VІ. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Контроль за ходом виконання Програми, координація роботи з реалізації основних завдань, передбачених Програмою, узагальнення інформації про стан реалізації Програми (щорічно до 1 березня) покладається на виконавчий комітет сільської ради.  Питання про хід виконання Програми та реалізацію заходів за Програмою щорічно розглядається на засіданні постійної комісії сільської ради.   

                                                

                                                                                                                                                                             Додаток  

Комплексної   програми

 

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ

орієнтовної вартості заходів Комплексної    програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру у Оваднівській сільській територіальній громаді на 2022-2025 роки

 

1. Створення сільського резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника, шт

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет тощо)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. гривень

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виконавчий комітет сільської  ради

Бюджет місцевий  

 270,84

-

77,66

66,76

60,66

65,76

Придбання будівельних матеріалів

шт.

400

-

100

100

100

100

Шифер

56

-

14

14

14

14

кг

8

-

2

2

2

2

Цвяхи шиферні

0,4

-

0,1

0,1

0,1

0,1

кг

20

-

5

5

5

5

Цвяхи будівельні

0,6

-

0,1

0,2

0,1

0,2

м3

8

-

2

2

2

2

Пиломатеріали

25,6

-

6,4

6,4

6,4

6,4

м2

80

-

20

20

20

20

Скло

8

-

2

2

2

2

м2

600

-

150

150

150

150

Ізолююча плівка

3,2

-

0,8

0,8

0,8

0,8

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

93,8

 

23,4

23,5

23,4

23,5

Спецодяг та засоби РХБЗ   

шт.

400

 

100

100

100

100

Протиаерозоль-ні респіратори (маски)

16,0,

 

4 ,0

4,0

4,0

4,0

шт.

 

 

 

 

 

 

Прилад радіаційної розвідки    МКС- У

 

 

 

 

 

 

шт.

 

 

 

 

 

 

Прилад доз. контролю   ДКГ-21

 

 

 

 

 

 

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника, шт

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет тощо)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. гривень

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

Спецодяг та засоби РХБЗ   

тонн

 

 

 

 

 

 

Розчини для проведення дегазації

  Виконавчий комітет сільської  ради

Бюджет місцевий 

 

 

  

  

  

  

кг

80

 

20

20

20

20

Розчини для проведення дезактивації

0,24

 

0,06

0,06

0,06

0,06

шт.

40

 

10

10

10

10

Мило

0,8

 

0,2

0,2

0,2

0,2

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

17,04

 

4,26

4,26

4,26

4,26

Паливно-мастильні матеріали

тис. л

2,0

 

0,5

0,5

0,5

0,5

Бензин А-92

60,0

 

15,0

15,0

15,0

 15,0

тис. л

2,0

 

0,5

0,5

0,5

0,5

   Дизпаливо

60,0

 

15,0

 

15,0

15,0

15,0

 . л

120

 

30

30

30

30

Масла моторні дизельні

6,0

 

1,5

1,5

1,5

1,5

 . л

120

 

30

30

30,

30

Масла моторні карбюраторні

6,0

 

1,5

1,5

1,5

1,5

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132,0

 

33,0

33,0

33,0

33,0

                                   

 

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника, шт

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування (обласний, місцевий бюджет тощо)

Прогнозований обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. гривень

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

Засоби забезпечення аварійно-рятувальних робіт

 

 

 

 

 

 

всього

 

шт.

1

 

1

 

 

 

Зварювальний апарат

Виконавчий комітет сільської ради

Бюджет місцевий 

12,0

 

12,0

 

 

 

шт.

 

 

 

 

 

 

Електрогенера-тор 5 кВт (освітлювальна станція )

 

 

 

 

 

 

шт.

1

 

 

1

 

 

Мотобензопила

6,0

 

 

6,0

 

 

шт.

2

 

1

 

 

1

Насос для відкачування води

10.0

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

28,0

 

17,0

6,0

 

 

5,0

 

                                   

 

2.  Захист населення в разі виникнення надзвичайної ситуації на радіаційних та хімічно небезпечних об’єктах району.

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. грн

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

3,0Забезпечення непрацюючо-го населення засобами радіаційного та хімічного захисту.

 

75

 

17

18

12

11

Придбання засобів РХЗ, які необхідно накопичити для непрацюючого населення:

Виконавчий комітет сільської ради

Бюджет місцевий  суб’єкти підприємницької  діяльності всіх форм власності на яких використовуються та зберігаються небезпечні хімічні речовини, суб’єкти підприємницької діяльності всіх форм власності розташованих у зонах можливого хімічного забруднення

72,0

 

18,0

18,0

18,0

18,0

Протигаз дитячий    ПДФ (2Д), шт

8

 

2

2

2

2

24,0

 

6,0

6,0

6,0

6,0

Протигаз дитячий     ПДФ (2Ш), шт

4

 

1

1

1

1

12,0

 

3,0

3.0

3,0

3,0

Протигаз цивільний  ГП-7, шт

12

 

3

3

3

3

36,0

 

9,0

9,0

9,0

9,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Покращення стану пожежної та техногенної безпеки об’єктів комунальної власності соціальної сфери, освіти, медичних закладів

 

Найменування завдання

Найменува-ння показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. гривень

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

Створення пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони

Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони

 

 

 

 

 

 

Пристосування (будівництво) приміщень, ремонт пожежної техніки, оснащення ПТО тощо:

Виконавчий комітет сільської ради 

Бюджет місцевий 

150,0

 

30,0

35,0

40,0

45,0

 

 

2

2

2

2

МПО

150,0

 

30,0

35,0

40,0

45,0

Організаційне забезпечення пожежної безпеки

Кількість підрозділів місцевої пожежної охорони

 

 

2

2

2

2

Забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони, а саме:

2905

 

675.0

705.0

740.0

785.0

 

 

2

2

2

2

Оваднівська громада

2905,0

 

675,0

705,0

740,0

785,0

 

 

Наймену-вання завдання

Наймену-вання показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансува-ння

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. грн

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

Приведен-ня до належного протипожежного стану

 

 

-

 

 

-

-

Приведення до належного протипожежного стану

  Сільська рада

Бюджет місцевий 

    Всього

1909,6

 

469,8

463,8

485,0

491,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Встановлення у будинки, приміщення та споруди обладнання системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту»

800,0

 

200,0

 

 

200

 

200,0

200,0

 

8

 

2

2

2

2

Проведення робіт засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати)

280,0

 

70,0

70,0

70,0

70,0

 

18

 

4

4

5

5

Дозабезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасниками) відповідно до норм належності

180,0

 

40,0

40,0

50,0

50,0

 

8

 

2

2

2

2

Забезпечення захисту будівель від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів

240,0

 

60,0

60,0

60,0

60,0

 

100

 

20

20

30

30

Проведення технічного обслуговування та перезарядки вогнегасників, у яких вийшов термін експлуатації

100,0

 

20,0

20,0

30,0

30,0

 

4

 

1

1

1

1

Проведення робіт засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності дерев’яних елементів горищних покриттів (крокви, лати)

 Виконавчий комітет сільської ради 

Бюджет громади

180,0

 

45,0

45,0

45,0

45,0

 

40

 

10

8

10

12

Проведення замірів опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання

Виконавчий комітет сільської ради 

Бюджет громади

120,0

 

30,0

24,0

30,0

36,0

2

 

1

1

0

0

Придбання нош та засобів індивідуального захисту органів дихання для саморятування людей під час пожежі

9,6

 

4,8

4,8

0

0

                                                                                   

                                                                                                  

 

 

 

                                                                                             4.     Забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Найменування завдання

Найменува-ння показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансу-вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, тис. грн

У тому числі за роками, тис. гривень

Усього

За роками

 

2022

2023

2024

2025

 

2022

2023

2024

2025

Заб0Забезпечення аварійно-рятувальних робіт езпечення ааа аварійно-рятувальних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада

Бюджет місцевий 

58,0

 

16,0

3,0

22,0

17,0

 

Забезпечення аварійно-рятувальних робіт

 

6

 

2

0

2

2

Чоботи пожежного

 

Бюджети міських, селищних та сільських рад

24,0

 

8,0

0

8,0

8,0

Забезпечення аварійно-рятувальних робіт

 

 

 

 

 

 

 

 

Сільська рада

Бюджет місцевий 

34,0

 

8,0

3,0

14,0

9,0

шт.

2

 

0

0

1

1

Груповий ліхтар

12,0

 

0

0

6,0

6,0

шт.

2

 

1

0

1

0

Бойовий одяг    

10,0

 

5,0

0

5,0

0

шт.

8

 

2

2

2

2

Рукави напірні

d= 51 мм

12,0

 

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь