Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Про затвердження «Програми розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» на 2022-2025 роки.

Дата: 29.12.2021 17:24
Кількість переглядів: 358

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІІIсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

 

21.12.2021                                       с. Овадне                                             № 13/ 9

 

Про затвердження «Програми розвитку

надання первинної медичної допомоги,

фінансової підтримки комунального

підприємства «Оваднівський центр

первинної медичної допомоги»

на 2022-2025 роки.

 

       Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетного кодексу України, з метою суттєвого поліпшення якості та доступності надання медичних послуг, підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збільшення  тривалості життя населення Оваднівської сільської територіальної громади, сільська рада

          ВИРІШИЛА

1.   Затвердити  Програму розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги»» на 2022-2025  роки (Додається).

2. Відділу  планування, доходів фінансово-економічного розвитку щорічно передбачати потребу в коштах на виконання Програми.

3. Рішення Оваднівської сільської ради № 2/8  від 22.12.2012 року «Про затвердження «Програми розвитку надання первинної медичної допомоги,фінансової підтримки комунального підприємства «Володимир-Волинський центр первинної медичної допомоги» та комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Турійської районної ради» на 2021-2025 роки, вважати такими, що втрачають чинність з 21.12.2021року.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

     Голова                                                                          Сергій  ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

               рішення  Оваднівської

               сільської  ради

           від 21.12.2021 № 13/9

 

 

 

                                                   П Р О Г Р А М А

 

 

розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства

«Оваднівський центр первинної медичної допомоги»

на 2022-2025 роки

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства

«Оваднівський центр первинної медичної допомоги»

на 2022-2025 роки

 

 

Назва

Програма  розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» на 2022-2025 роки

 

Тип Програми

Програма розвитку

Ініціатор розроблення Програми 

Оваднівська сільська територіальна громада Володимир-Волинського району Волинської області

Розробники Програми

Комунальне підприємство « Оваднівський центр первинної медичної допомоги».

 

Співрозробник

Програми

Оваднівська сільська територіальна громада Володимир-Волинського району Волинської області

Мета Програми

Забезпечення  доступності, безоплатності медичного обслуговування населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини.

Завдання Програми

Зміцнення матеріально-технічної бази лікарських амбулаторій, ПТНМД, покращення умов та оснащення їх необхідним медичним обладнанням для  покращення  якості  та збільшення  тривалості життя населення  Оваднівськоїсільської  територіальної громади Володимир-Волинського району Волинської області

Терміни реалізації Програми

2022-2025роки

Виконавець Програми 

Комунальне підприємство «Оваднівський центр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська  територіальна громада Володимир-Волинського району Волинської області.

 

 

Джерела фінансування Програми

Основним джерелом фінансування  є місцевий бюджет,  власні кошти підприємства, кошти юридичних та фізичних осіб, інші джерела фінансування не заборонені чинним законодавством

Очікувані результати Програми

 • підвищення ефективності роботи закладів ;
 • формування системи надання населенню високоякісної медичної допомоги на засадах сімейної медицини;
 • забезпечення збереження та подальше зміцнення матеріально-технічної бази, її модернізація;
 • покращення оснащення амбулаторій загальної практики – сімейної медицини відповідно до рекомендованих табелів оснащення та нормативів.

 

                                     1.Загальні положення

 Програма розвитку надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» на 2022-2025 роки (далі – Програма)  передбачає забезпечення якісної роботи закладу  первинної медичної допомоги.

Первинна медична допомога на сьогодні не завжди відповідає сучасним вимогам та потребам мешканців. Причинами такого стану справ є, насамперед, нестача належно обладнаних приміщень, відсутність потрібної матеріально - технічної бази, а також дефіцит кваліфікованих медичних кадрів.

На території Оваднівської територіальної громади є Оваднівська  амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, Овлочинська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини, Галинівська амбулаторії загальної практики-сімейної медицин, Білинська амбулаторії загальної практики-сімейної медицин, Оваднівська поліклініка 11 ПТНМД.

Загальною проблемою є низький рівень матеріально-технічної бази, що не відповідає табелям оснащення, затверджених наказами МОЗ України.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення рівного та справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної та високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини та вдосконалення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Оваднівський центр первинної медичної допомоги»,  ПТНМД, поліпшення фінансування первинної медичної допомоги для забезпечення більш ефективного функціонування системи охорони здоров’я.

3.Основні завдання Програми

Первинна медична допомога жителям Оваднівської сільської територіальної громади є доступною. Проте є проблеми, які потребують невідкладного вирішення шляхом додаткового фінансування:

 • удосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я відповідно до світових стандартів, запровадження   правових, економічних, управлінських механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на   охорону здоров’я;
 • залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та     громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування захворювань;
 • забезпечення населення ефективними, безпечними і якісними лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
 • поліпшення стану здоров’я всіх верств населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, продовження активного довголіття і тривалості життя;
 • підвищення ефективності використання наявних кадрових, фінансових та матеріальних ресурсів охорони здоров’я;
 • створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері

охорони здоров’я;

 • поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій

населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно

або із знижкою 50% ( інваліди I-II групи);

 • впровадженню системи персоніфікованого електронного реєстру громадян та сучасних інформаційних і телемедичних технологій в діяльності первинної медичної допомоги;
 • удосконалення інноваційної політики в сфері охорони здоров’я.
 • забезпечення закладів охорони здоров’я енергоносіями
 • співфінансування витрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ охорони здоров’я, що знаходяться на території Оваднівської територіальної громади

4. Фінансування Програми

Фінансування програми здійснюється в межах видатків, затверджених в Оваднівській сільській раді на охорону здоров′я, за рішеннями сільської ради щодо виділення та спрямування коштів на виконання вказаної програми, а також з інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Оваднівської сільської територіальної громади, або про внесення змін до показників на відповідний бюджетний рік даної сільської ради.

 1. Очікувані результати виконання Програми

Очікуваними результатами виконання Програми є:

 • Отримання кваліфікованої, професійної первинної медичної допомоги жителями Оваднівської сільської територіальної громади.
 • Підвищення ефективності роботи  закладів первинної медичної допомоги;
 • Покращення матеріально-технічної бази: забезпечення амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, поліклініки, ПТНМД медичним обладнанням, інструментами,  досягнувши  100 % до табеля оснащення;
 • Формування системи високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах медичної допомоги, в т.ч. стаціонарної.
 • Забезпечення на 100% надання амбулаторної паліативної допомоги, а саме медикаментозного знеболення хворих на ономатологію в термінальних стадіях;
 • Поліпшення якості амбулаторного лікування пільгових категорій населення,    шляхом забезпечення  їх лікарськими засобами безкоштовно  або із знижкою 50% (інваліди I-II групи) .
 • Збереження існуючої мережі закладів та оптимальної чисельності медичного персоналу закладів первинної медичної допомоги  розміщених на території громади необхідних для забезпечення доступності надання медичних послуг населенню (за рахунок спів фінансування видатків на заробітну плату з нарахуваннями).

Додаток

до Програми розвитку надання первинної медичної допомоги

фінансової підтримки Комунального  підприємства

                                                 « Оваднівський центр первинної  медичної допомоги»                                                                                                                           

                                                           на 2022-2025 роки

 

 

Обсяги фінансування Програми

 

№ з/п

Найменування

Виконавець

Термін виконання

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування

2022р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2023р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2024р

(тис. грн.)

Орієнтовані обсяги фінансування

2025р

(тис. грн.)

Очікувані результати

1.

Забезпечення виробами медичного призначення

(підгузники, калоприймачі

паліативна допомога (знеболення), пільгові рецепти для пільгової категорії населення) жителів Оваднівської сільської територіальної громади.

КП «Оваднівськийцентр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

 

 

2022-

2025

 місцевий бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

Підвищення рівня доступності  пільгових категорій населення до якісної медичної допомоги і своєчасного надання повноцінної паліативної медичної допомоги .

 

2.

 

Оснащення амбулаторій , ПТНМД  КП «ОваднівськийЦПМД» обладнанням

 

 

 

 

 

КП «Оваднівськийцентр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

 

 

2022-2025

місцевий бюджет

100,0

100,0

90,0

90,0

Оснащення  АЗПСМ  медичним та ін. обладнанням у відповідності до табеля матеріально – технічного оснащення.

Збільшення кількості населення охопленого доступною сімейною медициною.

3.

Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв у закладах охорони здоров’я первинного рівня, Оваднівської  сільської територіальної громади

КП «Оваднівськийцентр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

 

2022-2025

місцеві бюджети,

180

190

200

210

Забезпечення належних санітарно-гігієнічних умов праці у АЗПСМ

4.

Співфінансування витрат на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів охорони здоров’я, що знаходяться на території Оваднівської сільської територіальної громади

КП «Оваднівськийцентр первинної медичної допомоги», Оваднівська сільська рада

 

2022-2025

місцевий, державний бюджет

1500

500

500

500

Збереження чисельності медичних працівників закладів для забезпечення доступності надання медичних послуг населенню

 

Всього:

 

 

 

 

1840

 

850

850

860

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь