Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Рішення №36-14/18 від 20.12.2018 "Про внесення змін до  рішення сесії Оваднівської сільської ради № 29-7/23 від 15.06.2018 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

Дата: 25.04.2022 10:31
Кількість переглядів: 157

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

сьомого скликання

РІШЕННЯ

 

 

 

від 20.12.2018                                                                                            № 36-14/18

                                                           с.Овадне

 

Про внесення змін до  рішення

сесії Оваднівської сільської ради

№ 29-7/23 від 15.06.2018 року

«Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку на 2019 рік»

 

    Відповідно до статей 12, 40 Земельного кодексу України,  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону  України «Про державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме  майно та їх обтяжень», Податкового кодексу України, Оваднівська  сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

     1.  Внести зміни до пункту 1 рішення сесії Оваднівської сільської ради від 15.06.2018 року  № 29-7/23 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік», виклавши додаток 1 в новій редакції.

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

     3. В десятиденний термін з моменту прийняття передати копію даного рішення до Головного управління ДФС у Волинській області.  

     4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконком Оваднівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                                                            С.С.Панасевич

Гулуа 92-2-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням
Оваднівської сільської ради

від 20 грудня 2018 року №36-14/18

 

СТАВКИ
земельного податку
1

Ставки встановлюються на 2019 рік

вводяться в дію з 01.01.2019 року.

Адміністративно-територіальніодиниціабонаселеніпункти, аботериторіїоб'єднанихтериторіальних громад, на якіпоширюєтьсядіярішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменуванняадміністративно-територіальноїодиниціабонаселеного пункту, аботериторіїоб'єднаноїтериторіальноїгромади

07

205

 

 

 

255

80400;

81500;

82200;

84400;

 

80800;

Оваднівська сільська рада Володимир-Волинського району Волинської області(об'єднанатериторіальна громада)

 

Вид цільовогопризначення земель 2

Ставки податку 3
(відсотківнормативноїгрошовоїоцінки)

за земельніділянки, нормативнугрошовуоцінкуяких проведено (незалежновідмісцезнаходження)

за земельніділянки за межами населенихпунктів, нормативнугрошовуоцінкуяких не проведено

код 2

найменування 2

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

01

Землісільськогосподарськогопризначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарськоговиробництва 4

1,0%

1,0%

3,0%

1,0%

01.02

Для веденняфермерськогогосподарства 4

1,0%

1,0%

3,0%

1,0%

01.03

Для веденняособистогоселянськогогосподарства 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.04

Для веденняпідсобногосільськогогосподарства 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.05

Для індивідуальногосадівництва 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.06

Для колективногосадівництва 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.07

Для городництва 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.08

Для сінокосіння і випасанняхудоби 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.09

Для дослідних і навчальнихцілей

 

 

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвідуведеннясільськогогосподарства

 

 

 

 

01.11

Для наданняпослуг у сільськомугосподарстві

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.12

Для розміщенняінфраструктуриоптовихринківсільськогосподарськоїпродукції

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.13

Для іншогосільськогосподарськогопризначення

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.14

Для цілейпідрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

02

Земліжитловоїзабудови

02.01

Для будівництва і обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд (присадибнаділянка) 4

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.02

Для колективногожитловогобудівництва 4

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.03

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.04

Для будівництва і обслуговуваннябудівельтимчасовогопроживання

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.05

Для будівництваіндивідуальнихгаражів

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.07

Для іншоїжитловоїзабудови

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.08

Для цілейпідрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

03

Землігромадськоїзабудови

03.01

Для будівництва та обслуговуваннябудівельорганівдержавноївлади та місцевогосамоврядування 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.02

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівосвіти 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.03

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівохорониздоров'я та соціальноїдопомоги 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.04

Для будівництва та обслуговуваннябудівельгромадських та релігійнихорганізацій 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.05

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладів культурно-просвітницькогообслуговування 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.06

Для будівництва та обслуговуваннябудівельекстериторіальнихорганізацій та органів 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.07

Для будівництва та обслуговуваннябудівельторгівлі

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.08

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівтуристичноїінфраструктури та закладівгромадськогохарчування

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.09

Для будівництва та обслуговуваннябудівель кредитно-фінансовихустанов

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.10

Для будівництва та обслуговуваннябудівельринковоїінфраструктури

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.11

Для будівництва та обслуговуваннябудівель і спорудзакладів науки

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.12

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівкомунальногообслуговування

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.13

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівпобутовогообслуговування

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.14

Для розміщення та постійноїдіяльностіорганів ДСНС 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.15

Для будівництва та обслуговуванняіншихбудівельгромадськоїзабудови

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

03.16

Для цілейпідрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використаннябіосфернихзаповідників

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.02

Для збереження та використанняприроднихзаповідників 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.03

Для збереження та використаннянаціональнихприроднихпарків 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.04

Для збереження та використанняботанічнихсадів 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.05

Для збереження та використаннязоологічнихпарків

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.06

Для збереження та використаннядендрологічнихпарків

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.08

Для збереження та використаннязаказників

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.09

Для збереження та використаннязаповідних урочищ

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.10

Для збереження та використанняпам'ятокприроди

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

04.11

Для збереження та використаннярегіональнихландшафтнихпарків

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

05

Землііншогоприродоохоронногопризначення

06

Земліоздоровчогопризначення (землі, щомаютьприроднілікувальнівластивості, яківикористовуютьсяабоможутьвикористовуватися
для профілактикизахворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчихзакладів 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.02

Для розробкиродовищприроднихлікувальнихресурсів

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.03

Для іншихоздоровчихцілей

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.04

Для цілейпідрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

07

Землірекреаційногопризначення

07.01

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктіврекреаційногопризначення 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.02

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівфізичноїкультури і спорту 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.04

Для колективного дачного будівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.05

Для цілейпідрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08

Земліісторико-культурного призначення

08.01

Для забезпеченняохорониоб'єктівкультурноїспадщини

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.02

Для розміщення та обслуговуваннямузейнихзакладів

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.03

Для іншогоісторико-культурного призначення

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.04

Для цілейпідрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

09

Землілісогосподарськогопризначення

09.01

Для веденнялісовогогосподарства і пов'язаних з ним послуг

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

09.02

Для іншоголісогосподарськогопризначення

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

09.03

Для цілейпідрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за воднимиоб'єктами

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.02

Для облаштування та догляду за прибережнимизахиснимисмугами

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.03

Для експлуатації та догляду за смугамивідведення

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншимиводогосподарськимиспорудами і каналами

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.05

Для догляду за береговимисмугамиводнихшляхів

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.06

Для сінокосіння

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичнихцілей

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.09

Для проведеннянауково-досліднихробіт

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.10

Для будівництва та експлуатаціїгідротехнічних, гідрометричних та лінійнихспоруд

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.11

Для будівництва та експлуатаціїсанаторіїв та іншихлікувально-оздоровчихзакладів у межах прибережнихзахиснихсмугморів, морських заток і лиманів

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.12

Для цілейпідрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

11

Земліпромисловості

11.01

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствами, щопов'язані з користуваннямнадрами

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.02

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствпереробної, машинобудівної та іншоїпромисловості

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.03

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудбудівельнихорганізацій та підприємств

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.04

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудтехнічноїінфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.05

Для цілейпідрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудзалізничного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудморського транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.03

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудрічкового транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.04

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавтомобільного транспорту та дорожньогогосподарства 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.05

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавіаційного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.06

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктівтрубопровідного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.07

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудміськогоелектротранспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.08

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і споруддодатковихтранспортнихпослуг та допоміжнихоперацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.09

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудіншого наземного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.10

Для цілейпідрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

13

Землізв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктів і спорудтелекомунікацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель та спорудоб'єктівпоштовогозв'язку

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.03

Для розміщення та експлуатаціїіншихтехнічнихзасобівзв'язку

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.04

Для цілейпідрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

14

Земліенергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівенергогенеруючихпідприємств, установ і організацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівпередачіелектричної та тепловоїенергії

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

14.03

Для цілейпідрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійноїдіяльностіЗбройних Сил 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.02

Для розміщення та постійноїдіяльностівійськовихчастин (підрозділів) Національноїгвардії 4

 

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.03

Для розміщення та постійноїдіяльностіДержприкордонслужби 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.04

Для розміщення та постійноїдіяльності СБУ 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.05

Для розміщення та постійноїдіяльностіДержспецтрансслужби 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.06

Для розміщення та постійноїдіяльностіСлужбизовнішньоїрозвідки 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.07

Для розміщення та постійноїдіяльностіінших, утворенихвідповідно до законів, військовихформувань 4

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15.08

Для цілейпідрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

16

Землі запасу

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

17

Землі резервного фонду

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

18

Землізагальногокористування 4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

19

Для цілейпідрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

_________
1 У разівстановлення ставок податку, відмінних на територіяхрізнихнаселенихпунктівадміністративно-територіальноїодиниці, за кожнимнаселеним пунктом ставки затверджуютьсяокремимидодатками.

2 Вид цільовогопризначення земель зазначаєтьсязгідно з Класифікацієювидівцільовогопризначення земель, затвердженоюнаказом Держкомземувід 23 липня 2010 р. N 548.

3 Ставки податкувстановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаютьсядесятковимдробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками післякоми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь