Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Оваднівської сільської ради «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Оваднівської  сільської ради»

Дата: 27.04.2022 15:01
Кількість переглядів: 207

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Оваднівської сільської ради

«Про встановлення  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки, на території

Оваднівської  сільської ради»

 

Аналіз регуляторного випливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік» розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 року №1160-ІV “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 (зі змінами).

 

І.Визначення проблеми

 

Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено, що місцеві бюджети мають бути достатніми для здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень і забезпечення платників податків відповідних громад якісними публічними послугами.

Відповідно п.24 статті 26 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР “Про місцеве самоврядування в Україні” та пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) встановлення місцевих податків і зборів належить до повноважень місцевих рад .

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до статей 10, 265 ПКУ, входить до складу податку на майно та належить до місцевих податків.

Згідно із п.10.3 ст.10 ПКУ територіальні громади  вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки).

           Згідно із ст.266 ПКУ “платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.”

Також згідно з підпунктом 12.3.3. пункту 12.3 статті 12 ПКУ “копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надсилається в електронному вигляді у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Відповідно до підпункту 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ “рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до  25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом., що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період).”

Прийняття цього регуляторного акту дасть можливість встановлення єдиного порядку на території громади здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сприятиме забезпеченню надходжень до сільської територіальної громади.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішенняПро встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Оваднівської  сільської ради», яким пропонується затвердити ставки із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно із формою, затвердженою Постановою КМУ від 24 травня 2017 року №483.

Платниками податку відповідно до ПКУ є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. При цьому окремо не розподіляються фізичні особи на громадян і фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Дія регуляторного акту розповсюджується на зазначених вище платників податку, як власників об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території  Оваднівської сільської  територіальної громади.

Надходження від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у 2021 році склали 388 586  грн, на 2022 рік заплановані у сумі 280 000грн, в тому числі від юридичних осіб – 200 000 грн, фізичних осіб – 80 000  грн., на 2023 рік плануються в сумі 310 000  грн. в т.ч. 210 000 грн. – юридичних осіб, 100 000  грн. –фізичних осіб.

Прогнозування доходів бюджету територіальної громади здійснюється на основі реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку з урахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, досягнення їх відповідності та узгодження на всіх стадіях бюджетного процесу.

Дана проблема не може бути розв?язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки громадам належать повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відповідно до статті 12 Податкового кодексу України.

Даний податок згідно із Бюджетним кодексом України є одним із джерел наповнення загального фонду бюджету сільської територіальної громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях дошкільної освіти, культури, фізичної культури та спорту тощо. Недоотримання коштів до бюджету матиме негативний вплив на територіальну громаду, оскільки не буде забезпечено в повному обсязі фінансування бюджетної сфери, виплати заробітної плати працівникам, які фінансуються з бюджету сільської громади, сільських цільових програм.

Дана проблема не може бути розв?язана за допомогою діючого регуляторного акту – рішення сільської ради від 25.06.2019 № 41-19/15, оскільки    Оваднівська сільська територіальна громада, яка  утворена на основі нової системи територіальної організації влади з урахуванням положень постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів»   не прийме на території громади  відповідно до пп.12.3.5 ПКУ до 15 липня року , що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів рішення про встановлення податків та зборів , що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ такі податки або збори справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків або зборів  по кожній приєднаній сільській раді.

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить;

 • недопущення в першу чергу суперечливих ситуацій, а саме дії кількох нормативно-правових актів по одних і тих же місцевих податках і зборах на території сільської територіальної громади;
 • стабільність наповнення загального фонду сільського бюджету, що дозволить сільській раді утримувати бюджетні установи, які забезпечують надання послуг населенню в різних галузях; своєчасно виплачувати заробітну плату бюджетникам та реалізувати місцеві цільові програми.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

Держава (орган місцевого самоврядування –  Оваднівська сільська рада)

так

Суб’єкти господарювання,

так

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

ІІ.Цілі державного регулювання

 

Основною ціллю розробки регуляторного акта є врегулювання відносин, що виникають між органом місцевого самоврядування (сільською територіальною громадою), контролюючого органу (Головного управління фіскальної служби у Волинській області) та суб’єктів господарювання – платників податку відповідно до вимог чинного законодавства.

Прийняття регуляторного акту забезпечить:

 • реалізацію повноважень сільської  територіальної громади;
 • забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483;
 • забезпечення реалізації державної політики в податковій сфері, спрямованої на наповнення  бюджету сільської ради  для впровадження місцевих програм.

 

ІІІ.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів

 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується три способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Відмовитись від державного регулювання (далі – Альтернатива 1)

Альтернатива неприйнятна.

Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету міста коштів, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Поки новоутворена Оваднівська сільська територіальна громада  відповідно з пп.13-14 п.6-1 Розділу 5 Прикінцеві та перехідні положення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “ не внесе зміни до рішень відповідних органів місцевого самоврядування, правонаступниками яких вони є, то на тих територіях  діятимуть ставки місцевих податків та зборів, затверджені радами попереднього скликання.   Також, якщо відповідно до пп.12.3.5 ПКУ об’єднана територіальна громада не прийме рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ такі податки або збори справлятимуться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків або зборів, тобто їх треба рахувати за мінімальними ставками.

 

Прийняття регуляторного акту

(далі – Альтернатива 2)

Застосування даної альтернативи є найбільш прийнятним і ґрунтується на загальнообов?язковості прийняття рішення Оваднівської сільської ради «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території

Оваднівської  сільської ради»та створить нормативно-правову базу для оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  сільської територіальної громади відповідно до Податкового кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483.

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Негативний вплив на:

– наповнення сільського бюджету і як результат, недофінансування бюджетної та соціальної сфер

Альтернатива 2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання повною мірою.

Позитивний вплив на:

– наповнення сільського бюджету, що забезпечить фінансування соціально важливих місцевих цільових програм  в   галузях   освіти,  соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту та проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

 

відсутні

 

відсутні

Альтернатива 2

Кошти від сплати  податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки дозволять профінансувати заходи соціального, економічного значення сільської  територіальної громади.

відсутні

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

 

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

0

6

32

39

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2,6

0

15,4

82,1

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Платники податку  юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості будуть сплачувати податок відповідно до рішень затвер-дженими радами попереднього скликання.

Альтернатива 2

Забезпечується прозорість механізму справляння податку. Податок сплачується диференційовано залежно від типу об’єктів нерухомості та незалежно від місць їх розташування.

 Забезпечується відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Часові витрати на отримання інформації щодо змін у оподаткуванні, інше; прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

 

Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок

11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”), гривень

0,0

 

Загроза: недоотримання надходжень до бюджету територіальної громади,  що обмежить фінансування першочергових видатків. Негативний вплив буде завдано сільській територіальній громаді , оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих  цільових програм, бюджетної сфери.

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 1 до аналізу впливу регуляторного акта, гривень

 

 

 

95435,34

 

ІV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал         результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Даний спосіб не сприяє досягненню цілі регуляторного акту щодо забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VІ та Постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року №483.

З 01.01.2023 року на території сільської територіальної громади  новообраною радою не буде прийнято єдине рішення  та на  законодавчому рівні не буде  визначено мінімального розміру ставки податку. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету громади коштів, що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії тощо. Негативний вплив буде завдано  сільській територіальній громаді  оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих сільських цільових програм, бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Отже проблема продовжує існувати.

Альтернатива 2

4

Цілі регуляторного акта будуть досягнуті цілком (проблема більше існувати не буде). Податок сплачується у відсотках від мінімальної заробітної плати для об’єктів нерухомості незалежно від місць їх розташування, але має чітку диференціацію за типом нерухомості. Враховуються  норми чинного законодавства. Прогнозні забезпечать фінансування соціально важливих місцевих цільових програм бюджетної сфери в галузях освіти, соціального захисту населення, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Перша альтернатива є не прийнятною, оскільки відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України “якщо сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу такі податки або збори справлятимуться із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків або зборів, тобто “нульової”, як наслідок, недофінансування соціально важливих місцевих цільових програм.

Відсутні.

Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально- економічного  характеру (прискорення або уповільне-ння змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана  цій альтернативі. Цілі можуть бути досягнені повною мірою. З 1 січня 2023 року по всійтериторії Оваднівської сільської територіальної громади новоутвореною радою буде прийнято єдине рішення про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та встановлені ставки податку для власників нерухомості з  чіткою диференціацію за типом об’єктів нерухомості, враховуючи норми чинного законодавства, знижується ризик відмови від добровільної сплати податку, забезпечується стабільне наповнення бюджету.

На дію запропонованого регуляторного акту можуть вплинути такі зовнішні чинники, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

 

 

V.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території  Оваднівської сільської територіальної громади, виконавчого комітету Оваднівської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого рішення «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Оваднівської  сільської ради».

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Оваднівської сільської ради «Про встановлення  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Оваднівської  сільської ради».

 

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, за  результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття проекту рішення дозволить  забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділах  цього АРВ.

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта, передбачає затвердження ставок та сплату всіма суб’єктами господарювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території  Оваднівської сільської територіальної громади.

Згідно з ПКУ до повноважень сільських рад належить ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

Тому вирішити питання встановлення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

ПКУ визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому Кодексом окремо не розподіляються фізичні особи на громадян та фізичних осіб-підприємців. Тобто до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

Також на законодавчому рівні для цієї групи платників передбачено особливість сплати податку. А саме: фізичні особи сплачують податок у поточному році за попередній рік. Тобто, надходження від сплати податку від цієї категорії платників за ставками, установленими рішенням сільської ради, можливо буде отримати у 2023 році.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Запропонований нормативно-правовий акт відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності – використання наданих державою повноважень органам місцевого самоврядування щодо встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення наповнення бюджету об’єднаної громади;
 • ефективності – запровадження даного регуляторного акту забезпечить правові підстави для адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та стабільність надходжень до бюджету об’єднаної громади;
 • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт, – чітке визначення умов нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, для бюджету – стабільність находжень від сплати податку;
 • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, запланувати у декларації суму податку на наступний рік, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу розвитку на наступний рік;

принципу “прозорості” – даний проект рішення підлягає оприлюдненню через засоби масової інформації шляхом публікації у друкованих засобах масової інформації та на офіційному сайті Оваднівської сільської ради ;

 • врахування громадської думки – протягом місяця з дня опублікування громадськість може направляти свої пропозиції та зауваження, а також висловити їх на відкритих громадських слуханнях.

Таким чином, впровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, складає 98,1%. Зважаючи на викладене, здійснюємо розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва). Таким чином, розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акту для виконавчої влади та місцевого самоврядування згідно з додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не здійснюється.

 

VII.        Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2023, та діє відповідно до абзацу другого пп. 12.3.3 ПКУ до прийняття нового рішення.

Передбачається, що відповідно з обраною альтернативою, платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати податкові платежі. Платники податку несуть відповідальність за порушення податкового законодавства: фінансову, адміністративну, кримінальну (пункт 111.1 статті 111 ПКУ).

Впровадження та виконання вимог проекту рішення сільської територіальної громади не потребує забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути економічна криза та значні темпи інфляції.

 

VIII.   Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету громади коштів для виконання заходів, передбачених міськими цільовими програмами.

До кількісних показників належать: кількість платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету громади від сплати податку.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 • надходження до бюджету сільської територіальної громади від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, тис.грн. в розрізі юридичних та фізичних осіб;
 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб – високий (регуляторний акт розміщено на офіційному сайті Оваднівської сільської ради, оприлюднено в місцевій газеті «Слово Правди», також копія акта надаватиметься на вимогу у разі надходження відповідних звернень).

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відділом економічного розвитку, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Оваднівської  сільської ради з використанням офіційної інформації фінансового відділу  Оваднівської сільської ради,  Головного управління ДПС у Волинській області.

 

Начальник  відділу економічного

розвитку, бухгалтерського обліку та

звітності  виконавчого комітету

Оваднівської сільської ради                                                        Світлана ЖУРАВЕЛЬ                   

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік»

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко- вий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

 

2

Податки  та   збори  (зміна  розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень (в результаті дії регуляторного акту одним СГ буде сплачено податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в середньому: 310 000  грн / 32 СГ економічно активних підприємств 200 000грн)

 

200 000

 

 

1000 000

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Формула:

(0,21 год+1,31 год)х40,46 грн/год =61,49 грн

61,49

 

307, 45

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

7

Витрати, пов’язані із  наймом додаткового персоналу, гривень

8

Інше (уточнити), гривень

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

20061,49

 

1000 307,45

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

1

 

1

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 20061,49

 

 

1000 307,45

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

 

 

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/ нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

  20061,49

 

 

 1000 307,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

 

Разом за рік

 

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу), гривень

Формула:

(0,21 год+1,31 год)х40,46 грн/год =61,49грн

 

 

 

61,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 “Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку”.

2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати  станом на  01.10.2023   року – 6700,0 грн. У погодинному визначенні розмір становить    40,46 грн.

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

Разом за рік

 

Витрати за п’ять років

Витрати,    пов’язані з

адмініструванням заходів державного нагляду (контролю, перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів

тощо)

 

 

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

 

 

 

 

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

 

 

 

 

 

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

 

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

 

 

 

Разом за рік (стартовий)

 

 

 

Витрати за п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій,

сертифікатів, атестатів,

погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати,  пов’язані із наймом

додаткового персоналу

Податок не   є   новим, суб’єкти господарювання ознайомлені з вимогами Податкового кодексу України

та сплачують податок вже не один рік, додаткових витрат не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет- консультації прямі (інтернет-форуми, соціа-льні мережі тощо), запити (до підприємців, експерт-тів, науковців тощо)

 

 

 

Кількість учасників консультацій, осіб

 

 

 

Основні результати консультацій (опис)

 

 

 

1.

Проведено  консультації з членами громадських організацій, уповноваженими представниками середнього та малого бізнесу

 

 

 

3

Обговорено проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік». Враховано зауваження та пропозиції.

 

 

2.

Проведено робочі зустрічі з представниками Нововолинської ДПІ

 

 

1

Обговорено проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік». Враховано зауваження та пропозиції.

 

 

 

Поряд ковий номер

 

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступ- ний рік)

 

Витрати за п’ять років

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання   необхідного                     обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

0,0

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

 

4

Процедури обслуговування                   обладнання (технічне обслуговування)

0,0

5

Інші процедури (уточнити):

Сплата податку на   нерухоме              майно, відмінне від земельної ділянки, грн.

сума сплати податку 1 СГ (26700,0 грн)

 

20 061,49

 

 

6

Разом, гривень (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

20 061,49

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

39

 

 

8

Сумарно, гривень

рядок 6 х рядок 7

782 398,11

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2023 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2002 години або 167 год за місяць.

Використовуємо для розрахунків мінімальну заробітну плату штатного працівника на  1 січня 2023 рік – 6700,0 грн.

Вартість 1 години роботи спеціаліста відповідної кваліфікації складає на 1 січня 2023 року : 40,46грн/год.

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання   х   вартість   часу   суб?єкта   малого підприємництва (заробітна плата)

0,1 год х 40,46грн/год = 4грн

 

 

4

 

 

 

 

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0,0

11

 

Процедури офіційного звітування

Формула:

(витрати часу на заповнення звітних форм +

витрати часу на передачу звітних форм) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х кількість періодів звітності за рік

(0,21 год+1,31 год) х 40,46 грн/год х 1 =61,49грн

61,49 

 

 

 

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0,0

0,0

0,0

13

Інші процедури (уточнити)

0,0

0,0

0,0

14

Разом, гривень

Формула:

(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

 

61,49

 

 

Х

 

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

39

 

 

16

Сумарно, гривень

Формула:

(рядок 14 х рядок 15)

61,49 х 39=2398,11грн

 

2 398,11

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01.03.2021 по 01.04.2021.

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
 • кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 39 одиниць, у тому числі малих підприємств – 6 одиниця та мікропідприємств – 32 одиниць;
 • питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта):

Показник

Суб?єкти малого підприємництва,

%

в тому числі

малі

підприємства

мікро-підприємства

Питома   вага у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких

проблема справляє вплив, %

 

98,1%

 

15,4

 

82,1

 

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

1 Відповідно до п.1,6 карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 “Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку”.

2 Використовується мінімальний розмір заробітної плати  станом на  01.01.2023   року – 6700,0 грн. У погодинному визначенні розмір становить    40,46 грн.  

 

Бюджетні витрати

на адміністрування регулювання для суб’єктів малого підприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення менших розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

 

 1. Щодо зменшення розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Оваднівської громади.

Відповідно до підпункту 5.1. пункту 5 статті 266 Податкового кодексу України “ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5 відсотка розміру мінімальної    заробітної  плати,        встановленої         законом на 1        січня звітного податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.”

З метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного фінансового навантаження на суб’єктів господарювання проектом рішення запропоновано розмір ставок податку у діапазоні від 0,1 до 1,0% в залежності від типу об’єкта оподаткування, що в більшості випадків менше граничного розміру ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, передбаченого Податковим кодексом України.

Виходячи із вище викладеного, коригуючі (пом’якшувальні) заходи для малого бізнесу в Оваднівській громаді передбачені.

 

 1. Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання. Перелік документів та форма декларації, які подаються в державний контролюючий орган, визначені чинним законодавством.

 

 

Начальник відділу економічного

розвитку бухгалтерського обліку та звітності                         Світлана ЖУРАВЕЛЬ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь