A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Аналіз регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – Оваднівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік

Дата: 27.04.2022 15:07
Кількість переглядів: 115

 

Аналіз регуляторного впливу

до проекту регуляторного акта – Оваднівської сільської ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік

 

     Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення Оваднівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік підготовлено відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151). Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

 

  1. Визначення проблеми

          Податковий кодекс України є законодавчим актом, який регулює відносини, що виникають у процесі встановлення та скасування податків та зборів в Україні, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов’язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов’язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.12.3.ст.12  Податкового кодексу України ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів. Одночасно,  згідно пункту 284.1 статті 284 органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку.

Виникнення проблеми прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік – це безпосередня вимога чинного законодавства України, згідно з якою органи місцевого самоврядування зобов’язані офіційно до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів або змін до них,   оприлюднити ухвалене рішення про місцеві податки та збори. Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Ухвалення рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік, що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2023 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок земельного податку та пільг зі сплати земельного податку.

Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду бюджету Оваднівської сільської  територіальної громади.

            Динаміка надходжень від плати за землю (земельний податок)  у Оваднівській сільській територіальній громаді склала: за 2021 рік – 2 672 168млн.грн., за 2022 рік – 2 782 000 млн.грн.

          Прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік  забезпечить сталі надходження до бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та врегулює відносини з землекористувачами. Надходження по платі за землю (земельний податок) в 2023 році  очікуються на рівні 2 950 000 млн.грн.

Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проєкту регуляторного акта:

 

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни (об’єднана територіальна громада)

+

-

Держава (органи місцевого самоврядування)

+

-

Суб’єкти господарювання,

+

-

у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

-

 

Питання наповнення бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, у тому числі через установлення ставок та пільг із сплати земельного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, землекористувачів, органів місцевої влади й сільської територіальної громади .

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок земельного податку на території Оваднівської сільської  територіальної громади. Отже, установлення ставок земельного податку можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення сільської ради.

  Проєкт рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок земельного податку в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року №548 зі змінами.

  Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність громади в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримання мешканцями громади соціальних послуг в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

II. Цілі державного регулювання

Цілями регуляторного акта є:

            -  встановлення ставок земельного податку на території Оваднівської сільської територіальної громади відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель;

            - забезпечення соціально-економічного розвитку громади, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах територіальної громади;

            - створення сприятливих, рівних умов для суб’єктів господарювання в питаннях користування земельними ділянками;

            - отримання додаткового фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади - фінансування бюджетної сфери в галузяхосвіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

 

Інформація щодо розміру надходжень до бюджету сільської територіальної громади

 з земельного податку

Таблиця 2

Найменування

Надходження

2021

2022

(план)

2023

(прогноз)

Розмір надходжень до  бюджету сільської об’єднаної територіальної громади  земельного податку, усього (тис.грн.):

2 672 168

2 782 000

2950 000

Земельний податок з юридичних осіб: (тис.грн.)

1 975 794

2 082 000

1 952 000

Кількість платників податку (юр.осіб)

 

 

 

Земельний  податок з фізичних осіб: (тис.грн.)

696 374

700 000

998 000

Кількість платників податку (фіз.осіб):

3511

3641

3650

Вимірювальними індикаторами досягнення цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

- кількісні: надходження коштів до бюджету сільської об’єднаної територіальної громади від плати за землю у розмірі – 2950 000тис.грн. та чисельність платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт – 3650 осіб;

- часовий: дія регуляторного акта протягом року.

- якісний: забезпечення виконання місцевих цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва,  у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1.  Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання) або невстановлення відповідних ставок

Неприйняття запропонованого регуляторного акта не узгоджуватиметься з вимогами Бюджетного та Податкового кодексів України, зокрема з принципами податкового законодавства України щодо прийняття рішення щорічно. Якщо міська рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, земельний податок буде справлятися  із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. Дана альтернатива є частково прийнятою, оскільки вона забезпечить сплату за землю, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня 2022 року.

Альтернатива 2

Встановлення мінімальних ставок плати за землю для всіх видів цільового призначення земель.

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання фінансових ресурсів громади, що спрямовуються на фінансування його інфраструктури. У разі встановлення мінімальних ставок плати за землю, бюджет Оваднівської сільської територіальної громади втратить надходжень від плати за землю в сумі близько 689тис . грн. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки значне зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання соціальних, економічних, екологічних програм розвитку Оваднівської сільської територіальної громади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних  ставок плати за землю для всіх видів цільового призначення земель.

Згідно з ПКУ максимальний розмір земельного податку складає: 3% від нормативної грошової оцінки землі; для земель загального користування й сільськогосподарських угідь – 1%, за земельні ділянки, що перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 12%.

Ця альтернатива не є прийнятною, оскільки встановлення максимальних ставок земельного податку в умовах нестабільної економічної ситуації в державі призведе до збільшення податкового навантаження на суб'єктів господарювання. За таких умов порушуються основні принципи податкового законодавства, установлені статтею 4 Податкового кодексу України, а саме: соціальної справедливості – установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків, фіскальної достатності – установлення податків та зборів з урахуванням необхідності досягнення збалансованості витрат бюджету з його надходженнями. Значне збільшення податкового навантаження на власників та користувачів земельних ділянок призведе до виникнення у останніх заборгованості перед бюджетом зі сплати податків та зборів.

            Альтернатива 4

Встановлення ставок плати за землю на рівні 2021 року

Враховуючи соціально-економічну ситуацію в державі, встановлення на 2022 рік розмірів плати за землю на рівні 2021 року є доцільним.

Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету громади, нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та врегулює відносини з землекористувачами.

  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 

Не прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку» призведе до порушення вимог чинного законодавства та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджетуВолодимир-Волинської міської  територіальної громади

Альтернатива 2

Відсутні

 

Втрати бюджету Володимир-Волинської міської  територіальної громади, що призведе до невиконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Значне збільшення надходжень по платі за землю.

Значне збільшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання поставить під загрозу їх фінансове становище, що в свою чергу   призведе до ухилення від оподаткування та нестабільних надходжень по земельному податку до бюджету.

Альтернатива 4

Досягнення збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування. Дотримання вимог чинного законодавства, зручність у застосуванні, стабільність надходжень до  бюджету громади, що дасть можливість прогнозувати фінансування програм розвитку громади на майбутнє.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для податкових органів на адміністрування земельного податку.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 3

Збільшення витрат на соціально-економічний та культурний  розвиток громади.

Збільшення витрат громадян на придбання товарів і послуг унаслідок можливого підвищення споживчих цін у зв’язку із          значним збільшенням витрат суб’єктів господарювання по сплаті земельного податку

Альтернатива 4

Забезпечення стабільного функціонування інфраструктури міста, фінансування програм розвитку.

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

    Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає ______ осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 -

 

17

 

38

155

210

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

8,09

18,10

73,81

100

 

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого вони розташовані, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, включено також суб’єктів господарювання, що зареєстровані за межами Оваднівської сільської територіальної громади, але мають у власності або користуванні земельні ділянки на його території.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати на сплату земельного податку із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному.

Альтернатива 2

 

Економія коштів на сплату податків у прогнозованому розмірі орієнтовно _____млн. грн.

Відсутні

Альтернатива 3

Відсутні

Значне збільшення витрат на сплату земельного податку, погіршення фінансового становища, можливість виникнення заборгованості по сплаті податків та зборів до бюджету.

Альтернатива 4

Встановлення ставок земельного податку за групами землекористувачів і видами цільового використання земель.  Узгодження інтересів бізнесу та органів місцевого самоврядування:   забезпечення прозорості місцевої політики в сфері оподаткування,  прогнозованість результатів від подальшої господарської діяльності суб’єктів господарювання,  заохочення виробників до інвестування коштів у різні напрямки діяльності та сприяння розвитку середнього та малого бізнесу

Витрати на пошук інформації про ставки плати за землю, особливості оподаткування, розрахунку земельного податку та орендної плати за землю на наступний бюджетний рік.

 

       

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не прийняття проєкту регуляторного акта «Про встановлення ставок земельного податку» призведе до не виконання вимог чинного законодавства та поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджетуОваднівської сільської  територіальної громади

Альтернатива 2

1

У разі встановлення мінімальних ставок земельного податку, бюджет Оваднівської сільської територіальної громади втратить надходжень від плати за землю в сумі близько 168 тис. грн. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки значне зменшення надходжень до бюджету ставить під загрозу виконання соціальних, економічних, екологічних програм розвитку громади.

Альтернатива 3

2

Цілі прийняття регуляторного акта  можуть бути досягнуті частково.   Буде забезпечено наповнення  бюджету однак, існують великі ризики закриття підприємницької діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу, розвиток тіньового бізнесу  та зростання соціальної напруги у громаді.

Альтернатива 4

4

Проблема більше існувати не буде.  Буде забезпечено:

- дотримання вимог Податкового кодексу України;

 - встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності суб’єктів господарювання та збалансованості інтересів суб’єктів господарювання, населення та органу місцевого самоврядування;

- сприяння розвитку малого і середнього бізнесу та соціальний захист громадян громади з низьким рівнем доходів;

  - наповнення дохідної частини  бюджету громади (очікувані надходження від земельного податку у 2023 році складають близько 2 950млн.грн.

 

 Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Категорія впливу

Відповідь

 

1

2

А.Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу погодження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій

Ні

Б.Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

*Визначено за консультаціями з представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати на сплату земельного податку за ставками, що діяли додо 31 грудня року, що передує бюджетному

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на другому  місці. Є загроза нестабільності надходжень  плати за землю до бюджету Оваднівської сільської   територіальної громади.

Альтернатива 2

Відсутні

Втрати бюджету громади в сумі близько 689 тис.грн.

Дана альтернатива в рейтингу  результативності на останньому місці. При даній альтернативі вбачається невиконання програм розвитку громади: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального та дорожнього господарства, транспорту тощо.

Альтернатива 3

Значне збільшення надходжень по платі за землю до бюджету громади

Значне збільшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання поставить під загрозу їх фінансове становище, що в свою чергу   призведе до ухилення від оподаткування та нестабільних надходжень земельного податку до бюджету.

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на третьому  місці. Надходження земельного податку до бюджету збільшаться, але це може призвести до припинення підприємницької діяльності суб’єктів господарювання, значне зростання цін на товари (послуги),  розвитку тіньового бізнесу.

Альтернатива 4

Суб'єкти господарювання  будуть сплачувати земельний податок за обґрунтованими ставками  без погіршення умов для розвитку бізнесу. Стабільність надходжень до  бюджету Оваднівської сільської територіальної громади, що дасть можливість прогнозувати фінансування програм розвитку громади на майбутнє.

Витрати на пошук інформації про ставки плати за землю, особливості оподаткування,  розрахунку земельного податку за землю на наступний бюджетний рік.

 

В рейтингу  результативності дана альтернатива  на першому місці.

При виборі  зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є необхідність балансування розміру податків, встановлених рішенням «Про встановлення ставок земельного податку».

-

Альтернатива 2

Причиною відмови є значні втрати бюджету  громади

-

Альтернатива 3

Причиною відмови є максимальне податкове навантаження на суб’єктів господарювання та населення, що підпадають під дію оподаткування

-

Альтернатива 4

Стабільні ставки земельного податку. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей.

Зміни в законодавстві, внесення змін до Податкового кодексу України

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

    Вирішити питання встановлення розміру ставок земельного податку на території Оваднівської сільської територіальної громади пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення сільської ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

    При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

    Задля забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, документи з регуляторної діяльності підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Оваднівської сільської ради розділ «Документи», підрозділ «Регуляторна політика», у засобах масової інформації з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

    З метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання рішення сільської ради буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Оваднівської сільської радив розділі«Докумнти», підрозділі «Регуляторна політика» у термін, установлений законодавством.

      Рівень поінформованості є досить високим, оскільки мешканці активно користуються офіційними веб-сторінками Оваднівської сільської ради та її виконавчого комітету.

      Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і платниками земельного податку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться. Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні державної податкової інспекції. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки податку, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

    розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками  мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

            Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено відповідальними за підготовку проекту регуляторного акта ( березень - квітень 2021 року).

Таблиця 1

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Розробником проведено консультації з представниками малого підприємництва

3

Отримання інформації та пропозицій

2.

Телефонні розмови

5

Отримання інформації та пропозицій

3.

Особиста співбесіда

3

Отримання інформації та пропозицій

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

підприємництва (мікро- та малі)

Розрахункова чисельність суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 36 осіб.

            Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких справляє вплив дія запропонованого регулювання, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить  91,91%.  Регуляторний акт поширюється на суб’єктів господарювання, які перебувають на обліку в фіскальних органах інших областей України, але мають у власності чи користуванні земельні ділянки на території Оваднівської сільської територіальної громади.

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

Таблиця2

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

Формула:витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,1 год.***х39,77 грн (7000,00 грн мінімальна місячна зарплата, 39,77 грн. погодинна мінімальна зарплата)= 3,97 грн.

3,97

9

Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу :

витрати часу з підготовки та подання декларації  =0,2 год.*** х 39,77 грн**** (7000,00 грн мінімальна місячна зарплата, 39,77 грн. погодинна мінімальна зарплата) = 7,95 грн.

7,95

12

Інші процедури

Не передбачено

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12), грн.

11,92

14

Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць:

 

  1429

15

Сумарні витрати суб’єктів малого господарювання підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) / рядок 13 х рядок 14- грн:

 

 

2263,89

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 +15), грн.

1676363,89    

 

***Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**** Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021рік» - мінімальна заробітна плата у 2021році: у місячному розмірі  –з 1 січня - 6500 гривень, з 1 грудня - 7000 гривень;у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,12  гривні, з 1 грудня –39,77 гривні. Оскільки розрахунок на 2023 рік, приймаємо для розрахунку на 01 грудня 2022 року.

 Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання зменшено та становлять 0,3 год.

 

 5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання є неможливим, оскільки відповідні норми встановлені Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами і не можуть бути врегульовані на рівні місцевих рад.

 

Здійснено розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органів виконавчої влади та для суб’єктів господарювання великого, середнього й малого підприємництва згідно з Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами (додатки 1, 2, 3).

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

    Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2023, та діє протягом року.

    Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно сплачувати земельний податок.

      Впровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

         Проте, в разі внесення змін до чинного податкового законодавства на державному рівні, що впливатимуть на дію даного регуляторного акта, необхідності зміни розміру ставок  та пільг, внесення доповнень за потребою  до нього будуть вноситись відповідні коригування.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

    Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

    До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету громади від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників, до вигод належить забезпечення фінансування місцевих цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету громади від плати за землю.

    Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

 Показник

2023рік

Кількість платників земельного податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

3672

- юридичних осіб

22

- фізичних осіб

3 650

Надходження коштів до бюджету громади від плати за землю,         тис.грн., у тому числі:

2 950 000

- юридичними особами

1 952 000

- фізичними особами

998 000

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)*

0,3/11,73

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

Відповідно до частини п’ятої статті 12 Закону України «Про  засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

- ознайомляться з зазначеним рішенням в приміщені Оваднівської сільської ради;

- ознайомляться і отримають інформацію щодо рішення в Володимир-Волинській ДПІ ГУ ДПС у Волинській області;

- отримають регуляторний акт за запитами до органів місцевого самоврядування;

- ознайомляться з регуляторним актом на офіційній веб-сторінці Оваднівської сільської ради в мережі Інтернет: https://ovadnivska-gromada.gov.ua/, розділ «Документи» підрозділ «Регуляторна політика»,

- отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами

  *Кількість юридичних та фізичних осіб наведено відповідно до інформації Володимир-Волинської ДПІ  ГУ ДПС у Волинській області.

Надходження до бюджету територіальної громади коштів від сплати за землю на 2022 рік наведено виходячи з очікуваних надходжень за 2023 рік, розрахованих фінансовим відділом виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

            Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

11,73 грн. – розмір коштів, 

0,3 години – розмір часу

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

     Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися не пізніше дня закінчення визначеного строку – 31 грудня 2023 року з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей.

       Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися фінансовим відділом виконавчого комітету Оваднівської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету територіальної громади, наданих Головним управлінням ДПС у Волинській області, та на підставі консультацій з представниками консультативно-дорадчих органів щодо розміру коштів і часу суб’єктів господарювання на виконання вимог регулювання.

        Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток  1

до аналізу регуляторного впливу до проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку» на 2023 рік

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого й середнього підприємництва, що виникають внаслідок дії регуляторного акта*

 

Таблиця 1

з/п

Витрати

На 2022рік

1

2

3

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів великого й середнього  підприємництва на виконання регулювання

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн.

Цей податок не є новим і не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

2

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

3

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

4

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

5

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць*

  16

6

Сплата земельного податку,  грн.

10824800,00

7

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) /сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 6/,  грн.

10824800,00

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів великого й середнього  підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

8

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання:

3,91

 

Формула:

витрати часу на отримання інформації про регулювання Х вартість часу суб’єкта підприємництва (заробітна плата) 0,1 год.**х39,77грн** (мінімальна місячна зарплата 7000,00 гр., погодинна 39,77грн)= 3,97 грн.

 

9

 Процедура організації виконання вимог регулювання

 

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на організацію виконання вимог регулювання

10

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн.

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

11

Процедура офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу:

витрати часу з підготовки та подання декларації =                 0,2 год.* х39,77грн** (мінімальна місячна зарплата 7000,00 грн, погодинна 39,77)  = 7,94 грн.

7,94

12

Інші процедури

Не передбачено

13

РАЗОМ (сума рядків: 8 + 9 + 10 + 11 + 12 ), грн.

11,85

14

Кількість суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, на які буде поширено регулювання, одиниць

16

15

Сумарні витрати суб’єктів великого й середнього підприємництва на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 13 х рядок 14), грн.

187,68

16

РАЗОМ (сума рядків: 7 + 15), грн.

10824987,7

 

*Відповідно до пунктів 1, 3, 6, карти 11 міжгалузевих нормативів чисельності працівників бухгалтерського обліку (Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 26 вересня 2003 року №269 «Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського обліку»).

**Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022рік» - мінімальна заробітна плата у 2022році: у місячному розмірі  –з 1 січня - 7000 гривень, з 1 грудня - 7500 гривень;у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,12 гривні, з 1 грудня - ____ гривні. Оскільки розрахунок на 2023 рік, приймаємо для розрахунку на 01 грудня 2022 року.

 

Податок не є новим, суб’єкти господарювання ознайомленні з вимогами Кодексу та сплачують податок вже не один рік. Тому витрати часу на виконання вимог регулювання становлять 0,3 год.

 

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Таблиця 2

Вид витрат

2023  рік

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

Цей податок не є новим та не передбачає витрат на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

 

 

Таблиця 3

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, на експертизи тощо)

Витрати без-посередньо на отримання дозволів, ліцензій, сертифікатів, страхових полісів

Разом на 2023рік

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

Податок не є новим, додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 4

Вид витрат

На 2022рік

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 5

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

Додаткових витрат не передбачено

 

Таблиця 6

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату  часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання,  грн.

Разом на 2023  рік

1

2

3

4

Витрати, пов’язані з отриманням первинної інформації про вимоги регулювання*, грн;

0,1

39,77

39,77

39,77 грн = (7000,00 грн** мінімальна місячна зарплата, 39,77 грн. погодинна мінімальна зарплата)

0,1 год.х  39,77 грн =  39,7 грн.

 

 

 

 

Таблиця 7

Вид витрат

Витрати часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання, год.

Витрати на оплату  часу на ознайомлення з вимогами державного регулювання,  грн.

Разом на 2023  рік

Витрати, пов’язані з процедурою офіційного подання юридичними особами декларації зі сплати податку контролюючому органу, грн.;*

79,54 грн = (7000,00 грн мінімальна місячна зарплата, 39,77 грн. погодинна мінімальна зарплата)

0,2 год.х  39,77 грн =  7,54 грн.

0,2

79,54

7,92

 

*Вартість витрат, пов’язаних з ознайомленням з вимогами державного регулювання, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

** Для розрахунку витрат використовується мінімальний розмір заробітної плати відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022рік» - мінімальна заробітна плата у 2022році: у місячному розмірі  –з 1 січня - 7000 гривень, з 1 грудня - 7500 гривень;у погодинному розмірі: з 1 січня - 39,77 гривні, з 1 грудня - _____ гривні. Оскільки розрахунок на 2023 рік, приймаємо для розрахунку на 01 грудня 2022 року.

 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                   Олександр ЛУЦЮК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь