Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ "Про встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками"

Дата: 27.04.2022 15:16
Кількість переглядів: 204

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Восьмого скликання

                                                                РІШЕННЯ                                    ПРОЄКТ

 

_______ 2022                                     с.Овадне                                                   №

 

Про встановлення ставок орендної плати

за користування земельними ділянками

 

Відповідно до ст. ст. 269-288 Податкового кодексу України, статті 21 Закону України  «Про оренду землі»,  ст. 12 глави II Земельного кодексу України,Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 р., з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду населених пунктів Оваднівської сільської територіальної громади та врегулювання відносин, пов’язаних з орендою землі,  керуючись п. 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 

         1.  Встановити на території Оваднівської сільської територіальної громади ставки орендної плати за користування земельними ділянками комунальної власності згідно з додатками 1.

         2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Оваднівської сільської радине пізніше 10 днів після його прийняття.

         3. Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати орендної плати здійснює Головне управління Державної податкової служби у Волинській області  відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного.

 

 

Голова                                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Додаток1

до рішення Оваднівської  сільської  ради восьмого скликання від ____________р. №________

 

 

 

СТАВКИ
орендної плати

за користування земельними ділянками

 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 1 січня 2023 року.

 

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно - КАТОТТГ

Найменування населеного пункту

UA07000000000024379

UA07020000000048211

UA07020150000092012

 

UA0702150000092012

 

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

c.Овадне, с.Верба, с. Сусваль, с. Маркелівка.

c. Галинівка, с. Воля-Свійчівська, с.Гевин, с.Свійчів.

c. Красностав, с.Людмильпіль.

c.Білин,с.Ліски, с.Охнівка, с.Писарева-Воля.

с.Гайки, с.Замости, с. Руда, с.Ягідне.

c.Овлочин, с.Крать, с.Ставки.

 

 

Вид цільовогопризначення земель

Ставки податку
(відсотківнормативноїгрошовоїоцінки)

за земельніділянки, нормативнугрошовуоцінкуяких проведено (незалежновідмісцезнаходження)

за земельніділянки за межами населенихпунктів, нормативнугрошовуоцінкуяких не проведено(від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області.)

 

код 2

найменування

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

01

Землісільськогосподарськогопризначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарськоговиробництва-

Рілля

Під господарськими дворами

 

 

10             12             12

 

10             12             12

 

10             12             12

 

10             12             12

01.02

Для веденняфермерськогогосподарства

 

 

Рілля

Під господарськими дворами

 

 

 

10             10

 

 

10             10

 

 

10             10

 

 

10             10

01.03

Для веденняособистогоселянськогогосподарства

10

10

10

10

01.04

Для веденняпідсобногосільськогогосподарства

-

-

-

-

01.05

Для індивідуальногосадівництва

7

7

7

7

01.06

Для колективногосадівництва

-

-

-

-

01.07

Для городництва

10

10

10

10

01.08

Для сінокосіння і випасанняхудоби

12

12

12

12

01.09

Для дослідних і навчальнихцілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвідуведеннясільськогогосподарства

6

6

6

6

01.11

Для наданняпослуг у сільськомугосподарстві

-

-

-

-

01.12

Для розміщенняінфраструктуриоптовихринківсільськогосподарськоїпродукції

-

-

-

-

01.13

Для іншогосільськогосподарськогопризначення

10

10

10

10

01.14

Для цілейпідрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

02

Земліжитловоїзабудови

02.01

Для будівництва і обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд (присадибнаділянка)

В розмірі ставки земельного податку

02.02

Для колективногожитловогобудівництва

В розмірі ставки земельного податку

02.03

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку

В розмірі ставки земельного податку

02.04

Для будівництва і обслуговуваннябудівельтимчасовогопроживання

В розмірі ставки земельного податку

02.05

Для будівництваіндивідуальнихгаражів

В розмірі ставки земельного податку

02.06

Для колективного гаражного будівництва

В розмірі ставки земельного податку

02.07

Для іншоїжитловоїзабудови

В розмірі ставки земельного податку

02.08

Для цілейпідрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

В розмірі ставки земельного податку

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

В розмірі ставки земельного податку

02.10

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку з об'єктами торгово-розважальної та ринковоїінфраструктури

В розмірі ставки земельного податку

03

Землігромадськоїзабудови

03.01

Для будівництва та обслуговуваннябудівельорганівдержавноївлади та місцевого самоврядування4

3

3

3

3

03.02

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівосвіти 4

3

3

3

3

03.03

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівохорониздоров'я та соціальноїдопомоги 4

8

8

8

8

03.04

Для будівництва та обслуговуваннябудівельгромадських та релігійнихорганізацій 4

3

3

3

3

03.05

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладів культурно-просвітницькогообслуговування 4

3

3

3

3

03.06

Для будівництва та обслуговуваннябудівельекстериторіальнихорганізацій та органів4

-

-

-

-

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею земельної ділянки, що не перевищує 30 кв.м.

12

12

12

12

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площею земельної ділянки більше 30 кв.м.

10

10

10

10

03.08

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівтуристичноїінфраструктури та закладівгромадськогохарчування

10

10

10

10

03.09

Для будівництва та обслуговуваннябудівель кредитно-фінансовихустанов

12

12

12

12

03.10

Для будівництва та обслуговуваннябудівельринковоїінфраструктури

12

12

12

12

03.11

Для будівництва та обслуговуваннябудівель і спорудзакладів науки

3

3

3

3

03.12

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівкомунальногообслуговування

3

3

3

3

03.13

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівпобутовогообслуговування

6

6

6

6

03.14

Для розміщення та постійноїдіяльностіорганів ДСНС4

3

3

3

3

03.15

Для будівництва та обслуговуванняіншихбудівельгромадськоїзабудови

3

3

3

3

03.16

Для цілейпідрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

03.17

Для розміщення та експлуатаціїзакладів з обслуговуваннявідвідувачівоб'єктіврекреаційногопризначення

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використаннябіосфернихзаповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використанняприродних заповідників4

-

-

-

-

04.03

Для збереження та використаннянаціональнихприроднихпарків 4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використанняботанічнихсадів 4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використаннязоологічнихпарків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використаннядендрологічнихпарків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використаннязаказників

-

-

-

-

04.09

Для збереження та використаннязаповідних урочищ

-

-

-

-

04.10

Для збереження та використанняпам'ятокприроди

-

-

-

-

04.11

Для збереження та використаннярегіональнихландшафтнихпарків

-

-

-

-

05

Землііншогоприродоохоронногопризначення

06

Земліоздоровчогопризначення (землі, щомаютьприроднілікувальнівластивості, яківикористовуютьсяабоможутьвикористовуватися
для профілактикизахворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчихзакладів 4

3

3

3

3

06.02

Для розробкиродовищприроднихлікувальнихресурсів

6

6

6

6

06.03

Для іншихоздоровчихцілей

3

3

3

3

06.04

Для цілейпідрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

07

Землірекреаційногопризначення

07.01

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктіврекреаційного призначення4

3

3

3

3

07.02

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівфізичноїкультури і спорту4

3

3

3

3

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

-

-

-

-

07.04

Для колективного дачного будівництва

-

-

-

-

07.05

Для цілейпідрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

08

Земліісторико-культурного призначення

08.01

Для забезпеченняохорониоб'єктівкультурноїспадщини

3

3

3

3

08.02

Для розміщення та обслуговуваннямузейнихзакладів

3

3

3

3

08.03

Для іншогоісторико-культурного призначення

3

3

3

3

08.04

Для цілейпідрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

09

Землілісогосподарськогопризначення

09.01

Для веденнялісовогогосподарства і пов'язаних з ним послуг

6

6

6

6

09.02

Для іншоголісогосподарськогопризначення

6

6

6

6

09.03

Для цілейпідрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

6

6

6

6

10

Земліводного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за воднимиоб'єктами

3

3

3

3

10.02

Для облаштування та догляду за прибережнимизахиснимисмугами

3

3

3

3

10.03

Для експлуатації та догляду за смугамивідведення

3

3

3

3

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншимиводогосподарськимиспорудами і каналами

3

3

3

3

10.05

Для догляду за береговимисмугамиводнихшляхів

3

3

3

3

10.06

Для сінокосіння

3

3

3

3

10.07

Для рибогосподарських потреб

5

5

5

5

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичнихцілей

3

3

3

3

10.09

Для проведеннянауково-досліднихробіт

3

3

3

3

10.10

Для будівництва та експлуатаціїгідротехнічних, гідрометричних та лінійнихспоруд

3

3

3

3

10.11

Для будівництва та експлуатаціїсанаторіїв та іншихлікувально-оздоровчихзакладіву межах прибережнихзахиснихсмугморів, морських заток і лиманів

3

3

3

3

10.12

Для цілейпідрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

11

Земліпромисловості

11.01

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствами, щопов'язані з користуваннямнадрами

6

6

6

6

11.02

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствпереробної, машинобудівної та іншоїпромисловості

6

6

6

6

11.03

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудбудівельнихорганізацій та підприємств

6

6

6

6

11.04

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудтехнічноїінфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

12

12

12

12

11.05

Для цілейпідрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

6

6

6

6

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудзалізничного транспорту

6

6

6

6

12.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудморського транспорту

-

-

-

-

12.03

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудрічкового транспорту

6

6

6

6

12.04

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавтомобільного транспорту та дорожньогогосподарства

6

6

6

6

12.05

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавіаційного транспорту

-

-

-

-

12.06

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктівтрубопровідного транспорту

-

-

-

-

12.07

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудміськогоелектротранспорту

-

-

-

-

12.08

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і споруддодатковихтранспортнихпослуг та допоміжнихоперацій

-

-

-

-

12.09

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудіншогоназемного транспорту

-

-

-

-

12.10

Для цілейпідрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

12.11

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктівдорожньогосервісу

 

 

 

 

13

Землізв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктів і спорудтелекомунікацій

10

10

10

10

13.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель та спорудоб'єктівпоштовогозв'язку

10

10

10

10

13.03

Для розміщення та експлуатаціїіншихтехнічнихзасобівзв'язку

12

12

12

12

13.04

Для цілейпідрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

10

10

10

10

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

10

10

10

10

14

Земліенергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівенергогенеруючихпідприємств, установ і організацій

10

10

10

10

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівпередачіелектричної та тепловоїенергії

10

10

10

10

14.03

Для цілейпідрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійноїдіяльностіЗбройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійноїдіяльностівійськовихчастин (підрозділів) Національної гвардії4

-

-

-

-

15.03

Для розміщення та постійноїдіяльностіДержприкордонслужби 4

-

-

-

-

15.04

Для розміщення та постійноїдіяльності СБУ 4

-

-

-

-

15.05

Для розміщення та постійноїдіяльності Держспецтрансслужби4

-

-

-

-

15.06

Для розміщення та постійноїдіяльностіСлужбизовнішньоїрозвідки 4

-

-

-

-

15.07

Для розміщення та постійноїдіяльностіінших, утворенихвідповіднодозаконів, військовихформувань 4

-

-

-

-

15.08

Для цілейпідрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15.09

Для розміщенняструктурнихпідрозділівапарату МВС, територіальнихорганів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфериуправління МВС

-

-

-

-

15.10

Для розміщення та постійноїдіяльностіНаціональноїполіціїУкраїни, їїтериторіальнихорганів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфериуправлінняНаціональноїполіції

-

-

-

-

16

Землі запасу

3

3

3

3

17

Землірезервного фонду

3

3

3

3

18

Землізагальногокористування

3

3

3

3

19

Для цілейпідрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3

3

3

3

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України

Секретар сільської ради                                     Галина СЛЮСАРЕНКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь