Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Рішення №15/15 від 18.02.2022 "Про затвердження цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 - 2026"

Дата: 09.06.2022 11:50
Кількість переглядів: 707

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XV сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

18.02.2022                                       с. Овадне                                             № 15/15

 

Про затвердження цільової

соціальної Програми

забезпечення житлом дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування,

та осіб з їх числа на 2022 - 2026

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про житловий фонд соціального призначення», Сімейного кодексу України, Цивільного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити   цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на   2022-2026 роки (надалі – Програма), що додається.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Голова                                                                               Сергій ПАНАСЕВИЧ

Макушинська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням сесії

Оваднівської сільської ради

восьмого скликання

від  18 лютого 2022 року №15/15

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2026 роки

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Оваднівська сільська рада

 

2.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

3.

Співрозробники Програми

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради 

 

4.

Відповідальний виконавець Програми

Служба у справах дітей Оваднівської  сільської ради

 

 5.

Учасники Програми

Оваднівська сільська рада;

Служба у справах дітей Оваднівської  сільської ради;

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;

 

6.

Термін реалізації Програми

2022– 2026 роки

 

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

 

Місцевий бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього,

у тому числі:

 

1 185 000 грн.

9.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

-

10.

Кошти місцевого бюджету

1 185 000 грн.

 

 

 

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

            Цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа   (далі - Програма), розроблено службою у справах дітей Оваднівської сільської ради, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства»,  Указ Президента України «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей», постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 року № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами).

Станом на 1 січня 2022 року в Оваднівській сільській раді, згідно первинного обліку перебуває 17 дітей, які залишились без батьківського піклування, з них: 5 дітей-сиріт та 12 дітей позбавлених батьківського піклування, нагляд здійснюється за 10 дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, що проживають на території сільської ради.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:           2 – мають житло на праві власності,  за 15 дітьми закріплено право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. Значна частина житла потребує проведення ремонту.

Програма передбачає також вжиття низки інших заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

 

3. Мета Програми

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми

    Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету,  можуть також залучатись кошти з інших джерел, відповідно до чинного законодавства.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

1 185 000 гривень

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на  вико-нання програми

У тому числі за роками

2022

2023

2024

2025

2026

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

1185000

105000

145000

210000

310000

415000

Інших джерел, відповідно до чинного законодавства

 

-

-

-

-

-

-

Усього

1185000

105000

145000

210000

310000

415000

 

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

    Контроль за станом дотримання житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснює Оваднівська сільська рада та постійна комісія з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради щороку інформує постійну комісію Оваднівської сільської ради з питань виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2026 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та оцінки   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання проектно-кошторисної документації на  проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог.

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми.

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, формування бюджетних намірів для вирішення цього питання.

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022-2026 роки Оваднівської сільської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк  виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансуван-ня, (вартість)  грн.

У тому числі (грн.)

2022

2023

2024

2025

2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

Оваднівська сільська рада,

 

 виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради,

 

Оваднівська сільська рада

2022-2026

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

 

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та оцінки   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

Оваднівська сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

2) забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

 

Оваднівська сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

Місцевий бюджет

45 000

5 000

5 000

10 000

10 000

15 000

3.Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1) реконструкція чи ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми, або після закінчення ними навчання у ВНЗ

Оваднівська сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

Місцевий бюджет

570 000

50 000

70 000

 

100 000

150 000

200 000

4. Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення

потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації, строкову службу у Збройних Силах України або повертаються з установ, де відбувають покарання у вигляді позбавлення волі щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право

 на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають

право на отримання соціального житла

Оваднівська сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

 

Служба у справах дітей Оваднівської  сільської ради,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

 

1) Проведення проектних, будівельно-ремонтних робіт, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

 

 

 

 

Оваднівська сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

 

2022-2026

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

-

-

-

-

-

-

 

2)Проведення поточних, капітальних ремонтних робіт та реконструкцію існуючих жилих будинків (соціальне житло), що знаходиться в комунальній власності сільської ради, для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

Оваднівська сільська рада, 

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

Місцевий бюджет

570000

50 000

70 000

100 000

150 000

200 000

 

3) передача  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом порядку безхазяйним або відмерлим

 

Оваднівська  сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2022-2026

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

7. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування житла, щодо якого вони мають право користування

Оваднівська  сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

2) призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування на час здійснення права на спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

 

Оваднівська  сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 

 

 

 

 

 

Оваднівська  сільська рада,

 

виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2022-2026

Фінансування не потребує

-

-

-

-

-

-

 

 

9. НАМІРИ

щодо фінансування заходів цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,

 та осіб з їх числа на 2022-2026 роки Оваднівської сільської ради

                                                                                                                                                                                                                               1 185 000 грн.

Оваднівська сільська рада

 

Реконструкція чи капітальний ремонт житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

Проведення проектних, будівельно-ремонтних робіт, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримки малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

 

Проведення поточних, капітальних ремонтних робіт та реконструкцію існуючих жилих будинків (соціальне житло), що знаходиться в комунальній власності сільської ради, для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 

 

Складання проектно-кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог;

виготовлення документації на право власності на майно, земельну ділянку та будівництво чи реконструкцію будинку

 

 

 

Оваднівська сільська рада

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

2022

2023

2024

2025

2026

50

000

70

000

100

000

150

000

200

000

*

*

*

*

*

50

000

70

000

100

000

150

000

200

000

5

000

5

000

10

000

10

000

15

000

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

50

000

70

000

100

000

150

000

200

000

*

*

*

*

*

50

000

70

000

100

000

150

000

200

000

5

000

5

000

10

000

10

000

15

000

Всього на 5 років

1  185  000 грн.

* обсяги фінансування даної Програми можуть уточнятися при затвердженні бюджетів на відповідні роки.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь