Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Рішення №18/23 від 30.05.2022 "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку"

Дата: 09.06.2022 12:42
Кількість переглядів: 167

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIIсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

30.05.2022                                       с. Овадне                          № 18/23

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку

 

       Відповідно до підпункту 72.1.2.4 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72абзаців другого та третього пункту 284.1 статті 284  Податкового кодексу України, ст.92 Земельного кодексу України, постанови КМУ від 24.05.2017р. №483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», керуючись п. 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану» від 24.03.2022 р., сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Оваднівської сільської територіальної громади:

1.1. Ставки земельного податку згідно з додатками 1.

1.2. Пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатками2,3.  

 2. Іншіелементи земельного податку(об’єктоподаткування, база оподаткування, податковийперіод, порядок обчисленнясумиподатку, порядок сплатиподатку, строки сплатиподатку) та відносини, щовиникають у сферісправлянняподатку, визначаютьсязгідно з Податковим кодексом України.

         3. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації та на офіційному сайті Оваднівської сільської ради не пізніше 10 днів після його прийняття.

         4. Організацію виконання та контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати земельного податку здійснює Головне управління Державної податкової служби у Волинській області  відповідно до Податкового та Бюджетного кодексів України.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва

Голова                                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

Додаток1

до рішення Оваднівської  сільської  ради восьмого скликання від 30 травня 2022 року  № 18/23

СТАВКИ
земельного податку

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території територіальної громади, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно - КАТОТТГ

Найменування населеного пункту

UA07000000000024379

UA07020000000048211

UA07020150000092012

 

UA0702150000092012

 

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

c.Овадне, с.Верба, с. Сусваль, с. Маркелівка.

c. Галинівка, с. Воля-Свійчівська, с.Гевин, с.Свійчів.

c. Красностав, с.Людмильпіль.

c.Білин,с.Ліски, с.Охнівка, с.Писарева-Воля.

с.Гайки, с.Замости, с. Руда, с.Ягідне.

c.Овлочин, с.Крать, с.Ставки.

 

 

Вид цільовогопризначення земель

Ставки податку
(відсотківнормативноїгрошовоїоцінки)

за земельніділянки, нормативнугрошовуоцінкуяких проведено (незалежновідмісцезнаходження)

за земельніділянки за межами населенихпунктів, нормативнугрошовуоцінкуяких не проведено(від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області.)

 

код 2

найменування

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

для юридичнихосіб

для фізичнихосіб

01

Землісільськогосподарськогопризначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарськоговиробництва

1,0%

1,0%

3,0%

1,0%

01.02

Для веденняфермерськогогосподарства

1,0%

1,0%

3,0%

1,0%

01.03

Для веденняособистогоселянськогогосподарства

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.04

Для веденняпідсобногосільськогогосподарства

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.05

Для індивідуальногосадівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.06

Для колективногосадівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.07

Для городництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.08

Для сінокосіння і випасанняхудоби

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.09

Для дослідних і навчальнихцілей

-

-

-

-

01.10

Для пропаганди передового досвідуведеннясільськогогосподарства

-

-

-

-

01.11

Для наданняпослуг у сільськомугосподарстві

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.12

Для розміщенняінфраструктуриоптовихринківсільськогосподарськоїпродукції

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.13

Для іншогосільськогосподарськогопризначення

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

01.14

Для цілейпідрозділів 01.01 - 01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02

Земліжитловоїзабудови

02.01

Для будівництва і обслуговуванняжитловогобудинку, господарськихбудівель і споруд (присадибнаділянка)

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

02.02

Для колективногожитловогобудівництва

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.03

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.04

Для будівництва і обслуговуваннябудівельтимчасовогопроживання

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.05

Для будівництваіндивідуальнихгаражів

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.07

Для іншоїжитловоїзабудови

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

02.08

Для цілейпідрозділів 02.01 - 02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

02.09

Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови

-

-

-

-

02.10

Для будівництва і обслуговуваннябагатоквартирногожитловогобудинку з об'єктами торгово-розважальної та ринковоїінфраструктури

-

-

-

-

03

Землігромадськоїзабудови

03.01

Для будівництва та обслуговуваннябудівельорганівдержавноївлади та місцевого самоврядування4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.02

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівосвіти 4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.03

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівохорониздоров'я та соціальноїдопомоги 4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.04

Для будівництва та обслуговуваннябудівельгромадських та релігійнихорганізацій 4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.05

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладів культурно-просвітницькогообслуговування 4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.06

Для будівництва та обслуговуваннябудівельекстериторіальнихорганізацій та органів4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.07

Для будівництва та обслуговуваннябудівельторгівлі

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.08

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівтуристичноїінфраструктури та закладівгромадськогохарчування

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.09

Для будівництва та обслуговуваннябудівель кредитно-фінансовихустанов

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.10

Для будівництва та обслуговуваннябудівельринковоїінфраструктури

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

03.11

Для будівництва та обслуговуваннябудівель і спорудзакладів науки

-

-

-

-

03.12

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівкомунальногообслуговування

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

03.13

Для будівництва та обслуговуваннябудівельзакладівпобутовогообслуговування

3%

3%

3%

3%

03.14

Для розміщення та постійноїдіяльностіорганів ДСНС4

-

-

-

-

03.15

Для будівництва та обслуговуванняіншихбудівельгромадськоїзабудови

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

03.16

Для цілейпідрозділів 03.01 - 03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

03.17

Для розміщення та експлуатаціїзакладів з обслуговуваннявідвідувачівоб'єктіврекреаційногопризначення

-

-

-

-

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використаннябіосфернихзаповідників

-

-

-

-

04.02

Для збереження та використанняприродних заповідників4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

04.03

Для збереження та використаннянаціональнихприроднихпарків 4

-

-

-

-

04.04

Для збереження та використанняботанічнихсадів 4

-

-

-

-

04.05

Для збереження та використаннязоологічнихпарків

-

-

-

-

04.06

Для збереження та використаннядендрологічнихпарків

-

-

-

-

04.07

Для збереження та використання
парків - пам'яток садово-паркового мистецтва

-

-

-

-

04.08

Для збереження та використаннязаказників

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

04.09

Для збереження та використаннязаповідних урочищ

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

04.10

Для збереження та використанняпам'ятокприроди

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

04.11

Для збереження та використаннярегіональнихландшафтнихпарків

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

05

Землііншогоприродоохоронногопризначення

06

Земліоздоровчогопризначення (землі, щомаютьприроднілікувальнівластивості, яківикористовуютьсяабоможутьвикористовуватися
для профілактикизахворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчихзакладів 4

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.02

Для розробкиродовищприроднихлікувальнихресурсів

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.03

Для іншихоздоровчихцілей

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

06.04

Для цілейпідрозділів 06.01 - 06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

07

Землірекреаційногопризначення

07.01

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктіврекреаційного призначення4

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.02

Для будівництва та обслуговуванняоб'єктівфізичноїкультури і спорту4

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.04

Для колективного дачного будівництва

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

07.05

Для цілейпідрозділів 07.01 - 07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08

Земліісторико-культурного призначення

08.01

Для забезпеченняохорониоб'єктівкультурноїспадщини

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.02

Для розміщення та обслуговуваннямузейнихзакладів

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.03

Для іншогоісторико-культурного призначення

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

08.04

Для цілейпідрозділів 08.01 - 08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

09

Землілісогосподарськогопризначення

09.01

Для веденнялісовогогосподарства і пов'язаних з ним послуг

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

09.02

Для іншоголісогосподарськогопризначення

0,1%

    0,1%

0,1%

0,1%

09.03

Для цілейпідрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за воднимиоб'єктами

1,0%

1,0%

2%

2%

10.02

Для облаштування та догляду за прибережнимизахиснимисмугами

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.03

Для експлуатації та догляду за смугамивідведення

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншимиводогосподарськимиспорудами і каналами

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.05

Для догляду за береговимисмугамиводнихшляхів

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.06

Для сінокосіння

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичнихцілей

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.09

Для проведеннянауково-досліднихробіт

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.10

Для будівництва та експлуатаціїгідротехнічних, гідрометричних та лінійнихспоруд

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

10.11

Для будівництва та експлуатаціїсанаторіїв та іншихлікувально-оздоровчихзакладів у межах прибережнихзахиснихсмугморів, морських заток і лиманів

1%

1%

1%

1%

10.12

Для цілейпідрозділів 10.01 - 10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

11

Земліпромисловості

11.01

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствами, щопов'язані з користуваннямнадрами

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.02

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудпідприємствпереробної, машинобудівної та іншоїпромисловості

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.03

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудбудівельнихорганізацій та підприємств

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.04

Для розміщення та експлуатаціїосновних, підсобних і допоміжнихбудівель та спорудтехнічноїінфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

11.05

Для цілейпідрозділів 11.01 - 11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудзалізничного транспорту

3,0%

3,0%

5,0%

5,0%

12.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудморського транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.03

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудрічкового транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.04

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавтомобільного транспорту та дорожньогогосподарства

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.05

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудавіаційного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.06

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктівтрубопровідного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.07

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудміськогоелектротранспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.08

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і споруддодатковихтранспортнихпослуг та допоміжнихоперацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.09

Для розміщення та експлуатаціїбудівель і спорудіншого наземного транспорту

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

12.10

Для цілейпідрозділів 12.01 - 12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

12.11

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктівдорожньогосервісу

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

13

Землізв'язку

13.01

Для розміщення та експлуатаціїоб'єктів і спорудтелекомунікацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.02

Для розміщення та експлуатаціїбудівель та спорудоб'єктівпоштовогозв'язку

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.03

Для розміщення та експлуатаціїіншихтехнічнихзасобівзв'язку

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

13.04

Для цілейпідрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

13.05

Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

14

Земліенергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівенергогенеруючихпідприємств, установ і організацій

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговуваннябудівель і спорудоб'єктівпередачіелектричної та тепловоїенергії

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

14.03

Для цілейпідрозділів 14.01 - 14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

15

Землі оборони

15.08

Для цілейпідрозділів 15.01 - 15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

15.09

Для розміщенняструктурнихпідрозділівапарату МВС, територіальнихорганів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфериуправління МВС

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

15.10

Для розміщення та постійноїдіяльностіНаціональноїполіціїУкраїни, їїтериторіальнихорганів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфериуправлінняНаціональноїполіції

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

16

Землі запасу

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

17

Землі резервного фонду

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

18

Землізагальногокористування

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

19

Для цілейпідрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються / можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281 - 283 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради                                               Галина СЛЮСАРЕНКО

 

 Додаток 2

до рішення Оваднівської  сільської  ради восьмого скликання від ____________р. №________

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01  січня  2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

 

Код області

Код району

Код згідно - КАТОТТГ

Найменування населеного пункту

UA07000000000024379

UA07020000000048211

UA07020150000092012

 

UA0702150000092012

 

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

c.Овадне, с.Верба, с. Сусваль, с. Маркелівка.

c. Галинівка, с. Воля-Свійчівська, с.Гевин, с.Свійчів.

c. Красностав, с.Людмильпіль.

c.Білин,с.Ліски, с.Охнівка, с.Писарева-Воля.

с.Гайки, с.Замости, с. Руда, с.Ягідне.

c.Овлочин, с.Крать, с.Ставки.

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

-

-

 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар сільської ради                                                 Галина СЛЮСАРЕНКО

 

 

 

 

Додаток 3

до рішення Оваднівської  сільської  ради восьмого скликання від 30 травня 2022 року № 18/23

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код згідно - КАТОТТГ

Найменування населеного пункту

UA07000000000024379

UA07020000000048211

UA07020150000092012

 

UA0702150000092012

 

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

 

UA07020150000092012

c.Овадне, с.Верба, с. Сусваль, с. Маркелівка.

c. Галинівка, с. Воля-Свійчівська, с.Гевин, с.Свійчів.

c. Красностав, с.Людмильпіль.

c.Білин,с.Ліски, с.Охнівка, с.Писарева-Воля.

с.Гайки, с.Замости, с. Руда, с.Ягідне.

c.Овлочин, с.Крать, с.Ставки.

 

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

(Фізичні особи)

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

Інваліди першої та другої групи

100%

Багатодітні сімї (троє і більше дітей до 18 років)

100%

Пенсіонери за віком

100%

Ветерани війни, учасники бойових дій

100%

Особи постраждалі від Чорнобильської катастрофи

100%

Вказані особи звільняються від сплати земельного податку лише по одній ділянці за кожним видом використання у межах граничних норм.

Група платників, категорія / цільове призначення
земельних ділянок

(Юридичні особи)

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов'язання за рік)

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів

100%

громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці

100%

органидержавноївлади та місцевогосамоврядування

100%

військові  частини,  військові  формування,  утворені  відповідно до  закону України,  підрозділами  Збройних  Сил  України .

100%

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

100%

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

100%

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

100%

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

100%

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Галина СЛЮСАРЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь