A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Рішення №18/6 від 30.05.2022 "Про затвердження програми «Наданняпідтримкивнутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку  із введенням воєнного стану на 2022 рік»"

Дата: 09.06.2022 12:58
Кількість переглядів: 239

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVIIIсесіяVIIIскликання

 

РІШЕННЯ

27.05.2022                                       с. Овадне                                             № 18/6

Про затвердження програми «Наданняпідтримкивнутрішньо

переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку 

із введенням воєнного стану на 2022 рік»

 

          Відповідно  до п.22 ч1.ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 р. 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», з метою створення належних умов для забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених та/бо  евакуйованих  осіб, сільська рада

 В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити програму надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік (далі – Програма) згідно додатку.
 2. Фінансовому відділу сільської ради (О.Луцюку) передбачиш кошти на фінансування заходів Програми.
 3. Структурним підрозділам сільської ради забезпечити виконання заходів з реалізації програми «Надання підтримки внутрішньо переміщенимта/або евакуйованим особам у зв’язку  із введенням воєнного стану на 2022 рік».
 4. Координацію за виконання даного рішення покласти на відділ соціального захисту населення сільської ради (Ірину Пацулу).
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  з питаньфінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою,  енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Голова                                                                  Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

       ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

від 27.05.2022 р. № 18/6

 

         Паспорт програми

«Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язкуіз введенням воєнного стану на 2022 рік»

Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. гри ): в межах кошторисних

 1. Ініціатор розроблення Програми (замовник): Оваднівська сільська рада.
 2. Розробник Програми: Відділ соціального захисту населення сільської ради.
 3. Термін реалізації Програми: 1 рік.
 4. Етапи фінансування Програми: 2022 рік.
 5. Очікувані обсяги фінансування Програми (20,0 тис. гри ): в межах кошторисних призначень

Рік

Обсяги фінансування

Всього, (тис. грн.)

в т.ч. за дже

зелами фінансування

державний бюджет (тис. грн.)

обласний бюджет (тис. грн.)

міський бюджет, (тис. грн.)

кошти підприємств, установ, організацій, (тис. грн.)

2022

20,0

 

 

20,0

 

 

 1. Очікувані результати виконання програми:
 • забезпечення життєдіяльності внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану;
 • надання підтримки для внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам;
 • створенім належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.
 •  
 1. Термін проведення звітності: щоквартально до 10 числа місяця наступного за звітним кварталом.

Замовник програми:

Оваднівська сільська рада                                  Сергій ПАНАСЕВИЧ

Відповідальний виконавець:

Відділ соціального захисту

населення сільської ради                                    Ірина  ПАЦУЛА

 

Керівник програми:                               Сергій ПАНАСЕВИЧ

   Сільський голова

 

 

 

 

І. Загальні положення

На виконання Указу Президента України від 24.02.2022р. №64 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.04.2022р. №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022р. №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» та відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виникає необхідність у комплексному підході до розв’язання проблем щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у розв’язані їх нагальних проблем, які виникають при переміщені в інші місця для тимчасового проживання.

Програма визначає загальні принципи, головні напрями та основний зміст підтримки для внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим осіб. Ці заходи повинні забезпечити реалізацію конституційних прав громадян на їх захист.

Досягнення зазначеної мети вбачається в комплексному та системному підході до підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб шляхом координації їх дій для вирішенім виникаючих проблем.

Основними принципами Програми мають стати заходи щодо забезпечення першочергового задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.

ІІ.Обгрунтування доцільності розроблення програми

Програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік» розроблена з метою забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб; зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення та місцевому рівні неконфліктну інтеграцію переселених громадян у суспільстві; забезпечити інтеграцію переселених громадян до складу сільської територіальної громади та забезпечення належних умов тимчасового проживання.

ІІІ. Завдання програми

Основними завданнями Програми є зниження рівня соціальної напруженості серед внутрішньо переміщеними та/або евакуйованими особами в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки.

 1. Шляхи і способи виконання програми

Затвердження Програми забезпечить ефективне розв’язання соціальних проблем, які виникають у внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб, у зв’язку з тим що в більшості випадків відбувається переміщення сімей з дітьми, громадян похилого віку або інвалідів, внаслідок чого це вимагає забезпечення системності та адресності, координації взаємодії відділів та управлінь сільської ради, структурних підрозділів сільської ради із статусом юридичної особи, бюджетних установ, комунальних підприємств громади, громадських організацій, благодійних фондів.

 1. Термін виконання програми

Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік, реалізація якої розрахована на один бюджетний рік.

 1. Обсяги та джерела фінансування програми

Реалізація заходів Програми протягом 2022 року здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету. Також джерелом фінансування заходів, передбачених цією Програмою, можуть бути надходження загального та спеціального фондів (в тому числі бюджету розвитку) місцевого бюджету, кошти Державного бюджету України, інших місцевих бюджетів у вигляді міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій тощо), іноземних інвестицій, грантів.

 

 1. Очікувані результати від реалізації програми

Результатом успішного виконання заходів Програма підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік буде надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам щодо забезпечення належних умов проживання.

 

Додаток

до Програми «Надання підтримки внутрішньо переміщеним               та/абоевакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану на 2022 рік»

 

 

Перелік заходів фінансування Програми

Назва замовника: Оваднівська сільська рада

Назва програми: Програма «Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введеннямвоєнного стану на 2022 рік

 

з/п

Найменування заходу

Відповідальні

виконавці

Термін

 

викона-

ння

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікувані результати

Роки

Всього

джерела фінансування

державний

бюджет

обласний

бюджет

міський

бюджет

інші

джерела

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Здійснення превентивних заходів щодо створення належних умов для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в тому числі проведення поточного ремонту будівель, приміщень комунальної форми власності та придбання матеріалів для проведення поточного ремонту, обладнання, предметів та інвентарю)

Оваднівська сільська  рада

Гуманітарний відділ

Комунальне господарство Оваднівської сільської ради

Громадські організації

Благодійні фонди

Служба у

справах дітей

Центр надання соціальних послуг

 

 

2022

2022

 

 

 

 

 

Надання всебічної допомоги внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам щодо забезпечення належних умов проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справах дітей

Центр надання соціальних послуг

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Надання транспортних послуг щодо забезпечення перевезень внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в т.ч. перевезення гуманітарної допомоги)

Оваднівська сільська рада

Гуманітарний відділ Оваднівської сільської ради

Громадські

організації

2022

2022

 

 

 

 

 

Забезпечення логістики щодо перевезення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в т.ч. перевезення гуманітарної допомоги)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодійні

фонди

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Придбання автотранспорту для перевезень внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

Оваднівська сільська рада рада

Громадські

організації

Благодійні

фонди

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення логістики щодо перевезення внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб (в т.ч. перевезення гуманітарної допомоги)

4

Забезпечення харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

Відділ соціального захисту населення сільської ради

Гуманітарний відділ сільської  ради

2022

2022

 

 

 

 

 

Задоволення продовольчими потребами внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Начальник центру надання соціальних послуг Ірина ПАЦУЛА

     

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь