A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради за 2021 рік

Дата: 19.08.2022 13:52
Кількість переглядів: 390

Звіт про результати проведення внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома Центру надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради за 2021 рік

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року №449 «Про затвердження Порядку  проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 №904 «Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості надання соціальних послуг», Державними стандартами  соціальних послуг, наказу керівника Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Оваднівської сільської ради від 17.01.2022 року № 3 «Про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг» було проведено внутрішню оцінку якості (далі оцінка) соціальних послуг, які надаються Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Оваднівської сільської ради відділенням соціальної допомоги вдома.

Послугу догляду вдома отримує 77 осіб, з яких 72 - громадяни похилого віку, за гендерним розподілом жінки - 58 чол.,чоловіки –19 чол.,12 - особи з інвалідністю,21 – ветерани праці, з Vгупою рухової активності – 3 чол.,з IVгрупою рухової активності – 44 чол.,з III групою рухової активності – 30 чол.

        Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувалися показники якості соціальної послуги, наведені у додатку  4 Державного стандартудогляду вдома.

Для проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги комісією використовувались такі методи оцінки:  анкетування, телефонне опитування( у зв'язку із карантином). В опитуванні взяли участь 39 отримувачів соціальної послуги з різних населених пунктів громади.

При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома застосовувались наступні показники якості соціальної послуги: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, конфіденційність, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність, поінформованість отримувача соціальної послуги про свої права та обов’язки, а також про державні органи й громадські організації, до повноважень яких належить здійснення захисту прав людини.

Адресність та індивідуальний підхід.

Усім отримувачам соціальної послуги визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах.

З усіма отримувачами укладено договори про надання соціальної послуги.

Усі особові справи отримувачів соціальної послуги догляду вдома містять індивідуальні плани надання соціальної послуги, що відповідають визначеним індивідуальним потребам отримувачів.

За результатами опитувань, під час надання соціальної послуги працівники застосовують індивідуальний підхід з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача соціальної послуги догляду вдома та толерантне ставлення до расової приналежності, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, стану здоров’я, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, громадянства та мови отримувача соціальної послуги.

Повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги  догляду вдома здійснюється один раз на півроку, що відповідає Державному стандарту.

Усі отримувачі послуги догляду вдома залучаються до прийняття рішень в процесі здійснення усіх етапів надання соціальної послуги та до процесу оцінювання.

Результативність.

Згідно з проведеним анкетуванням та телефонним опитуванням, більшість отримувачів задоволені наданням соціальної послуги догляду вдома, що відображається покращенням їх емоційного, психологічного, фізичного стану, позитивними змінами у стані отримувачів соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга не надавалась.

Згідноопитування одна підочна була не задоволенаякістюнаданнясоціальнихпослуг, скаржилась на несвоєчасне відвідування. Після чого з соціальнм робітником була проведена робота,ситуацію врегульовано та задоволено.

3 особи, які отримують послугу догляду вдома, бажають збільшити кількість відвідувань та розширити заходи,що складають зміст послуги, що не відповідає визначеним потребам, умовам надання та Державному стандарту.

Своєчасність.  Рішення про надання соціальної послуги догляду вдома чи відмову у її наданні приймаєься в терміни відповідно до  чинного законодавства на підставі оцінки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг здійснюється протягом  5 календарних днів з дати  звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника.

Результати визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги є підставою для складання/перегляду індивідуального плану та укладання договору про надання  соціальної послуги догляду вдома. Через 30 днів з дня початку надання соціальної послуги догляду вдома соціальним працівником (за потреби) проводиться повторне визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги з метою коригування індивідуального плану (за потреби). Надалі повторне визначення індивідуальних потреб  отримувача  соціальної послуги  вдома здійснюється  один раз на півроку.

         Протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги  догляду вдома укладається договір про її надання, який підписується у двохсторонньому порядку. Строки  та терміни надання соціальної послуги відповідають зазначеним у договорі.

Доступність та відкритість. Центр надання соціальних послуг знаходиться в центрі села має зручне транспортне сполучення.  Кабінет  знаходяться в одноповерховій будівлі, але приміщенняне повністю відповідають санітарним та протипожежним вимогам. На дверях розташовані таблички з написом  назви кабінету/посадової особи. В коридорі оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги, порядок подання, графік особистого прийому громадян, тощо. Наявність буклетів та інших роздатковихматеріалів- інформація про зміст, умови, порядок надання соціальних послуг відображається у картці соціальної послуги, та планується висвітлювати на сайті Оваднівської ТГ.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги. Під час проведення внутрішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені роботою соціальних робітників. Працівники центру надання соціальних послуг ввічливо та коректно ставляться до підопічних громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків  (п 3.1 розділу III Договору про надання соціальних послуг). Випадків порушення договору не було.

        Професійність. Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації. Посадові інструкції затверджені згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Випуск 80» «Соціальні послуги». Всі працівники відділення соціальної допомоги вдома  ознайомлені з посадовими інструкціями та з правилами внутрішнього  трудового розпорядку.

         В особовій справі працівників містяться документи про освіту державного зразка. Щороку надавачі соціальних послуг проходять медогляд. Соціальніробітники в основному забезпеченінеобхіднимобладнанням та інвентарем. Велосипеди,  які   перебувають  в  їхкористуванні, знаходяться в робочомустані.

         Зручність. Визначається шляхом аналізу наявних можливостей для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, обирати зручний для них час отримання соціальної послуги, врахування інтересів та потреб отримувача соціальної послуги під час її надання тощо – надавачі послуг намагаються організовувати свою діяльність так, щоб адаптувати свої послуги до ритму життя отримувачів послуг, а також враховувати потреби отримувачів.

         Всі звернення щодо отримання соціальної послуги догляду вдома задоволені 100%.

         Моніторинг якості надання соціальної послуги догляду вдома здійснюється  один раз на рік згідно графіка моніторингу якості надання соціальних послуг.

Комісія з оцінки якості соціальних послуг  працювала поетапно: збиралися дані та показники щодо надання  соціальних послуг установою, проведено опитування, проаналізовано отримані дані. За результатами були визначені заходи для покращення стану надання  соціальних послуг.

         Засідання комісії оформлені  протоколами 100%. Внутрішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг

( узагальнювались статуси, які переважали ).

 

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

 

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 

Адресність та

індивідуальний підхід

 

«добре» 100%

 

 

Результативність

«добре» 95%

 

 

Своєчасність

«добре» 92%

 

 

Доступність

 

«задовільно» 78%

 

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

 

«добре» 99%

 

 

Професійність

 

«задовільно» 75%

 

 

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до

100%

 

Кількість скарг та

результат їх розгляду

 

«добре»

 

 

 

 

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

 

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

 

«добре»

 

 

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

 

 

 

«незадовільно»

 

 

 

 

Оцінка якості

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу з суб'єктом

«добре»

-

«добре»

-

 

Заплановані заходи

для покращення роботи відділення соціальної допомоги вдома

центру

 • підвищити рівень кваліфікації соціальних працівників протягом  2021-2022 року;
 • підвищити рівень кваліфікації соціальних робітників за допомогою навчальних семінарів, тренінгів, ознайомлення із законодавчими актами у сфері соціального обслуговування;
 • в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення соціальної допомоги вдома в частині забезпечення соціальних робітників спецодягом, господарськими сумками та засобами захисту, велосипедами;
 • продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян  та осіб з обмеженими  фізичними можливостями, які опинилися в складних життєвих обставинах з метою надання  їм необхідної допомоги;
 • своєчасно проводити аналіз та обробку індивідуальних планів надання  соціальної послуги, в частині їх перегляду; забезпечувати оформлення  відповідно вимог законодавства;
 • проводити відповідну роботу з соціальними робітниками щодо підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;
 • проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;
 • підтримувати в актуальному стані інформаційний стенд;
 • продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців району з питань роботи відділення соціальної допомоги вдома, соціального захисту населення (субсидії, пільг, державної допомоги сім'ям);
 • виготовити інформаційні листівки щодо ознайомлення з організацією надання соціальних послуг, заходами, що складають зміст соціальної послуги догляду вдома, умовами та порядком їх надання;
 • продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів надання соціальних послуг, встановлених у Державному стандарті догляду вдома.

 

  

 

В.о.керівника ЦНСП

Оваднівської сільської ради

Ірина ПАЦУЛА

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь