Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ   № 20/ 10 Про затвердження комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

Дата: 01.11.2022 13:04
Кількість переглядів: 625

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

  26.10.2022                                       с. Овадне                                           № 20/ 10

Про затвердження комплексної програми

запобігання та протидії домашньому насильству

і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,

протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

 

Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про запобігання та протидію домашньому насильству та насильству за ознакою статі», «Про протидію торгівлі людьми», постанов Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111, з метою створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству та ознакою статі; сприяння забезпеченню рівності прав та можливостей жінок і чоловіків та впровадження європейських стандартів рівності, запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності виявлення осіб, які вчиняють такі злочини або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, постраждалих від торгівлі людьми, особливо дітей, та надання їм допомоги, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програму запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

2. На період виконання програми щорічно передбачати кошти у місцевому бюджеті.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

Голова                                                                   Сергій  ПАНАСЕВИЧ

Ірина Пацула

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексна програма

запобігання та протидії домашньому насильству

і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності,

протидії торгівлі людьми на період до 2025 року.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.Загальні положення програми

Ефективна державна політика у сфері підтримки сім’ї, запобігання та протидії домашньому насильству, попередження торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків – один з найважливіших інструментів розвитку країни, росту добробуту її громадян і вдосконалення суспільних відносин. Домашнє насильство є однією з найбільш гострих соціальних проблем загалом в Україні, від якої можуть страждати як жінки, так і чоловіки. Проте, як свідчить практика, переважно від домашнього насильства страждають найбільш вразливі верстви населення: жінки і діти, а також особи з інвалідністю та особи похилого віку. Діти страждають не лише від насильства по відношенню до себе, а й спостерігаючи за насильством у своїй сім’ї, переносячи цей негативний досвід у власне життя в майбутньому. За результатами Всеукраїнського опитування громадської думки щодо вчинення насильства по відношенню до дітей опитувані діти зазнавали хоча одного з видів домашнього насильства. Найчастіше діти зазнавали психологічного насильства, в той час як дорослі більше потерпали від фізичного та психологічного насильства. Домашнє насильство негативно впливає на здоров’я постраждалих, зокрема репродуктивне, що призводить до зниження рівня народжуваності та збільшення кількості народжених дітей з вадами здоров’я, може призвести до каліцтва чи навіть, летальних наслідків через тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, або внаслідок суїцидів постраждалих осіб. Постраждалі особи не можуть належним чином виконувати свої професійні обов’язки, внаслідок чого зростає кількість травмувань на робочих місцях. Постраждалі не можуть належним чином виконувати свої батьківські обов’язки, внаслідок чого зростає рівень бездоглядності дітей та відповідно підвищується рівень соціального сирітства. Зростає кількість розлучень у сім’ях, де вчиняється домашнє насильство, та кількість правопорушень, оскільки насильство призводить не лише до дитячої бездоглядності постраждалих, а в окремих випадках – до вбивства жертвами своїх кривдників. Упровадження принципів рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є однією з важливих умов сталого соціально економічного розвитку області, позитивних змін у суспільстві та його благополуччя, реалізації прав людини та самореалізації особистості, запорукою ефективного розв’язання існуючих проблем. Програма підтримки сім’ї, запобіганню домашньому насильству, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2022-2025 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, законів України «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашнього насильства», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про протидію торгівлі людьми». Розроблення та прийняття Програми обумовлено необхідністю визначення на місцевому рівні конкретних заходів захисту, підтримки та розвитку сім'ї, популяризації сімей з дітьми, в тому числі відродження традицій багатодітності, попередження і протидії насильству в сім'ї та торгівлі людьми, утвердження гендерної рівності в усіх сферах життєдіяльності.

II. Мета та завдання Програми.

Метою Програми є:

-забезпечення системної та комплексної політики у сфері сім’ї та демографічного розвитку, спрямованої на формування самодостатньої сім’ї та її здатності до усвідомленого народження і виховання дітей;

 - здійснення комплексних заходів щодо попередження насильства в сім’ях або в яких існує реальна загроза його вчинення, вдосконалення механізму запобігання та протидії насильству в сім’ї. Підвищення ефективності діяльності, взаємодії органів влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії насильства. Захист та надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім’ї;

 - утвердження гендерної рівності, зміцнення існуючих та створення нових механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, розширення застосування позитивних дій, забезпечення економічної незалежності кожної статі, створення умов для більш широкої участі жінок у прийнятті суспільно важливих рішень, для поєднання професійних та сімейних обов'язків, викорінення гендерного насильства та подолання гендерних стереотипів;

-здійснення комплексних заходів на місцевому рівні громади щодо попередження торгівлі людьми, підтримки та захисту осіб та сімей, які постраждали від збройних конфліктів, а також визначення зазначених обсягів фінансування заходів.      

 Завданнями Програми у сфері підтримки сім’ї є:

- соціальна підтримка сімей, багатодітних сімей; - створення умов для повноцінного проживання та розвитку багатодітних сімей; - підвищення ролі батька у вихованні дитини;

- забезпечення належних умов для гармонізації взаємовідносин між подружжям, батьками та дітьми;

- підвищити рівень та якість життя багатодітних сімей;

- забезпечення виконання вимог законодавства в частині відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- покращення умов для збереження репродуктивного здоров`я населення, пропагування та формування здорового способу життя;

- підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей; - сприяння зайнятості населення;

- проведення інформаційно-просвітницьких програм, рекламних кампаній, інших заходів, спрямованих на підвищення престижу сім’ї, посилення орієнтацій на шлюб та відповідальне батьківство.

 Завданням Програми у сфері попередження домашнього насильства є:

 - попередження та зменшення випадків скоєння насильства в сім’ї; - мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності сім’ї, передусім жорстокості;

- підвищення інформованості населення щодо шляхів убезпечення від насильства в сім’ї;

- захист та надання допомоги особам, постраждалим від насильства в сім’ї;

- вироблення дієвих механізмів соціальної підтримки сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- закріплення розуміння суспільством насильства як злочину, що брутально порушує права людини.

Завданнями Програми у сфері гендерних рівності є:

- підвищення компетентності осіб, уповноважених на виконання функцій держави щодо використання гендерних підходів у роботі;

 - досягнення паритетної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень;

- зменшення гендерного дисбалансу в економічній сфері;

- розширення можливостей жінок і чоловіків на ринку праці;

- підтримка професійної активності працівників у поєднанні з виконанням сімейних обов’язків;

- формування гендерної культури населення та подолання гендерних стереотипів; - впровадження гендерних підходів в освіті;

- створення системи ефективного реагування на факти гендерної дискримінації.

Завданнями Програми у сфері протидії торгівлі людьми є:

- створення системи моніторингу протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, проведених на регіональному рівні;

- підвищення професійної компетентності працівників органів державної влади з питань запобігання та боротьби з торгівлею людьми;

- здійснення заходів з первинної профілактики торгівлі людьми, профілактичних заходів серед представників вразливих верств населення та надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

 

III. Очікувані результати виконання Програми

 

-підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

- попередження насильства в сім’ї;

- підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

- удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та насильства в сім’ї;

- підвищення обізнаності населення стосовно сталих стереотипів у традиційному розподілі гендерних ролей;

- підвищення ефективності діяльності, посилення взаємодії органів державної влади, громадських організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

- підвищення поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення.

 

IV. Прогнозні обсяги і джерела фінансування програми

 

Фінансове забезпечення програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства.

Прогнозні обсяги фінансування програми  запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми  на період до 2025 року.

 

Обсяг коштів,які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Утому числі за роками

Кошти місцевого бюджету

56,0

2022

2023

2024

2025

14,0

14,0

14,0

14,0

 

V. Координація та контроль за заходом виконання програми

Координацію дій між виконавцями програми та контроль за її виконанням здійснює Центр надання соціальних послуг  Оваднівської сільської ради.

Контроль за виконанням Програми та цільовим використанням коштів здійснює постійна комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Додаток 1

до комплексної Програми запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2022-2025 роки на території Оваднівської сільської ради

Завдання та заходи

з виконання комплексної програми запобігання та протидії домашньому насильству

і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми на 2022-2025 роки на території Оваднівської сільської ради

№ з/п

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування , тис.грн

 

 

2022

2023

2024

2025

 

 

1.

Запобігання домашньому насильству та насильству за ознакою статі

 

1.1.Організація підготовки фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії насильству.

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

1.2.Забезпечення взаємодії між структурами, залученими до протидії насильства в сім’ї, проведення аналізу ситуації у даній сфері, надання допомоги потерпілим

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради
 • Служба справах дітей Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

1.3.Надання інформації про діяльність «гарячих» телефонних ліній з надання інформації для осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі, які постраждали від насильства в сім’ї

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

1.4.Організація проведення на території Оваднівської сільської  ради Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» (25 листопада -10 грудня)

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Громадські організації (за згодою);
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Забезпечення здійснення заходів невідкладного реагування на повідомлення про випадки домашнього насильства, насильства за ознакою статі,  жорстокого поводження щодо дітей

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради;
 • комунальне підприємство «Оваднівський центр первинної медичної допомоги» Оваднівської сільської ради;

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.Проводити спільні рейди із суб’єктами взаємодії, що здійснюють заходи у сфері протидії домашньому насильству з метою своєчасного виявлення дітей, над якими вчинено насильство

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

2.

Підтримка соціально вразливих категорій сімей

2.1.Забезпечення проведення для дітей із сімей соціально вразливих категорій заходів з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, Міжнародного дня захисту інвалідів, Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят тощо

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

32,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

3.

Забезпечення підвищення престижу сім’ї, ролі батька у вихованні дітей, утвердження пріоритетності сімейних цінностей

3.1.Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, культурологічних заходів, виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення в сім’ї ролі батька

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської слільської ради

Місцевий

бюджет

 

 

 

 

 

 

3.2.Забезпечення проведення заходів, зокрема, засідань за круглим столом, семінарів, тренінгів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей, попередження насильства в сім’ї.

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради; - Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради;
 • Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

3.3.Проведення заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей та відродження народних родинних традицій (до Міжнародного дня сім’ї, Дня матері, Дня батька)

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради; - Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради;
 • Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

4.

Підготовка молоді до подружнього життя, формування серед сімей з дітьми відповідального батьківства

4.1.Забезпечення діяльності виїзних мобільних консультаційних пунктів соціальної роботи з метою проведення інформаційно-профілактичної роботи з питань збереження репродуктивного здоров’я, популяризації здорового способу життя, відповідального батьківства, попередження сімейного неблагополуччя, підготовки молоді до сімейного життя

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради;

 

Місцевий бюджет

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

 

4.2.Організація та проведення тематичних зустрічей, тренінгів, відеолекторіїв з питань підготовки молоді до сімейного життя на базі навчальних закладів  громади

2022-2025 роки

 • Центр ндання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради;
 • Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради;
 • Заклади освіти;

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

5.

Співпраця з громадськими організаціями у сфері реалізації державної сімейної політики

5.1.Підтримка проектів та заходів громадських організацій щодо підтримки та розвитку сімей, попередження сімейного насильства

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради;
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

6.

Забезпечення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, що здійснюються на регіональному рівні

6.1.Проведення моніторингу діяльності суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми та контроль за ефективністю заходів, що здійснюються на регіональному рівні

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради.

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

6.2.Здійснення анонімного анкетування з метою визначення рівня обізнаності різних груп населення з питань торгівлі людьми.

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

7.

Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика


 

 

7.1.Підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми, шляхом проведення семінарів-тренінгів, відеолекторіїв, диспутів тощо.

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

4,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

7.2.Залучення учнівської молоді до проведення інформаційних і культурно-просвітницьких заходів щодо протидії торгівлі людьми

2022-2025 роки

 • Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради;
 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради
 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

7.3.Підвищення рівня обізнаності педагогічних працівників з питань протидії торгівлі людьми

2022-2025 роки

 • Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради.

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

8.

Профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення

8.1.Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань протидії торгівлі людьми та упередження нелегальної трудової міграції серед вразливих верст населення:

- дітей працівників-мігрантів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших категорій дітей, які потребують соціального захисту;

- осіб, що є батьками та опікунами;

- осіб, які мають намір здійснити працевлаштування за кордоном;

- безробітних громадян;

- осіб, залучених до найгірших форм праці, зокрема тих, що надають платні сексуальні послуги

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

 


 

8.2.Проведення роз’яснювальної роботи з безробітними особами щодо проблеми торгівлі людьми

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

9.

Надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми

9.1.Надання консультаційно-юридичних, психологічних, освітніх, медичних послуг, послуг з працевлаштування особам, у тому числі дітям, що постраждали від торгівлі людьми

 

 

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

 

9.2.У разі потреби направлення осіб, що постраждали від торгівлі людьми, до обласного центру соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

2022-2025 роки

 • Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

10.

Співпраця з громадськими організаціями у сфері протидії торгівлі людьми

10.1.Підтримка проектів та заходів громадських організацій, благодійних фондів щодо протидії торгівлі людьми

2022-2025 роки

 • Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

Місцевий бюджет

 

 

 

 

 

 

Усього за Програмою

Місцевий бюджет

56,0

14,0

14,0

14,0

14,0

 

                                               

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь