Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ № 21/2 Про затвердження Положення про службу у справах дітей Оваднівської сільської ради  у новій редакції

Дата: 28.11.2022 11:27
Кількість переглядів: 259

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХI сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.11.2022                                          с. Овадне                                           № 21/2

 

Про затвердження Положення про службу у справах дітей Оваднівської сільської ради 

у новій редакції


      У зв’язку з перейменуванням Володимир-Волинського району в Володимирський район, відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області» від 18.07.2022 №2405-IX, відповідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, керуючись ст. ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада


В И Р І Ш И Л А:

 

1. Змінити юридичну адресу служби у справах  дітей Оваднівської сільської ради, а саме: вулиця Перемоги, 20, село Овадне, Володимирський район, Волинська область, Україна.

2. Затвердити Положення про службу у справах дітей Оваднівської сільської ради у новій редакції (Додаток 1).

3. Уповноважити начальника служби у справах дітей Оваднівської сільської ради Макушинську Ірину Вікторівну, забезпечити проведення державної реєстрації внесення змін до відомостей про юридичну особу, згідно пунктів 1, 2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

    Голова                                                                                Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Ірина Макушинська

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії  

Оваднівської сільської ради

від 23.11.2022 № 21/2 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про службу у справах дітей

Оваднівської сільської ради (у новій редакції)

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради (далі - Служба) є структурним підрозділом Оваднівської сільської ради зі статусом юридичної особи, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якої приймається сесією Оваднівської сільської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про службу у справах дітей» від 30 серпня 2007 р. № 1068, постанови Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» від 24 вересня 2008 р. № 866 і в межах відповідної територіальної громади забезпечує виконання покладених на Службу завдань.

1.2. Служба підзвітна і підконтрольна Оваднівській сільській раді, підпорядкована сільському голові.

1.3. Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади у порядку встановленому чинним законодавством.

1.4. Служба є юридичною особою публічного права, неприбутковою організацією, не має самостійного балансу, рахунків в органах Державної казначейської служби України та установах банків, фінансове обслуговування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Оваднівської сільської ради.

1.5. Повне найменування: служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

1.6. Скорочене найменування: cлужба у справах дітей (ССД) Оваднівської сільської ради (СР).

1.7. Юридична адреса: вулиця Перемоги, 20, село Овадне, Володимирський район, Волинська область, Україна.

1.8. Служба має свій бланк, круглу печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, веде діловодство відповідно до чинного законодавства.

1.9. У своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України,

 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями сільської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями та дорученнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

 

 

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ

2.1. Реалізація державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом із відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

2.4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

2.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

2.6. Ведення державної статистики щодо дітей.

2.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

2.8. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту      дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.9. Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, сприяння влаштуванню до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, усиновленню.

2.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.11. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території сільської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

2.12. Організація роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці у службі у справах дітей Оваднівської сільської ради, в порядку, визначеному законодавчими актами з питань захисту персональних даних.

2.13. Здійснення інших повноважень, покладених на Службу, згідно з чинним законодавством.

 

3. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

3.1. Організовує розроблення і здійснення на території Оваднівської сільської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.3. Оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування.

3.4. Подає пропозиції до проєктів регіональних та місцевих програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

3.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

3.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

3.7. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, науковими установами організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

3.8. Надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-реабілітаційним центрам (дитячі містечка), створеними сільською радою, здійснює безпосередній контроль за їх діяльністю.

3.9. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Оваднівської сільської ради, уповноваженими підрозділами органів Національної поліції заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

3.10. Розробляє і подає на розгляд Оваднівської сільської ради та виконавчого комітету Оваднівської сільської ради пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

3.11. Веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально- реабілітаційних центрів (дитячих містечок) та осіб, що готові прийняти їх на виховання.

3.12. Веде банк даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів. Забезпечує захист інформації, що міститься у єдиному банку даних. Здійснює моніторинг та контроль за достовірністю і своєчасністю внесення змін до електронно-облікових карток.

3.13. Забезпечує роботу єдиної інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ».

3.14. Надає потенційним опікунам, піклувальникам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в службі та видає направлення на знайомство з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

3.15. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів.

3.16. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування.

3.17. Готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

3.18. Готує документи щодо переведення дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім’ї опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

3.19. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

3.20. Розглядає в установленому порядку звернення громадян, проводить особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів/піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, розглядає їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

3.21. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років.

3.22. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

3.23. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію в територіальній громаді державної політики щодо захисту прав і законних інтересів дітей.

3.24. Здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень.

3.25. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків.

3.26. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально- економічного та культурного розвитку громади.

3.27. Вносить пропозиції щодо проєкту відповідного місцевого бюджету.

3.28. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального та місцевого розвитку.

3.29. Розробляє проєкти рішень Оваднівської сільської ради та рішень виконавчого комітету Оваднівської сільської ради, розпоряджень голови Оваднівської сільської ради, у межах визначених повноважень та бере участь у розробленні проєктів таких рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи сільської ради.

3.30. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Оваднівської сільської ради.

3.31. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.32. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.33. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої вона є.

3.34. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.35. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.36. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.37. Забезпечує захист персональних даних.

3.38. Забезпечує у межах своєї компетенції, тимчасове влаштування дитини, яка залишилась без батьківського піклування.

3.39. Готує документи для реєстрації народження підкинутої, знайденої дитини та подання їх органам реєстрації актів цивільного стану за місцем виявлення такої дитини.

3.40. Здійснює ведення обліку майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сприяє в отриманні житла дітьми-сиротами та дітьми позбавленими батьківського піклування, які його не мають.

3.41. Приймає документи та готує проєкт рішення органу опіки та піклування про вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, визначення або зміни прізвища, імені та по батькові та інші.

3.42. Забезпечує ведення особових справ дітей, що опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3.43. Організовує роботу комісії з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Оваднівської сільської ради.

3.44. Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства, та дитини, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі.

3.45. Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

3.46. Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції.

3.47. Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь-якій формі.

3.48. Вживає заходів щодо надання статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштування їх в сімейні форми виховання.

3.49. Вживає заходів щодо забезпечення захисту житлових і майнових прав дітей, приймає та розглядає заяви, документи, готує проєкти рішень органу опіки та піклування з питань захисту житлових прав дітей.

3.50. Забезпечує захист прав внутрішньо переміщених дітей, у тому числі, без супроводу законних представників, дітей що постраждали від воєнних дій та збройних конфліктів, дітей, розлучених із сім’єю.

3.51. Приймає участь у допиті малолітніх та неповнолітніх дітей.

3.52. В установленому порядку здійснює контроль за цільовим витрачанням аліментів на дитину.

3.53. Складає протоколи про адміністративні правопорушення:

 • за невиконання рішення органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від дитини, у тому числі вчинене повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення;
 • за невиконання законних вимог посадових (службових) осіб органу опіки та піклування; недопущення тим із батьків або тим з інших членів родини, з яким проживає дитина, або особою, яка проживає з таким із батьків (дитиною), посадових (службових) осіб органу опіки та піклування до обстеження умов проживання дитини; створення перешкод посадовим (службовим) особам органу опіки та піклування при здійсненні інших покладених на них законом повноважень.

3.54. Здійснює організацію обліку дітей та підлітків шкільного віку та контроль за виховною роботою у закладах освіти, розглядає звернення закладів освіти щодо відрахування учнів/ студентів.

3.55. Готує проєкти позовів та висновків органу опіки та піклування для подання до судових органів. Представляє орган опіки та піклування у судових засіданнях під час розгляду справ щодо дітей.

3.56. Готує клопотання до служби у справах дітей районної державної адміністрації щодо взяття дітей на місцевий облік та щодо влаштування до прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу.

3.57. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

 

 

4. ПРАВА СЛУЖБИ

4.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

4.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень.

4.3. Одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів Оваднівської сільської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

4.4. Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, до суду, прокуратури, правоохоронних та інших органів, установ, організацій у разі порушення прав та інтересів дітей.

4.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень.

4.6. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та навчальні заклади.

4.7. Вести справи з опіки, піклування над дітьми.

4.8. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у закладах для дітей, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.9. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності.

4.10. Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин.

4.11. Порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.12. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

4.13. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

4.14. Скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції.

4.15. Відвідувати дітей, які перебувають на обліку в Службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

4.16. Відвідувати родини, за повідомленням органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, державних органів та інших, посадових та інших осіб у разі порушення прав та інтересів дітей для вирішення питань, віднесених до компетенції Служби.

4.17. Користуватись в установленому порядку, інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЛУЖБИ

5.1. Служба під час виконання визначених для неї завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, старостами, ЦНСП Оваднівської сільської ради, гуманітарним відділом виконавчого комітету Оваднівської сільської ради, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями та фізичними особами.

5.2. Службу очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади згідно з розпорядженням сільського голови з дотриманням вимог Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

5.3. Начальник повинен мати: повну вищу педагогічну (або юридичну) освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування, або державній службі не менше 1 року,  при необхідності (виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 1 року.

5.4. Начальник Служби:

 • здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Службі;
 • розробляє посадові інструкції працівників Служби та розподіляє обов’язки між ними, очолює та контролює їх роботу відповідно до Положення про Службу;
 • вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;
 • планує роботу Служби, вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій та виконавчого комітету Оваднівської сільської ради питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проєкти відповідних рішень;
 • звітує перед Оваднівською сільською радою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;
 • за необхідності бере участь у роботі сесій сільської ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться сільською радою та виконавчим комітетом;
 • забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконання;
 • проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;
 • у межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції;
 • здійснює на місцевому рівні внесення інформації до Банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, що ведеться в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти» відповідно до статей 13, 14 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
 • виконує обов’язки керівника служби захисту інформації (далі - СЗІ) єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» (далі ЄІАС «Діти») місцевого рівня;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.5. Накази начальника, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Мінсоцполітики, можуть бути скасовані сільським головою Оваднівської сільської ради.

5.6. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Служби визначає Оваднівська сільська рада у межах відповідних бюджетних призначень.

5.7. Штатний розпис Служби затверджується  рішенням сесії Оваднівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 

6. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії Оваднівської сільської ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

6.3. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

6.4. Припинення діяльності Служби (ліквідація, реорганізація) здійснюється за рішенням Оваднівської сільської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь