A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ "Про бюджет сільської територіальної громади на 2023рік (03538000000)" (з ДОДАТКАМИ)

Дата: 20.12.2022 16:38
Кількість переглядів: 173

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР – ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХIІ сесія VIII  скликання

 

 

 РІШЕННЯ

 

 

ПРОЄКТ

 

20.12.2022                          с. Овадне                                                  22/15

                                                                                                      

Про бюджет сільської територіальної

громади на 2023рік

 

(03538000000)

(код бюджету)

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Визначити на 2023рік:

  доходи   бюджету   територіальної громади у сумі  37114661 грн., у тому числі доходи загального фонду  бюджету територіальної громади  36897661 грн., доходи спеціального фонду  бюджету  територіальної громади   217000 грн., згідно з додатком № 1 до цього рішення; 

   видатки  бюджету   територіальної громади    у сумі 37114661 грн., в тому числі видатки загального фонду  бюджету територіальної громади  - 36697661 грн., видатки спеціального фонду  бюджету  територіальної громади  - 417000 грн., згідно з додатком № 3 до цього рішення; 

   повернення  кредитів  до бюджету   територіальної  громади у сумі 8500 гривень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонд  бюджету територіальної громади- 8500 гривень;

   надання кредитів з бюджету територіальної громади у сумі 38500 грн, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету територіальної громади 30000 грн., та надання кредитів із спеціального фонду  бюджету територіальної громади ­– 8500 грн;

   профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади    у сумі 200 000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

   дефіцит за спеціальним фондом  бюджету територіальної громади   у сумі 200 000 грн., згідно із додатком 2 до цього рішення; 

   оборотний залишок бюджетних коштів на 2023 рік у розмірі 100 000 грн., що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду  бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом; 

  резервний фонд  бюджету територіальної громади  у розмірі 250 000 грн., що становить 0,68 відсотка видатків загального фонду   бюджету територіальної громади, визначених цим пунктом;

    2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів  бюджету територіальної громади  на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3,4 до цього рішення.

    3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

    Відповідно до пункта 48 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету територіальної громади, визначені у розписі бюджету територіальної громади як видатки споживання, можуть спрямовуватись з місцевих бюджетів на видатки розвитку відповідно до цільового призначення субвенцій, визначеного у додатку 5 до цього рішення.

    Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Оваднівському сільському голові:

1) розподіляти та перерозподіляти субвенції з державного бюджету, крім субвенцій у галузі освіти та охорони здоров’я;

2) за погодженням з постійною комісією сільської ради з  питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з обласного бюджету, субвенції у галузі освіти та охорони здоров’я та  субвенції, які надані бюджету територіальної громади  з інших місцевих бюджетів;

    4. Затвердити на 2023 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

    5.  Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади    на реалізацію місцевих програм у сумі 4 757 100 грн. згідно з додатком 7  до цього рішення.

   Установити, що у 2023 році використання бюджетних коштів на реалізацію місцевих програм здійснюється за порядком, що затверджується сільською радою.

    6. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2023рік:                       .     

1)     до доходів загального фонду  належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статями 97,101, Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є джерела, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

    7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2023рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691Бюджетного кодексу України:

-  екологічний податок;

-  власні надходження бюджетних установ;

-  кошти від продажу земельних ділянок;

-  цільові фонди

 2) у частиніфінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду.

    8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету   територіальної громади:

згідно з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного сільською радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з  бюджету сільської територіальної громади індивідуальним сільським забудовникам

    9. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади   видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і засобів медичного призначення;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

- соціальне забезпечення;

- трансферти місцевим бюджетам.

    10. Відповідно до пункта 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65, пункту 2 статті 70 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» дозволити начальнику фінансового відділу Оваднівської сільської ради  у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

    11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право Оваднівському сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

    12. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого  у Міністерстві юстиції України 10.09.2014р. за №1103/25880 (зі змінами), забезпечити затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-  здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення що до яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2024 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

5) забезпечити здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету територіальної громади коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету.

    13. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право Оваднівському сільському голові  за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету  територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів  бюджету  територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків за міжбюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету територіальної громади;

4) об'єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету територіальної громади.

    14. Фінансовому відділу Оваднівської  сільської  ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської  територіальної громадина 2023 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення

    15.    Рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року

    16.   Додатки1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

    17. Апарату сільської ради забезпечити оприлюднення  цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

     18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

   Голова                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

      Додаток 1      
      до рішення Оваднівської сільської ради  
    Про  бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік  
             
             
ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2023 рік
 
0353800000            
(код бюджету)         (грн)  
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
10000000 Податкові надходження   33 787 600,00 33 764 600,00 23 000,00 0,00  
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   21 604 100,00 21 604 100,00 0,00 0,00  
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 21 597 800,00 21 597 800,00 0,00 0,00  
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 9 700 000,00 9 700 000,00 0,00 0,00  
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 9 837 800,00 9 837 800,00 0,00 0,00  
11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00  
11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00  
11020000 Податок на прибуток підприємств   6 300,00 6 300,00 0,00 0,00  
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  6 300,00 6 300,00 0,00 0,00  
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  702 000,00 702 000,00 0,00 0,00  
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  700 000,00 700 000,00 0,00 0,00  
13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування  150 000,00 150 000,00 0,00 0,00  
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  550 000,00 550 000,00 0,00 0,00  
13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00  
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00  
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 0,00  
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
14021900 Пальне 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00  
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00  
14031900 Пальне 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00  
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  500 000,00 500 000,00 0,00 0,00  
14040100 Акцизний податок з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну,рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00  
14040200 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00  
18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 10 408 500,00 10 408 500,00 0,00 0,00  
18010000 Податок на майно  7 106 000,00 7 106 000,00 0,00 0,00  
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00  
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  87 000,00 87 000,00 0,00 0,00  
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  220 000,00 220 000,00 0,00 0,00  
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  250 000,00 250 000,00 0,00 0,00  
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  5 578 000,00 5 578 000,00 0,00 0,00  
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  750 000,00 750 000,00 0,00 0,00  
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  200 000,00 200 000,00 0,00 0,00  
18050000 Єдиний податок   3 302 500,00 3 302 500,00 0,00 0,00  
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  2 500,00 2 500,00 0,00 0,00  
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00  
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00  
19000000 Інші податки та збори  23 000,00 0,00 23 000,00 0,00  
19010000 Екологічний податок  23 000,00 0,00 23 000,00 0,00  
19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00  
20000000 Неподаткові надходження   532 300,00 338 300,00 194 000,00 0,00  
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00  
21080000 Інші надходження   20 000,00 20 000,00 0,00 0,00  
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  20 000,00 20 000,00 0,00 0,00  
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  318 200,00 318 200,00 0,00 0,00  
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 295 100,00 295 100,00 0,00 0,00  
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00  
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  290 000,00 290 000,00 0,00 0,00  
22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл 100,00 100,00 0,00 0,00  
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   22 000,00 22 000,00 0,00 0,00  
22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00  
22090000 Державне мито   1 100,00 1 100,00 0,00 0,00  
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   1 000,00 1 000,00 0,00 0,00  
22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій   100,00 100,00 0,00 0,00  
24000000 Інші неподаткові надходження   100,00 100,00 0,00 0,00  
24060000 Інші надходження   100,00 100,00 0,00 0,00  
24060300 Інші надходження   100,00 100,00 0,00 0,00  
25000000 Власні надходження бюджетних установ   194 000,00 0,00 194 000,00 0,00  
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  194 000,00 0,00 194 000,00 0,00  
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  166 000,00 0,00 166 000,00 0,00  
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна` 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00  
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 34 319 900,00 34 102 900,00 217 000,00 0,00  
40000000 Офіційні трансферти   2 794 761,00 2 794 761,00 0,00 0,00  
41000000 Від органів державного управління   2 794 761,00 2 794 761,00 0,00 0,00  
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 493 700,00 2 493 700,00 0,00 0,00  
41020100 Базова дотація  2 493 700,00 2 493 700,00 0,00 0,00  
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 301 061,00 301 061,00 0,00 0,00  
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 301 061,00 301 061,00 0,00 0,00  
X Разом доходів 37 114 661,00 36 897 661,00 217 000,00 0,00  
             
             
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко    
             

 

      Додаток 2      
      до рішення Оваднівської сільської ради  
                                      Про  бюджет сільської     
      територіальної громади на 2023 рік  
ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2023 рік
 
0353800000            
(код бюджету)         (грн)  
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд  
усього у тому числі бюджет розвитку  
 
1 2 3 4 5 6  
Фінансування за типом кредитора  
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
X Загальне фінансування 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
Фінансування за типом боргового зобов’язання  
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
X Загальне фінансування 0,00 -200 000,00 200 000,00 200 000,00  
             
             
  Секретар сільської ради     Г.М.Слюсаренко    
             
             

 

                        Додаток 3      
                        до рішення Оваднівської сільської ради  
                        Про бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік
                               
РОЗПОДІЛ        
видатків місцевого бюджету на 2023 рік        
0353800000                              
(код бюджету)                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Оваднівська сільська рада 14 312 572,00 13 162 572,00 7 603 913,00 398 500,00 1 150 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 14 363 572,00
0110000     Апарат (секретаріат) місцевої ради 14 312 572,00 13 162 572,00 7 603 913,00 398 500,00 1 150 000,00 51 000,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 14 363 572,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 7 499 972,00 7 499 972,00 5 690 290,00 145 000,00 0,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 7 527 972,00
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0113035 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00
0113160 3160 1010 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 36 600,00 36 600,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 600,00
0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1 700 000,00 1 700 000,00 1 334 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 700 000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 900 000,00 900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900 000,00
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 700 000,00 700 000,00 35 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00
0117110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00
0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 750 000,00 750 000,00 488 958,00 33 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00
0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 200 000,00 200 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00
0600000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 19 869 905,00 19 869 905,00 10 401 631,00 2 347 038,00 0,00 366 000,00 200 000,00 166 000,00 0,00 7 200,00 200 000,00 20 235 905,00
0610000     Гуманітарий відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради 19 869 905,00 19 869 905,00 10 401 631,00 2 347 038,00 0,00 366 000,00 200 000,00 166 000,00 0,00 7 200,00 200 000,00 20 235 905,00
0610160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 941 800,00 941 800,00 776 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 941 800,00
0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4 832 660,00 4 832 660,00 2 848 000,00 436 000,00 0,00 107 000,00 0,00 107 000,00 0,00 0,00 0,00 4 939 660,00
0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 9 384 262,00 9 384 262,00 3 900 950,00 1 755 000,00 0,00 229 000,00 200 000,00 29 000,00 0,00 0,00 200 000,00 9 613 262,00
0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 1 304 000,00 1 304 000,00 1 021 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 000,00
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00
0611160 1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників 512 183,00 512 183,00 389 658,00 11 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512 183,00
0613140 3140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00
0614030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 500 000,00 500 000,00 330 411,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00
0614060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів 1 705 000,00 1 705 000,00 1 134 912,00 144 538,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 7 200,00 0,00 1 735 000,00
0615061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
3700000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 485 184,00 2 235 184,00 680 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 485 184,00
3710000     Фінансовий відділ Оваднівської сільської ради 2 485 184,00 2 235 184,00 680 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 485 184,00
3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 881 065,00 881 065,00 680 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881 065,00
3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 354 119,00 1 354 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 354 119,00
X X X УСЬОГО 36 667 661,00 35 267 661,00 18 685 751,00 2 745 538,00 1 150 000,00 417 000,00 200 000,00 217 000,00 0,00 7 200,00 200 000,00 37 084 661,00
                               
                               
  Секретар сільської ради           Г.М.Слюсаренко            
                               

 

тг с. Овадне                   Додаток 4        
                    до рішення  сільської ради       
                     "Про  бюджет сільської територіальної громади на 2023 рік"  
                               
КРЕДИТУВАННЯ
 бюджету сільської   територіальної громади у 2023 році
03538000000                             (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитуваннямісцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування, усього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Оваднівська сільська рада 0,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0110000     Оваднівська сільська рада 0,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 30000,00 8500,00 0,00 38500,00 0,00   0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00
0118832 8832 1060 Повернення довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00
Х Х Х Усього 0,00 8500,00 0,00 8500,00 0,00 -8500,00 0,00 -8500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                               
                               
  Секретар ради           Слюсаренко Г.М.            
                               
                               

 

    Додаток 5  
    до  рішення сільської ради "Про бюджет  
    сільської територіальної громади на 2023 рік".  
         
Міжбюджетні трансферти на 2023 рік  
03538000000  
(код бюджету)  
      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів    
      (грн)  
Код Класифікації доходу бюджету/ Код бюджету Найменування трансферту/ Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3  
І. Трансферти до загального фонду бюджету  
41020100 Базова дотація     
99000000000 Державний бюджет 2 493 700  
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам     
99000000000 Державний бюджет    
03100000000 Обласний бюджет Волинської області    
41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету    
03100000000 Обласний бюджет Волинської області    
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету    
03505000000 Бюджет Устилузької міської територіальної громади 301 061  
ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету  
X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  2 794 761  
X загальний фонд   2 794 761  
X спеціальний фонд   -  
         
      2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам (грн)  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету/ Код бюджету Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  Найменування трансферту/ Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту Усього  
1 2 3 4  
І. Трансферти із загального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 354 119  
03301200000 9770 Районний бюджет Володимирського району 16 816  
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади на утримання позашкільного закладу освіти-336477 грн. на утримання територіального центру соціальних послуг-148704 485 181  
3512000000 9770 Бюджет Павлівської територіальної громади на утримання територіального центру соціальних послуг. 129 600  
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади в т.ч. на музичної школи 208464 та ДЮСШ-97680  306 144  
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади в т.ч:  на утримання трудового архіву-22100 грн. 22 100  
03556000000 9770 Бюджет Володимирської міської територіальної громади за навчання дітей Оваднівської ТГ в дитячій музичній школі 394 278  
ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету  
3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету -  
03301200000 9770 Районний бюджет Володимир-Волинського району -  
03503000000 9770 Бюджет Зимнівської сільської територіальної громади -  
03505000000 9770 Бюджет Устилузької міської територіальної громади -  
03537000000 9770 Бюджет Турійської селищної територіальної громади -  
03556000000 9770 Бюджет Володимир-Волинської міської територіальної громади -  
X X УСЬОГО за розділом І та ІІ, у тому числі:  1 354 119  
X X загальний фонд 1 354 119  
X X спеціальний фонд -  
         
секретар сільської ради                                                                                                          Г.М.Слюсаренко  
         
         

 

                                                       Додаток 6
до рішення сільської  ради 


                                                                                                                                « Про бюджет сільської територіальної  громади на 2023 рік»

  Розподіл коштів бюджету cільської територіальної громади розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об'єктів     виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2023 році.                                  

 03538000000   (код бюджету)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об'єкта будівництва /
вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи

Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення)

Загальна вартість будівництва, гривень

Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %

Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді, гривень

Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0100000    

 

 

Сільська рада

 

 х

200000,00

х

200000,00

 х

0610000

 

 

Гуманітарний відділ виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

 

х

200000,00

х

200000,00

х

0611021

1021

0921

'Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виготовлення ПКД на будівництво укриття в гімназії с. Верба, Володимирського району

2022

200 000,00

 

200 000,00

 

 

х

х

УСЬОГО

х

х

х

х

394 009,00

х

Секретар сільської ради                                                                         Г.М.Слюсаренко

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}

 

              Додаток № 7  
                до  рішення сільської ради    
                Про бюджет cільської територіальної громади на 2023 рік.     
Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2023 році
03538000000 (код бюджету)              
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього в тому числі бюджет розвитку
0100000     Оваднівська сільська рада     4 757 100 4 725 600,00 31 500,00  
0110000     Оваднівська сільська рада     4 757 100 4 725 600,00 31 500,00  
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Програма "Шкільний автобус" на 2021-2025 роки Рішення сільської ради №2/10 від 22.12.2020 року 370 000 370 000,00    
0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти Положення "Про призначення Почесних стипендій учням закладів загальної середньої освіти Оваднівської територіальної громади" Рішення сільської ради №2/24 від 22.12.2020 року 30 000 30000    
0112111 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Програма розвитку надання первиної медичної допомоги та фінансової підтримки Комунального підприємства "Оваднівський  центр первиної медичної допомоги" на 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/8   від  22.12.2020 року  800 000 800000    
0113033 3033 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категоріям громадян на залізничному транспорті Порядок відшкодування витрат надавачам послуг за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортао загального користування Рішення сільської ради № 2/21  від   22.12.2020 року 200 000 200000    
113035 3035 1070,00 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремим категоріям громадян Програма соціального захисту населення Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки Рішення виконавчого комітету №18 від 22.03.2022 6 000 6000    
113160 3160 1070,00 Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги  Програма соціального захисту населення Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки Рішення виконавчого комітету №19 від 22.03.2022 50 000 50000    
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки Рішення сільської ради №2/9 від   22.12.2020 року. 900 000 900000    
0115061 5061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону Програма розвитку
фізичної культури та спорту на території
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/4  від   22.12.2020 року 250 000 250000    
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених  пунктів Програма реформування
розвитку житлово-комунального господарства
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/ 17 від   22.12.2020 року 700 000 700000    
0113210 3210 0620 Організація та проведення громадських робіт Програма зайнятості населення Оваднівської сільської ради  на період 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/5  від22.12.2020 року 36 600 36600    
0117110 7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства Програми розвитку галузі АПК на 2021-2025 роки  Оваднівської сільської ради Рішення сільської ради №2/7 від   22.12.2020 року 50 000 50000    
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою Програма розвитку земельних відностин та охорони земель Оваднівської сільської ради  на період 2021-2025 роки Рішення сільської ради № 2/28 від   22.12.2020 року 300 000 300000    
0118240 8240   Заходи та роботи з територіальної оборони Програми  матеріально - технічного забезпечення Квартирно-експлуатаційного відділу міста Володимир Волинський (військовим частинам А 2099, А 4308, А7064), Володимир-Волинського ОРВК Рішення виконавчого комітету №20 від 22.03.2022 200 000 200000    
0118340 8340 0540 Охорона та раціональне використання природних ресурсів Програма охорони
навколишнього природного середовища
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради № 2/18 від    22.12.2020 року 23 000   23000  
0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні  послуги Програма реформування
розвитку житлово-комунального господарства
Оваднівської сільської ради на 2021-2025 роки
Рішення сільської ради №2/17  від   22.12.2020 року. 800 000 800000    
0118831 8831 1060 Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" у Оваднівській територіальній громаді на 2020-2022 роки Рішення сільської ради №53-31/4  від   20.10.2020 року. 38 500 30000<