A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ № 22/2 "Про створення консультаційних пунктів з питань  цивільного  захисту при Оваднівській сільській  раді"

Дата: 30.12.2022 10:29
Кількість переглядів: 95

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХХII сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

20.12.2022                                       с. Овадне                                           № 22/2

 

Про створення консультаційних пунктів

з     питань     цивільного     захисту    при

Оваднівській   сільській  раді

 

             Відповідно  до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу ДСНС України «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ, організацій до дій у надзвичайних ситуаціях», наказу ДСНС України «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях», з метою забезпечення якісного проведення  просвітницько-інформаційної  роботи  і  пропаганди  знань  з  питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення ,враховуючи рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

           1. Створити при Оваднівській сільській раді консультаційні пункти з питань цивільного захисту населення із розрахунку по одному на кожну територію населених пунктів.

           2. Відповідальною особою  з питань цивільного захисту, яка відповідає за роботу консультаційних пунктів, призначити  Панасевича Сергія Степановича- Оваднівського сільського голову, а на кожній території населених пунктів - старосту.

           3. Затвердити Положення про консультаційні пункти з питань цивільного захисту при Оваднівській сільській раді (що додано).

   4. Забезпечити консультаційні пункти з питань цивільного захисту населення навчальною літературою та організувати його роботу згідно з нормативними документами.  Просвітницько-інформаційну  роботу здійснювати  через  розповсюдження  серед  населення  рекомендацій, буклетів,  пам’яток тощо.

5. Для  забезпечення  роботи  консультаційних  пунктів призначити  консультантом з цивільного захисту Роя Андрія Михайловича – головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Оваднівської сільської ради, а на кожній території населених пунктів – відповідальну особу рішенням старости.

6. Спланувати  роботу  консультаційних  пунктів,  оформити  відповідну документацію.  Встановити  час  проведення  консультацій:  перша і третя середа місяця з 9-00 до 12-00 години.

7. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування,  соціально-економічного розвитку, житлово-комунального  господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

Голова                                                                                 Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Оваднівської   сільської   ради

 20.12.2022 № 22/2

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про консультаційні пункти з питань цивільного захисту

при Оваднівській сільській раді

1. Загальні положення

            1.1. Це Положення визначає єдині вимоги до порядку створення та організації роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при Оваднівській сільській  раді (далі – консультаційні пункти).Консультаційні пункти є осередком просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення сільської ради.

            1.2. Діяльність консультаційних пунктів організовується відповідно до вимог Закону України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», постанови Кабінету Міністрів України від 26.06.2013р. №444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях», наказу ДСНС України від 06.06.2014 р. №310 (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 р. №458) «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ, організацій до дій у надзвичайних ситуаціях», наказу ДСНС України від 19.02.2016 р. №83 «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях», інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих актів, що регламентують підготовку населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

           1.3. У повсякденній діяльності консультаційні пункти керуються даним Положенням.

           1.4. Загальне  керівництво  консультаційними  пунктами   здійснює начальник цивільного захисту – сільський голова.

           1.5. Контроль за діяльністю консультаційних пунктів здійснюється спеціалістом з цивільного захисту Оваднівської сільської  ради.

           1.6. Консультаційно - методична допомога  з  організації  роботи консультаційного пункту здійснюється працівниками навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області.

2. Завдання консультаційних пунктів

            2.1. Головними завданнями консультаційних пунктів є:

- участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях за тематикою, рекомендованою ДСНС України;

- сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної безпеки;

- підвищення рівня морально-психологічного стану громадян в умовах загрози і виникнення надзвичайних ситуацій.

            2.2. Відповідно до покладених завдань консультаційні пункти забезпечують  доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо:

- дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

- застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

- надання невідкладної медичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

- поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

- забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

- надання інформації населенню щодо прав та обов'язків громадян України у сфері цивільного захисту;

- участь в інформаційно-просвітницькій роботі та пропаганді знань серед населення з питань заходів цивільного захисту;

- доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за  попереджувальним сигналом «Увага всім!», при проведенні евакуаційних заходів тощо);

- створення та удосконалення необхідної навчально-матеріальної бази.

            2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційних пунктів покладається на спеціаліста з цивільного захисту Новопільської сільської ради, а на територіях населених пунктів на спеціально призначену посадову особу з питань цивільного захисту, яка працює під контролем старости.Крім осіб, які безпосередньо відповідають за роботу консультаційних пунктів, до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань цивільного захисту серед населення, можуть залучатися (за їх згодою) активісти з числа ветеранів цивільного захисту, викладачі нормативних дисциплін «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист», навчальних закладів, медичний персонал, громадяни, які раніше успішно пройшли повний курс навчання з питань цивільного захисту та мають необхідну підготовку.

            2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, відповідає за планування заходів, які проводяться на пункті, зміст та своєчасне оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази зобов’язана:

- розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи;

- організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі установленому наказом органу місцевої виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, керівника організації;

- проводити інструктаж консультантів;

- забезпечувати необхідною літературою та приладами мешканців, які побажали самостійно вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних ситуацій;

- вести облік проведених заходів з навчання непрацюючого населення на закріпленій за пунктом території;

- складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх сільському голові;

- складати заявки на придбання навчального і наочного приладдя, технічних засобів навчання, літератури, вести їх облік, зберігання та своєчасне списання;

- стежити за станом та порядком у приміщеннях, які використовуються для забезпечення консультаційної роботи;

- брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій;

 

3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності

консультаційних пунктів

            3.1.  Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту складають:

- інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців сіл необхідної інформації з питань цивільного захисту;

- приміщення, призначене для проведення роз'яснювальної консультаційної роботи щодо дій в разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих та надання практичної допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними програми підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях, які рекомендовані ДСНС та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов, особливостей регіону і оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання.

3.2.Організовується окреме приміщення для консультацій. Біля дверей консультаційного пункту розміщується табличка з надписом «Консультаційний пункт з питань цивільного захисту».На видному місці розміщуються розпорядок дня, графік проведення консультацій, прізвища та телефони консультантів.Засоби обладнання та оснащення консультаційного пункту повинні відповідати сучасним вимогам теорії та практики захисту населення і територій при надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.Інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту є обов'язковим елементом консультаційного пункту та являє собою окремий стенд з тематично оформленими планшетами.Інформаційно-довідкові куточки розміщуються у легкодоступних для огляду місцях з масовим перебуванням людей.Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового куточка викладається зрозуміло, наочно, що забезпечує його легке застосування та включає:

- пам'ятку щодо порядку зв'язку з екстреними службами, які діють за скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо) та комунальними аварійними службами допомоги населенню;

- карти-схеми з інформацією про ймовірні загрози техногенного характеру (аварій, катастроф на потенційно-небезпечних підприємствах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення;

- сигнали цивільного захисту (порядок оповіщення населення) в разі виникнення аварії, катастрофи або стихійного лиха, дії населення з отриманням таких сигналів або інформації про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

- рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій та катастроф;

- інформацію про імовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність населення та рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного лиха;

- порядок проведення евакуації населення із схемою розміщення та адресами збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності населення до проведення евакуаційних заходів;

- розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання консультаційної допомоги з питань цивільного захисту.

Зміст інформаційно-довідкового куточка поповнюється додатковими розділами:

- рекомендаціями щодо захисту сільськогосподарських тварин, рослин і продуктів сільськогосподарського виробництва, продуктів харчування, фуражу і води (з урахуванням місцевої специфіки);

- схемою організації створених при сільській раді позаштатних формувань цивільного захисту, їх завдання при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт. Під схемою розміщуються поіменні списки особового складу формувань із визначенням посад складу цивільного захисту і перелік закріпленого обладнання, інструменту та майна;

- порядком дій позаштатних формувань цивільного захисту при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території сільської ради.Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту використовуються: навчально-наочні посібники (плакати, стенди); спеціальна навчальна література; технічні засоби навчання; навчальне майно.

4. Організація роботи консультаційних пунктів

            4.1. Робота консультаційних пунктів організовується за річним планом роботи пункту згідно із затвердженими організаційно-розпорядчими документами з підготовки населення з питань цивільного захисту.

            4.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та просвітницько-інформаційної роботи з пропаганди знань з питань захисту та дій у надзвичайних ситуаціях серед населення, а також заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази пункту.План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується відділом з питань надзвичайних ситуацій  району і затверджується сільським головою.

            Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності працівниками пункту здійснюється згідно з графіком їх роботи на місяць.

            4.3. Навчання населення, не зайнятого у сфері виробництва та обслуговування, здійснюється шляхом:

- проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних вказівок начальника цивільного захисту регіону;

- проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань і відповідей, показів  відеофільмів тощо);

- розповсюдження та читання пам'яток, листівок, посібників тощо з тематики захисту населення;

- забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту літературою та за їх консультаційною допомогою;

- участі у тренуваннях з цивільного захисту та захисту при надзвичайних ситуаціях.

             4.4. Консультаційні пункти можуть  використовуватися для доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом «Увага всім!», при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо).

             4.5. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути на консультаційному пункті, є:

- рішення сесії  про створення пункту та організацію його роботи;

- положення про консультаційні пункти;

- план роботи пунктів на рік;

- графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками консультаційних пунктів;

- журнал обліку консультацій.

            4.6. Звітність про роботу консультаційного пункту надається до виконкому сільської ради.

            4.7. На навчально-матеріальній базі консультаційного пункту можуть організовуватись заняття з функціонального навчання за виїзною формою їх проведення.

 

 

 

Секретар ради                                          Галина СЛЮСАРЕНКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь