A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ № 23/15 Про затвердження у новій редакції цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа на 2023 – 2026 роки

Дата: 03.03.2023 11:42
Кількість переглядів: 71

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХIII сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

23.02.2023                                      с. Овадне                                           № 23/15

 

Про затвердження у новій редакції цільової

соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт

та дітей, позбавлених батьківського піклування

 та осіб з їх числа на 2023 – 2026 роки

 

З метою забезпечення захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, відповідно до Законів України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про житловий фонд соціального призначення», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Рішення Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району Волинської області XV сесії VIII скликання від 18.02.2022  № 15/15 «Про  затвердження цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 – 2026 роки» вважати таким, що втратило чинність.

2. Затвердити у новій редакції цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2022 - 2026 роки, з загальним обсягом фінансування 7 190 000 грн. (далі – Програма), додається.

3. Виконавцям Програми щорічно передбачати видатки на реалізацію даної програми, виходячи з реальної можливості бюджету та забезпечити виконання заходів.

4. Фінансовому відділу Оваднівської сільської ради забезпечити фінансування даної Програми, в межах бюджетних призначень на відповідні роки.

5. Координацію роботи по виконанню Програми покласти на службу у справах дітей Оваднівської сільської  ради.

6. Службі у справах дітей Оваднівської сільської ради щороку до 20 лютого надавати інформацію про виконання програми постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

 

Голова                                                                   Сергій  ПАНАСЕВИЧ

 

 

Ірина МАКУШИНСЬКА

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 рішення сільської ради

           №23/15 23.02.2023

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023-2026 роки

 

1. Паспорт Програми

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Оваднівська сільська рада

 

2.

Розробник Програми

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

3.

Співрозробники Програми

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради 

4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою

 5.

Учасники Програми

Оваднівська сільська рада

Служба у справах дітей

Оваднівської  сільської ради

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сілької ради

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою

 

6.

Термін реалізації Програми

2023– 2026 роки

 

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Оваднівської сільської територіальної громади

Державний бюджет

Обласний бюджет

Інших джерел, відповідно до чинного законодавства

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього:

7 190 000               грн

 

2. Визначення проблеми,  на розвязання якої спрямована Програма

         Цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - Програма), розроблено службою у справах дітей Оваднівської сільської ради, з метою реалізації державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Закони України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про житловий фонд соціального призначення», «Про охорону дитинства» «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Указ Президента України від 30.09.2019 року №721/2019 «Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних форм виховання дітей», Житловий кодекс Української РСР, постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» (зі змінами), інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа.

Станом на 1 січня 2023 року в службі у справах дітей Оваднівської сільської ради перебуває на обліку 17 дітей, які залишились без батьківського піклування. З них – під опікою та піклуванням громадян 12 дітей. 4 – в прийомних сім’ях, 1 – в ЦСПРД.

Із загального числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 2 – мають житло на праві власності, 15 – право користування житлом, але часто це житло опікунів, і фактично діти мають право користуватись ним лише до 18 років, або житло батьків, позбавлених батьківських прав, куди діти повернутись не зможуть. Значна частина житла, що належить дітям, потребує проведення ремонту.

Програма передбачає також вжиття низки інших заходів із забезпечення дотримання житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

При виконавчому комітеті Оваднівської сільської ради на соціальному квартирному обліку перебувають 4 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

 

3. Мета Програми

Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Виконання Програми сприятиме реалізації права дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на упорядкування житла, що належить їм на праві власності та на позачергове забезпечення упорядкованим соціальним житлом після завершення їх перебування у відповідних інтернатних установах, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, завершення терміну піклування над такими дітьми, а також після завершення ними навчання у вищих навчальних закладах,  строкової служби у Збройних Силах України, повернення з місць позбавлення волі.

 

4. Шляхи і засоби реалізації положень Програми

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

5. Прогнозовані обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється у межах видатків, передбачених місцевим бюджетом на відповідну мету, можуть також залучатись кошти з обласного бюджету та інших незаборонених джерел, відповідно до чинного законодавства.

 

Орієнтовні обсяги фінансування у грн.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми    

Усього витрат на  виконання програми

У тому числі за роками

2023

2024

2025

2026

Місцевий бюджет

1 920000

 

310 000

420 000

540 000

650 000

Обласний бюджет

1 470 000

200 000

360 000

425 000

485 000

Державний бюджет

3 070 000

600 000

710 000

825 000

935 000

Інших джерел, відповідно до чинного законодавства

 

730 000

150 000

170 000

195 000

215 000

Усього

7 190 000

1 260 000

1 660 000

1 985 000

2 285 000

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа

на 2023-2026 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Очікуваний результат

1

2

3

1.

Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

Забезпечення збереження житла, що є власністю дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

2.

Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та оцінки   вартості матеріалів та робіт, які мають виконуватися з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог, складання кошторисної документації або придбання будматеріалів на  проведення таких робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог.

 

3.

Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа до досягнення 23 річного віку.

Ремонт житла або придбання будматеріалів для ремонтних робіт у житлі до якого будуть повертатись діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,  після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї, завершення терміну піклування над такими дітьми. Ремонт житла або придбання будматеріалів для проведення ремонтних робіт у житлі, що знаходиться у власності осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до досягнення 23 річного віку.

 

4.

Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом.

Визначення потреб у забезпеченні соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

 

5.

Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення.

Вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла.

 

6.

Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.

Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа впорядкованим соціальним житлом.

 

7.

Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Запобігання незаконному відчуженню житла, право власності чи право користування яким мають діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування.

 

 

 

7. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ,

спрямовані на виконання цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2023-2026 роки Оваднівської сільської ради

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Виконавці

Строк  виконання заходу

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, (вартість) грн.

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Ведення обліку нерухомого майна, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

1) ведення реєстру нерухомого майна дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

2) встановлення опіки над житлом та майном, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, та контроль за станом виконання опікунами обов’язків щодо його належного збереження

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

3) сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

 

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

2. Вивчення технічного стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

1) створення комісій та проведення обстеження стану житлових приміщень, що знаходяться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та оцінки   вартості упоряджувальних робіт з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

2) складання кошторисної документації на  проведення упоряджувальних робіт або придбання будматеріалів з урахуванням встановлених санітарних і технічних вимог

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Оваднівської сільської ради

2023-2026

 

 

 

Місцевий бюджет

70 000

 

 

 

10 000

10 000

15 000

15  000

3. Упорядкування житла, що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа до досягнення 23 річного віку.

1) ремонт житла або придбання будматеріалів для ремонту житла,  що знаходиться у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  які у наступному році будуть повертатись до нього після завершення перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або після завершення терміну піклування над такими дітьми

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Оваднівської сільської ради

2023-2026

Місцевий бюджет

610 000

 

 

100 000

110 000

125 000

135 000

Державний бюджет

 

610 000

100 000

110 000

125 000

135 000

2) ремонт житла або придбання будматеріалів для ремонту житла, що знаходиться у власності осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до досягнення 23 річного віку.

Обласний бюджет

610 000

100 000

110 000

125 000

135 000

Інших джерел, відповідно до чинного законодавства

610 000

100 000

110 000

125 000

135 000

4. Вивчення потреб у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа  упорядкованим соціальним житлом

1) аналіз контингенту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які у наступному році завершують перебування у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершується термін піклування над такими дітьми щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення

потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

2) аналіз контингенту осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які завершують у наступному році навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, строкову службу у Збройних Силах України щодо наявності чи відсутності у них права на житло та визначення потреб у забезпеченні їх соціальним житлом.

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

5. Ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання житла із житлового фонду соціального призначення

1) вирішення питання про взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у яких відсутнє житло, або якщо повернення до нього неможливе, на облік громадян, які мають право на отримання соціального житла

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

2) ведення обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

6. Формування житлового фонду соціального призначення для забезпечення потреб дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа

1) придбання житла

 

 

Оваднівська сільська рада

 

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

 

2023-2026

Державний бюджет

2 600 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Обласний бюджет

 

1 000 000

100 000

250 000

300 000

350 000

Місцевий бюджет

1 400 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Інших джерел, відповідно до чинного законодавства

260 000

50  000

60  000

70  000

80  000

 

2) отримання житла, переданого в дар органам місцевого самоврядування юридичними та фізичними особами, громадськими організаціями

Оваднівська сільська рада

 

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

3) передача  в  комунальну  власність  житла,  вилученого  на підставі  судових  рішень  або  визнаного  в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим

Оваднівська сільська рада

 

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради.

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

7. Захист житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

1) вжиття заходів щодо передачі у власність дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування житла, щодо якого вони мають право користування

Оваднівська  сільська рада

 

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

2) призначення особи, яка буде представляти інтереси дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування на час здійснення права на спадкування, у випадках, коли така дитина є спадкоємцем житла чи майна

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

3) взяття дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

Виконавчий комітет Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

4) забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед опікунів, піклувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків стосовно дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

Центр надання соціальних послуг Оваднівської сільської ради

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

5) забезпечити проведення оцінки придатності житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і осіб з їх числа, яке належить їм на праві власності або користування, у тому числі, житла, переданого в оренду

Відділ містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Оваднівської сільської ради

 

Служба у справах дітей Оваднівської сільської ради

 

2023-2026

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію із виконання Програми здійснює служба у справах дітей Оваднівської сільської ради.

    Контроль за станом дотримання житлових прав  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, цільовим та ефективним використанням коштів здійснюють виконавці програми

Інформація про вжиті заходи та досягнуті результати включається до періодичних звітів служби у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Виконавці програми щокварталу до 10 числа наступного місяця подають інформацію  про хід виконання програми службі у справах дітей Оваднівської сільської ради.

Щороку до 10 лютого служба у справах дітей Оваднівської сільської ради надає інформацію про виконання програми постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь