A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ 25/5 Про створення відділу соціального захисту населення Оваднівської сільської ради та затвердження Положення про відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради

Дата: 08.05.2023 14:51
Кількість переглядів: 85

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХV сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

26.04.2023                                      с. Овадне                                                     25/5

 

Про створення відділу соціального захисту

населення Оваднівської сільської ради

та затвердження Положення про відділ

соціального захисту населення Оваднівської

сільської ради

 

 

Керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», заслухавши заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрика Івана Михайловича про утворення відділу соціального захисту населення Оваднівської сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради зі статусом юридичної особи.

2. Затвердити Положення про відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради (додано).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

 

Голова                                                                              Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Іван Юрик

 

Додаток до рішення Оваднівської сільської ради №25/5 від 26.04.2023

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради

 

 

 1. Загальні положення

 

  1. Відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради (далі - відділ) є структурним підрозділом сільської ради у сфері соціального захисту населення, рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації якого приймається сесією Оваднівської сільської ради, підзвітний і підконтрольний сільській раді, підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові.
  2. Структура відділу затверджується рішенням сесії сільської ради.
  3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями сільської ради та рішеннями виконавчого комітету, прийнятими у межах її компетентності, а також Положенням про відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради (далі - Положення).
  4. Відділ є юридичною особою публічного права, неприбутковою організацією, немає самостійного балансу, рахунків в органах Державних казначейської служби України та установах банків, фінансове обслуговування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету Оваднівської сільської ради.
  5. Відділ має свій бланк, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи.
  6. Веде діловодство відповідно до чинного законодавства.
  7. Місцезнаходження: 44720, Україна, Волинська область, Володимирський район, село Овадне, вулиця Перемоги, будинок 20.

Повне найменування: відділ соціального захисту населення Оваднівської сільської ради.

Скорочене найменування: відділ соціального захисту населення (ВСЗН).

2. Основні завдання та функції відділу

2.1.  Основним завданням відділу є:

2.1.1. Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері соціального захисту населення, з питань сім’ї та дітей, запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати та іншим соціально незахищеним верствам населення територіальної громади.

        2.1.2. Визначення та реалізація соціальних пріоритетів розвитку громади, розробки місцевих програм соціального спрямування з метою поліпшення соціального обслуговування осіб з інвалідністю, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання та заходів щодо підтримки вразливих категорій населення.

2.1.3. Запровадження та надання місцевих гарантій соціального захисту, соціальної підтримки мешканцям громади.

        2.1.4. Надання консультацій та роз’яснень громадянам з питань застосування законодавства, пов’язаних із соціальною підтримкою населення.

        2.1.5. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сімей, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми з числа малозабезпечених та багатодітних, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), які були призвані на військову службу під час мобілізації і загинули (померли) при виконанні обов’язків військової служби, пов’язаної із захистом Батьківщини, збереженням її суверенітету та територіальної цілісності.

2.2.  Відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

2.2.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його відання.

2.2.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку, проекту бюджету громади.

2.2.3. Здійснює інформування населення про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким видом порушення здоров’я.

2.2.4. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади, в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

2.2.5. Організовує здійснення, відповідно до законодавства, соціальної роботи в громаді, в тому числі здійснення заходів для виявлення вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання окремих видів державних соціальних гарантій, пільг, субсидій, державних допомог.

2.2.6. Забезпечує призначення та виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

2.2.7. Формує та підтримує в актуальному стані базу даних одержувачів компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду.

2.2.8. Забезпечує ведення обліку

    -  багатодітних сімей/осіб, у тому числі сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної підтримки;

    -  осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

    -  осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги;

    -  осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію;

    -  осіб, які не мають постійного місця проживання;

    -  осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

2.2.9. Вживає заходів реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми;

2.2.10. Здійснює підготовку пропозицій до проектів місцевих програм соціального розвитку;

2.2.11. Забезпечує за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї надання базових соціальних послуг особам/сім’ям відповідно до їхніх потреб, вживає заходів з надання інших соціальних послуг таким особам/сім’ям шляхом залучення надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору та/або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів, соціальних програм тощо).

2.2.12. Веде базу даних осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, шляхом внесення таких осіб до Централізованого банку даних з проблем інвалідності (далі-ЦБІ ).

2.2.13. Забезпечує взаємодію надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб - підприємців, які в межах своєї компетенції надають на території територіальної громади допомогу вразливим групам населення та особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та/або здійснюють їх захист.

2.2.14. Сприяє та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

2.2.15. Готує клопотання на присвоєння громадянам почесного звання України «Мати-героїня».

2.2.16. Вживає заходів щодо надання соціальних допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.2.17. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

2.2.18. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його компетенції.

        2.2.19. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед населення громади спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; формуванню сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

2.2.20. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, опрацьовує запити.

2.2.21. Здійснює інші повноваження, покладені на відділ відповідно до законодавства України.

 

3. Відділ має право:

3.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних гарантій населенню та проведення соціальної роботи.

3.2. Подавати пропозиції до проекту бюджету територіальної громади з питань, що належать до його компетенції.

3.4.  Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їх керівниками) для надання соціальних послуг особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

  1. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.
  2. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.
  3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету ради з питань соціального захисту населення.
  4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.
  5.  Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції відділу.
 1. Система взаємодії
  1. Відділ в установленому законодавством порядку та в межах своїх повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
 2. Керівництво відділу
  1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади сільським головою згідно із законодавством «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» та Кодексу законів про працю України; кваліфікаційні вимоги: на посаду начальника відділу призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільно володіє державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності має складати не менше 2 років.

Начальник відділу:

   1. Очолює відділ, здійснює керівництво та визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження керівника відділу в органах місцевого самоврядування, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.
   2. Подає на затвердження сільській раді Положення про відділ.
   3. Розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов'язки між ними.
   4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи сільської ради.
   5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.
   6. Звітує перед сільським головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи.
   7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції відділу, та організовує підготовку проектів відповідних рішень.
   8. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
   9. Накази начальника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільським головою.
   10. Розпоряджається коштами у межах кошторису відділу, укладає договори тощо.
   11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб відділу.
   12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.
   13. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.
   14. Забезпечує створення належних виробничих та соціально- побутових умов для працівників відділу.
   15. Подає сільському голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, підпорядкованих відділу працівників.

        5.1.16. Надає пропозиції сільському голові щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу.

        5.1.17. На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба, тощо) його обов’язки виконує посадова особа, визначена розпорядженням сільського голови.

    5.1.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

6. 3аключні положення

        6.1. Оваднівська сільська рада створює умови для ефективної роботи відділу та підвищення кваліфікації його працівників, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з питань, що відносяться до їх компетенції.  

        6.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу визначає сільська рада. Штатний розпис відділу затверджує сільський голова.

        6.3. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету сільської територіально громади, якщо інше не передбачено законом.

        6.4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції відділу, може створюватися комісія у складі начальника відділу (голова комісії) та інших працівників відділу. До складу комісії можуть входити керівники інших структурних підрозділів сільської ради.

        6.5. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням сесії сільської ради за пропозицією сільського голови, начальника відділу, виконавчого комітету.

        6.6. Внесення змін та доповнень до Положення оформлюється шляхом викладення в новій редакції, прошивається, пронумеровується згідно чинного законодавства.

        6.7. Зміни до Положення підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства.

 

 

Заступник сільського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                            Іван ЮРИК

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь