A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ  25/2 Про затвердження Програми для кривдників на території Оваднівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки

Дата: 08.05.2023 15:05
Кількість переглядів: 677

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХV сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

26.04.2023                                      с. Овадне                                                     25/2

 

Про затвердження Програми для кривдників

на території Оваднівської сільської територіальної

громади на 2023-2025 роки

 

Керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінально процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами», «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо захисту дітей від сексуальних зловживань та сексуальної експлуатації», «Про соціальні послуги», «Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року», постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», від 22 серпня 2018 року № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», від 22 серпня 2018 року № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально – психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», наказів МОН від 02 жовтня 2018 року № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами», від 22 травня 2018 року № 509 «Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України», наказу Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2018 року № 1434 «Про затвердження Типової програми для кривдників», з метою забезпечення розбудови системи запобігання, протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації, запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму для кривдників на території Оваднівської сільської територіальної громади на 2023-2025 роки згідно з додатками.

2. Визначити психолога ЦНСП Оваднівської  сільської ради відповідальним виконавцем реалізації Програми для кривдників на території Оваднівської сільської територіальної громади.

3. Відповідальному виконавцю Програми:

3.1.Забезпечити виконання Програми відповідно до повноважень та встановлених строків;

3.2.Звітувати про хід виконання Програми перед виконавчим комітетом Оваднівської сільської ради не меньше як один раз на рік.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з

гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

Голова                                                                                   Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Пацула Ірина 0675560597

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сільської ради

від 26.04.2023 року №25/2

 

ПРОГРАМА ДЛЯ КРИВДНИКІВ

 

Оваднівська сільська рада

 

Розроблено на основі Типової програми для кривдників, затвердженої Наказом Міністерства соціальної політики України № 1434 від 01.10.2018 р.

I. Загальні положення

 

1. Програмою передбачено комплекс заходів за результатами оцінки ризиків, спрямованих на зміну насильницької поведінки кривдника, формування у нього нової, неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках, відповідального ставлення до власних вчинків та їхніх наслідків, до виконання батьківських обов’язків, на викорінення дискримінаційних уявлень про соціальні ролі та обов’язки жінок і чоловіків.

2. У програмі терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», інших нормативно-правових актах.

3. Мета програми – зміна насильницької поведінки кривдника, корекція агресивних проявів поведінки, формування соціально прийнятних норм і гуманістичних цінностей, корекція агресивної поведінки кривдників,

4. Завданнями програми є:

сприяння зміні насильницької поведінки кривдника;

сприяння засвоєнню кривдником моделі сімейного життя на засадах гендерної рівності, взаєморозуміння, взаємоповаги і дотримання прав усіх членів родини;

формування у кривдника конструктивної неагресивної моделі поведінки у приватних стосунках;

сприяння оволодінню кривдником знаннями про основні норми законодавства в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі, а також про види відповідальності за його вчинення;

сприяння розвитку у кривдника емоційного інтелекту та самосвідомості;

розвиток навичок кривдника до конструктивного безконфліктного спілкування, ефективної та ненасильницької комунікації;

розвиток здатності кривдника виявляти, аналізувати та усвідомлювати свої негативні думки, когнітивні фільтри, помилки, емоції, керувати ними, розуміти їх наслідки;

формування у кривдника відповідального ставлення до власної поведінки та її наслідків для себе та членів сім’ї;

формування усвідомлення кривдником того, що домашнє насильство - це порушення прав людини, яке карається відповідно до чинного законодавства;

досягнення довгострокових і тривалих результатів через зміну переконань такої особи, мотивів її поведінки, вирішення її психосоціальних проблем.

5. Організацію та виконання програми, її проходження кривдниками забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Суб’єкти, відповідальні за виконання програми, залучають до її виконання підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, фізичних осіб - підприємців, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги (за їх згодою), відповідно до законодавства.

6. Програму реалізують фахівці, які мають фахову вищу освіту (в тому числі психолог) та пройшли відповідне спеціалізоване навчання з проведення програм для кривдників, представляють суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

7. Для проведення відповідного спеціалізованого навчання або для висвітлення окремих тем, проведення додаткових занять в якості тренерів залучаються експерти, фахівці, які не проходили спеціальної підготовки, але мають відповідну освіту, зокрема представники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, служб у справах дітей, уповноважених підрозділів органів Національної поліції України, надавачів соціальних послуг, закладів вищої освіти, охорони здоров’я (лікар-нарколог, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-сексопатолог, лікар відповідного профілю тощо), соціальні педагоги, фахівці в галузі права, представники міжнародних громадських об’єднань, іноземних неурядових організацій (за їх згодою).

8. Кривдника може бути направлено на проходження цієї  програми на строк від трьох місяців до одного року у випадках, передбачених законодавством за рішенням суду.

Також кривдник може брати участь у цій  програмі за власною ініціативою.

9. Заходи з організації та забезпечення проходження програми кривдниками проводяться на підставі інформації, отриманої відповідно до законодавства від уповноваженого підрозділу органу Національної поліції України у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Інформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про ухвалення рішення суду про направлення кривдника на проходження програми для кривдників здійснюється відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

10. У разі неприбуття кривдника для проходження програми або ухилення від її проходження без поважних причин суб’єкти, відповідальні за її виконання, повідомляють про це письмово протягом трьох робочих днів уповноважений підрозділ органу Національної поліції для вжиття відповідних заходів.

II. Методологічні засади

       1. Програму розроблено на засадах когнітивно-поведінкової терапії. Такий підхід широко застосовується в роботі з цільовою групою, він дає змогу проводити когнітивну корекцію та корекцію поведінки особистості та формувати в неї гуманістичні цінності.

2. Методики когнітивної психології спрямовані на досягнення довгострокових позитивних результатів через зміну когніцій, переконань особистості, мотивів поведінки, розв’язання її психосоціальних проблем.

3. Робота із кривдником спрямовується на зміну деструктивних переконань особистості, корекцію когнітивних помилок, зміну дисфункціональної поведінки завдяки усвідомленню особою впливу думок на емоції та поведінку людини.

4. Характеристика програми: цільова група - кривдники; кількість діагностичних занять - 4; кількість індивідуальних занять - 20; кількість групових занять - 9.

5. Форми роботи та тривалість програми:

діагностування - тривалість - 6 сесій по 1 год або 3 сесії по 2 год; вторинна діагностика за результатами проходження програми - 2 сесії по 1 год або 1 сесія тривалістю 2 год;

індивідуальна робота - тривалість - 19 сесій по 1 год (максимум 2 год на тиждень); до індивідуальної роботи входять мотиваційні бесіди - 2 сесії тривалістю по 1 год;

групова робота - загальна тривалість - 18 сесій по 1 год 30 хв (максимум 3 год на тиждень) із перервою між сесіями - 10 хв; за відсутності можливості проводити довготривалі заняття кожна сесія може проводитися під час окремої зустрічі;

змішаний варіант роботи - 1 сесія індивідуальної роботи тривалістю 1 год та 1 сесія групової роботи тривалістю 1,5 год (максимум 2,5 год на тиждень);

тривалість індивідуального заняття для кривдника - 1 година;

періодичність - не рідше ніж один раз на тиждень.

6. Фахівці, які реалізують цю Типову програму, повинні керуватися такими принципами:

конфіденційності та захисту персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних», що полягає в гарантуванні збереження особистої інформації та нерозголошення конфіденційної інформації без згоди особи;

дотримання прав та свобод людини в процесі роботи з кривдником;

недопущення дискримінації, що полягає в тому, що кривдник має право на отримання послуг незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, стану здоров’я, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними;

компетентності та професіоналізму, що полягає в застосуванні спеціальних знань з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі;

комплексності, що полягає у поєднанні різних форм і методів роботи в межах проведення програм для кривдників з урахуванням індивідуальних особливостей кривдника та стану його/її здоров’я.

7. Інформування суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та, про ухвалення рішення суду про направлення кривдника на проходження програми для кривдників здійснюється відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», статті 21-7 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

III. Проходження цієї Типової програми

1. Проходження цієї Типової програми розпочинається діагностуванням кривдника.

2. В основу програми покладено загальні принципи психологічної корекції та соціальної реабілітації, що полягають у поєднанні діагностичного, мотиваційного та корекційного блоків:

1) діагностичний блок передбачає проведення первинної діагностики причин насильницьких проявів, агресивної поведінки та підсумкової діагностики результативності проходження програми;

2) мотиваційний блок спрямовано на визначення та підвищення рівня мотивації для участі у груповій формі роботи в межах програми, формування або підвищення мотивації для зміни насильницької, агресивної поведінки;

3) корекційний блок передбачає індивідуальну та групову форми роботи.

3. Програма передбачає застосування інтерактивних форм і методів роботи з метою засвоєння інформації та відпрацювання необхідних навичок, використання на практиці отриманих знань і вмінь.

4. Теми програми (як індивідуальних, так і групових занять) висвітлюють питання, спрямовані на розвиток особистості, мотивацію до активної участі в процесі планування подальшого життя, оволодіння навичками ненасильницького спілкування, ефективної комунікації тощо

IV. Тематичний план цієї Типової програми

1. Розподіл часу за блоками і темами здійснюється відповідно до додатка 1 до програми.

2. Схема роботи із кривдником відповідно до додатка 2 до програми визначається за результатами діагностики з урахуванням індивідуальних потреб, у тому числі віку, стану здоров’я, статі кривдника.

3. Після завершення занять діагностичного та мотиваційного блоків розпочинається індивідуальна та/або групова робота.

4. Після завершення індивідуальної та/або групової роботи проводиться вторинна діагностика за результатами проходження програми.

5. Очікувані результати проходження цієї Типової програми:

1) знання:

понять «насильство», «домашнє насильство» та «насильство за ознакою статі»;

наслідків домашнього насильства;

відповідальності за вчинення домашнього насильства;

ознак насильства, агресії, жорстокого поводження;

чинників формування агресивної поведінки;

причин виникнення та шляхів запобігання конфліктам;

методів аналізу конфліктних ситуацій;

способів розв’язання конфліктів та визначення власної ролі в їх розв’язанні;

впливу гендерних стереотипів щодо соціальних ролей жінки і чоловіка на міжособистісні стосунки;

2) навички:

визначати незадоволені власні потреби;

задовольняти власні потреби в асертивний спосіб;

усвідомлювати власні почуття та почуття інших людей.

 

Додаток 1

до рішення сільської ради

від 26.04.2023 року №25/2

 

 

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

за модулями і темами

Назва блоку, теми

Кількість годин

індивідуальна робота

групова
робота

1

2

3

4

Блок 1

Зміст і методи діагностики психоемоційного стану кривдника

6 год

 

Частина 1

Діагностичні методики, що застосовуються до початку корекційної роботи. Проведення психодіагностики. Карта первинного психологічного обстеження кривдника

2 год

 

Частина 2

Діагностичні методики, що застосовуються в процесі індивідуальної корекційної роботи

2 год

 

Частина 3

Проективні методики, рекомендовані для роботи з кривдниками

2 год

 

Блок 2

Технологія проведення мотиваційної бесіди/інтервювання з кривдником

2 год

 

Перший етап мотиваційної бесіди / інтерв’ювання

1 год

 

Другий етап мотиваційної бесіди / інтерв’ювання

1 год

 

Блок 3

Зміст індивідуальної корекційної роботи з кривдником

19 год

 

Тема 1

Прояви агресивності та особиста відповідальність за власні слова й вчинки. Психоедукація щодо психологічних засад корекційної роботи. Дослідження індивідуальних чинників (історія дитинства, індивідуальний досвід, сформовані деструктивні переконання тощо) патернів насильницької поведінки (одне заняття)

1 год

 

Тема 2

Емоційна рівновага. Розвиток емоційного інтелекту. Усвідомлення власних емоцій і почуттів (два заняття)

2 год

 

Тема 3

Усвідомлення почуттів. Когнітивна робота. Мотиви поведінки. Усвідомлення взаємозв’язку думок, емоцій і поведінки.Робота з деструктивними переконаннями (два заняття)

2 год

 

Тема 4

Керування почуттям гніву та самоагресією. Ціннісна сфера особистості кривдника (одне заняття)

1 год

 

Тема 5

Формування навичок самоконтролю і саморегуляції. Поведінкова робота. Аналіз дисфункційної поведінки (два заняття)

2 год

 

Тема 6

Усвідомлення власних особистісних меж для конструктивного спілкування. Моделювання адаптивної поведінки. Формування здатності задоволення потреб в асертивний спосіб (два заняття)

2 год

 

Тема 7

Подолання страхів. Формування навичок аналізу автоматичних думок (одне заняття)

1 год

 

Тема 8

Усвідомлення власних потреб і пошук способів їх задоволення. Формування навичок самоконтролю емоційних проявів (два заняття)

2 год

 

Тема 9

Конструктивне розв’язання конфліктів. Формування навичок аналізу соціальної ситуації. Усвідомлення власних кордонів та кордонів інших людей (одне заняття)

1 год

 

Тема 10

Партнерська взаємодія. Моделювання взаємозв’язку думок, емоцій і поведінки (одне заняття)

1 год

 

Тема 11

Розвиток навичок спілкування. Формування навичок конструктивного спілкування (одне заняття)

1 год

 

Тема 12

Усвідомлення системи моральних цінностей. Формування навичок ефективної комунікації (одне заняття)

1 год

 

Тема 13

Профілактика булінгу, домагань в колективі (два заняття)

2 год

 

Блок 4

Зміст групової роботи з кривдниками

 

27 год

Тема 1

Вступ до Програми для кривдників. Знайомство. Формування правил роботи групи (одне заняття)

 

3 год

Тема 2

Установлення індивідуальних цілей та побудова перспективних планів щодо подолання агресивної поведінки (одне заняття)

 

3 год

Тема 3

Механізми формування агресивної поведінки: які вони, як їх розпізнати та зупинити (одне заняття)

 

3 год

Тема 4

Сутність понять «насильство», «насильство за ознакою статі» та «домашнє насильство». Види насильства та дії, які слід вважати насильством. Цикл насильства. Наслідки насильства (одне заняття)

 

3 год

Тема 5

Відпрацювання навичок контролю гніву та агресії.
Формування навичок самоконтролю агресивних патернів поведінки. Планування та реалізація поведінкових патернів адаптивних переконань (одне заняття)

 

3 год

Тема 6

Ефективна комунікація (два заняття)

 

6 год

Тема 7

Формування цілей і перспективних життєвих планів. Консультаційні заходи щодо підвищення мотиваційного потенціалу (одне заняття)

 

3 год

Тема 8

Підведення підсумків участі у Програмі для кривдників. Опитування або тестування з метою оцінювання знань та навичок (одне заняття)

 

3 год

Блок 5

Вторинна діагностика за результатами проходження Програми. Складання плану запобігання рецидиву насильницької поведінки

2 год

 

Підсумок

 

29 год

27 год

 

Додаток 2

до рішення сільської ради

від 26.04.2023 року № 25/2

 

 

СХЕМИ РОБОТИ

з особою в межах програми для кривдників

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/imgs/96/p480633n406.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь