A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 27/11 від 02.08.2023 Про платні послуги у комунальному підприємстві «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області

Дата: 01.08.2023 12:41
Кількість переглядів: 56

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХVII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

 

02.08.2023                                          с. Овадне                                           № 27/11

Про платні послуги у комунальному

підприємстві «Медичний центр об’єднаних громад»

Володимирського району Волинської області 

 

 

З метою покращення медичного обслуговування і залучення додаткових коштів для розвитку матеріально-технічної бази комунального підприємства «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області, відповідно до статей 26, 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти», сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Положення про платні медичні послуги, які надаються комунальним підприємством «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області (додаток 1).

2.Затвердити перелік платних послуг.(додаток 2).

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

Голова                                                                         Сергій ПАНАСЕВИЧ

Іванюк Сергій

 

Додаток 1

до рішення Оваднівської сільської ради

02.08.2023 № 27/11

                                                                                  

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних послуг у комунальному  підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про платні послуги у комунальному підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області  (далі – Положення) розроблено відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19 листопада 1992 року № 2801-XII, який передбачає можливість надання платних медичних послуг населенню.

1.2. В основі Положення враховані загальноприйняті норми на основі:

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закону України «Про ціни і ціноутворення»

- Наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

1.3. Перелік послуг у Положенні відповідає переліку платних послуг, які надаються у державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138.

1.4. Мета Положення – регламентувати процес надання платних послуг КП  «МЦОГ» Володимирського району Волинської області, створення методологічної бази для розрахунку їх собівартості, обґрунтовувати тарифи на платні послуги.

 

2. Платні послуги, які надає КП «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області   

2.1. Комунальне підприємство  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області надає платні послуги, провадить цю діяльність як господарську некомерційну, спрямовану на досягнення соціальних цілей, без мети одержання прибутку. Соціальні цілі полягають у реалізації права на охорону здоров’я згідно зі статтею 6 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

2.2. Перелік платних послуг, що надає комунальне підприємство «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області, містяться у додатку 2 до рішення Оваднівської та Зимнівської сільських рад.

       2.3. Платні послуги, які надаються у комунальному підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області, регламентовані Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня                        1996 року № 1138 «Про затвердження платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих медичних навчальних закладах».

2.4. Платні послуги надаються:

- особам, що бажають отримати послуги відповідно до переліку платних послуг у комунальному підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області (додаток 2 до цього рішення), за власним бажанням без відповідних медичних показів, або отримати медичні послуги поза переліком послуг Програми медичних гарантій;

- громадянам України та іноземцям. які бажають здійснити щеплення поза календарем профілактичних щеплень (окрім вакцинації від гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом                 SARS-COV-2);

- іноземцям, які бажають отримати консультативні послуги або огляд лікаря перед вакцинацією від гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-COV-2;

- особам, які не мають укладеної декларації з лікарями комунального підприємства «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області та звертаються у станах, що є невідкладними.

 

3. Розрахунок собівартості платних послуг

3.1. Тарифи на платні послуги, що надаються в КП, розраховуються індивідуально з урахуванням економічно обґрунтованих витрат. У розрахунки тарифів задіяні всі витрати КП, незалежно від джерел їх фінансування.

3.2.Розрахунок собівартості платних послуг здійснюється:

- за принципами класифікації витрат та розрахунку фактичної собівартості у П(С)БО 16;

- згідно Методики № 1075.

3.5. Згідно Методики № 1075 до обов’язкового переліку прямих витрат відносять:

- витрати на заробітну плату та пов’язані з нею нарахування;

- витрати на лікарські засоби, медичні вироби та інші немедичні матеріали, що використовуються в наданні такої послуги;

- витрати на технічне забезпечення та обслуговування (поточний ремонт) медичного та немедичного обладнання;

- комунальні витрати за можливості їх прямого віднесення.

3.6. Для кількісної оцінки матеріальних витрат використовуються  норми, затверджені МОЗ України, а за їх відсутності склад та кількість таких витрат затверджується наказом керівника КП.

3.7. При розрахунку прямих витрат використовуються норми часу медичних та немедичних працівників згідно діючих нормативних документів, а за відсутності таких нормативів застосовуються хронометражі часу виконання певного виду послуг, проведені комісійно та затверджені керівником КП.

3.8. До непрямих витрат належать витрати на теплопостачання, водопостачання, водовідведення, оплату електроенергії, природного газу та інші види витрат, які не можуть бути безпосередньо віднесені до певних центрів витрат.

3.9. Розподіл непрямих витрат між усіма підрозділами КП здійснюється за допомогою критеріїв розподілу, які залежать від виду послуги та типу витрат. Критерії розподілу непрямих витрат зазначаються в обліковій політиці КП та затверджуються наказом керівника.

3.10.   Після обчислення повної собівартості до неї додається рентабельність, що не перевищує плановий рівень в розмірі 20%.

3.11.   Технічна реалізація розрахунку тарифів проводиться з використанням стандартних продуктів MSOffice та/або за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення.

3.12.   Термін дії тарифів не обмежений. Зміни тарифів можуть бути здійснені після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі виникнення обґрунтованої потреби, зокрема у таких випадках:

- значні зміни в оплаті праці працівників згідно з урядовими рішеннями та відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я України, зокрема при збільшенні мінімального розміру заробітної плати;

- зростання тарифів на енергоносії, водопостачання та водовідведення, теплопостачання тощо;

- ріст закупівельних цін на медикаменти, медичні вироби, предмети та матеріали, що необхідні для надання послуг.

4. Оплата послуг

4.1. Комунальне підприємство «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області приймає оплату за платні послуги від фізичних і юридичних осіб, у т. ч. страхових компаній.

4.2. Фізичні особи розраховуються у готівковій та безготівковій формі, юридичні – тільки у безготівковій. Розрахунки з фізичними особами в банках та терміналах здійснюються з дотриманням вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148.

4.3. Оплата здійснюється перед наданням платної медичної послуги.

4.4. Відповідальні особи надають платні медичні послуги тільки після пред’явлення отримувачем документа про оплату - квитанції, банківської квитанції.

 

 

 

5. Розподіл та використання грошових надходжень

 

5.1. Грошові кошти, отримані від надання платних послуг, КП використовує виключно для фінансування видатків на утримання закладу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом КП ( п.п. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України).

 

 

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності від дня затвердження рішеннями Оваднівської та Зимнівської сільських рад.

6.2. Зміни до Положення погоджує генеральний директор та головний бухгалтер комунальному підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області.

 

 

 

Додаток 2

до рішення Оваднівської сільської ради

02.08.2023 № 27/11

 

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг у комунальному підприємстві  «Медичний центр об’єднаних громад» Володимирського району Волинської області

 

 

  1. Клініко-діагностичні дослідження.
  2. Дослідження функціональної діагностики.
  3. Консультативні послуги.
  4. Щеплення поза Календарем профілактичних щеплень (окрім вакцинації від гострого респіраторного захворювання COVID-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2).

          5. Медичне обслуговування за договорами із субєктами    господарювання.

           6. Транспортні послуги (транспортування пацієнтів, у стані яких не передбачають змін, що можуть призвести до переходу в стан екстрених пацієнтів за їх бажанням в медичні заклади.).

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь