A A A K K K
для людей із порушенням зору
Оваднівська громада
Волинська область, Володимир-Волинський район

РІШЕННЯ №29/40 Про затвердження Програми психологічної корекційної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та їх батьків.

Дата: 04.12.2023 15:12
Кількість переглядів: 37

ОВАДНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХХIХ сесія VIII скликання

 

РІШЕННЯ

 

24.11. 2023                                  с. Овадне                                      № 29/40

 

Про затвердження Програми психологічної

корекційної роботи з підлітками з

девіантною поведінкою та їх батьків

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою формування навичок соціально-прийнятної поведінки підлітків через усвідомлення своїх емоцій, збагачення їх палітри та зниження рівня агресивності, сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити Програму психологічної корекційної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та їх батьків згідно з додатком.

2. Визначити психолога ЦНСП Оваднівської сільської ради відповідальним виконавцем реалізації Програми психологічної корекційної роботи з підлітками з девіантною поведінкою та їх батьків.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань, з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту і здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

 

Голова                                                                                     Сергій ПАНАСЕВИЧ

 

Сочин Анна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням

Оваднівської сільської ради

восьмого скликання

від 24.11.2023 року №29/40

 

ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ ТА ЇХ БАТЬКАМИ

 

Мета програми: формування навичок соціально-прийнятної поведінки підлітків через усвідомлення своїх емоцій, збагачення їх палітри та зниження рівня агресивності.

Головні завдання:

● пробудити інтерес підлітків до себе, свого внутрішнього світу;

● активізувати процеси усвідомлення, навчити керувати своїми емоціями і поведінкою;

● підвищити рівень впевненості підлітків у собі, формувати їх адекватну самооцінку;

● формувати взаєморозуміння й взаємоповагу до прав і потреб один одного;

● знизити рівень агресивності й тривожності;

● розвивати рефлексію, почуття відповідальності за результати своїх дій, виховання волі;

● сприяти набуттю підлітками навичок конструктивного спілкування.

Принципи програми. В основу даної програми покладені наступні психологічні принципи:

а) особистісна орієнтованість – спрямованість пропонованого матеріалу на особистісні якості підлітка;

б) проблемність запропонованих завдань – постановка завдань проблемного характеру, орієнтованих на актуалізацію знань і досвіду учасників;

в) рефлексивна спрямованість завдань – осмислення, аналіз учасниками свого досвіду, переживань;

г) системність – формування і включення нових умінь і навичок у діяльність;

д) комплексність – включення в корекційну програму різноманітних методів, спрямованих на усвідомлення і збільшення позитивних сторін особистості та виправлення девіантної поведінки особистості.

Враховуючи вікові особливості підлітків і рекомендовані технології роботи з ними, у програмі передбачено використання наступних методів:

● методи перебудови мотиваційної сфери і самосвідомості: об’єктивне переосмислення своїх достоїнств і недоліків, переорієнтація самосвідомості, переконання, прогнозування негативної поведінки;

● методи попередження негативної і стимулювання позитивної поведінки: усвідомлення переваг конструктивної поведінки, формування позитивної перспективи, заохочення; відпрацювання на рівні рефлексів конструктивних навичок позбуття агресії.

● методи перебудови життєвого досвіду: обмеження, перенавчання, переключення, регламентація способу життя, цілепокладання.

Опис вимог до спеціаліста, який впроваджує програму

Вести заняття програми повинен практичний психолог, який має професійну підготовку, володіє теоретичними знаннями з вікової та педагогічної психології і має практичний досвід взаємодії з підлітками.

Починаючи роботу над програмою, психологу необхідно усвідомити мету, завдання, етапи і методи її досягнення. Одним із важливих етапів є діагностичний блок, який представить конкретну картину особистісних особливостей кожного учня, що є важливим для проведення подальшої корекційної роботи. Основним методом діагностики для спеціаліста має залишатися спостереження, його психологічна інтуїція і варіативність мислення. Доречно ознайомитись із теоретичними напрацюваннями про види і причини девіантної поведінки та її прояви, з інформацією щодо сімейного виховання кожної дитини, яку можуть надати йому педагоги і самі батьки.

Доцільно провести попередню консультаційну роботу з батьками з метою вияснення сімейної атмосфери, налаштування батьків на самовдосконалення, на позитивний результат спільної роботи. Батьки мають бути проінформовані про передбачувану роботу − корекційні заняття з їх дітьми та необхідно отримати згоду на їх участь в зустрічах з психологом.

Оптимальна кількість учасників становить 10-12 чоловік. Парна кількість учасників бажана, тому що багато вправ виконуються в парах.

Опис вимог до матеріально-технічного оснащення закладу для реалізації програми. Необхідними матеріально-технічними умовами реалізації програми є окремий навчальний кабінет практичного психолога або інше приміщення площею не менше 16 кв. м з необхідними меблями (зручні, м’які стільці або крісла), відповідним освітленням, фліп-чартом, мультимедійною установкою, Інтернетом, окремою дошкою (стіною) для представлення і обговорення матеріалів групової роботи і канцелярським приладдям (аркуші паперу. А-3, А-4, кольорові олівці, фломастери, стікери та інше). В приміщенні мають бути столи для групової і індивідуальної роботи, зона для вільного пересування учасників занять, тощо.

Програма для підлітків складається з 17 занять. Частота зустрічей: 1-2 рази на тиждень. Тривалість корекційного заняття-тренінгу в середньому — 50-60 хвилин, тривалість корекційного курсу – 3 місяці.

Конкретність формування запланованих результатів. Передбачається, що в результаті роботи поведінка і емоції підлітків, в першу чергу девіантних, стануть більш керованими, усвідомленими, покращиться взаєморозуміння дітей і їх батьків, атмосфера в сім’ях різного типу гармонізується.

Перший рівень ефективності - психокорекція дасть стійкий психологопедагогічний ефект:

● підліток здатен до об’єктивної самооцінки, усвідомлення своїх почуттів і вчинків, емпатії;

● достатньо володіє навичками саморегуляції, особливо в емоційно значимих ситуаціях;

● набуває впевненості в своїх силах;

● вміє адекватно й рівноправно спілкуватися як з однолітками, так і з дорослими.

Другий рівень ефективності – методи й прийоми корекції дадуть у цілому позитивний ефект:

● підліток готовий до взаємодії й позитивно реагує на неї;

● у більшості випадків психологічно стійкий у складних ситуаціях;

● самооцінка має позитивну динаміку;

● здатен до запобігання і вирішення конфліктних ситуацій.

Третій рівень ефективності – слабкий психолого-педагогічний ефект:

● підліток не йде на співпрацю з психологом, батьками (негативне ставлення до психолого-педагогічного впливу);

● не готовий адекватно оцінювати себе й будувати життєвий сценарій;

● не здатен розірвати зв’язки з асоціальними елементами.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

І етап

Діагностико-орієнтовний

(4 год)

Встановлення емоційного контакту, попередня індивідуальна діагностика підлітків, пробудження інтересу підлітків до самопізнання, до свого внутрішнього світу.

Заняття 1

познайомити членів групи, створити доброзичливу атмосферу, обговорити правила роботи у групі

Заняття 2

підвищити психологічну безпеку учасників групи, зняти напругу, психологічний дискомфорт.

Заняття 3

розвивати самосвідомість, самопізнання, позитивне самосприйняття, визначити напрямки роботи щодо самовдосконалення.

Заняття 4

формувати навички самоаналізу, визначити сильні та слабкі сторони

особистості, актуалізувати особистісний потенціал учасників для подальшого

самовдосконалення, саморозвитку

ІІ етап

Аналітичний

(4 год)

Створення атмосфери психологічного комфорту між учасниками групи, розвиток усвідомлення своїх емоцій та емоцій інших, вміння керувати своїми емоційними станами.

Заняття 5

знайомство з емоціями та почуттями, навичками правильного визначення та контролю свого емоційного стану.

Заняття 6

вправлятися в усвідомленні емоційних станів, навичках контролю тривожності та гніву, розвивати емпатію.

Заняття 7

дати змогу показати свої страхи, неусвідомлену тривогу, вчитись бачити позитив в негативних ситуаціях.

Заняття 8

усвідомити агресивні емоції та їх наслідки, визначити емоції інших людей.

ІІІ етап Формуючий

(7 год)

Формування уміння оцінювати кризові ситуації і виділяти значущі критерії набуття навичок прийняття рішень, усвідомлення наслідків своєї поведінки, розвиток рефлексії, вправляння в конструктивному вирішенні конфліктів.

Заняття 9

заглиблення у світ особистісних емоцій, їх усвідомлення та контроль.

Заняття 10

розвивати вміння адекватно виражати свої емоції, вчити учнів аналізувати свою агресивну поведінку, формувати вміння домовлятися з іншими.

Заняття 11

формувати вміння контролювати свої негативні емоційні стани, усвідомлювати наслідки своїх вчинків.

Заняття 12

формувати позитивні установки до загальноприйнятих норм поведінки, відповідальність за свою поведінку, спонукання підлітків до пошуку конструктивних шляхів виходу із конфліктних ситуацій; підведення їх до думки, що такий вихід є завжди.

Заняття 13

відпрацювання навичок ефективного спілкування, встановлення ефективних контактів з оточуючими.

Заняття 14

розвиток навичок прийняття колективного рішення, навичок креативного мислення і прогнозування ситуацій, вибудовування психологічного захисту у випадках недосягнення очікуваного.

Заняття 15

розвиток здібностей об'єктивного підходу до ситуацій вибору, навичок самовизначення і самопланування діяльності, вмінь узгоджувати свої дії з іншими, приймати колективні рішення.

ІV етап Закріплюючий (2 год)

Закріплення набутих навичок ефективного емоційного реагування, ефективного спілкування та конструктивної поведінки в емоційно значимих життєвих ситуаціях.

Заняття 16

отримати навички цілепокладання та побачити можливості досягнення своєї мети.

Заняття 17

підведення підсумків роботи групи та досягнень кожного учасника зокрема.

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ З БАТЬКАМИ

 

Просвітницько-орієнтовний етап

Зустріч 1

1 год

Ознайомити батьків з віковими особливостями підлітків, гендерними й віковими проявами агресії, причинами її виникнення, вмотивувати на ефективну взаємодію з дітьми.

Основний етап

Зустріч 2

1,5 год

Виявлення стилю батьківського відношення до дитини, зниження рівня тривожності батьків й набуття впевненості в собі.

Зустріч 3

1 год

Виявити ролі батьків та вплив родини на формування девіантної поведінки підлітків, наштовхнути на переосмислення ролі та позиції батьків при вихованні дітей.

Зустріч 4

1,5 год

Визначити методи виходу з конфліктних ситуацій, формувати готовність обговорювати спірні питання в родині.

Зустріч 5

1,5 год

Вправляння батьків в адекватних способах спілкування з дитиною.

Заключний етап

Зустріч 6

1,5 год

Закріплення ефективного стилю взаємодії батьків і дітей.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь